- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
364

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Polititeknik - Polititelegraf - Polititilhold - Politivedtægt

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

træder frem, ligeledes Forskelligheder i
Papiret, falske Stempler, Vandmærker,
Smudspletter, falske Efterligninger af gammelt Papir,
Forskelligheden i det til den ægte og den falske
Skrift benyttede Blæk, Beskaffenheden af den
brugte Pen ell. Blyant m. m. Fremdeles
Undersøgelse af forsk. Slags Smuds paa Vaaben,
paa Klæder, paa Fodtøj, af Støv paa Genstande,
den Sigtedes Klæder, under hans Negle m. v.,
hvilket ofte giver vigtige Oplysninger baade om
den til Forbrydelsen benyttede
Fremgangsmaade og om den Sigtedes Færd umiddelbart før
ell. under samme. P. kræver af sin Udøver
megen alm. og særlig Verdenskundskab, skarp
Iagttagelses- og Kombinationsevne, saavel som
fin psykologisk Sans, ikke mindst under
Hensyn til, at selv de mindste Ubetydeligheder,
fortolket paa rette Maade, kan fremskaffe
afgørende Resultater. Det er derfor særlig i P., at en
Sherlock Holmes viser sine eventyrlige Evner,
støttet af en Kundskabsfylde, der omfatter saa
godt som alle Videnskaber. Vigtigere er det, at
dertil egnede Personer ved Flid og Øvelse, selv
om de mangler slige Forudsætninger, og kun er
udrustede med ret simple og billige Redskaber,
kan uddannes til fremragende Polititeknikere,
navnlig naar de forstaar at begrænse sig og
overlade til den særlige videnskabelige
Ekspertise, hvad der ligger over ell. uden for deres
Uddannelse.
A. Gl.

Polititelegraf, en telegrafisk Indretning,
der dels tjener til at Publikum derigennem kan
tilkalde Politiets Assistance, dels giver de paa
Gaderne patrouillerende Politibetjente Adgang
til direkte Forbindelse med Politistationerne. I
Hovedsagen er P. indrettet paa lgn. Maade som
Brandtelegraf med Talestationer
(Politistationer) og Meldestationer (Alarmapparater).

Polititilhold betegner i Danmark et til
Politiprotokollen af Politimesteren eller hans
Fuldmægtig under Strafansvar givet Paalæg til
en Person om at foretage ell. undlade visse,
nærmere bestemte Handlinger. I Medfør af L.
3. Marts 1860 § 2 kan Politiet saaledes over for
Personer, der ikke vides at have Formue, fast
Næringsvej ell. anden Stilling, der afgiver
Betryggelse for, at han kan ernære sig paa lovlig
Maade, og hvis Forklaring i saa Henseende
findes ufyldestgørende, give P. om at søge lovligt
Erhverv og foreskrive den Paagældende Regler,
hvorved det sættes i Stand til at paase, at han
virkelig søger saadant Erhverv, navnlig
paalægge ham til visse Tider at møde hos Politiet
og derom give fornøden Oplysning. Disse P.
gives oftere straffede Personer ved
Løsladelsen. Overtrædelse medfører
Tvangsarbejde indtil 180 Dage eller Fængsel paa Vand
og Brød. Endvidere kan nævnes: P. til
Fruentimmere om ikke at søge Erhverv ved Utugt,
mod at have løsagtige Fruentimmere til Huse,
til udviste Udlændinge om ikke paa ny
at lade sig finde i Landet m. fl.
Endelig antages Politiet uden egentlig
Lovhjemmel at være bemyndiget til at give
Privatpersoner P. mod almenskadelige Foretagenders
Iværksættelse, almenfarlige Genstandes
Bortfjernelse samt mod visse generende
Krænkelser af andre Privatpersoners Ro og Fred (f.
Eks. Forbud mod, at en Person til Stadighed
uberettiget indfinder sig i en andens Hus o. l.),
uden at faste Regler i saa Henseende lader sig
opstille. Straffen for Overtrædelse af de sidst
nævnte P. er arbitrær og fastsættes »efter
Lovgivningens Aand og Grundsætninger« i Reglen
til Bøder.
A. Gl.

Politivedtægt. Ved Lov om Kjøbenhavns
Politi 11. Febr 1863 § 8 anordnedes, at
Justitsministeriet efter Forhandling med Kbhvn’s
Kommunalbestyrelse skulde affatte en P. for
Kbhvn, indeholdende Bestemmelser om Ordens-
og Renlighedspolitiet. Overtrædelse belægges
med Straf af Bøder indtil 100 Kr, der tilfalder
Kommunens Kasse. I Henhold til nævnte
Bestemmelse udstedtes P. af 18. Jan. 1860, der er
afløst af den nu gældende P. af 1. Marts 1913
med fl. senere Tillæg. P. falder i 109
Paragraffer, inddelt i 4 Afsnit: Den offentlige Orden
(Færdselsbestemmelser, Kørsel og Ridning,
Hunde, Opslag, Torvehandel, Beværtninger,
offentlige Forestillinger m. m.), den offentlige
Renlighed (Gadefejning, Gaderenovation og
Affald fra Husene), Paatale, Straf og Erstatning
samt P.’s Omraade og de til samme knyttede
Reglementer. — Ved L. 4. Febr 1871 § 1
foreskreves, at enhver af Landets Købstæder og
Ladepladser skulde have P. inden 1. Jan. 1872
indeholdende Bestemmelser om Ordenspolitiet,
Politikorpsets Ordning ved Ildebrand o. l.
Tilfælde, Tilsynet med løsagtige Fruentimmere
samt, for saa vidt Sundhedsvedtægter ikke
findes, om den offentlige Renlighed. P.
udarbejdes af Amtmanden efter indhentet Betænkning
fra vedk. Kommunalbestyrelse, i hvis
Behandling Politimesteren deltager, og stadfæstes af
Justitsministeriet. Straffene er de samme som
ovenn. For Landjurisdiktioner ell. Dele af
samme kan efter Indstilling af Amtsraadet, der maa
have indhentet vedk. Politimesters og
Sogneraads Erklæring, og med Justitsministeriets
Samtykke af Amtmanden udfærdiges P.,
indeholdende flere ell. færre af de ovenantydede
Bestemmelser. — I Henhold til disse Forskrifter
er nu saa godt som alle Jurisdiktioner
udrustede med P. Sagerne behandles som
Politisager.
A. Gl.

I Norge gav L. 26. Maj 1866 Kria
Kommunestyre Myndighed til at ordne de under Ordens-
og Sædelighedspolitiet hørende Anliggender
gennem Vedtægter, approberede af Kongen. Ved L.
17. Juni 1869 fik ogsaa de andre Købstæders
Kommunestyrer den samme Myndighed. L. 28.
Maj 1881 udvidede Reglen til at gælde
Ladesteder med eget Kommunestyre, og L. 6. Juni 1891
hjemler ogsaa Herredsstyrerne Ret til at give P.
De i H. t. disse Love givne P. skal imidlertid
ifølge L. 22. Maj 1902 om den alm. borgerlige
Straffelovs Ikrafttræden, § 15, nu alene kunne
omfatte de Anliggender, som angaar Ordenen
og Renligheden paa de for alm. Færdsel
bestemte ell. alm. befærdede Steder. Der kan nu
ikke gives P. til Ordning af »Sædeligheden«.
Under Ordensforskrifter indgaar ikke Regler om
Helligdagshvile og andre i religiøse Hensyn
begrundede Forskrifter. Særlige
Sundhedsforskrifter gives i Kommunerne i H. t. L. 16. Maj 1860,
§§ 4 og 11. Overtrædelse af P. o. a. lovhjemlede

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:51 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/0380.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free