- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
471

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Postopkrævning - Postpakke - Postpalataler - Postposition - Postregale - post Romam conditam - Postscenium - Postscriptum - Postskib - Postsparekasser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Opkrævning af Pengebeløb ved Postvæsenets Hjælp
indførtes i Danmark 1851. P. kan inden for
Danmark tages paa Brevforsendelser,
Værdibreve og Pakke forsendelser indtil et Beløb af
1000 Kr. Forsendelsen skal være ledsaget af
en af Postvæsenet til dette Brug fremstillet
Blanket i udfyldt Stand. Naar Beløbet er
betalt af Modtageren, tilstilles det Afsenderen ved
en Opkrævnings-Postanvisning. P. kan ogsaa
tages paa Forsendelser til Udlandet, dog ikke
paa alm. Brevforsendelser.
Fr. O.

I Norge indførtes P. i Forbindelsen med
Sverige og Danmark 1S66, indenrigsk, derimod
først fra 1. Jan. 1872. P. indenrigsk kan nu
paahæftes rekommanderede Forsendelser,
Værdibreve og Pakker med Beløb op til 1000 Kr
mellem Postkontorer og op til 100 Kr fra
Postaabnerier. I Forbindelsen med Udlandet kan P.
til forsk. Maksimumsbeløb paahæftes de samme
Forsendelser som indenrigsk samt derhos
delvis ogsaa paa alm. Breve. I 1921 blev
Miaksimumsbeløbet for P., som afsendes fra
Postaabnerier, hævet fra 100 Kr til 300 Kr. Se
ogsaa Postvæsen (Norge).
(Th. Sommerschild). O. Gathe.

Postpakke. Denne Betegnelse kan vel i Alm.
anvendes paa enhver Pakke, der forsendes med
Posten. I snævrere Forstand anvendes
Betegnelsen P. (fr. colis postaux) paa Pakker, der
udveksles med Udlandet i H. t. eller i
Overensstemmelse med Bestemmelserne i den
internationale Pakkekonvention. Pakker til Udlandet,
der ikke opfylder Betingelserne for at kunne
forsendes som Postpakker, men som forsendes
i H. t. særlige Overenskomster, benævnes
»Tarifpakker«. Pakker, der forsendes med Posten
inden for Danmark, maa som Regel ikke i
nogen Retning (Længde, Højde ell. Bredde) være
større end 1 m. Vægten maa ikke overstige 50
kg, for Møntpakker (-ruller) og Møntposer ikke
over henholdsvis 8 og 25 kg. Omdelende
Landpostbude er ikke forpligtede til at befordre
Pakker af Vægt over 1 kg. Postpakker til
Udlandet maa som Hovedregel veje indtil 5
kg (til Norge og Sverige dog 25 kg, til U. S. A.
10 kg). Tarifpakker maa i Reglen veje indtil 20
kg. Pakker kan forsendes som anbefalede
inden for Danmark samt til De forenede Stater
i Nordamerika. Pakker skal være ledsagede af
Adressebreve, hvortil kun maa benyttes de af
Postvæsenet leverede Formularer, der er til
Salgs ved Posthusene.
Fr. O.

Postpalataler kaldes de Konsonanter, der
frembringes med Tungefladen anbragt mod den
bageste (bløde) Del af Ganen, saaledes alm.
k og g samt de tilsvarende Hemmelyd i tysk
ach og i dansk bage. Se Ganelyd. Om
postpalatale Vokaler, se Vokaler.
O. Jsp.

Postposition, se Præposition.

Postregale, den Ret, Staten har forbeholdt
sig til at drive Postvæsen, ell. lade dette drive
ved andre. For Danmarks Vedk. blev det
allerede i Forordningen af 24. Decbr 1624, hvorved
Postvæsenet oprettedes, bestemt, at Breve kun
maatte forsendes med Postvæsenets Bude.
Denne Eneret paa Brevbefordring blev senere
udvidet til ogsaa at gælde Befordring af
Pengerepræsentativer og gangbar Mønt, naar disse
forsendtes under Forsegling ell. andet Lukke.
I den nu gældende Postlov er Bestemmelsen
om Postvæsenets Eneret formuleret saaledes,
at Postvæsenet har Eneret til saavel i
Indlandet som til Udlandet at befordre: 1) lukkede
Breve af ethvert Indhold, 2) andre lukkede
Forsendelser, der opfylder Betingelserne for at
kunne postbesørges, forsaavidt de indeholder
skriftlige Meddelelser ell. ved Skrift udfyldte
trykte Sager, 3) Kort med skriftlige
Meddelelser ell. ved Skrift udfyldte trykte Meddelelser
(Brevkort), samt til i Indlandet at indsamle og
omdele saadanne Forsendelser. Herfra gælder
dog Undtagelser for Besørgelse af
Forsendelser i eget Anliggende ell. for en anden, i hvis
Tjeneste man er ansat, ell. for lejlighedsvis
Besørgelse; ligeledes for Forsendelser i rent
tjenstlige Anliggender mellem Jernbanebestyrelser,
Dampskibsrederier o. l. Ingen maa drive
Erhvervsvirksomhed med Indsamling, Befordring
ell. Udbringning af Brevforsendelser, ligesom
det er forbudt at danne ell. opretholde
Sammenslutninger til privat Besørgelse af
Deltagernes ell. andres forretningsmæssige
Brevforsendelser, alt dog med mindre Ministeren for
offentlige Arbejder udtrykkelig giver Samtykke
dertil. Det er forbudt Personer og Firmaer,
der har Bopæl her i Landet, til Besørgelse
af Brevforsendelser i større Mængde til
Adressater her i Landet at benytte noget fremmed
Postvæsens Mellemkomst. Det er forbudt
Uvedkommende at benytte det kronede Posthorn som
Mærke. Det er ligeledes forbudt Private paa
offentlig Gade ell. Vej e. a. St., hvortil
Offentligheden har alm. Adgang, at anbringe Kasser,
der m. H. t. Farve, Form og øvrige Udstyr
frembyder en væsentlig Lighed med
Postvæsenets Brevkasser.
Fr. O.

post Romam conditam, d. s. s. post
urbem conditam
.

Postscenium (lat.), Rummet bag ved Teatrets
Scene.

Postscriptum (lat.), Efterskrift.

Postskib, Postbaad (Søv.) benævnes de
Skibe, der medfører Post for Staten. De fører
som Regel et særligt Flag, Postflag, der i
Danmark bestaar af et Splitflag med et
Posthorn i det øverste Hjørne ved Stangen.
C. B-h.

Postsparekasser. Til Fremme af
Sparsommelighed er det af Vigtighed, at Befolkningen
har en let og bekvem Adgang til at anbringe
sine Sparepenge under betryggende Garanti.
Denne Grundsætning er det, der i fl. Lande
har bevæget Staten til at gribe ind paa et
Omraade, som ellers har været forbeholdt det
private Initiativ. Oprettelsen af særlige
Statssparekasser, ikke alene i Byerne, men ogsaa i
Landdistrikter, vilde imidlertid være en
Umulighed p. Gr. a. de dermed forbundne
Omkostninger, og man har da valgt den Vej at
henlægge Sparekasseforretningen til Postvæsenet
som den af Statsinstitutionerne, der er mest
udbredt over Landet, og med hvilken
Befolkningen oftest og lettest kommer i Berøring.
Herved er P. opstaaede. Det var England,
der, tvunget dertil ved de store Underslæb,
som var gaaet i Svang ved private
Sparekasser, i 1861 gjorde Beg. med Indførelsen af
Statssparekasser, hvis Virksomhed straks
henlagdes til Posthusene i 300 Byer, spredte over

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:51 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/0491.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free