- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
627

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Protogenes - Protogin ell. Protogingranit - Protohadrom - protohistorisk Tid - Protokatechusyre - Protokol - Protokolfører - Protokolkomiteen - Protokolsekretær - Protoleptom - Protomyces

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Krigstumlen videre, en Tid endog med en
makedonisk Livvagt. Arbejdet var en hvilende
Satyr, med Dobbeltfløjte, fremstillet overmaade
naturtro. Der nævnes ogsaa Billeder af hist.
Personligheder, bl. a. Kong Antigonos og
Alexander den Store. P. Gr. a. sin store Omhu og
dermed flg. Langsomhed var P. lidet
produktiv. Der nævnes ogsaa af ham dels
Bronzearbejder, dels et teoretisk Skrift. Efter alt at
dømme maa han have været en Kunstner af
høj Rang. Det ejendommelige hos ham har
snarest været en overordentlig kunstnerisk Evne
til at gennemarbejde den enkelte Fremstilling.
At Apelles skænkede ham sin højeste Beundring
er den bedste Borgen for hans Værd.
H. A. K.

Protogin ell. Protogingranit kaldes de
lyse, ofte grønlige Granitmasser, som
sammensætter store Dele af Alpernes Centralmassiver
(og som derfor har været ansete for at være
af særlig høj geologisk Alder, hvoraf Navnet)
og udmærker sig ved at indeholde tynde,
hudlignende Blade af et Mineral, som har været
antaget for Talk, men som i Virkeligheden er
Glimmer. P. er altid noget omdannet og
presset, de særlig stærkt skifrede Varieteter kaldes
Protogingnejs. Navnet Protogringranit
har ogsaa været benyttet om lgn. pressede
Granitvarieteter i andre Lande, saaledes i Norge.
(N. V. U.). O. B. B.

Protohadrom (bot.) kaldes Karstrengens
først dannede Kar; de er Skrue- ell. Ringkar
og sættes, naar det sekundære Hadrom er
traadt i Virksomhed, ud af Funktion.
A. M.

protohistorisk Tid kaldes i vore Dage
Overgangstiden fra den forhistoriske ell.
præhistoriske Tid til den rent historiske Tid. De
væsentligste Oplysninger om den p. T. faar vi gennem
Undersøgelser af Fund fra Tiden, altsaa gennem
den forhistoriske Arkæologi, men enkelte
Oplysninger om Forhold i Tiden kan ogsaa øses
af historiske Minder, bevarede i senere Tiders
Optegnelser. Som Eksempler paa p. T. kan
nævnes den yngre Jernalder i Norden, det
Tidsrum af det gl. Ægyptens Historie, da Landet
beherskedes af Konger af de tre første
Dynastier, endelig den yngre Bronzealder og ældre
Jernalder i Grækenland og Italien o. l.
V. S.

Protokatechusyre [-’ku’-], C6H3(OH)2.COOH,
dannes af fl. Harpiksarter (Katechu,
Benzoëharpiks o. s. v.) ved Smeltning med
Kaliumhydroxyd; bedst faas den af ostindisk Kino.
P. krystalliserer i monokliniske Naale med 1
Molecule Vand, som bortgaar ved 100°; den
vandfri Syre smelter ved 199° og sønderdeles
ved videre Ophedning i Pyrokatechin og
Kulsyre; i varmt Vand, Alkohol og Æter er den
letopløselig. — Dens vandige Opløsning farves
intensiv blaagrøn ved Tilsætning af Ferriklorid;
dens Saltes vandige Opløsninger farves violette
ved Tilsætning af Ferrosulfat.
(O. C.). R. K.

Protokol, et officielt Aktstykke,
indeholdende Oplysning om mundtlige Forhandlingers
Forløb ell. Resultat ell. begge Dele. En
Forhandlingsprotokol konstaterer Hovedpunkterne
af, hvad Parterne har gjort gældende, eller
undertiden blot de Emner, Forhandlingerne har
drejet sig om, medens en Beslutningsprotokol
indeholder det af Parterne vedtagne. De paa
en Kongres ell. en Konference af
Statsrepræsentanter trufne Beslutninger findes ofte i en
Slutprotokol ell. Slutakt (protocole de clôture,
acte final
, undertiden kaldet acte général ell.
blot acte). Jævnlig knytter en P. sig som et
Tillæg til en tidligere ell. samtidig afsluttet
Traktat, som den supplerer ell. fortolker (protocole
additionel
), f. Eks. Genève-Protokollen af 2.
Oktbr 1924 om fredelig Bilæggelse af
internationale Stridigheder, der slutter sig til
Folkeforbundspagten af 28. Juni 1919, men i øvrigt er
affattet som en selvstændig Traktat. Endvidere
opsættes hyppigt en P. om en stedfunden
Udveksling ell. Deponering af Ratifikationerne til
en Traktat, om Tidspunktet for en Traktats
Ikrafttræden, om andre Magters Tiltræden o. l.
En P. af sidstnævnte Art erstattes ofte med en
procès verbal, hvilken Betegnelse i øvrigt
bruges baade om Referatet af førte Forhandlinger
og om disses Resultat paa lgn. Maade som P.

Ordet P. anvendes ogsaa om de Former, der
iagttages i diplomatisk Brevveksling og ved
Udfærdigelse af diplomatiske Aktstykker som
Akkreditiver, Fuldmagter, Traktater o. s. v. Den
udenrigsministerielle Embedsmand, under hvem
saadanne og visse andre, navnlig ceremonielle
Spørgsmaal henhører, kaldes derfor chef du
protocole
. (Litt.: E. Satow, Diplomatic
practice
, 2. Udg. [London 1922], II, 270—289).
G. R.

Protokolfører benævnedes før i Tiden de
Tjenestemænd, der ved Kollegialretterne
assisterede ved Førelsen af Rettens Protokoller;
den officielle Benævnelse for deslige
Funktionærer er nu Fuldmægtig.
K. Hch.

Protokolkomiteen er Navnet paa den faste
Komité, som nedsættes af det norske Stortings
Odelsting til Gennemgaaelse af forberedende
kritisk Drøftelse af de i Statsraad og Regering
samt i Højesteret førte Protokoller. Dens
Indstillinger, der er rettede til Odelstinget som
formel Udøver af den konstitutionelle
Gransknings-, Kontrol- og Tiltalemyndighed, har altid
spillet en betydningsfuld Rolle i Rigets
parlamentariske Politik. Jfr Rigsret. (Litt.:
Aschehoug, »Norges nuv. Statsforfatning«,
II, S. 31; III, S. 505 ff.; Morgenstierne,
»Statsforfatningsret«, S. 677—679).
(E. H.). Abs. T.

Protokolsekretær. Under Højesteret er
ansat 3 P., hvis Virksomhed væsentlig er
knyttet til Førelsen af visse af Rettens Protokoller,
nemlig dels Voteringsprotokollen, dels
Domprotokollen.
K. Hch.

Protoleptom (bot.) kaldes Karstrengens først
dannede Leptom; naar det senere opstaaede
Leptom er udviklet, sættes P. som oftest ud af
Funktion, idet dets Sirør og øvrige Celler
sammentrykkes. I denne Tilstand danner det ofte
et ejendommeligt, lysbrydende Væv, som af
Wiegand er betegnet Hornprosenkym.
(V. A. P.). A. M.

Protomyces Unger, Slægt af parasitiske
Svampe, der fremkalder smaa, klare, tilsidst
brunlige Svulster paa Stængler og Bladskeder af
Skærmplanter (især Ægopodium), Taraxacum
o. a. Det intercellulære Mycelium udvikler
kugleformede, tykvæggede Sække; efter

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:51 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/0649.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free