- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
1026

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Registerton - Registrator - Registratur - registrere - Registrering af Traktater

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)


Registerton, se Maalingsregel.

Registrator (lat.), den der indfører, ordner
og opbevarer Dokumenter. — Den nugældende
Lovgivning paabyder i en Rk. Tilfælde af
Publicitetsgrunde Registrering af private
Dokumenter ell. Oplysninger vedrørende private
Forhold ell. gør saadan Registrering til
Betingelse for Opnaaelse af en vis Retsbeskyttelse,
og R. er da undertiden Navnet paa den
Embedsmand, der forestaar nævnte Registrering.
Der findes saaledes en R. af Varemærker og
Mønstre, en Overregistrator for
Aktieselskabsregistret og en Skibsregistrator og en
retskyndig R. i Registrerings- og Skibsmaalingsbureauet.
P. J. J.

Registratur (lat.), Optegnelse, Indførelse
(af et Dokument o. l.) i vedk. Bog, Katalog over
Arkivsager, selve Dokumentkammeret.

registrere (lat.), optegne, indskrive,
bogføre. Registrering, det at r.

Registrering, af Traktater. For at
imødekomme det under Verdenskrigen rejste Krav
om at afløse det saakaldte hemmelige
Diplomati med Offentlighed i internationale
Forhold, et Krav, der ogsaa fandt Udtryk i det
første af de 14 Punkter, som Præsident W.
Wilson opstillede i sit Kongresbudskab af 8. Jan.
1918, var der i det opr. Udkast til Pagten for
Folkenes Forbund foreslaaet en Bestemmelse
om, at Traktater skulde registreres og
offentliggøres. Under Forhandlingerne i Paris stillede
Wilson imidlertid Forslag om den meget
væsentlige Tilføjelse, at ingen international
Overenskomst skulde være virksom (operative), førend
den var registreret. I den endelige Affattelse
bestemmer Art. 18 i Forbundspagten af 28. Juni
1919 flg.: »Enhver Traktat ell. mellemfolkelig
Aftale, som noget Forbundsmedlem fremtidig
maatte indgaa, skal straks registreres i
Sekretariatet og snarest muligt offentliggøres af
dette. Ingen saadan Traktat ell. mellemfolkelig
Aftale skal være bindende, førend den paa
denne Maade er registreret«. Herefter skal
saaledes alle fremtidige internationale
Overenskomster mellem Folkeforbundets Medlemmer
dels registreres og dels publiceres, hvorhos R.
er gjort til en Betingelse for saadanne Aftalers
bindende Virkning. Da en Traktat hidtil blev
bindende ved Ratifikationen (s. d.), er der
herved indført en ny folkeretlig Regel, der har
givet Anledning til mange Tvivl og
Fortolkningsvanskeligheder.

M. H. t. den praktiske Fremgangsmaade
hedder det i et af Forbundssekretariatet
udarbejdet Memorandum, som Forbundsraadet
godkendte 19. Maj 1920, at registreringspligtige
Overenskomster skal tilstilles Sekretariatet (i
Genève) i deres fuldstændige Ordlyd med alle
tilhørende Deklarationer, Protokoller og
Ratifikationer. Sekretariatet udsteder et Certifikat
om den stedfundne R. og offentliggør snarest de
registrerede Overenskomster paa
Originalsproget og nu med fr. og eng. Oversættelse i
Forbundets Traktatsamling (Recueil des Traités et
des Engagements internationaux enregistrés
par le Secrétariat de la Société des Nations
),
af hvilken der fra Septbr 1920 til Marts 1925
er udkommet 29 Bd med 755 mellemfolkelige
Overenskomster. Den første ved Folkeforbundet
registrerede Traktat er den
dansk-norsk-svenske Nikkelmøntoverenskomst af 11. Maj 1920.
I Sekretariatet føres to Hovedregistre, dels et
kronologisk med Angivelse af de kontraherende
Magter, Traktatens Betegnelse, Datoen for dens
Undertegnelse, Ratifikation og Indlevering til R.
og endelig Registreringsnummeret, dels et
Realregister, hvor hver Traktat ligesom i en
Hovedbog har sin Folio med Oplysning ikke blot om
Underskrifter og Ratifikationer, men ogsaa om
senere Tiltrædelser, Opsigelser o. l., og af
hvilket der mod Betaling kan meddeles Udskrifter
til Brug for interesserede Regeringer, Domstole
og Private.

Indholdet og Rækkevidden af Art. 18 blev
drøftet paa Folkeforbundets første
Delegeretforsamling 1920, paa hvis Opfordring
Forbundsraadet 21. Febr 1921 nedsatte en Kommission af
Retslærde, bestaaende af Italieneren Scialoja,
Belgieren Bourquin, Franskmanden Fromageot
(afløst af Gout), Englænderen Sir Cecil Hurst og
Hollænderen Struycken, som 5. Septbr s. A.
afgav en Betænkning om Artiklens Forstaaelse
og stillede Forslag om en ny Affattelse med
tilhørende Bestemmelser om Fremgangsmaaden
ved R. 2. og 3. Forbundsforsamling beskæftigede
sig ligeledes med Sagen, uden at der imidlertid
tilvejebragtes nogen ny Ordning, saaledes at
Art. 18 vedblivende er gældende i den opr.
vedtagne Skikkelse.

Medens ogsaa Aftaler om Forlængelse af en
bestaaende Traktat og Opsigelser iflg.
Sekretariatets ovenn. Memorandum bør registreres, har
den britiske Regering gjort opmærksom paa, at
R. af visse finansielle Overenskomster —
navnlig om Statslaan — ikke blot er unyttig, men
i mange Tilfælde ligefrem skadelig, fordi det
derved kommer offentligt frem, at en Stat er i
Pengetrang. Paa tilsvarende Maade kan R. og
Offentliggørelse af militærtekniske
Enkeltheder i en Defensivtraktat virker imod
Traktatens Hensigt ved at gøre det lettere for en
eventuel Fjende at angribe. Forudsætningen for
Hemmeligholdelse af saadanne Bestemmelser
maatte dog være, at det af den registrerede Del
tydeligt fremgaar, i hvilke Tilfælde
Forbundsaftalen bliver aktuel. Den ovenn. Kommission
af Retslærde har foreslaaet at gøre R.
fakultativ for rent tekniske ell. administrative
Aftaler, der ikke berører internationale politiske
Forhold. Disse Forslag om en Begrænsning i de
registreringspligtige Overenskomster er
imidlertid ikke blevet gennemført, saa lidt som
Tanken om at lade en uafhængig international
Myndighed, f. Eks. Præsidenten for den faste
mellemfolkelige Domstol i Haag, afgøre, hvilke
Traktater, der skal registreres og hvilke
ikke.

R. omfatter de Traktater, der er ratificeret
efter Pagtens Ikrafttræden (10. Jan. 1920) og
skal iflg. Art. 18 ske »straks« (immédiatement,
forthwith). Dette Udtryk kan dog ikke forstaas
ganske efter Bogstaven, saaledes at en R., der
finder Sted i Løbet af de første Maaneder efter
Ratifikationen, sikkert i Alm. maa anses for
rettidig. Derimod har man med Rette
kritiseret, at enkelte Traktater først er blevet

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:51 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/1060.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free