- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XIX: Perlit—Rendehest /
1068

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Reklame - Reklamelov. - reklamere - Rekling - Reknes - Rekognition - Rekognoscering

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Hensyn til de Kredse, hvor de forsk. Blade har
deres Læsere. Nu først laver Fagmanden
Udkastet til Annoncen, og naar dette er vedtaget,
faar Kunstneren ell. Forfatteren den til endelig
Udformning i Billede ell. Tekst. I Danmark er
man omsider i Færd med at erkende R.’s Bet.,
og der arbejdes energisk paa i alle Kredse at
skabe Respekt for den og vise dens
Uundværlighed.
Louis Henius.

Reklamelov. Bestræbelserne for at skabe et
Værn mod den saakaldte »falske Reklame«
begyndte med Lov Nr 70 af 27. Apr. 1894, der
fastsatte Bødestraf for Brugen af urigtige
Varebetegnelser. Denne Lov, der i det væsentlige
indskrænkede sig til at forbyde urigtige
Angivelser paa Varens Etikette ell. Indpakning af
dens Frembringelsessted, Art og
Tilvirkningsmaade, ell. af at den var blevet prisbelønnet ell.
patenteret, fik en væsentlig Udvidelse ved Lov
Nr 137 af 8. Juni 1912 med senere Revisioner,
senest Lov Nr 98 af 29. Marts 1924. Herefter
har man inddraget under Forbudet de
Tilfælde, hvor den urigtige Angivelse om
Frembringelsessted m. v. var sket paa anden Maade
end ved at anbringes paa Emballagen, navnlig
ved Skiltning ell. Annoncering, medens det efter
den ældre Lov kun havde været strafbart at
skilte med ell. annoncere, at Varen var
prisbelønnet ell. patenteret. Endvidere har man
indført en Rk. Bestemmelser, der navnlig sigter
til at forebygge illoyal Konkurrence (s. d.).
Saaledes har man stærkt begrænset Retten til at
afholde Udsalg og forbudt al Reklamering med
Tilgift. Endelig kan nævnes, at det er forbudt
uden særlig Tilladelse at benytte det danske
ell. udenlandske Statsvaaben ved Skiltning, og
at Anbringelse af hvilke som helst
dansknationale Kendetegn paa Varer af udenlandsk
Oprindelse ligeledes er forbudt.
A. D. B.

reklamere (lat.), foretage en Reklamation
(s. d.); gøre Reklame (s. d.).

Rekling (norsk), se Rav og Rekling.

Reknes, Hospital ved Molde, oprettedes som
Plejestiftelse for fattige Spedalske i Romsdals
Amt (Møre Fylke) ved Reskr. 16. Aug. 1713,
som gav Hospitalet Amtets Sigt- og
Sagefaldsbøder; hertil kom det 1714 af Provst Knud
Mann skænkede Jordegods, ved hvis Salg
Kapitalformuen grundlagdes. Først ved Reskr. af
28. Apr. 1736 ansattes en »Chirurgus« ved
Hospitalet. Ved Reskr. 18. Juli 1794 omdannedes
det delvis til Helbredelsesanstalt for Skørbug,
»Radesyge« (ɔ: Syfilis) og Spedalskhed. Da den
norske Stat i Midten af 19. Aarh. optog en
rationel Kamp mod Spedalskheden, bevilgede
Stortinget 1854 og 1857 Midler til en ny »R.’s
Plejestiftelse«, som toges i Brug 1861 med 160
Pladser. Det gamle Hospitals Bygning
nedreves 1862, men »R. Hospital« vedblev at
bestaa som selvstændig mild Stiftelse med egen
Bestyrelse; Forholdet mellem
Hospitalsstifteisen og Statsanstalten »R. Plejestiftelse«
ordnedes ved kgl. Reskr. af 11. Oktbr 1860 og 2.
Juni 1883 saaledes, at Hospitalsstiftelsens
aarlige Indtægter anvendtes til at betale Opholdet i
Plejestiftelsen for fattige Spedalske fra Møre
Fylke. I Slutn. af 19. Aarh. var de Spedalskes Antal
sunket saa meget, at Plejestiftelsen kunde
indskrænkes, og da samtidig Kampen mod
Nutidens værste Folkesygdom, Tuberkulosen,
optoges som Statsopgave, blev R. Plejestiftelse
nedlagt 1. Juli 1895 for at omdannes til
Tuberkulosehospital. Dette aabnedes 15. Novbr
1897 med en Kur- og en Plejeafdeling;
sidstnævnte nedlagdes dog erfter kort Tid, og R.
virker nu udelukkende som Statssanatorium for
helbredelige Tuberkuløse. (Litt.: Edv.
Kaurin
, »Reknas Hospital« [1888]).
(Johan Scharffenberg). Wt. K.

Rekognition (lat.) brugtes tidligere som
Betegnelse for den Godtgørelse, der skulde ydes
de sportellønnede Embedsmænd for
Embedsforretninger, som de skulde have foretaget, men
som af særlige Grunde enten udsattes ell.
udførtes af andre. I nyere Tid bruges R.
hyppigst som Betegnelse for den Afgift, der
erlægges af visse Ejendomme, naar de skifter
Ejer. Det er navnlig ved Afhændelse af
Fæstebondegods til Selveje, at en saadan Afgift
betinges. Afgiften er af lgn. Karakter som den
Afgift, der under Navn af »Husbondhold«
svares af visse Ejendomme, jfr Herlighed.
Herved mærkes nu Loven af 28. Septbr 1918
om Afløsning af Grundbyrder, der dels
fastsætter, at saadanne R., der efter den opr.
Aftale udrededes i Korn eller andre Varer,
fremtidigt skal udredes i Penge, jfr Lovens § 2
sammenholdt med § 1, dels giver saavel
Yderen som Nyderen af saadanne R. Ret til at faa
R. afløst, jfr Lovens §§ 3 ff.
H. Gr.

Rekognoscering (lat.) er en nærmere
Undersøgelse af et ell. andet Forhold. Man
skelner i militær Henseende mellem
Terrain-R. og strategisk og taktisk R.,
der dog ofte griber ind over hinanden. Den
første skal skaffe Oplysninger, som ikke kan
faas af Kort, Flyverfotografier, statistisk
Materiale o. l. m. H. t. Terrainets Bet. i militær
Henseende. Den strategiske og taktiske R. har
til Maal at bringe Oplysninger om Fjendens
Bevægelser, Stillinger, Styrke, Hensigter o. l.,
den strategiske R. (Fjernopklaring) paa
de store Afstande, den taktiske
(Næropklaring og Fægtningsopklaring) paa
nærmere Hold.

Opgaven løses, alt efter Omstændighederne,
af Flyvere, Observation fra Lænkeballoner,
Rytteri, Cyklister, Panserautomobiler og
Patrouiller af alle Vaahen. Flyverne har særlig
stor Bet., navnlig efter at de er sat i Stand
til at kunne optage Fotografier fra Luften og
ved Hjælp af den traadløse Telegraf hurtig
kan melde om gjorte Iagttagelser. — Saa vidt
muligt søges Oplysningerne uden Kamp, men
Forholdene kan dog tvinge dertil, og der maa
da sættes større ell. mindre Styrker ind for at
faa Fjenden til at udvikle og vise Kræfter.
Man gaar dog nødig til større voldsomme R.,
og det bør da altid være Reglen, at de danner
Indledning til en afgørende Kamp, idet
Fjenden ellers let kan foretage Forandring i sin
Troppe førdeling, hvorved Resultatet af R.
bliver uden Værd. R. har den allerstørste Bet.
og maa aldrig forsømmes; jo bedre man er
orienteret m. H. t. Terrainet og Fjenden, desto
mere Udsigt har Operationerne til at lykkes.
E. C.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:51 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/19/1102.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free