- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XX: Renden—Schinkel /
900

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sandfeld, Kristian - Sandflugt - Sandflugtslovgivning

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

et omfattende Kendskab til alle Spørgsmaal
vedrørende alm. Sprogvidenskab. Af hans
Arbejder, der alle viser en skarpsindig
Iagttagelsesevne, og en intim Forstaaelse af særlig
syntaktiske Fænomener, skal fremhæves:
»Rumænske Studier, I, Infinitiv i Rumænsk og
Balkansprogene« (Doktordisputats, 1900),
»Bisætningerne i moderne Fransk« (1909),
»Sprogvidenskaben« (1913, 2. Udg. 1923; ogsaa i Uddrag paa
Tysk), desuden har han forfattet yderst
omhyggelige Ordbøger, med sproghistorisk
Oversigt, til nogle ældre danske Tekster: »Philippe
de Commines Memoirer« (1919) og »Herman
Weigeres Rævebog« (1923).
Kr. N.

Sandflugt. Hvor Sand i større Udstrækning
ligger udsat for Vinds og Vejrs Paavirkning
uden noget beskyttende Plantedække, er
Betingelserne til Stede for, at der kan opstaa en
S., ɔ: at Sandkornene efterhaanden af kraftige
Vinde føres et kortere ell. længere Stykke og
breder sig over større Strækninger. Bedst kendt
i Danmark er S. fra Jyllands Vestkyst, hvor
den har givet Anledning til Dannelsen af
Klitterne. Hvor Sandet, Flyvesandet, fyger
ud over fugtige Strækninger, holdes det fast af
Fugtigheden, og der kan da opstaa større ell.
mindre Flyvesandssletter. Ogsaa paa dyrkede,
sandede Marker kan der i et tørt Foraar,
forinden Kornet har vokset sig kraftig nok til at
beskytte Jordbunden mod Vindens Angreb,
opstaa S., og derved forvoldes undertiden ret
betydelig Skade, idet Sædekornet ell. de spæde
Planter blottes. Det bedste Værn mod S. er
Tilplantning af Sandstrækningerne; i Klitterne
anvendes hertil særlig Hjelmen (smlg.
Sanddæmpning).
J. P. R.

Sandflugtslovgivning. I Beg. af 18. Aarh.
antog Sandflugten paa fl. St. her i Landet en
saa ondartet Karakter og anrettede saa store
Ødelæggelser, at Staten maatte skride ind for
at forhindre en yderligere Udbredelse af
Sandflugten. Ledelsen af Kampen mod Sandflugten
blev lagt i Statens Haand, dog under
Medvirkning af Amtsraadene. Udgifterne ved de trufne
Foranstaltninger afholdtes væsentlig af
Statskassen. Amtsrepartitionsfondene afholdt dog en
mindre Del af Udgiften, medens Lodsejerne
uden Vederlag ydede det fornødne
Naturalarbejde og var pligtige til at finde sig i et mere
ell. mindre fuldstændigt Afsavn af deres Jord.
Senere blev der givet noget ændrede
Bestemmelser ved Frd. 19. Septbr 1792, Pl. 6. Marts
1838, Lov 26. Marts 1852 og Lov 4. Marts 1857.
Ved disse Foranstaltninger lykkedes det i det
hele og store at begrænse Sandflugten, og der
blev derfor ved Lov af 29. Marts 1867, der ved
Lov af 1. Apr. 1921 er indført i de sønderjyske
Landsdele, truffet en ny Ordning af
Sandflugtsvæsenet, hvorefter Bekæmpelsen af
Sandflugten væsentlig blev overladt til Kommunerne
og de private Lodsejere, ligesom Udgifterne ved
Dæmpningen paalagdes Kommunerne og de
private Lodsejere. En særlig Stilling indtager dog
endnu de 4 vestjyske Amter, Hjørring, Thisted,
Ringkjøbing og Ribe Amter, samt Øen Rømø i
Tønder Amt, idet Staten her bærer en
væsentlig Del af Udgifterne ved Sandflugtens
Dæmpning, ligesom Staten her har den øverste
Ledelse af Sandflugtsvæsenet. Tilsynet med
Sandflugtsvæsenet føres af Klitinspektøren og
Overklitfogederne, medens Bestyrelsen af
Sandflugtsvæsenet er henlagt til
Sandflugtskommissionerne med Assistance af Klitfogederne.
Angaaende disse Myndigheder henvises til Artiklen
Klitvæsenet.

De Arealer, paa hvilke der findes Sandflugt,
kan deles i flg. Grupper:

1) De Arealer, der er satte under det
Offentliges Fredning
. Her udføres de
fornødne Dæmpningsarbejder af det Offentlige, og
den største Del af Udgifterne ved Dæmpningen
afholdes af Stat og Kommuner.

2) De Arealer, der er satte under det
Offentliges Tilsyn
. For disse Arealers
Vedk. maa den private Ejer selv paa egen
Bekostning efter Sandflugtskommissionens Paalæg
og under dens Tilsyn udføre de fornødne
Dæmpningsarbejder.

3) De Arealer, hvor Sandflugten er af saa
godartet Karakter, at det Offentlige ikke har
fundet Anledning til at skride ind. Her er det
ganske overladt til Ejeren, om han vil foretage
noget til Sandflugtens Dæmpning.

Bestemmelsen om, at et Areal skal sættes
under det Offentliges Fredning, træffes af
Sandflugtskommissionen, dog saaledes, at
Bestemmelsen for at være gyldig skal tiltrædes af
Klitinspektøren ell. Amtsraadet. Iflg. § 10 i
Frd. af 1867 kan der overhovedet kun være
Tale om at sætte et Areal under det Offentliges
Fredning, naar Sandflugten ved særlige, Ejeren
ikke tilregnelige Forhold, saasom Hedebrand e.
desl., har et saa betydeligt Omfang, at det maa
erkendes at overstige Ejerens Evne i Forhold
til hans øvrige Ejendom at bestride
Dæmpningen.

Bestemmelsen om, at et Areal skal sættes
under det Offentliges Tilsyn, træffes ligeledes
af Sandflugtskommissionen, hvis Afgørelse dog
kan indankes for Overlandvæsenskommissionen.
Som Regel skal enhver Jordlod, paa hvilken
der findes ell. kan befrygtes at opstaa Sandflugt,
ell. som helt er omgivet af Strækninger af den
anførte Beskaffenhed, sættes under Tilsyn,
naar saadan Sandflugt skønnes at kunne blive
farlig for de omliggende Jorder.

Naar Sandflugten paa et Areal, der er sat
under det Offentliges Fredning ell. Tilsyn, er
saaledes dæmpet, at Faren for dens videre
Udbredelse er fjernet, kan Arealet atter overleveres
til Ejerens fri Raadighed. Bestemmelse herom
træffes af Sandflugtskommissionen, hvis
Afgørelse dog kan indankes for
Overlandvæsenskommissionen.

Sandflugtskommissionen skal hvert Foraar
udarbejde et Forslag til de
Dæmpningsarbejder, der i Aarets Løb skal udføres paa de
fredede Sandflugtsstrækninger, samt affatte et
Overslag over de dermed forbundne Udgifter.
Naar Forslaget og Overslaget er approberet
henh. af Klitinspektøren ell. af Amtsraadet,
serdes de til de vedk. Kommunalbestyrelser,
der derefter ved det af Kommunalbestyrelsen
valgte Medlem af Sandflugtskommissionen har
at foranstalte Dæmpningsarbejderne udførte —
ved lejede Folk ell. ved Naturalarbejde —

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 14:24:18 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/20/0930.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free