- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXI: Schinopsis—Spektrum /
208

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Selskaber - Selskabet for de norske fiskeriers fremme - Selskabet for Naturlærens Udbredelse - Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse - Selskab for Norges Vel, Det kongelige

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

(Borup’s Selskab). Endskønt Valpladsen opr. er
Mandens, varer det ikke længe, før
Medlemmernes Damer finder Adgang til disse
Selskabers festlige Sammenkomster. — I Sverige var
Lysten til at stifte Selskaber, ofte forbundet med
et efter hemmelige Selskaber optaget
Ceremoniel, ligeledes kulminerende i sidste Del af 18.
Aarh., og fremkaldte en satirisk Komedie
»Ordensvurmarne«. Flere af disse Selskaber, som
»Par Bricol«, bestaar endnu; medens derimod i
Danmark det offentlige og spredende Livs Vækst
har virket dræbende for den halvofficielle Form
for Selskabelighed, som den gl Klub knæsatte.
Kun faa og spredte Aflæggere er nu tilbage; de
større Foreningssammenslutninger har kvalt
Selskabsklubben, der endnu kun trives i
mindre Provinssamfund. (Litt.: K.
Bokkenheuser
, »Drejers Klub« [1903]; Jul.
Clausen
, »Borups Selskab« i »Museum«, 1892; N. P.
Jensen
, »Det kbhvn’ske Skydeselskab« [1901];
P. G. Berg, »Svenska Ordner« [1873];
Vinsnes, »Norske Selskab« [1924]).
J. Cl.

Selskabet for de norske fiskeriers
fremme,
der stiftedes efter privat Initiativ 1879 med
Sæde i Bergen, har til Øjemed at virke for den
norske Fiskeribedrifts Udvikling og Fremme,
idet det søger at understøtte alle Bestræbelser,
der antages at ville ophjælpe Fiskerierne,
forøge og tilgodegøre deres Udbytte samt i det
hele at lette og befordre enhver med disse
forbunden Bedrift. Det bestaar af 1) de ordinære
Medlemmer ell. enhver, som indmelder sig i
Selskabet og erlægger et aarlig Kontingent af
10 Kr.; 2) de Afdelinger, der oprettes i andre
Dele af Landet, og som indgaar paa de i
Selskabets Love for Tilslutning til samme
foreskrevne Betingelser; 3) Æresmedlemmer og
korresponderende Medlemmer. Selskabet virker
ved Direktion og et Repræsentantskab.
Repræsentanterne vælger inden sin Midte Præses,
Vicepræses, et tredie Medlem af Direktionen,
Klassernes faste Medlemmer samt
Fiskerimuseets Bestyrelse. Direktionen bestaar af
Præses, Vicepræses, det tredie Medlem,
Klasseformændene og Formanden i Fiskerimuseets
Bestyrelse. Af det som Bidrag til
Fiskeriselskaber og Foreninger under Hensyntagen til deres
Størrelse og Virksomhed for Budgetaaret
1924—25 bevilgede Beløb 51225 Kr. oppebærer
Selskabet 15600 Kr. Selskabet nyder derhos Renterne
af 50000 Kr. af det af afdøde Købmand Johan
Thesen legerede Fond for Bergens Bys Vel. Af
private og lokale Bidrag har Fiskeriselskabet c.
14000 Kr. Selskabets Tidsskrift »Norsk
Fiskeritidende«, der udg. paa offentlig Bekostning ved
særskilt Bevilgning, udkommer hver Maaned.
»Norsk Fiskerialmanak«, der udg. af Selskabet,
udkommer hvert Aar i Novbr. Selskabet har et
Fiskerimuseum og et Bibliotek af Faglitteratur,
f. T. (1925) c. 80O0 Bd.
Wt. K.

Selskabet for Naturlærens Udbredelse er
stiftet af H. C. Ørsted 1824 med det Formaal
at »udbrede Kundskab om den eksperimentelle
Naturvidenskab, saavel den mek. som den kem.
Del«. Dette Formaal er søgt fremmet paa
forskellig Maade,, eftersom Udviklingen synes at
kræve det. Selskabet har stadig afholdt
Foredrag, men har desuden givet Understøttelser til
Haandværkerskoler og Højskoler, hjulpet
polytekniske Studerende, ladet anstille
landøkonomiske Forsøg, ladet afholde fysiske Øvelser og
astronomiske Forevisninger for Skoleelever o.
m. a. Efterhaanden som disse Arbejdsgrene
overtoges af andre Institutioner, skiftede
Selskabet Virkemaade. Det virker nu især ved
Afholdelse af fysiske og kemiske Foredrag og ved
Udgivelse af »Fysisk Tidsskrift«. Endvidere kan
det tildele fremragende danske Fysikere og
Kemikere »Ørsted-Medaillen« (stiftet 1908) med
tilhørende Pengepræmie; Medaillen er hidtil
tildelt Kemikeren S. P. L. Sørensen (1909) og
Fysikerne C. Christiansen (1912), Martin
Knudsen (1916) og Niels Bohr (1924). Endelig har
Selskabet oprettet »H. C. Ørsted’s 100-Aars Fond«
samt »H. C. Ørsted-Museet«.
A. W. M.

Selskabet til de skiønne og nyttige
Videnskabers Forfremmelse,
stiftet 1759 i
Kjøbenhavn, vistnok paa Foranstaltning af
Medlemmer af den tyske Koloni, maaske i første
Række J. A. Cramer og Klopstock. Selskabets
Opgave var at fremme Poesi og Veltalenhed
paa Grundlag af en Forening af det nyttige
og det skønne, hvilket paa det nøjeste faldt
sammen med Tidens æstetiske Grundanskuelse.
Selskabet søgte at naa sit Maal ved Udsættelse
af aarlige Priser for den bedste poetiske og
prosaiske Udarbejdelse af en given Materie i
det danske Sprog; samtidig planlagdes et
periodisk Skrift, der kunde »fritage Nationens
skiønne Aander fra at sørge for Trykningen af
deres mest udsøgte Arbejder«. Kongen tilstod
Selskabet 400 Rdl. aarlig, og Samtidens fineste
litterære Navne tog Plads i dets Styrelse,
saaledes Luxdorph og Carstens. Den første
Prisopgave, Selskabet udsatte, var den af Tullin
besvarede »Søfartens Oprindelse og
Virkninger«, en udmærket Prøve paa Læredigtet,
saaledes som dette var det »smagende« Selskabs
litterære Ideal. I 18. Aarh. var Selskabets Rolle
en ret betydelig; senere glider det mere og
mere ud af Litteraturhistoriens Saga. Af og til
horer vi dog endnu dets Navn som ved
Udsættelsen af de 4 Romancer 1828, der kaldte
fl. af Danmarks yngre Sangere frem.
Selskabets beskedne Formue er i nyere Tid overgaaet
til »Dansk Forfatterforening«.
J. Cl.

Selskab for Norges Vel, Det
kongelige
, stiftet 1809, omorganiseret til
Landhusholdningsselskab fra 1828. Ifølge Selskabets
nyeste Love af 28. Juni 1909 har det til
Øjemed at virke til Fremme af Landbruget og de
i Forbindelse med dette staaende
Erhvervsgrene og Sysler, som Havebrug, Skovvæsen,
Birøgt, Fjerkræavl, Husflid, landligt Hus- og
Madstel m. v. Det bestaar af Selskaber og
Foreninger, der er indtraadte som
Underafdelinger af Hovedselskabet for at virke for
samme Formaal som dette, og af bidragydende
direkte Medlemmer. Selskabet styres af en
Direktion og et Repræsentantskab. Den første bestaar
af 5 Medlemmer, en Præses og 4 andre
Medlemmer, der vælges af Repræsentantskabet for
3 Aar ad Gangen og kan genvælges.
Repræsentanterne vælges — ligeledes for 3 Aar — af
Underafdelingerne og de direkte Medlemmer.
Selskabet nyder et aarligt Bidrag af
Statskassen, der for 1924—25 udgør 140000 Kr.
Selskabet forvalter Kapitaler og Ejendomme, der

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:57 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/21/0220.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free