- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXI: Schinopsis—Spektrum /
553

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Skibsmandskab

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

saaledes tilbageholdte skal der, for saa vidt det
overstiger en Maaneds Hyre, betales 1/2 %
maanedlig Rente. — Forlænges Rejsen, har S.
Krav paa forholdsmæssigt Hyretillæg; forkortes
den, kan Hyren dog forlanges for den aftalte
Forhyringstid. Formindskes S. under Rejsen,
skal den besparede Hyre fordeles mellem de
øvrige i Forhold til deres forøgede Arbejde. —
Afskediges Sømanden, ell. ophører i øvrigt
Tjenesteforholdet, af en ham utilregnelig
Aarsag, har han Krav paa en vis Tillægshyre. —
Kravet paa Hyre er sikret ved Søpant i Skib og
Fragt og udgør en privilegeret Fordring i
Rederens Konkursbo. — Dør en dansk Sømand, der
bar været mindst 6 Maaneder i Tjenesten, har
hans Enke ell. umyndige Børn Krav paa en
Maaneds Tillægshyre. — Hyren er naturligvis
den vigtigste af Mandskabets Rettigheder.
Derhos har Mandskabet imidlertid Krav paa under
Tjenestetiden at forsynes med god og
tilstrækkelig Kost og med i sanitær Henseende forsvarlige
Opholdsrum, ligesom der skal findes
Lægemidler om Bord. — Paa Søn- og Helligdage maa
kun uopsætteligt Arbejde paalægges, og
Lejlighed til Gudstjeneste skal saa vidt muligt gives.
Om Arbejdstiden er der derimod ikke i
Danmark — saaledes som i Sverige og Norge —
givet Lovregler; men Bestemmelserne herom
beror paa den enkelte Aftale — ell. paa
kollektive Aftaler mellem Reder- og
Sømandsorganisationerne (8 Timers Arbejdsdag). Sømanden
har Krav paa Landlov i sin Fritid, medmindre
hans Tilstedeværelse paakræves af Hensyn til
Skibstjenesten. Syge Søfolk, hvis Sygdom ikke
er selvforskyldt (Kønssygdom) ell. fortiet ved
Forhyringen, skal forplejes for Rederiets — for
visse Sygdommes Vedk. Statskassens — Regning
under Tjenestetiden og en vis Tid efter denne,
hvorhos en dansk Sømand, naar han bliver
rask, har Krav paa at hjemsendes ved
Konsulens Foranstaltning. Saadant Krav har han
ogsaa, hvis han afskediges af en ham utilregnelig
Aarsag ell. Tjenesteforholdet ophører p. Gr. a.
Skibets Forlis, ell. hvis han fratræder p. Gr. a.
Forhold, der maa tilskrives Skibsfører ell. Reder,
saasom Mishandling, Rejsens Forandring ell.
Skibets Nationalitetsskifte. Dør Sømanden i
Tjenesten ell. medens han plejes for Rederiets
Regning, skal dette bekoste hans Begravelse. —
Rederen er pligtig at holde S. ulykkesforsikret
i H. t. Reglerne i Ulykkesforsikringsloven af 6.
Juli 1916. — Hvis over Halvdelen af Mandskabet
fremsætter Klage over Skibets Sødygtighed,
skal Skibsføreren foranledige Sødygtighedssyn
over Skibet afholdt. Samme Ret har 1.
Maskinmester m. H. t. de Dele af Skibet, som han har
Tilsyn med.

Mandskabets Pligter bestaar først og fremmest
i at udføre det dem paalagte Arbejde med Iver
og Paapasselighed og adlyde deres Foresatte.
Volder Sømanden Skade ved Forsømmelighed,
bliver han erstatningspligtig; men Retten kan
dog nedsætte Erstatningen under Hensyntagen
til den udviste Skyld, Skadens Størrelse og
Omstændighederne i øvrigt. Det samme gælder,
hvis en Klage, der har medført Syn over
Skibet, viser sig at have savnet rimelig Grund
m. H. t. de derved forvoldte Udgifter og Tab,
f. Eks. p. Gr. a. Skibets Forsinkelse. —
Sømanden er pligtig at indfinde sig om Bord til den
aftalte Tid og maa derefter ikke forlade Skibet
uden Tilladelse. Han maa kun medføre Ting
til personligt Brug i rimeligt Omfang, og for
saa vidt de ikke medfører Ulempe ell. Fare for
Uorden. Opium, Kokain o. l. maa ikke
medtages. Varer til Salg maa han kun med
Skibsførerens Tilladelse føre om Bord. —
Skibsføreren ell. den, der i hans Sted har Befalingen, er
berettiget til at skaffe sig Lydighed ved
Anvendelse af Magt og til i Tilfælde af Mytteri eller
anden Nødstilstand at bruge ethvert Middel,
som er nødvendigt for at tilvejebringe Orden
og Lydighed. Hertil skal enhver af S. endog
uopfordret yde sin Bistand. — Begaar en af S.
en alvorligere Forbrydelse, skal Skibsføreren
optage en Forklaring over det passerede under
de samme Former som ved det ndf.
omhandlede Forhør og skal derefter sørge for, at den
skyldige ikke undviger, i hvilken Anledning han
om fornødent kan lade ham indespærre ell.
anvende andre Magtmidler. — Hvis en Sømand
ikke tiltræder sin Tjeneste i rette Tid, forlader
Skibet uden Tilladelse ell. undlader at komme
rettidig tilbage efter at have været i Land,
kan Skibsføreren lade ham bringe tilbage ved
Politiets Bistand, hvis der ikke i øvrigt er
tilstrækkeligt Mandskab, ell. hvis han er beruset.
Denne Vigtige Regel er noget indskrænket i
Forhold til den tidligere Bestemmelse
desangaaende i Sølovens § 75, der ikke indeholdt
de to sidstnævnte Betingelser. Ulovligt
medbragt Gods kan Skibsføreren tage i Forvaring,
lade bringe i Land ell. om fornødent kaste over
Bord. Skibsføreren har desforuden en egentlig
Straffemyndighed over S. Straffemidlet er nu
kun Tab af Hyre indtil 7 Dage. Det er saaledes
ikke alene — i Overensstemmelse med Søloven
— udtrykkelig forbudt at anvende legemlig
Revselse; men ogsaa den Straf af Arrest
(modsat Arrest som Magtmiddel, f. Eks. mod
Ustyrlighed, ell. som Middel til at hindre
Undvigelse) indtil 48 Timer, der hjemledes ved
Sølovens § 102, er nu bortfaldet. — Forinden
Straf idømmes, skal der holdes Forhør af
Skibsføreren med 2 af ham valgte Bisidderve blandt
de mest erfarne af Mandskabet. Af Bisidderne
skal saa vidt muligt den ene vælges bl.
Skibsofficererne, den anden bl. det underordnede
Mandskab, dog skal de begge være
Skibsofficerer, hvis det er en saadan, over hvem
Forhøret holdes. Skibsføreren kan helt ell. delvis
eftergive den ikendte Straf. — Det ved Forhøret
passerede og Skibsførerens Afgørelse skal
indføres i Skibsdagbogen og en Udskrift deraf
indsendes til Erhvervsministeriet tilligemed det
fradømte Hyrebeløb, der tilfalder Bombebøssen
i Kbhvn e. l. Institutioner rundt om i Landet
efter som hvor det paagældende Skib hører
hjemme. Sømanden kan klage over den
paalagte Straf enten for en dansk Konsul i
Udlandet, hvis Afgørelse kan paaklages for Søretten
paa Rederiets Hjemsted, ell. direkte for denne
Ret. I denne Forbindelse kan nævnes, at
Sømanden kan forebringe andre Tvistigheder om
Tjenesteforholdet, særlig ang. Afregningen,
enten til Mønstringsbestyreren inden

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:57 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/21/0569.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free