- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXV: Werth—Øyslebø /
297

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - With - With, Carl Edward - With, Carl Johannes - With, Georg Christian - With, Jesper Peter

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Ludvig W. (1829—80) og Kontorchef i
Finansministeriet Peter Nikolaj W. (1833—76). Den
ældste af disse Brødre var Fader til
Kommandør Carl Ludvig W.-Seidelin
(1850—1924), der, efter at hans Hustru havde
efterfulgt sin Fader som Besidder af det for
Stamhuset Eriksholm substituerede
Brinck-Seidelin’ske Fideikommis, ved kgl. Resolution af 13.
Juli 1904 for sig og Efterkommere fik Tilladelse
til at føje Slægtsnavnet Seidelin til sit eget samt
til at føre det Seidelin’ske Vaaben. Han var
Medforfatter af Generalstabens Værk om den
store nordiske Krig, Medarbejder ved Dansk
biografisk Leksikon og ved Salmonsen’s
Konversations Leksikon og oversatte bl. a. Mark
Twain. Virkede i øvrigt i Skrift og Tale for
Forsvarssagen og var 1913—18 Formand for
Danmarks-Samfundet. Ovennævnte Vicekonsul
V. W. var Fader til Sognepræst for Davids
Sogn i Kjøbenhavn Ole Christian
Enrique W.
(f. 1856), der har taget virksom Del i
Indre Missions Arbejde, og til Viggo W. (f.
1858), som 1895—1925 var Direktør i
Privatbanken i Kjøbenhavn. Oberst Erik W. (f. 1869),
Søn af Højesteretsassessor R. C. W., beklædte
Stillingen som Chef for Generalstabens
Efterretningsvæsen 1911—18, var 1922 Medlem af
Landstormskommissionen og blev 1923
Stabschef hos Generalinspektøren for Fodfolket.
Under Balkankrigen 1913 foretog han
Tjenesterejser til flere af Staterne der.
P. B. G.

With, Carl Edward, dansk Læge, f. 14.
Decbr 1826 paa Frederiksberg, d. 13. Juni 1898 i
Kbhvn. Efter at have været Frivillig i Krigen
1848—50 tog W. medicinsk Embedseksamen
1852, var Reservelæge paa Almindeligt Hospital
1854—57 og blev 1858 Dr. med. Efter
Konkurrence blev han 1862 Lektor i medicinsk Klinik
og Overmedicus ved Frederiks Hospital, 1864
Professor ordinarius, fra hvilken Stilling han
tog Afsked 1896. — W. var en ejendommelig
Personlighed, en udmærket klinisk Lærer, der
nød en ubetinget Tillid hos sine talrige Elever.
Hans videnskabelige Arbejder er ikke mange,
men navnlig et Par af dem — om
Blindtarmsbetændelse (1879 og 1889) — var dygtige og i
en Aarrække af den største Betydning for den
nævnte Sygdoms Behandling i Danmark.
G. N.

With, Carl Johannes, dansk Zoolog og
Læge, f. 11. Decbr 1877, d. 16. Juni 1923, tog
1901 Skoleembedseksamen i Naturhistorie og
Geografi og udgav i de følgende Aar en Række
dygtige Arbejder over forskellige, navnlig
tropiske Arachnider. Da Udsigten til ad denne Vej
at skaffe sig en Livsstilling dog ikke syntes
ham stor, begyndte han at studere Medicin, blev
1911 Kandidat og var de følgende Aar ansat
ved forskellige Institutter. En lang Række smaa,
medicinske Notitser publiceredes i det Tidsrum;
samtidig vedblev han dog at drive zoologiske
Studier og udgav 1915 et stort Værk om
Smaakrebs fra Ingolf-Ekspeditionen. Om hans
stadige Interesse for Naturhistorien vidner
ligeledes den af ham og Sv. Dahl udgivne Pjece
»Vore naturhistoriske Museer og Biblioteker«
(1918).
R. H. S.

With, Georg Christian, dansk
Veterinær, f. 5. Febr 1796 i Bedsted, Sønderjylland,
d. 15. Septbr 1861 i Frederiksborg. W. blev
Student 1816, studerede derefter Medicin og lagde
sig efter sin Morbroder Erik Viborg’s
Tilskyndelse ogsaa efter Veterinærvidenskab. Allerede
1820 underviste han i Anatomi ved
Veterinærskolen. 1821 tog han kirurgisk Eksamen, blev
derefter Pensionær ved Veterinærskolen og i
Decbr 1822 efter Viborg’s Død Lektor og
Andenlærer. 1844 afløste han Carl Viborg som
Førstelærer, hvilken Stilling han virkede i til 1852,
da han blev Landstutmester og Bestyrer af
Frederiksborg Stutteri. W.’s Virksomhed har været
særdeles omfattende. Han var Medlem af det
veterinære Sundhedsraad fra dets Oprettelse
1851, ligeledes af den Kommission, der
nedsattes 1851 for at stille Forslag om
Foranstaltninger til Husdyravlens Fremme. Medens han var
Lærer paa Veterinærskolen, underviste han
efterhaanden i alle Hovedfagene undtagen
Beslaglære. Desuden holdt han uden for Skolen
Forelæsninger for Læger og (over
Veterinærfag) for Landbrugere og den militære Højskoles
Elever. W.’s Forfattervirksomhed har været
betydelig. 1833—34 udgav han som Manuskript en
Ledetraad til Forelæsninger i Veterinærfaget
ved den militære Højskole (Hestens Anatomi,
Ydrelære, Sundhedspleje og lidt om dens
Sygdomme). 1836 udkom samme Bog med udførlig
Fremstilling af Hestens Sygdomme under
Titlen: »Haandbog i Veterinærvidenskaben med
særligt Hensyn til Landøkonomien«. Mest
Udbredelse fik hans »Almenfattelig Anvisning til
Husdyravlen og Husdyrenes Behandling i sund
og syg Tilstand«. I særlig Grad interesserede
W. sig for Hesteavlen; han har skrevet
adskillige Afhandlinger om samme, og i sin
Virksomhed som Landstutmester og Bestyrer af
Stutteriet søgte han paa forskellige Maader at
gavne Hesteavlen i Danmark; hans
Bestræbelser i saa Henseende kronedes dog ikke med
egentligt Held; navnlig lykkedes det ham ikke
at standse den ved Erik Viborg’s Fejlgreb
fremkaldte Tilbagegang i Frederiksborg Stutteri, og
om de af ham indførte Yorkshire-Hestes
Indflydelse paa Avlen er Meningerne i hvert Fald
meget delte. Fra hans Stutterivirksomhed
foreligger der mange Aarsberetninger, desuden to
Hæfter »Blandede Meddelelser om Stuterivæsen,
Husdyravl og Veterinærfag«, nogle Pjecer og en
Del Bladartikler om Hesteavlsspørgsmaal.
(H. G.). F. N.

With, Jesper Peter, dansk Embedsmand
og Politiker, f. 16. Marts 1791 paa
Christianshavn som Søn af Kaptajn i Asiatisk
Kompagni W., d. 5. Februar 1854 i Ørum ved
Vejle. W. blev juridisk Kandidat 1812,
beklædte i de følgende Aar forskellige
juridiske Embedsstillinger i Kjøbenhavn og var fra
1826 indtil sin Død Herredsfoged for Bjerre
og Hatting Herreder i Vejle Amt; fra 1842 var
han desuden Medlem af Vejle Amtsraad.
1836—48 havde han Sæde i den nørrejydske
Stænderforsamling og spillede her en meget
betydelig Rolle som en af Lederne for den nationale
og liberale Retning, der beherskede
Forsamlingens Flertal. Han bekendte sig til Tidens
fremskredne liberale Anskuelser og kæmpede bl. a.
for Stænderforhandlingernes Offentlighed,
almindelig Værnepligt, Næringsfrihed og Jøders
Valgbarhed. 1838 indbragte han i den

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:04:12 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/25/0307.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free