- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind V: Cikorie—Demersale /
759

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Dansk Arbejde. Herunder sammenfattes de i de senere Aar fremtrædende Bevægelser inden for Haandværk og Industri - Dansk Arbejderbank er en Sparekasse, Forsørgelsesanstalt og Laanebank i Kbhvn - Dansk arktisk Station ved Godhavn paa Sydsiden af Disko-Øen i Vest-Grønland - Dansk Artilleri-Tidsskrift - Danska stäket, et smalt Pas mellem Emån og Skoven i Högsby Sogn (Kalmar Amt, Smaaland) - Dansk Botanisk Forening

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

egen Industri, selv om Prisniveauet ikke kan
sættes slet saa lavt som det, der kan holdes
af Udlandet. Problemet frembyder store
Vanskeligheder, dels fordi man ofte vil have at
kæmpe mod de store Industrilandes af
politiskøkonomiske Grunde bevidst gennemførte Politik,
der gennem Udførselspræmier og lignende
Beskyttelsesmidler kan fastsætte saa lave Priser,<h1></h1>
at et lille Land med en lille Produktion
vanskeligt kan tage Kampen op derimod, dels af
indrepolitiske Grunde, idet det hævdes, at en
Understøttelse af et Erhverv kan medføre Skade
for et andet, og at den eneste rationelle Maade
til at hævde et Erhverv paa er, at det baade
fagligt og økonomisk tilkæmper sig den samme
Plads som Udlandets.

Den sidste Betragtningsmaade vil dog neppe
kunne gennemføres i de første Tider efter
Verdenskrigen, efter hvis Afslutning man
sandsynligvis kan regne med, at de enkelte Lande
vil gennemføre en økonomisk Politik, der vil
gaa ud paa ved alle Midler -
Toldbestemmelser, Udførselspræmier, direkte Understøttelser,
billige Fragter o. s. v. at støtte den indenlandske
Industri saaledes, at den uden Hensyn til de
hjemlige Produktionsomkostninger bliver i
Stand til ved sin Prisbillighed at erobre
fremmede Markeder. For at modarbejde en saadan
Politik maa den hjemlige Produktion indgaa
som et Led i Landets samlede Erhvervspolitik,
og der vil blive stillet store Krav til Ledelsen
af de enkelte Erhvervsgrene og deres
Organisationer.

I Danmark er Bestræbelserne for Fremme af
D. A. foruden i Almindelighed af de store
Hovedorganisationer »Fællesrepræsentationen for
dansk Industri og Haandværk« og
»Industriraadet« særlig optaget af Foreningen »Dansk
Arbejde«. Den stiftedes 1908 og har især
arbejdet paa at fremme Kendskabet til og
Udbredelsen af dansk Arbejde ved Afholdelsen af
Udstillinger, ved Indførelsen af et »Værnemærke«
paa danske Frembringelser, ved Afholdelsen af
oplysende Møder, Udgivelsen af et
Medlemsblad »Dansk Arbejde« o. s. v. Foreninger af
tilsvarende Art findes nu i de fleste europæiske
Lande. Af danske Institutioner, der virker for
Udbredelsen af dansk Arbejde, maa endvidere
nævnes den af Teknologisk Institut oprettede
Eksportbørs og det under Industriraadet
oprettede Eksportbureau, hvis Opgave det er at
virke for Udbredelsen af danske Varer i
Udlandet.
R. B.

Dansk Arbejderbank er en Sparekasse,
Forsørgelsesanstalt og Laanebank i Kbhvn, der
stiftedes 12. Apr. 1872 med det Formaal at
modtage og frugtbargøre, hvad Arbejdere ell. andre
kunde afse af deres Fortjeneste, at sikre sine
Medlemmer Forsørgelse i Alderdommen og
aabne dem en let og billig Adgang til Laan.
Forsørgelseskassen, der modtager Indskud af
mindst 10 Øre ugentlig, som ogsaa kan
erlægges for et længere Tidsrum paa een Gang,
deles i Børneforsørgelsen og
Alderdomsforsørgelsen. I begge Afdelinger udbetales ved et
Medlems Død hans Indskud med Rente og
Rentes Rente (men uden Præmie) til
Arvingerne ell. den, hvem det ved Indskuddet er
forbeholdt. Af Bankens Nettooverskud tilfalder
der først Forsørgelseskassen en Præmie af 1 1/5
%. Derefter faar Aktionærerne 4 %, og det
resterende Udbytte fordeles efter nærmere
fastsatte Regler mellem Reservefond,
Forsørgelseskasse og Grundfond. Medlemmerne kan fordre
Driftslaan ell. Trangslaan indtil et Beløb af 4/5
af deres Indskud i Forsørgelseskassen med
Renter, og ud over dette kan Driftslaan ydes
til Medlemmer efter nærmere fastsatte Regler.
Bestyrelsen bestaar af et Repræsentantskab paa
22 Medlemmer, der af sin Midte vælger et
Bankraad paa 7 Medlemmer. Bankraadet udnævner
een ell. fl. Direktører (for Tiden [1915] en
Direktør og en Kontroldirektør). 31. Marts 1915
indestod i Sparekassen c. 17 Mill. Kr. og i
Forsørgelseskassen c. 3 Mill. Grundfonden
(Aktiekapitalen) var c. 63000 Kr. Desuden ejede
Banken selv c. 62000 Kr i egne Aktier.
Reservefonden og Konto til Imødegaaelse af Tab havde
en Størrelse af c. 1 1/2 Mill. Kr.
(E. M.). C. Th.

Dansk arktisk Station ved Godhavn paa
Sydsiden af Disko-Øen i Vest-Grønland (69° 14’
n. Br.), oprettedes 1905 paa Initiativ af
Botanikeren mag. scient. Morten P. Porsild
ved en Donation paa 40000 Kr af afdøde
Justitsraad Holck. Den overtoges snart af
Staten, og siden 1906 har Porsild været ansat som
Bestyrer. Stationen ligger Ø. f. Godhavn paa
en Sydskraaning. Dens Formaal er at muliggøre
kontinuerlige naturvidenskabelige
Undersøgelser og i det hele at være Støttepunkt for
naturvidenskabelig Forskning i Grønland. Flere
udenlandske (især schweiziske) og enkelte
danske Videnskabsmænd har opholdt sig der
længere Tid ad Gangen. De hidtil offentliggjorte
Arbejder fra Stationen er fremkomne i »Medd.
om Grønland« under Fællestitlen »Arbejder fra
den danske arktiske Station paa Disko«.
C. H. O.

Dansk Artilleri-Tidsskrift, af hvilket 1.
Hæfte udkom 1. Jan. 1914, udgives af
Artilleriofficersforeningen; dets Opgave er at behandle
Spørgsmaal af artilleritaktisk og artilleriteknisk
Natur.
H. H.

Danska stäket [-stæ.kət], et smalt Pas mellem
Emån og Skoven i Högsby Sogn (Kalmar Amt,
Smaaland). Navnet stammer fra den danske
Hærfører Gert Rantzau’s Nederlag der i Krigen
med Sverige 1612.
A. M. D.

Dansk Botanisk Forening, hvis Formaal
er »at medvirke til i enhver Retning at udvide
Kundskaben om Planterne, særlig at vinde en
nøjere og udbrede en alm. Kundskab om
Nordens bot. Forhold«, blev (ganske vist under en
noget anden Form og med andet Navn), stiftet
1840 og fejrede 1890 sit 50-Aars Jubilæum, bl. a.
ved Udgivelsen af et Festskrift. I dette findes
en Oversigt over Foreningens Historie og dens
Medlemmer (samt 5 videnskabelige Afh.). D. B.
F. søger at fremme sit Formaal ved
videnskabelige Møder om Vinteren og Ekskursioner om
Sommeren; desuden har den siden 1866 udg.:
»Botanisk Tidsskrift«, hvoraf til Dato foreligger
34 Bd, og siden 1913 tillige »Dansk Botanisk
Arkiv«, hvis 3. Bd er paabegyndt. 1882-91
udgaves Tidsskriftet »Meddelelser fra den bot.
Forening i Kbhvn« (2 Bd) og 1892-98
»Botaniske Litteraturblade« (1 Bd), det sidste

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jul 4 09:03:00 2016 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/5/0821.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free