- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind V: Cikorie—Demersale /
786

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Dansk Kirke-Mission i Arabien (D. K. M.) - Dansk Kirketidende, grundtvigsk Kirkeorgan, blev grundlagt Oktbr 1845 - Dansk Komponistforening er stiftet 1913 - Dansk Koncertforening er stiftet 1901 - Dansk Kriminalistforening er stiftet 1899 - Dansk Kvindesamfund stiftedes i Kbhvn 15. Decbr 1871 - Dansk Missionsblad, se Dansk Missionsselskab. - Dansk Missionsraad blev oprettet 18. Apr. 1912

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

D. K. M. har haft store Vanskeligheder at
kæmpe med baade hjemme og ude. I
Danmark har det været svært at vinde den
fornødne Tilslutning. I den senere Tid er der dog
sket væsentlige Fremskridt. Der er nedsat et
Udvalg for at støtte denne Mission; dets
Formand er Pastor Jul. Ifversen. Det aarlige
Budget er c. 25000 Kr. Bidragyderne hører aldeles
overvejende til Indre-Missions Retning. I
Arabien har D. K. M. foruden de sædvanlige
Vanskeligheder ved al Muhammedaner-Mission
(s. d.) ogsaa mødt særlige Vanskeligheder,
baade af klimatisk og af politisk Art.
Forkyndelsen af Fredens Evangelium er i høj Grad
blevet vanskeliggjort ved Tyrkiets Krig med
Italien og senere med Balkanstaterne, og
endelig ved Verdenskrigen, der har bevirket, at
Missionærerne foreløbig har maattet opgive
deres Missionsstationer og rejse hjem til Europa.
(Litt.: S. M. Zwemer, Arabia, the Cradle
of Islam
[Edinburgh 1900, 4. Udg. 1912]; »Fra
Hebron. Organ for Missionær Oluf Høyer og
Hustrus Missionsvirksomhed i Judæa« [1901-04];
»Fra Arabien. Meddelelser fra Dansk
Kirke-Mission i Arabien« [1904 ff.]).
L. B-n.

Dansk Kirketidende, grundtvigsk
Kirkeorgan, blev grundlagt Oktbr 1845 af Præsten C.
J. Brandt og hans Svoger, Præsten R. T.
Fenger. Det var i en lang Aarrække et meget
udbredt og anset Blad, og Grundtvig selv skrev
ikke lidet i det. Efterhaanden gik det dog
tilbage i Udbredelse og Bet., og med Udgangen
af 1915 ophørte det at udkomme.
A. Th. J.

Dansk Komponistforening er stiftet 1913
med det Formaal at varetage danske
Komponisters økonomiske Interesser i H. t. den
internationale Bernerkonvention. Formand er Alfred
Tofft.
A. H.

Dansk Koncertforening er stiftet 1901 med
det Formaal at opføre danske Musikværker fra
nyere og ældre Tid, særligt større Værker, som
ikke har Udsigt til ellers at blive førte frem.
Formand er siden Foreningens Stiftelse Gustav
Helsted. Faste Dirigenter var Viktor Bendix og
Georg Høeberg og er f. T. Louis Glass. Der
afholdes aarlig 3 Koncerter. Foreningen har
Statstilskud.
A. H.

Dansk Kriminalistforening er stiftet 1899
som Led af den internationale
Kriminalistforening. Den virker for at fremme Oplysningen
om den rette Behandling af Strafferettens
Problemer, især inden for Omraader, hvor den
empiriske Forsken er afgørende, saasom ved
Spørgsmaalet om Forbrydelsens Aarsag og
Bekæmpelse, Forbryderens Psykologi og
Behandling o. l. Medlemskredsen er ikke begrænset til
den jur. Verden, men staar aaben for alle, hvis
Studier ell. Gerning giver dem Kendskab til
Forhold af nævnte Art. D., hvis Medlemstal har
været voksende, nar bl. a. taget virksom Del i
Bestræbelserne for en Reform af vor nuv.
Straffelovgivning.
K. Hch.

Dansk Kvindesamfund stiftedes i Kbhvn 15.
Decbr 1871 »for at hæve Kvinderne i aandelig,
sædelig og økonomisk Henseende, navnlig ved
at aabne dem Adgang til Selverhverv«.
Forinden var 24. Febr s. A. stiftet en lille Filial af
en international Kvindeforening, efter
Tilskyndelse af senere Folketingsmand Fr. Bajer og
hans Hustru, men den gik over til at blive et
særligt »D. K.«, nærmest efter Pouline Worms’
Paavirkning, og havde Frøken Caroline
Testman til første Formand (indtil 1883). Det havde
vigtig Del i Oprettelsen af Handelsskole for
Kvinder 1872 (grundlagt og styret af Frøken
Testman indtil 1906) og af Tegneskole for
Kvinder 1876 (grundlagt af Fru Charlotte Klein),
men vandt kun liden Udbredelse og havde ved
Udgangen af 1883, altsaa efter 12 Aars Forløb,
kun 138 Medlemmer. Under en næsten helt ny
Styrelse fik det i Løbet af 1884 Medlemstallet
forøget til henimod 600, ligesom det vovede sig
til at holde offentlige Møder, grundlægge
Maanedsskr. »Kvinden og Samfundet« (fra Jan. 1885,
senere udkommet 1900-03 som Ugeblad og
siden 1904 som Halvmaanedsskr.) og udg. nogle
Smaaskr. 1887 oprettedes i Kbhvn et
Fæstekontor for Kvinder og 1894 en Fagskole for
Syersker. 1886 dannedes den første udenbys Kreds
i Aarhus, og 1893 holdtes det første aarlige
Fællesmøde, ligeledes i Aarhus, af udsendte
Tillidsmænd fra de enkelte Kredse (i alt 7) med en
af disse valgt Fællesbestyrelse. Ved 25
Aarsfesten i Decbr 1896 var der 12 Kredse, men
senere er Tallet stadig vokset, især siden 1906,
saa at det 1915 var 130, og ligeledes naaede
Medlemstallet, som 1887 var steget til 1000 og
1902 endnu kun var 1350, 1908 op til 6000 og
1915 til henved 9000, fortrinsvis paa Landet.
Medens D. K.’s Formaal 1887 bestemtes til »at
virke til Fremme for Kvindernes
almenmenneskelige Udvikling, for deres Uddannelse til
selvstændigt Erhverv og for at forbedre deres
Stilling i Familie, Samfund og Stat« (opr. var det
paatænkt at sætte Ordene »for deres
Ligeberettigelse i Familie, Samfund og Stat«),
vedtoges det 1906 ligefrem at stille »kommunal og
politisk Valgret og Valgbarhed« i Forgrunden,
og da disse Maal var naaede, fastsattes i
Sommeren 1915 Opgaven saaledes: »at udvikle og
dygtiggøre Kvinder til den fuldmyndige Borgers
Ansvar og Arbejde, at arbejde for
Gennemførelsen af Kvinders fulde Ligestilling med Mænd i
Familie, Samfund og Stat, og at forbedre
Kvinders og Børns Kaar særlig ad Lovgivningens
Vej«. Bl. de Kvinder, der særlig har været
knyttede til D. K.’s Virksomhed, bør fremhæves
Frøken Kirstine Frederiksen, som var Formand
1887-94, Fru Jutta Bojsen Müller, Formand
1894-1910, og Fru Astrid Stampe Feddersen,
der lige siden 1883 og især siden 1904 har taget
levende Del, ja vel næsten har været Sjælen i
dets Arbejde. I den første Menneskealder var
D. K. kun lidet paaagtet, men siden 1906 har
det fl. Gange været i Stand til at paavirke
Lovgivningsmagten, ja har ligefrem for
Myndighederne staaet som et Udtryk for Kvindernes
alm. Mening. (Litt.: Gyrithe Lemche,
»D. K.’s Historie i 40 Aar« [1912]).
E. E.

Dansk Missionsblad, se Dansk
Missionsselskab
.

Dansk Missionsraad blev oprettet 18. Apr.
1912 for at fremme »Samarbejde og Enhed« i
Hedningemissionen, som den store
Edinburgh-Missionskonference (s. d.) 1910 saa kraftigt
havde slaaet til Lyd for. Det tæller f. T. 19

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:40:20 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/5/0854.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free