- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
7,8,9

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Abetz ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Abetz

(indtog i Addis Abbeba maj 1936). Hailé
Selassie flygtede t. Engl., mens Viktor
Emanuel fik kejsertitel. Attentat mod
Graziani som vicekonge straffedes hårdt;
trods mange vanskeligheder holdt I tal.
magten til 1941, da Engl. under A. G.
Cunningham erobrede A (vicekongen,
hertugen af Aosta, kapitulerede i Amba
Alagi 19. 5., modstand i Gondar ophørt
28. 11. 1941). Maj 1941 vendte Hailé
Selassie tilbage til Addis Abbeba.
Lens-system og slaveri erklæredes afskaffet.
1942 krigserkl. t. Tyskl., I tal. og Japan;
rejste 1946 krav om Eritrea og I tal.
Somaliland. 1945 fik USA-selskab eneret
på olieudvinding.

Abetz [’a:bæts], Otto (f. 1903), ty.
natio-nalsoc. Arbejdede i mellemkrigsårene f.
ty.-fr. forståelse, udvist af Frankr. som
polit, agent (spionagemistanke) juli 1939.
Aug. 1940 ambassadør v. ty.
militærkommando i Paris, støttede Laval. Fængslet
efter Tyskl.s sammenbrud.

abhaser [-’fa’-], muhamedansk’folk med
eget sprog, i Abhasien i Kaukasus.
Landbrugere; ca. 80 000.

Ab’ha’sien, ASSR i Georgien, Sovj., på
Kaukasus’ S-skråning omkr.
hovedstaden Suhumi; 8700 km1; 260 000 indb
(1933).

Abhi’dhamma, navn på den 3. del af
buddhismens kanon, væsentlig rummende
dogmatiske og metafysiske tekster.

Abidjan [-’d3ä], hovedstad og havneby i
den fr. koloni Elfenbenskysten; 33 000
indb. (1943), deraf 1900 eur.

’Abies (lat.), ædelgran.

abie’ti’nsyre (af abies),
hovedbestanddelen i fyrreharpiks (kolofonium); af dens
salte (resinater) anv. alkalisaltene til
sæbe; bly-, mangan- og koboltsalte som
sikkativer i fernis; aluminiumresinat op
står ved limning af papir.

Abi’gail, Nabals hustru, blev efter dennes
død g. m. David.

’Abija, konge i Juda Rige, søn af Reha
beam, regerede kun kort (ca. 915 f. Kr.)

’abild, glda.: æbletræ.

Abildgaard, Nicolai (1743-1809), da.
maler; efter studieophold i Ital. 1772-77
prof. ved akad. A fortsatte i en
antikiserende stil de store ital. baroktraditioner i
sine 10 billeder til Chr.borg Riddersal
(1779-91), hvoraf kun 3 reddedes ved
branden 1794 (skitserne i kunstmus.).

Den Sårede Filoktet. Rom 1775.
(Kunstmus.)

Hans af fri kompositorisk fantasi bårne,
billedskabende evne fandt udtryk i en
række arb. med motiver bl. a. fra
Shakespeare, Ossian og Holberg (Niels Klim);
var desuden virksom som arkitekt og har
skabt værker som Frihedsstøtten (1792-97)
og Emiliekilde (1780).

Abildgaard, Ove (f. 1916), da. forf.
Respektløse og sprogligt originale
digtsamlinger; Uglegylp (1946), Hvirvler (1948).

Abildgaard, Peter Christian
(1740-1801), da. læge og veterinær, den da.
vet.-skoles stifter. Udgav 1770 »En danske
Heste ogQuæg Læge«, der udkom i mange
oplag, også i Sv. og Tyskl. Oprettede en
vet.-skole, der blev åbnet 1773 på
Christianshavn med A som leder. Da A kom
i økon. vanskeligheder, overtog staten
1776 skolen, der flk navnet Den Kgl.
Vet.-skole. I 1781 blev kvægpesten ved A-s
initiativ udryddet i Danm. ved
afspærring og nedslagning af de syge dyr. Ä var
foregangsmand på husdyrbrugets
område. Banebrydende zool. arbejder vedr.
indvoldsormene. (Portræt).

Abildgaard, Søren (1718-91), da.
arkivtegner, der i en længere årrække som den
første aftegnede gl. mindesmærker på
rejser overalt i Danm.
Abi’melek, søn af Gideon, udråbte sig til
konge i Sikem efter at have dræbt sine 70
brødre undtagen Jotam.
abio’ge’nesis (a- + bio + gr. genesis
frembringen), d. s. s. generatio cequivoca,
selvdannelse.
’Abisjag, ung kvinde fra Sjunem, som
hentedes til David i hans alderdom. (1.
Kg. 1).

Abisko t’a:-], sv. station (Luleå-Narvik
banen) og turiststed. Naturvidensk.
station og nationalpark.
Ab ja’tar, præst hos David, d. s. s. Ebjatar
abkhaser, anden stavemåde for abhaser.
’ablati’v (lat. (casus) ablativus fjernelses
(kasus)), kasus, der betegn,
udgangspunktet for en bevægelse ei. handling, f. eks.
lat. domo hjemmefra.
’Åbner, feltherre hos Saul og David,
myrdedes af Joab.
ab’nor’m (a- + lat. norma regel), 1)
regelstridig, usædvanlig, afvigende fra normen;
2) uhensigtsmæssig, sygelig afvigelse fra
idealtilstand. Mods. normal,
abnormforsorg, ældre betegn, for
særforsorg.

abnormi’te’t (af abnorm), (arveligt
betinget) organ- ei. funktionsforstyrrelse,
abnormundervisning, undervisning af
sansedefekte (f. eks. blinde, døve),
talelidende, læseretarderede,
intelligensdefekte og vanskelige børn. a foregår i
særskoler, særklasser, skolehjem, blinde- og
døvstummeinstitutter o. 1. ei. ved
særundervisning.

abolition (lat.), afskaffelse, ophævelse,
eftergivelse; jur., fritagelse for strafferetlig
tiltale.

abolitio’nister, tilhængere af
negerslaveris ophævelse,
abonnement [-’mai] (fr.), forudbestilling
til reglm. aftagning, f. eks. avis-a,
teater-a; abonnent, den der har et a.
abonnementskort udstedes ved
jernbaner, sporveje o. 1. for en navngiven person
til et ubegrænset antal rejser inden for a-s
gyldighedsperiode, og på bestemt
strækning ei. inden for et bestemt område,
abon’ne’re (på), forudbestille,
aborre (’Perca ßuvi’atilis), pigfinnefisk
med 2 rygfinner, grågrøn ryg med mørke
tværbånd, som regel 25-30 cm, kan blive

’/o m. Alm. i ferske vande på nordl.
halvkugle, undertiden i brakvand. Rovfisk,
leger om foråret; af nogen økon.
betydning. Nær beslægtet er hork og sandart.
Aborrebjærg, Møns høj. punkt (143 m).
aborrefisk (Perco’morphi), artsrig gruppe
af pigfinnefisk m. fl. tusind arter. Hertil
aborrefam., sprøjtefisk, cichlider,
sparider, muller m. fl.
a’bort (lat. aboriri afgå), 1) med.,
svangerskabets standsning og fosterets afgåen
inden for de første 28 uger. Årsagen
kan bl. a. være: overanstrengelser,
sindsbevægelser, infektionssygdomme (bl. a.
syfilis og gonorrhoe); ofte fremkaldt ved
indgreb i livmoderen; 2) vet., hos dyrd.s.
s. kastning.

Absalons borg

abor’ti’v (lat.), dødfødt; mislykket;
uudviklet.

abortivkur, med., behandling der tilsigter
en hurtig standsning i sygdommens l
stadium.

ab ’ovo (lat: fra ægget), fra begyndelsen,
abraca’dabra, gl. trylleformel. Nu alm.
brugt i bet: vås. Titel på en af Holbergs
komedier.

’Abraham, Israels stamfader, udvandrede
ifl. G. T. fra Karan (Charan) i
Mesopotamien og flk af Gud løfte om Kanaans
Land. Havde med Hagar og Sara sønnerne
Ismael og Isak. A boede i Mamre Lund
ved Hebron.
Abraham, Paul (f. 1892), ung. operette
komp. Viktoria og hendes Husar (1930).
’Abraham’sen, Erik (1893-1949), da.
musik videnskabsmand. Prof. ved Kbh.s
Univ. 1926. Udg. bl. a. Musik og
Samfund (1941), Hvem er Musikalsk? (1943).
’Abraham’sen, Harald Retlev- (f. 1885),
da. kirurg. Overkirurg v. Bispebjerg
Hosp. 1926, prof. v. den klin.
praktikantundervisning.
’Abrahamson, Werner Hans Frederik
(1744-1812), da. forf., tyskfødt. Johs.
Ewalds ven. Folkeviseudgiver. Huskes
især for visen Min søn, om du vil i verden
frem, så buk!
Abrahamstrup, indtil 1673 navn på
Jægerspris.

Abra’rnovitj [-vitl], Shalom Jacob
(1836-1917), jød. romanforf., som skrev både på
jiddisch og hebr. Kendt under
pseudonymet Mendele Mocher Sforim.
abrasion (lat. ab-radere afskrabe), havets
nedbrydende virkning under dannelse af
kystklint og en jævnt skrånende
ned-brydningsflade, a-flade,
a’braxas-gemmer, flade sten, der af
romerne anv. som amuletter. Bærer i
alm. et gudebillede af fantastisk form:
menneskekrop m. hanehoved og m.
slanger i st. f. ben samt indskriften abraxas
ei. abrasax (gr.), if. den ægypt. gnostiker
Basilides (omkr. 100 e. Kr.) navn på
ur-væsenet.

abri’ko’s (’Prunus armeni’aca), et opr.
asiat, træ hørende til blommefam.
Blomstrer før løvspring, frugten rundagtig.
saftig og fløjlshåret. Stenen jævn,
forsynet med to ribber langs den ene rand.
Alm. dyrket i Middelhavslandene.
Vigtigste produkt: tørrede a, især fra
Californien. a kan dyrkes på espalier i Danm.
abro’di’l, jodholdigt kontrastmiddel til

røn tgenfo tografi.
abrogation (lat.), fuldstændig ophævelse
af lov ei. viljesbestemmelse; jfr.
deroga-tion.

Abrolhos [a’broljuf], 6 små koraløer ved

Brasiliens kyst på 18° s. br.
ab’rupt (lat. abruptus afbrudt), bråt
afbrudt; pludselig; usammenhængende.
’Abrus preca’torius (lat.), d. s. s.
paternosterærter.
Abruzzerne [-’bruts-], ital. A’bruzzi
[-’brut:si], bjerglandskab i Midtitalien
med kalkryggen Gran Sasso d’Italia, der
når 2921 m i Appenninernes højeste punkt
Monte Corno.
Abruzzerne, hertug Luigi Amedeo af
[’lwid3i ame’dæo] (1873-1933), ital.
polarforsker. Eksped. til Ishavet 1899-1900.
A’bruzzi e Mo’lise, ml.ital. landsdel;den
sydl. del af de rom. Appenniner m.
til-græns. Adriaterhavskyst; 15 237 km2,
1 687 000 indb. (1947).
Absalom, søn af David, dræbtes under et
forsøg på at støde faderen fra Tronen.
’Absalon (1128-1201), da. statsmand, søn
af Asser Rig. Studerede i Paris, var med
ved blodgildet i Roskilde 1157, biskop i
Roskilde s. å., ærkebisp i Lund 1178. Ved
siden af sin virksomhed som
kirkeorganisator blev A kongerne Valdemar l.s og
Knud 4.s højre hånd som administrator
og hærfører, byggede borgen Havn (det
sen. Kbh.), deltog i og ledede talr.
korstog mod venderne (Rügens erobring 1169)
og slog 1185 hertug Bogislaw af
Pommern.

Absalons borg, beg. til Kbh.s Slot,
Christiansborgs forgænger, grl. 1167 som værn
for den gl., indtil da ubet. handelsplads
Havn. Udgravet 1907 og 1918, nu over-

Kjeld Abell.

P. C. Abildgaard.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0017.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free