- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
31,32,33

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - afholdspålæg ... - Afrika

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

afholdspålæg

Afrika

i alkoholkommissionen af 1947 A driver
Danm.s Afholds-Bibliothek og
Afholds-bevægelsens Studie- og
Oplysnings-central.

afholdspålæg, pålæg om ikke at købe ei.
nyde spirituøse drikke i indtil 5 år.
Bliver en person idømt frihedsstraf for en
forbrydelse begået under
alkoholpåvirkning, kan der i dommen gives ham et a;
er han forfalden til drukkenskab, skal
han have a. Overtrædelse af et a straffes
med hæfte ei. fængsel indtil 4 måneder,
afholdssagen, bestræbelserne for at
nedsætte forbruget af spirituøse drikke, a er
rejst på privat initiativ gnm.
afholdsbe-vægelsen, der startedes i USA 1826 og
navnlig i sidste del af 19. årh. og til ca.
1920 har haft meget stor bet.
Afholds-bevægeisen har dels været præget af rel.
motiver, dels af soc. og hyg.
betragtninger. En række afholdsforeninger er
internat., f. eks. Good-Templ ar-ordenen og
Blå Kors. I Danm. ledes bevægelsen af
Danske Afholdsforeningers Landsforbund
(grl. 1903). a er dels søgt fremmet gnm.
personligt eksempel, afholdsløfte, oplysn.
om alkoholens virkninger osv., dels gnm.
offentl. foranstaltn. såsom spiritusforbud,
monopolisering af forhandl, og udskænkn.
og begrænsning af salgets omfang ei. af
antallet af udskænkn.bevillinger. Endelig
har den i Danm. efter 1917 gennemførte
kraftige spiritusbeskatn. bet. en stærk
nedgang i forbruget og af alkoholiske
sindssygdomme. Også straffene for
druk-kenskabsforseelser tjener a. 1 forb. med
a står alkoholistforsorgen, der dels på
offentl. og dels på privat initiativ driver
afvænningshjem o. 1. med frivillig ei.
tvungen indlægning,
afhorning af kalve foretages alm. ved at
ætse de frembrydende hornknopper bort
hos 3-5 uger gl. kalve,
afhængighedsfald, da. betegn, for
akkusativ og dativ,
afhængighedspatent, patent for
væsentlige ændringer ved et allerede
meddelt patent for en opfindelse,
afhærdning, 1) i metallurgien en
varmebehandling, hvorved f. eks. stålets
struktur ændres, så det bliver mindre hårdt;
2) i vandrensningstekn. hel ei. delvis
fjernelse af vandets hårdhed (kalcium- og
magniumsalte),
afisningsanlæg, anlæg til forhindring ei.
fjernelse af isdannelser på udsatte steder
på en flyvemaskine. Afisningen kan ske
dels termisk, d. v. s. ved
varmepåvirkning ad elektr. vej ei. ved varmluft, dels
mekanisk, idet isdannelserne
sønderbrydes, og dels ad kem. vej ved anv. af
vædsker, der opløser isdannelser ei.
forhindrer disse.

afkomsanalyse, undersøgelse af
krydsningers afkom m. h. t. egenskabernes
udspaltning og kombination. Grundlaget
for de Mendel’ske love.
afkomsbedømmelse, samlet vurdering
af eksteriøret for afkom efter hanlige
avlsdyr, der på grundlag af a kan
tildeles afkomspræmie.
afkomsprøvestationer (begyndt 1945).
forsøgsgårde, hvor afkomssamlinger å
15-20 stk. 1. kalvskvier efter hver tyr
ydelseskontrolleres under ensartede
fod-ringsforhold. Resultatet anv. til
sammenligning af de resp. tyres arveanlæg for
ydelse (afkomsundersøgelse),
afkomsundersøgelser for tyre sker ved
en statistisk sammenligning af
mælkemængde og fedtprocent hos tyrens døtre
og disses mødre, ei. gnm. ydelseskontrol
for et hold døtre på en
afkomsprøvestation. a for orner foretages på grundlag
af afkommets trivelighed og
slagtekvalitet. a er det sikreste holdepunkt for
vurderingen af handyrenes avlsværdi,
afkortning i arv, indregn, i
arveportioner af modtaget arveforskud,
afkræftelse, jur., en skyldners konkurs
bevirker, at visse aftaler og
retsforfølg-ningsskridt, som ligger forud for
konkursen, bliver ugyldige. Denne
omstødelse betegnes som a.
afkæmme, mil., 1) skyde kammen af en

vold ei. mur; 2) nøje afsøge en egn.
afkøling, sænkning af et legemes tempe-

13 14

ratur. a kan ske ved varmetab til
koldere omgivelser ved ledning, strømning
ei. stråling, a af vædsker kan ske ved
fordampning, a af luftarter ved
adiabatisk udvidelse.
AFL, fork. for 1) Arbeidernes
/aglige/ands-organisasjon (i Norge), 2) American
Federation of Labour.
aflad f’aulaö] (ty. Ablass eftergivelse), kat.
kirk. bodspraksis: eftergivelse ei.
ombytning af kirk. bodsstraffe, her ei. i
skærsilden. Alm. opfattet som om a var selve
syndsforladelsen. I senmiddelalderen
sattes a i system som et led i pavelig
udsug-ningspolitik; ved Reformationen
standsedes a-handelen, men læren om a
fastsloges af Tridentinerkonciliet og a
udbydes stadig,
afladedokumenter, søv., foreløbige
kvitteringer for godsets modtagelse om bord
(eng. mate’s receipts) til grundlag for
udfærdigelse af konossement.
aflader ei. afskiber, betegn, i fragtaftaler

for den, der leverer ladningen,
afladshandel, kirk. praksis, især i
senmiddelalderen, opstået i 12.-13. årh. a
sattes i system i Rom og var meget
effektiv omkr. 1500. Både Luther og Zwingli
fik stødet til deres virksomhed ved
forargelse over a. Den har nu mistet sin
væsentlige bet., men er ikke formelt
afskaffet.

afledet, mat., d. s. s. differentialkvotient,
afledning, elektr., ledeevne af den elektr.
isolation for f. eks. en luftledning ei. en
kondensator,
afledning ei. derivation, gramm., dannelse
af nye ord v. hj. af affikser ei. aflyd;
f. eks. skab-else, be-fæste.
aflejring, geol., afsætning af det ved
vejr-smuldring, forvitring og erosion løsrevne
materiale (samt dyreskaller, plantedele
osv.), som har været transporteret af
vini, vand ei. is. Ved a opstår
sedimentbjergarter. a anv. også om de dannede
bjergarter.

afleveringspligt pålægges af
statsmagten under krig o. a. vanskelige
forsyningsforhold hyppigt producenter af vigtige
varer, især landbrugsprodukter, for at
sikre en ønsket produktion og fordeling.
Producenterne kan tilpligtes at aflevere
bestemte kvanta i forh. til jordværdi,
brugsstørrelse o. 1. ei. en vis andel af
deres produktion. I Danm. har a for
korn været gennemført under 2.
Verdenskrig ved kornordningerne.
aflusning, fjernelse af lus, navnlig
kroplus, fra befængt person, enten ved
behandling af tøjet med varme ei., mere
moderne, ved indpudring med DDT. Da
kroplus overfører plettyfus, spiller a en
stor rolle, navnlig under krigsforhold.
Hovedlus fjernes ved hårvask og
indgnid-ning af håret med et for lus giftigt middel,
aflyd (ty. Ablaut), en for det indoeur.
grundsprog karakteristisk vekslen af
vokaler i en ordstammes forsk, former og
afledninger. Fænomenet genfindes i alle
dattersprogene, men i stærkt udjævnet
og uregelmæssig skikkelse, på da.
tydeligst i de stærke verber, f. eks. bryde
-brød - brudt, og i afledninger, f. eks.
bråd(sø).

aflysning, jur., tinglysning af, at en tidl.
tinglyst ret er ophørt (f. eks. ved
betaling og kvittering af et tinglyst
pantebrev).

aflægning, tormeringsmåde, særlig anv.
over for pryd-, hassel- og ribsbuske og
for dværggrundstammer for æble- og
pæretræer. De grene, der skal danne de
nye planter, bøjes ned, fastkroges og
dækkes med et 5-15 cm tykt jordlag, dog
således, at de knopper er fri, hvorfra de nye
planters skud skal frembryde. Det
dækkede grens tykke slår rødder, og efter i
reglen een sommers forløb kan
aflægger-planterne skilles fra moderplanten.
Aflæsekursus, Statens, i Fredericia, grl.
1894, lærer voksne tunghøre og døvblevne
mundaflæsning,
aflæseskole, skole, hvor tunghøre og døve
opøves i mundaflæsning. Fra 1914 driver
Dansk Tunghøreforening med statstilskud
en a i Kbh.
afmagnetisering. Jern og stål afmag-

32

netiseres fuldstændig ved opvarmning
til over 800°. I praksis opnås
tilstrækkelig a ved, at jernstykket gentagne gange
magnetiseres med stadig skiftende poler
og aftagende styrke. - a af skibe foregår
ved en elektr. kompensering
(formindskelse) af skibsskrogets magnetisme,
oftest ved strømførende kabel rundt om
skibet, således at magnetiske bundminer
ikke påvirkes,
afmagring bør foretages diætetisk, idet
medikamenter, som forøger stofskiftet,
kan være risikable at anvende. En a-kost
indeholder ca. 1000-1300 kalorier og
består væs. af grøntsager, frugt,
æggehvidestoffer (magert kød og fisk) med tillæg
af vitaminer; af fedtstoffer og
kulhydrater (sukker og stivelse) indeholder den så
lidt som muligt,
afmytologisering, retning inden for
moderne teol., som søger at adskille
Evangeliet og den mytol. og
tidsbestemte klædning, hvori det optræder i
N. T. Fra den gl. rationalisme adskiller
a sig ved dogm. at stå den lutherske
ortodoksi nær.
afmønstring, afskedigelse af
skibsmandskab, i indland på mønstringskontor, i
udlandet på konsulatet,
afnaziflceringsdomstole, domstole
oprettet af besættelsesmagterne i Tyskl. til
gennemførelse af disses forskrifter om
udelukkelse af tidl. nazister fra Tyskl.s
offentl. liv. Forsk, organiseret i de forsk,
besættelseszoner, størst selvstændighed i
am. og sovj. zoner, i sidstnævnte dog
under væsentlig indflydelse af
Socialistiske Enhedsparti. Har i alt væsentligt
afsluttet deres virksomhed,
afo’nia (a + gr. föné stemme), hæshed,
afo’risme (gr. aforizein afgrænse), kort,
prægnant ytring af alment indlysende ei.
æggende paradoksal karakter, strøtanke;
aforistisk, knap og springende (stil,
fremstilling),
a forti’ori (lat: ud fra noget stærkere), så
meget mere; udtrykker at noget må
medgives af en endnu stærkere grund end
forud anført,
afpresning, i daglig tale ofte
pengeafpresning, foreligger, hvor en person for at
skaffe sig ei. andre uberettiget vinding
fremsætter visse trusler, der er nærmere
opregnet i straffelovens § 281.
Forbrydelsen er begået, når truslen er fremsat, uden
hensyn til resultatet, og straffes m.
fængsel indtil 2, i gentagelsestilf. indtil 3 år.
afprodse (ty. Protze forvogn til en kanon),

mil., hage en bagvogn fra en forvogn.
A’franius Burrus (d. 62), rom.
præto-rianerpræfekt 50, styrede s. m. Senecai
Neros første tid.
’afreage’re, befri sig for et sjæleligt pres

gnm. handlinger (evt. kriminelle).
A’fre’m ’Sy’rer (ca. 300-373), kirkefader
og berømt salmedigter, den syriske kirkes
største teolog,
afretter, høvlemaskine til træ; høvler den

første plane side på træet.
’Africa, rom. provins, oprettet 146 f. Kr.
af det erobrede Karthago. Erobret af
vandalerne 429-39 e. Kr.
afri’canthropus (Afrika + gr. dnthröpos
menneske), navnet på en uddød
menneskeform, der i udvikling nærmest står
ml. javamennesket (Pithecantropus
erec-tus) og neanderthalmennesket.
Skeletrester af a er fundet i
Tanganyika-området.

Afri’canus (lat: den afrikanske), rom.
tilnavn, bl. a. for Scipio.
a’fridi, krigerfolk i Ø-Afghanistan,
afrigge, gl. sejlskibsudtryk; egl. nedtage
rigningen; nu: rydde op efter afsluttet
arbejde.

Afrika, verdensdel; 30,1 mill. km1, ca.
180 mill. indb. (se farvekort A). -
Landegrænse: Mod Asien langs Suez-kanalen.
- Kyster: Overvejende låve sandkyster
med dårlige havneforhold, ofte stærk
brænding. Inden for en som regel smal
kystslette hæver terrænet sig bråt. -
Yderpunkter: N: Kap Blanc 37,3° n. br., S: Kap
Agulhas 34,9° s. br., V: Kap Verde 17,5°
v.1.,0: RasHafun 51,3ø. 1. -Geologi og
terræn: A er opbygget af dannelser fra de fl.
geol. perioder. Lagene ligger de fleste

33

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0027.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free