- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
160,161,162

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - aporetik ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

aporetik

appendicitis

apore’tik (gr. äporos uvejbar, vanskelig),
kritisk-skeptisk undersøgelse af (filos.)
påstande ei. antagelser,
apo’ri’ (gr: tvivl, undersøgelse),
indvending, betænkelighed (især ang. filos.
metoder).

apo’sta’t (gr.), frafalden, især om
frafalden fra kristendommen,
a’postel (gr: udsending), inderkredsen af
Jesu tilhængere, de tolv, hvis navne er
opregnet Matth. 10, 2-4: Peter, Andreas,
Jakob og Johannes Zebedæussønnerne,
Filip og Bartholemæus, Thomas og
Matthæus, Jakob Alfæussøn, Thaddæus,
Simon og Judas. Parallelstederne viser
mindre afvigelser. I Ev. berettes kun om
nogle få af dem. I st. f. forræderen Judas
kom Matthias til, og senere Paulus, hvis
apostolat dog ofte blev bestridt.
Apostel-akter, nogle legendariske
fortællinger om apostlene, fra oldkirkens
tid.

Apostelkonventet, vigtigt møde i
Jerusalem år 49 ml. apostlene og
udsendinge fra Antiokia-menigheden; der blev
her givet Paulus frie hænder til at
missionere bl. hedninger og fastsat regler for
deres pligter efter omvendelsen,
apostelkrus, ty. stentøjskrus med
apostelfremstillinger, fra 17. årh.
a posteri’ori (lat: hvad der kommer
efter), i filos. betegn, for den empiriske
erkendelse, d. v. s. den erkendelse, der
bygger på erfaring; mods. a priori,
apostilb, enhed for lystæthed af belyste

reflekterende overflader.
Apostlenes Gerninger, skrift i N. T.;
1. halvdel, om Jerusalemmenighedens
ældste hist., har Peter som
hovedskikkelse, 2. halvdel, om kristendommens
udbredelse over Lilleasien og Grækenland
til Rom, har Paulus som hovedskikkelse.
Forf. er if. kirk. tradition (vel rigtigt)
Lukas. Skrevet ca. år 80; hist.
pålidelighed i det store og hele god.
apostlenes heste, at bruge, gå til fods

ligesom apostlene,
aposta’la’t, apostelembede, -værdighed,
apo’sto’lisk ei. apo’sto’lsk, 1) hvad der
går tilbage til aposteltiden (1. årh.),
2) d. s. s. pavelig,
apostolske breve kaldes ofte brevene i
N. T., skønt kun de 13 Paulus-, de 2
Peters- og de 3 Johannesbreve er skrevet
af apostle, mens Hebræerbrevets forf. er
ukendt og Jakobs- og Judasbrevet er
skrevet af Jesu brødre,
apostolsk embede, i oldkirken
bispeembedet, nu kun anv. om pavestolen,
apostolske fædre, de kirkefædre, som

var aposteldisciple,
apostolske ’kanon’er, kirk.
retsbestemmelser fra 5. årh.
Apostolske Majestæt, den titel, som
paven 1001 gav kong Stefan den Hellige af
Ungarn; 1758-1918 titel for de
habs-burgske konger af Ungarn,
apostolsk præ’fekt, lederen af en af

den kat. propaganda drevet mission,
apostolsk succession [-ks-], den
ubrudte, ved bispevielsen forbundne,
bisperække fra apostlene til nutiden.
Den kat. og anglikanske kirke vurderer
a meget højt; i de fl. protestant, lande
blev den brudt ved Reformationen (f.
eks. i Danm., men ikke i Sv.).
apostolsk tidsalder, i den kristne kirke

tiden indtil ca. 70.
apostolsk trosbekendelse, et af de
økumeniske symboler; dåbsbekendelse i
den rom.-kat., de lutherske og de fleste
reformerte kirker. Tidl. anså man a for
dannet af apostlene, sandsynligvis har
den udviklet sig af det gl.-romerske symbol
fra 2. årh. Sikkert kendes a først fra 8.
årh. Grundtvig anså a for et ord af
Kristi mund.

a lyder: Jeg tror på Gud Fader, den
almægtige, himlens og jordens skaber;
og på Jesus Kristus, Guds enbårne søn,
vor herre, som er undfangen ved den
Helligånd, født af jomfru Maria, pint under
Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begraven, nedfaren til dødsriget, på tredie
dag igen opstanden fra de døde,
opfa-ren til himmels, siddende ved Gud
Faders, den almægtiges, højre hånd, derfra
han skal komme at dømme levende og

160

døde. Og på den Helligånd; den hellige
almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv.
apostolsk velsignelse, den højtidelige
handling, hvorved paven velsigner byen
(Rom) og verden,
apostolsk vi’ka’r, katolsk titulærbiskop i
et væsentligt ikke-kat. område; siden
1892 bl. a. i Danm. og No.
apo’strof (gr. apöstrofos bortvendt),
tegnet ’, erstatter alm. udeladt(e)
bogstaver).

apo’strofe (gr. apöstrofos bortvendt),
retorisk henvendelse fra taler (forf.) til en
person, guddom, ting ei. et begreb,
apo’te’k (gr. apothéké opbevaringssted),
virksomhed til fremstilling og forhandling
af medicin; består af officinet, hvor
recepter modtages og medicin udi.,
laboratorium til mere gennemgribende
behandling, materialkammer og kælder til
opbevaring samt stødekammer og
vagtværelse. Det første a i Danm. oprettedes
1536 (Svane-a i Kbh.). Ved lov af 1672
blev apotekernæringen et reelt
privilegium, der kunne arves ei. sælges. Ved
love af 1842 og 1932 blev
apotekernæringen et personligt privilegium, der efter
indehaverens død opslås ledigt og
bortgives til den mest kvalificerede ansøger.
Ved sidstnævnte lov gennemførtes en
ordning, hvorved de bestående reelle
bevillinger efterhånden afløstes (fuldført
1940). a er undergivet
Sundhedsstyrelsens overtilsyn (årlig visitats). Der er i
Danm. 1948 349 a.
apo’te’ker, indehaver af apotek, a skal
i Danm. foruden farmaceut, uddann.
have kgl. bevilling til at drive apotek.
1945 var der i Danm. 346 a.
Apotekerfonden, fond under
indenrigsmin., grl. ved lov af 1894. A, hvis midler
stammer fra apotekerafgiften (en årl.
afgift, der svares af apotekerne efter
nettoindtægt og omsætning), yder bl. a.
lån til apotekere, tilskud til mindre
apoteker i landkommuner og pension til
apotekere, disses enker og børn. A andrager
pr. 31. 3. 1948: 49 007 610 kr.
apotekerlovgivning omhandler såvel
apotekernes virksomhedsområde som
økon. og admin. forhold (lov nr. 107 af
31. 3. 1932).
apotekerrådet, sundhedsstyrelsens afd.

for apotekssager.
apotekertakst, pristakst for medicin,

fastsat af staten,
apote’ose (gr.), ophøjelse til guddom,
stammer opr. fra det antikke
herosbe-greb. De rom. kejsere blev efter døden
ved en a erklæret for guddomme.
Apoxy’omenos (gr: skraberen), berømt
statue af Lysippos. forestillende en atlet,

Apoxyomenos af Lysippos.

der med et skrabejern renser kroppen for
olie og sand.

Appalachian Mountains [äpa’lätjian
’mauntnz], da. Appalacherne, bjergkæde
i østl. N-Amer., fra Newfoundland i N til
Alabama i S. A er opbygget af gnejs og
granit fra urtiden og sedimenter fra
jordens oldtid, foldet i silur (caledonisk) og
perm (hercynisk), nederoderet til et pe-

IÖI

Ingeborg Appel. Jacob Appel.

neplan i jordens middelalder og hævet
ved brud i tertiær. A fremtræder nu som
et lavt plateau furet af floddale, mod N
med talr. søer og afrundede bjergtoppe
som vidnesbyrd om tidl. nedisning, mod
S bestående af talr. parallelkæder, der i
hovedkæden, Blue Ridge, når 2044 m i
Mt. Mitchell. 0 f. Blue Ridge findes det
frugtbare Piedmont-plateau, hvorfra talr.
floder i vandfald styrter sig ned på den
atlantiske kystslette. V f. Blue Ridge
ligger den store appalachiske længdedal
gennemstrømmet af Tennessee River, og
V herfor Alleghany Bjergene, der danner
østranden af det appalachiske plateau,
der sænker sig ned mod Mississippi
Sletten.

appalachiske kulfelt [-’lätfi-],USAs
vigtigste kulfelt, i Appalachian Mountains;
her brydes over halvdelen af USAs kul,
især i Pennsylvania og West Virginia,
appa’ren’t tid (lat. apparens synlig), d.s.s.

sand soltid,
apparition (lat. apparere vise sig),
udseende, fremtræden,
appartement [-’marj] (ital. appartamento
bolig), værelse; modtagelse ved et hof.
appassio’nato (ital.), mus., lidenskabelig.
Appassio’nata, mus., klaversonate op.
57 i f-mol af Beethoven,
ap’pel’ (lat. appellare kalde), 1 )jur.,
indbringelse af en retssag for en højere
instans. Forek. i da. ret i to former: anke
(af domme) og kære (af kendelser). I
reglen kan en afgørelse appelleres enten
fra underret til landsret ei. fra landsret
til højesteret, og a skal ske inden for en
i loven fastsat frist. Justitsmin. kan dog
tillade, at en afgørelse af underretten fra
landsretten appelleres videre til
højesteret. Ligeledes kan a efter fristens udløb
undertiden tillades; appel’la’bel, hvad
der kan appelleres; appel’Ian’t, den,
der appellerer; appelret, domstol,
hvortil der kan appelleres; 2) mil.,
samlings-signal; møde for at få dagsbefalingen.
’Appel. Cornelius (1821-1901), grundtvigsk
frimenighedspræst i Sønderiyll. 1874-89
(Rødding). Fremtrædende da. leder efter
1864, i strid kamp m. preussiske
kirkestyrelse, drev lille højskole i Rødding
1865-85.

Appel, Ingeborg (1868-1948), datter af
Ludvig Schrøder, g. m. Jacob A,
lærerinde ved højskolen i Askov og leder af
den i sin mands ministertid (1910-13 og
1920-24). (Portræt).
Appel, Jacob (1866-1931), da.
højskolemand, polit, (venstremand) og fysiker.
Søn af C. A„ lærer ved Askov fra 1890,
forstander smst. efter sin svigerfader L.
Schrøder 1906-28. Kultusmin. 1910-13,
undervisningsmin. 1920-24, 1922-24
tillige kirkemin. Skrev s. m. Poul la Cour
Historisk Fysik (1896-97). (Portræt),
ap’pellati’v (lat. appellare kalde), gramm.,
fællesnavn. Alle substantiver, der ikke er
egennavne, er a.
appel’si’n (ty. Apfel æble + nylat. Sinae
Kina, d. v. s. æble fra Kina), frugten af
appelsintræet (Citrus aurantium,
underart sinensis) fra Ø-Asien, bragt til Eur.
omkr. år 1400. Dyrkes nu fra Kina over
Indien til Middelhavslandene, endv. i
Kaplandet, Kalifornien og Florida i
mange varieteter. Lavt, ofte tornet træ
med æteriske olier i frugt (bær) og blade.
Frugtens indre er opfyldt af saftige
hår-dannelser med klar ei. rød saft.
appendekto’mi’ (appendix + -ektomi),

operation for blindtarmsbetændelse,
appendicitis [-’si-] (appendix + -itis),
blind tarmsbe tændelse.

IÖ2

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0076.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free