- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
274,275,276

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - automobilforsikring ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Ave verum

Axenstrasse

zarathustriernes hellige bog Avesta er
nedskrevet; 2 dialekter, en ældre, hvori
gathaerne, Zarathustras
versprædike-ner, er skrevne, og en yngre, der omfatter
resten af Avesta.

’Ave ’verum (’corpus ’Christi) (lat:
hil være (Kristi) sande (legeme)), motet
af Mozart, komp. 1791 til Kiisti
legems-fest.

Aveyron [avæ’rS], 1) 250 km 1. biflod tii
Tårn; 2) fr. dept. omkr. 1); 8771 km-;
308 000 indb. (1946). Kvægavl, minedrift.
Hovedstad: Rodez.

avi- (lat. avis fugl), fugle-, flyvnings-.

Avi’anus (ca. 400 e. Kr.), rom. digter af
dyrefabler.

avia’tik (lat. avis fugl), tidl. anv.
fælles-betegn. for flyvning og luftsejlads.
-avi’a’tiker, luftfartøjsfører.

Avi’cenna (egl. Ibn-Sinä) (980-1037),
arab. læge og filosof. Skrev berømt med.
kanon og mange kommentarer til
Aristoteles’ skrifter. Hævdede at
»universali-erne« (almenbegreberne) eksisterede før
tingene i Gud, i tingene i sanseverdenen
og efter tingene i menneskets bevidsthed.

Avi’enus, Rufus Festus (slutn. af 4. årh.
e. Kr.), rom. digter. Overs, og bearbejdede
gr. beskrivende digte.

Avignon [avi’njä], fr. by på venstre
Rhö-nebred; 60 000 indb. (1946). Gl. bymure;
stort tidl. paveslot; domkirke; ærke-

Vestfaçaden af paveslottet i Avignon.

bispesæde. Industriby (silke, maskiner,
papir og kemikalier). - Romernes Avenio
(grl. 48 f. Kr.). 737 ødelagt af araberne.
Paveresidens 1309-78; tilhørte til 1791
pavestolen.
Ävila [’a.ßi-j, sp. by, 90 km V f. Madrid;

Bymuren om Åvila.

20 000 indb. (1940). A er omgivet af en
vældig granitmur.
avion [a’vjä] (fr. fra lat. avis fugl),
flyvemaskine.

a’vi’s (fr: efterretning), regelmæssigt, især
dagl. udkommende trykt frembringelse,
hvis indhold er nyheder, artikler og
bekendtgørelser. Med nyhedsbrevetog
flyvebladet som forløbere udkom de første a
i beg. af 17. årh. Den første a på da. var
Anders Bordings »Den Danske
Mercurius« (1666-77); jfr. presse.
avis [a’vi], d. s. s. advis,
avi’se’re (fr.), underrette.
Avis-Kronik-Index. Udsendes siden
1945 månedligt af folkebibl.s
bibliografiske kontor og registrerer system, det
signerede stof i de vigtigste da. dagblade.
Årl. forfatterregister,
a’viso-veksel (ital. avviso underretning),
veksel, som forfalder til betaling en vis
tid efter forevisningen (efter sigt),
avjssamlinger, danske. Samlinger af alle
da. aviser findes dels på Univ. bibls. 1. afd.
(27 000 bd.), hvortil de 1938 overførtes
fra Det Kgl. Bibliotek, der selv beholdt
de kbh.ske, dels på Statsbibl. i Århus
(24 000 bd.), der rummer da. aviser fra
ca. 1820.

a ’vista-veksel (ital. a vista ved (første

blik), veksel, som forfalder til betaling
ved forevisningen (ved sigt).
Avis-Årbogen, værk, der år for år
registrerer de vigtigste da. og udenl.
begivenheder, grl. 1924 af rigsdagsbibliotekar
Victor Elberling (f. 1880).
A-vitamin, fedtopløseligt vitamin,
findes i levertran, æg, fede fisk, mælk.
Mangel på A giver tusmørkeblindhed, samt
svækkelse af slimhinderne, i svære tilf.
øjentørsot. Carotin er et forstadium til
A.

avitami’noser (a- + vitamin- + -ose),
sygdomme, som skyldes mangel på
vitaminer.

A’vitus, vestrom. kejser 455, afsat af
Ricimer.

avi’æ’r (lat. avis fugl), som hører til fugle,
avl, jordbrugsprodukter, afgrøde;
husdyrs-opdræt.

avledygtighed, med., udtryk for en mands
evne til at avle børn. Bestemmes bl. a.
ved undersøgelse af sædprøver. Har bet.
ved vurdering af årsagerne til barnløse
ægteskaber, samt undertiden for
fader-skabssager.
avlsbesætning, alm. betegn, for en
husdyrbesætning, hvorfra der i væsentlig
grad sælges dyr til avl.
avlsbygninger, de bygninger, der ud
over beboelsen hører til en landejendom,
avlscentre, 1) husdyrbesætninger, der af
den off. avlsledelse er anerkendt som
elitebesætninger inden for den påg.
avls-retning (race), a udpeges her i landet kun
for svin og mindre husdyr; 2) inden for
planteavlen de forædlingsvirksomheder
(især for rodfrugt), hvor man i modsætn.
til det tidl. »masseudvalg« anv.
»familieavl«, idet hver enkelt plantes frø udsås
for sig, og de bedste afkomshold udvælges
til fortsat avl.
avlsdyr, husdyr, som benyttes stærkt i
avlen, hvorfor deres afstamning og
kvalitet må være den bedst mulige. Betegn,
anv. mest om handyr,
avlsforeninger, sammenslutninger af
husdyrholdere, som til fælles brug holder
gode hanavlsdyr,
avlsgård ei. ladegård, 1) de fra gl. tid
bestående hovedgårde, der ikke er
sædegårde og som er på mere end 12 td.
hartkorn; 2) de større gårde, der efter 1860
er opstået ved sammenlægning af
bøndergårde.

avissted, i markfrøhandelen betegn, for

det sted, hvor frøet er avlet,
avlsværdi. Et husdyrs a vurderes efter
dets evne til at give avlsmæssig
fremgang (gode afkomsindivider).
Avlum, da. stationsby
(Herning-Holstebro); 927 indb. (1945).
avnbøg (Car’pinus ’betulus), art af
hassel-fam. med flerstrengede,
dobbelt savtakkede
blade. Sambo, både
han-og hunrakler er lange.
Nødden omgivet af en
trefliget hase, med lang
midterflig. - a findes
spredt indblandet i
løvskove i Danm.s sydlige
egne; veddet er gulhvidt, hårdt og
benyttes til skolæste, redskabs- og
drejertræ; har stor brændværdi,
avneknippe (’Cladium ma’riscus),
halvgræs; anselig plante med høje, stive
stængler og en lang rustbrun top. Sjælden i
Danm.; ved søbredder og i moser,
avner, bot., tørre, ofte hindeagtige blade,
der omgiver blomster og frugter hos
mange planter, f. eks. hos græsserne.
-a har som foder nærmest samme
sammensætning og foderværdi som halm; 3-4
kg = 1 f.e.
Avning, da. stationsby (Randers-Ryum-

gård); 1226 indb. (1945).
awningdæk [’å:nbj-] (eng. awning
solsejl), let dæk over beboelse o. 1. på
passagerskibe.

Avnsbjerg, hovedgård S f. Viborg, kendt
fra Blichers digtning. Hovedbygn.s
bindings værksfløj antagelig fra rigshofmester
Mogens Gjøes tid (ca. 1530); fredet i kl. B.
Avnstrup Sanatorium, sanatorium for
lunge tuberkuløse, under Kbh.s
hosp.-væsen. Åbnet 1940 i Kbh.s komm.s
skove v. Hvalsø. 310 senge.

Avnø Fjord, indskæring i SV-Sjælland.
Flyvestation.

Avo’gadros lov, fremsat af d. ital. fysiker
A. Avogadro (1776-1856), siger, at der i
lige store rumfang af forsk, luftarter ved
samme tryk og temp. befinder sig lige
mange molekyler. A er fremsat for at
forklare de simple rumfangsforhold ved
kem. omsætninger ml. luftarter. A kan
også udledes af den kinetiske teori for
luftarter og danner basis for relativ
molekylvægtsbestemmelse. -
Avo’gadros tal, antallet af molekyler i et
gram-molekyle af et stof = 6x 102J.
Kaldes også Loschmidts tal.

avo’gatopære, frugten af den til
laurbær-fam. hørende Persea gratissima, som
dyrkes overalt i troperne. Frugtstilkene er
opsvulmede, fedtholdige og velsmagende,
men synes at virke giftigt på nogle
mennesker.

avoirdupois-vægt [ävada’påiz], (fr. avoir
ejendel -i- poids vægt) (fork: avdp.), det
i engelsktalende lande anv. system til
vejning af alle varer undtagen ædle
metaller o. 1., hvor troy-vægt anv.

1 ton (tn.) ei. long ton = 1016 kg = 20
hundredweights

1 hundredweight (cwt) = 50,8 kg =
112 pounds (i USA også: 1 short ton =
907,2 kg = 20 hundredweights; 1 short
hundredweight = 45,36 kg = 100 pounds)
1 pound (lb.) = 453,59 g = 16 ounces
1 ounce (oz.) = 28,350 g = 16 drams
1 dram (dr.) = 1,772 g
1 grain (gr.) = 0,0648 g = 1/7000
pound.

Avon [æivn] ei. [’ävan], floder i Engl: 1)
(Upper A [’äps ’ræivn]) biflod til Severn
gnm. Stratford; 2) (Lower A [’loua
’ræivn]) biflod til Severn gnm. Bristol.

Avonmouth [’æiv(9)nmau/>], Bristols
udhavn ved Avons udløb i Severn.

å votre santé ta votra sä’te] (fr.), på Deres
sundhed; »skål«.

å vous [a ’vu] (fr: for Dem), det er Deres
tur; giv agt; på Deres sundhed.

Avranches [av’rä:!], fr. by i Normandiet;
ca. 7000 indb. Ved A foretog
USA-pan-serstyrker 28. 7. 1944 det afgørende
gennembrud af de ty. linier.

Avsum’går’d, hovedgård midtvejs ml.
Holstebro og Struer. I 18. årh. stamhus i
slægten Jermin. Hovedbygn. fra ca. 1760;
fredet i kl. A.

Axarfjöröur f’a’sarfjöröør], bugt på
Islands N-kyst. i

Axel (f. 1888), da. prins, søn af prins
Valdemar; søofficc r.
Fra 1921 knyttet
til ØK, direktør
smst. 1938 efter H.
N. Andersens død.
G. m. Margaretha,
datter af hertugCarl
af Västergötland.

Axel Heibergs
Land, eng. Axel
Heiberg Island
[’äk-sal ’haibarg ’ailsnd],
canadisk polarø V f.
Ellesmere Land.

Axel og Valborg,

tragedie af Oehlenschläger, digtet 1807-08
efter en senmiddelalderlig romanvise, der
gnm. skillingstryk var alm. kendt helt op
i 19. årh.

Axenstrasse [’aks3njtra:ss], berømt
turistvej langs Vierwaldstättersees sydl.
del (Urnersee); bygget 1863-65.

Prins Axel.

Avnstrup Sanatorium.

127

275

108

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0122.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free