- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
337,338,339

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Basic English

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Basic English

come [käm] komme

get [gæt] få, blive, nå

give [giv] give

go [gou] gå, bevæge sig

keep [ki:p] holde, beholde

let [læt] lade

make [mæik] låve, gøre, få til

put [put] lægge, sætte

seem [si:m] synes

take [tæik] tage

be [bi:] være

do [du:] gøre

have [håv] have

say [sæi] sige

see [si:] se

send [sænd] sende

may [mæi] må,kan (muligvis)

will [wil] vil

about [a’baut] omkring

across [a’krås] tværsover

a/ter [a :fta] efter

against [a’gæinstl imod

among [a’märj] iblandt

at [ät] ved, på

before [bi’få:] foran, før

between [bi’twi:n] imellem

by [bai] ved, hos, via, af

down [daun] ned, nede, ned ad

from [fråm] fra

in [in] i, om, ind

0 ff [å:f] bort, borte, af, fri
on [ån] på

over f’ouva] over, ovre

through [/»ru:] igennem

to [tu:] til, at, for at

under [’ända] under

up [äp] op, oppe, op ad

with [wiö] med

as [äz] ligeså, som

for [få:] for, til, efter

of [åv] af

till [til] indtil

than [öän] end

a [s] en, et

the [öa] den, det, de

all [å:l] al,alt,alle,hel,helt

any f’æni] nogen (som helst),
hvilken som helst

every [’ævri] enhver

no [nou] nej, ingen, intet

other [’äöa] anden, andet,
andre

some [säm] nogen, noget,
nogle

little [litl] lille, lidt

much [må ti] megen, meget

such [sätj ] sådan

that [öät] den, det, at

this [öis] denne, dette

1 lai] jeg
he [hi:] han

you [ju:] du, De, I

who [hu:] hvem, som

and [ånd] og

because [bi’kåz] fordi

but [båt] men, undtagen

or [å:] eller

if [if] hvis, om

though [öou] skønt

while [wail] medens

how [hau] hvordan,hvor

when [wæn] når, da

where f’wæa] hvor, hvorhen

why [wai] hvorfor

again [a’gæin] igen

ever [’æva] nogen sinde

far [fa:] fjern, langt

forward [’få:wad] fremad, forud

here [’his] her

near [’nis] nær

now [nau ] nu

out [aut] ude, ud

still [sti!] endnu

then [öæn] da, så

there [’öæa] der

together [ta’gæöa] sammen

well [wæl] godt, vel, rask

almost [’å:lmoust] næsten

enough [i’näf] nok

even [’i:van] endog

not [nåt] ikke

only [’ounli] blot, kun, eneste,
først

quite [kwait] ganske

so [sou] så, således, derfor

very [’væri] meget

tomorrow [ta’mårou] i morgen

yesterday [’jæstadi] i går

north [nå:/>] nord, nordlig,
nordpå

south [sau/i] syd, sydlig, sydpå

east [i:st] øst, østlig, østpå

west [wæst] vest, vestlig,
vestpå

please [pH :z] vær så venlig

yes [jæs] ja, jo

account [a’kaunt] redegørelse, konto
aet [äkt] handling, akt

addition [a’dijan] tilføjelse, sam-

mentælling
adjustment [a’d3ästmant] tilpasning
advertisement[sd’\s:tismant] annonce,
reklame

agreement [a’gri:mant] overensstemmelse

overenskomst
air [æa] luft, mine

amount [a’maunt] beløb
amusement [a’mju:zmant] morskab,
forlystelse,underholdn.
animal [’ånimal] dyr

answer [’a:nsa] svar

apparatus [äpa’ræitas] apparat
approval [a’pru’.val] bifald, billigelse
argument [’a:gjumant] argument,
diskussion
art [a:t] kunst

attack [a’täk] angreb, anfald

attempt [a’tæmpt] forsøg
attention [a’tænjan] opmærksomhed
attraction [a’träkjan] tiltrækning(skraft)
authority [å:’/>åriti] autoritet,

myndighed
back [bäk] bagside, ryg, til-

bage

balance [’bälans] balance

base [bæis] basis, grundvold

behavior [bi’hæivja] opførsel
belief [bi’li:f] tro

birth [ba:/>] fødsel

bit [bit] stykke

bite [bait] bid

blood [bläd] blod

blow [blou] slag, vindstød

body [bådi] legeme, lig,

samling

brass [bra:s] messing

bread [bræd] brød

breath [bræ/>] åndedræt, pust

brother [’bräöa] broder

building f’bildirj] bygning, byggeri

burn [ba:n] brandsår, brand

burst [ba:st] sprængning,

udbrud

business [’biznis] forretning, sag

butter [’bäta] smør

canvas [’kanvas] groft lærred,
sejldug

care [’kæa] omsorg, omhu, be-

kymring

cause [kå:z] årsag, sag

chalk [tjå:k] kridt, kalk

chance [tja:ns] chance, tilfældig-

hed

change [tfæind3] forandring,
ombytning,småpenge
cloth [klå/>] stykke tøj, stof

coal [koul] kul

colour [’kåls] farve

comfort [’kämfat] trøst.behagelighed

committee [ka’miti] komité
company [’kämpsni] selskab, kompagni
comparison [kam’pärisn] sammenligning
competition [kåmpi’tijan] konkurrence
condition [kan’dijan] tilstand,betingelse
connection [ka’nækjan] forbindelse
control [kan’troul] kontrol,
beherskelse

cook [kuk] kok

copper [’kåpa] kobber

copy f’kåpi] kopi, eksemplar

cork [kå:k] kork, prop

cotton [kåtn] bomuld, garn

cough [kåf] hoste

country [’käntri] land

cover [’käva] dækning, betræk,

låg

crack [kräk] revne, sprække,

knald

credit [’krædit] kredit, anerken-

delse

crime [kraim] forbrydelse

crush [kraj] knusning, pres,

trængsel

cry [krai] råb, gråd

current [’kärant] strøm

curve [ka:v] kurve, krumning

damage [’dämid3] skadeserstatning
danger f’dæind33] fare
daughter [’då: ta] datter

day [dæi] dag

death [dæ/>] død(sfald)

de bl [dæt] gæld

decision [di’si3an] afgørelse, beslutn.

degree [di’gri:] grad

design [di’zain] tegning, mønster,

plan

desire [di’zaia] ønske, lyst

destruction [di’sträkian] ødelæggelse
detail [di.’tæil] enkelthed

developmentldi’vælapmant] udvikling
digestion [di’d3æstlan] fordøjelse
direction [di’ræklan] retning, ledelse,
anvisning

discovery [dis’kävari] opdagelse

discussion [dis’kälan] diskussion

disease [di’zi:z] sygdom

disgust [dis’gäst] afsky

distance [’distans] afstand, distance
distribution [distri’bju:Ian] fordeling, udde
ling

division [di’vi3an] division, afdeling,

skillevæg

doubt [daut] tvivl

drink [dri7)k] drik, tår

driving [’draiviij] driven, kørsel

dust [däst] støv

earth fa :p] jord

edge [æd3] kant

education [ædju’kæilan] opdragelse,
uddannelse

effect [i’fækt] virkning

end [ænd] ende

error [æra] fejl(tagelsç)

event [i’vænt] begivenhed

extampie [ig’za:mpl] eksempel

exchange [iks’tlæind3] ombytning, kurs,
børs

existence [ig’zistans] tilværelse,
eksistens

expansion [iks’pänjan] udvidelse,
udbredelse

experience [iks’piarians] erfaring,oplevelse

expert [’ækspa:t] ekspert

faet [fäkt] kendsgerning

fall [få:l] fald, efterår

family [’fämili] familie

father [’fa:öa] fader

fear [’fia] frygt

feeling [’fi:lb)] følelse

fiction [’fikjan] fiktion, roman
digtn.

field [fl :ld] mark, felt

fight [fait] kamp

fire [’faia] ild, ildebrand

flame [flæim] flamme

flight [flait] flugt, flyvning

flower [flaua] blomst

fold [foutd] fold

food [fu:d] mad, føde

force [få:s] magt, kraft, tvang

form [få:m] form, blanket

friend [frænd] ven, veninde

front [fränt] forside, front

fruit [fru:t] frugt

glass [gla:s] glas

gold [gould] guld

government [’gävanmant] regering, styrelse

grain [græin] korn

grass [gra:s] græs

grip [grip] greb, tag

group [gru:p] gruppe

growth [grou/>] vækst, gevækst

guide [gaid] fører, leder

harbour [’ha:ba] havn

harmony [’ha:mani] harmoni

hate [hæit] had

hearing [hiariij] hørelse, afhøring

heat [hi:t] hede, varme

help [hælp] hjælp

history [’histari] historie

hole [houl] hul

hope [houp] håb

hour [’aua] time

humour [hju:ma] humør,humor

lee [ais] is

idea [ai’dia] ide, tanke

impulse [’impäls] tilskyndelse

increase [’inkri:s] forøgelse

industry [’indastri] industri, flid

ink [irjk] blæk

insect [’insækt] insekt

instrument [’instrumant] værktøj, redskab,

instrument

insurance [in’Juarans] forsikring,
assurance

interest [’intrist] interesse, rente

invention [in’vænjan] opfindelse

iron [’aian] jern, strygejern

jelly f’d3æli] gelé

jo in [d3oin] sammenføjning,

tilslutning

journey [’d3a:ni] rejse

judge [d3äd3] dommer

jump [d3ämp] spring

kick [kik] spark

kiss [kis] kys

knowledge [’nålids] kundskab,
kendskab

land [Jänd] land

language [läi?gwid3] sprog

laugh [ta:f] latter

law [ld:] lov

lead [l«d] bly

learning [’la:ni»)] læren, lærdom

leather [’læöa] læder

letter [’læta] bogstav, brev

level [lævl] niveau, højde

lift [lift] løften, elevator

light [lait] lys, lampe

limit [’limit] grænse

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0147.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free