- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
409,410,411

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Bernhardt ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

besvimelse

betonrør

blomsterstøv. Samtidig bestøves
blomsten. I troperne findes blomster, der
særlig er tilpasset til b v. hj. af fugle
(kolibrier). Hos os er nogle blomster tilpasset
til sommerfugle-b (f. eks. gedeblad, der
har langt kronrør), andre til bi-b (f. eks.
hvid døvnælde og torskemund, der har
kortere kronrør ei. spore), og atter andre
til b v. hj. af fluer (f. eks. skærmplanter
med helt åbne, flade blomster). Gartnere
anv. kunstig b bl. a. for at danne nye
varieteter og sorter,
besvimelse, pludseligt, kortvarigt
bevidsthedstab, under hvilket vedk. oftest
blegner og falder om; optræder hyppigst
efter stærk smerte ei. a. stærk sjælelig
påvirkning. Årsagen er muligvis en
pludselig blod tomhed i hjernen,
besværgelse, formular, der antages at
have magt over højere åndelige væsener,
besættelse, okkult., (onde) ånders
herredømme over ét menneskes legeme,
besættelsestidens ofre, erstatning
til, gennemførtes v. lov 1945. Erstatn.
omfatter invaliditetserstatn.,
sygebe-handl., dagpenge, begravelseshjælp og
hjælp til efterladte, alt til sådanne, som
har pådraget sig skade ei. sygdom ved
krigshandlinger e. 1. Desuden ydes
hædersgaver, godtgørelse for lidelse og tort
ved frihedsberøvelse, erstatn. for
tings-skade samt for særl. tab til deltagere i
frihedskampen. Den første del admin. af
ulykkesfors.,den sidsteafeterstatningsråd.
besåningshugst, i skovbruget hugst
umiddelbart før en bevoksnings
foryngelse ved selvsåning, b skal skaffe så
meget lys til jorden, at planterne kan
vokse godt i et par år uden yderligere
hugst; de bevarede træers overskygge
beskytter planterne mod nattefrost og
stærk sol.

be’t, d. s. s. bete. blive b, tabe, mislykkes,
’beta, ß, det andet bogstav i det gr.

alfabet. Lydværdi opr. b, i senere gr. v.
Beta (lat.), bot., bede.
beta’i’n (efter Beta), (CHJ^NCH^COO,
trimetylaminoeddikesyre,
trimetylglyko-kol, findes i sukkerroer og kan vindes
heraf (af melasse),
betalingsbalance, et lands opgørelse
over de inden for en bestemt periode
forfaldne fordringer og gældsposter ml. vedk.
land og udlandet,
betalingsstandsning. Hvis en
handlende, fabrikant ei. skibsreder standser
sine betalinger, kan enhver af vedk.s
kreditorer forlange hans bo taget under
konkursbehandling,
betalingsværneting. Skal en
forpligtelse opfyldes på et nærmere angivet sted,
er dette skyldnerens b, d. v. s. at sag
mod ham t. opfyldelse af forpligtelsen
kan anlægges på stedet, selv om han ikke
bor ei. opholder sig der.
’beta-partikler, ß-partikler, elektroner,
som udsendes af radioaktive stoffers
atomkerner med store hastigheder, der
kan være helt op til 99,8 % af lysets ha-

Tågekammerfot. af ß-partikler i magnetfelt.

stighed. b kan påvises fot. og iagttages
i tågekammer. Udsendelse af en b
bevirker en forøgelse af kernens ladning
med 1, hvorved grundstoffet omdannes
til et andet med samme atomvægt, men
med atom-nr. forøget med 1.
’beta-stråler, stråle af ß-partikler.
beta’tro’n (fte/astråle + elekfron),
elektromagnetisk apparat til frembringelse
af elektroner med hastigheder op imod
lyshastigheden, bygget i fl. eksemplarer
i 1941-46 i USA. I b accelereres
elektronerne i en lufttom glasring v. hj. af
induktion, frembragt ved et variabelt
magnetfelt, der tillige tjener til at afbøje
elektronerne i en cirkelformet bane.
Magnetfeltet frembringes af en stor
elektromagnet, der fødes med vekselstrøm.

409

Man har herved opnået samme
hastighed for elektronerne, som de ville opnå
ved at gennemløbe en spænding på 100
mill. voit.

bete [be’t] (fr: dyr, dumrian), i kortspil
undertræk, tabt spil.

Béte humaine, La [bæ:t y’mæn], roman
af Zola (1890; da. Menneskedyret, 1890,
1944).

’be’tel (fra tamil-sprog), nydelsesmiddel
i Ostindien og dele af Oceanien. Består
af areca- ei. b-palmens nød, som tygges
indrullet med læsket kalk og gambir i et
blad af betelpeberplanten. Giver rød
spytafsondring, ved overdreven brug
henfald af tænderne.

’Betel (hebr. bet é/Guds hus) (arab. Beitin),
by med et gammelt kultussted ca. 17
km N f. Jerusalem. Allerede i
patriarktiden lå her en vigtig helligdom. Efter
rigsdelingen 931 f. Kr.opstill. Jeroboam 1.
her og i Dan guldtyrekalve for at skabe
en modvægt til templet i Jerusalem.

Betelgeuze [-’goisa] (arab. bét al djausä
tvillingernes skuldre), stjernen a i Orion.

betelpalme (A’reca ’catechu), elegant
fjerpalme af palmefam., der dyrkes
overalt i Orienten. Frøene anv. ved tygning
af betel.

betelpeber (Piper betle), tropisk peberart,
hjemmehørende i Asien. Bladene, der
indeholder en skarp æterisk olie, anv. v.
tygningen af betel.

betelskib (hebr. bet él Guds hus), skib,
indrettet til gudstj. for søfolk.

Be’tliania, landsby på Oliebjergets
øst-skråning 2’/s km fra Jerusalem. Martha
og Maria boede her.

Be’thesda (hebr: barmhjertighedens hus),
en dam med helbredende vand i
Jerusalem. Joh. 5, 2.

Beth’fage (hebr: figenhuset), landsby på
østsiden af Oliebjerget ml. Bethania og
Jerusalem, hvorfra Jesus holdt sit indtog.

’Bethlehem (hebr: brød-hus ei. (guden)
Lahms hus), by 7 km S f. Jerusalem,

" Davidsslægtens hjemsted og if. Ev. Jesu

Udsigt over byen Bethlehem.

fødested. 9000 indb. (1946). Over det af
traditionen udpegede fødested rejstes på
Konstantin d. Stores tid den endnu
bestående Fødselskirke.

Bethlehem [’bæ^liam], stålindustriby i
Pennsylvania, USA, 60 km N f.
Philadelphia; 58 000 indb. (1940).

Bethlehem, barnemordet i, anstiftedes
af Herodes d. Store for at udrydde
samtlige børn i Bethlehem og dermed, som
han troede, også Jesusbarnet.

Bethlehem Steel Corporation
[’bæ£-lism ’sti :t kårpa’ræjsn], USA-jern-og
ståltrust m. hovedsæde i Bethlehem, grl.
1904. Aktiekap. 1947: 377 mill. $; havde
s. år 31 højovne, 135 martinovne, 6
besse-merpærer og 10 elek tros tålovne i gang;
produktionen af råjern var 9 870 000 t,
af stål 13,8 mill. t. Omfattende
ma-skinprod. og skibsbygn. B hører til
verdens største leverandører af krigsmateriel.

Bethlen [’bætlæn], Istvdn (Stefan) (f. 1874),
ung. polit. Kons. leder efter 1918,
knyttet t. Horthy, ung. førstemin. 1921-31,
søgte samarb. m. Mussolini 1927 og m.
Tyskl. Trak sig ud af polit. 1939.

Bethmann ’Hollweg [’be:t–ve:k],
Moritz August von (1796-1877), ty. retslærd
og polit., 1858-62 preussisk kultusmin.
Hovedværk: Der Civilprozess desgemeinen
Rechts in geschichtlicher Entwickelung 1-6
(1864-74, uafsluttet).

Bethmann ’Hollweg [’be:t- -ve:k],
Theobald von (1856-1921). ty. kons. jurist,

4IO

embedsmand; ty. rigskansler 1909-17,
afhængig af kejser og militær.
Bethnal Green [’bæ/mal ’gri:n],
arbejder-bydel i East End, London; 90 000 indb.
(1939).

Beth’sajda (hebr: fiske-huset), fiskerleje

ved Genezareth Sø.
Béthune [be’tyn], fr. by ved Kanalen;
22 000 indb. (1946). Tekstilindustri,
kulbrydning,
betingede reflekser. I mods. til
ubetingede (»medfødte«) reflekser, der uden
forudgående indøvning udløses af visse
(adækvate) pirringer, er b sådanne
reflekser, der udløses af påvirkninger, som kun
ved gentagne gange at have virket s. m.
en adækvat pirring har fået evne til at
udløse reaktionen. Eks: Uden indøvning
udløses spytsekretion hos hunde kun af
pirringer i munden, men hvis en hund
gentagne gange udsættes for en
lydpåvirkning samtidig med at den fodres, vil
lydpåvirkn. alene kunne fremkalde
spytsekretion.

betingede straffedomme. Hvis en
straffedom ikke lyder på højere straf end bøde,
hæfte i 2 år ei. fængsel i 1 år, kan det i
dommen bestemmes, at fuldbyrdelsen
udsættes; straffen bortfalder da med
udløbet af en af retten fastsat prøvetid
(2-5 år), såfremt domfældte opfylder de
i loven fastsatte betingelser (herunder
straffri vandel i prøvetiden) og de særl.
vilkår, som måtte være fastsat i dommen.
I prøvetiden sættes domfældte normalt
under tilsyn,
betinget arbejdssøgende betegner efter
den da. arbejdsløshedsstatistiks omlægn.
juni 1941 arbejdsløse, der har været
ledige mindre end 7 dage, ei. som p. gr.
af alder, nedsat arbejdsevne ei. delvis
beskæftigelse ikke betragtes som alm.
arbejdssøgende og derfor ikke
medregnes i det off. arbejdsløshedstal (jfr. ill.
til art. arbejdsløshed),
betinget offentlig påtale, offentl. påtale
af en forbrydelse, når påtalen
forudsætter begæring fra den forurettede,
bétise [bæ’ti:z] (fr.), dumhed,
betleri (ty. bettein tigge) antages at
foreligge, når nogen ved personlig,
udtrykkelig ei. stiltiende, henvendelse søger at
opnå en almisse ei. modtager en sådan
efter ved sin optræden at have givet
anledning til dens ydelse, b er strafbart,
hvis gerningsmanden tidl. har modtaget
en advarsel af politiet ei. af retten ei. er
blevet, dømt for b ei. visse andre
forbrydelser, ei. har modt. advarsel ei. pålæg
i anledn. af løsgængeri. Også den, der
benytter andre til b ei. tillader, at en
til hans husstand hørende person under
18 år betler, straffes for b. Straffen er i
alm. fængsel indtil 6 måneder, men
foretages handlingen af nød og ikke
vanemæssigt, er straffen hæfte; under
formildende omstændigheder kan den
bortfalde.

beton [be’tDT)] (fr. af lat. bitumen)
fremstilles af grus (sand + sten) og et
bindemiddel, oftest cement. Bruges andet,
betegnes b derefter, f. eks. asfaltb.
Blan-dingsforh. ml. cement, sand og sten kan
være 1:2: 3;-der giver en tæt og stærk
b. Materialerne blandes med vand på
maskine enten på byggeplads ei. på
fabrik. Vandmængden afpasses efter
bygværkets dimensioner og art. Jordfugtig
b skal stampes ei. vibreres (se vibratorer)
for at blive tæt, plastisk b kræver mindre
bearbejdning, flydende b kan ledes til
støbestedet i render og kræver ingen
bearbejdning. b-s gode egenskaber vokser,
når vandmængden pr. kg cement
aftager. b anv. til bygning af broer, huse,
veje m. m., ofte med indstøbte
jernstænger (jernb). (Se også luftemulgeret b).
betonglas, stærke glaslegemer, der
indstøbes i jernbetondæk ei. -vægge i st. f.
vinduer.

betonhus, fork. f. jernbetonhus,
be’to’nie (efter vettones, en sp.
folkestamme) (Be’tonica), slægt af
læbeblomst-fam. b (B. officinalis) er meget sjælden
i Danm. Gl. lægeplante.
Beto’nit, puds med emaillelignende
overflade.

betonrør, vådstøbte rør af cement, sand
4IT

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:50:12 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0171.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free