- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
541,542,543

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Brahe ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

brandfeber

Brandstrup

oplaget er en del af et oliefyringsanlæg.
Farekl. IV omfatter b med
flammepunkt under 21° C, der er blandbare med
vand i ethvert forhold, f. eks. sprit,
acetone m. v.
brandfeber, vet., en akut febersygdom
hos hesten, karakteriseret ved
slimhindeblødninger i luftvejene og tarmkanalen
samt store infiltrationer i hud og
underhudsvæv, overvejende på hovedet og
den nederste del af lemmerne. Ofte
koliktilfælde, hvor tarmkanalen er angrebet,
brandflaske, ildpåsættende middel til
udkastning fra flyvemaskine. Flasken,

der indeholder kautsjuk i benzol og en
blanding af fosfor og svovl, knuses ved
anslaget og indholdet bryder i brand
ved luftens indvirkning,
brandfoged. If. brandpolitiloven for
landet forestås brandvæsenet i hver
brand-kreds af en ulønnet b, der udtages for
en periode af 3 år.
brandforhør, retsforhør t. opklaring af

årsagen t. en brand,
brandforsikring, forsikr, mod økon. tab
som følge af brand (skadeild) - direkte:
v. ild, røg, varme, ei. indirekte:
vandskade ved slukn., skade v. nedrivning,
bortkommen af genstande m. m. b
dækker også visse »uegl. brandskader«
opstået ved lynnedslag uden brand og ved
dampkedeleksplosioner, men ikke de
såk. »bagatelskader« p. gr. af gnister
fra »nytteild« o. 1. (f. eks.
tobaksryg-ningsskader) uden egl. flammedannelse
og ikke skader, der skyldes krig, oprør
ei. jordskælv. For skader, fremkaldt ved
den forsikredes forsæt, selvforskyldte
beruselse ei. grove uagtsomhed bortfalder
selskabets erstatningspligt helt ei. delvis,
b-s to hovedformer er bygningsb, som
opstod omkr. 1700, gerne foranlediget af
store bybrande (således efter den store
brand i Kbh. 1728), i Danm. nu
organiseret under Justitsmin.s tilsyn i store
gensidige selskaber med en række
lovbestemte begunstigelser og forpligtelser;
og løsøreb, der er af langt nyere dato
og drives af talr. selsk. og foreninger,
b er i Danm. reguleret v. love af 1889
og 1930. I tilknytn. til b blev ved lov
1940 opr. en krigsforsikring af fast ejend.
og af løsøre, herunder af privat indbo,
hvis udgifter pålignedes de i tiden 20. 4.
1940-31. 3. 1946 eksisterende b-policer.
brand-granat, tyndvægget granat, der
foruden sprængladning indeholder
ildpåsættende midler som fosfor o. 1.
brandgrave, grave indeholdende rester
af brændte lig; i yngre bronzealder
brændte ben med gravgaver uden
ildspor, i jernalderen ofte iblandet
bålrester samt gravgods, der har været med
på ligbålet,
brandgås, d. s. s. gravand,
brandhane, særligt konstr.
aftapnings-hane, der i bebyggede områder er
anbragt på større vandledninger til brug
for brandvæsenets slukningsarbejde,
brandhemmende maling, maling, der
forringer træs ei. andre stoffers
antændelighed.

brandhul, det hul i sprængladte
projektiler, hvori brandrøret er skruet,
brandinspektør, i købstæderne den af
kommunen valgte ei. ansatte leder af
brandvæsenet, b skal her føre tilsyn med
brandfarlige virksomheder, forestå det
regelmæssige brandsyn samt lede ud-

rykningstjenesten. I Kbh. og enkelte
større byer med erhvervsbrandvæsen
benævnes de under brandchefen ansatte
tjenestemænd (civiling.), der helt ei.
delvis er beskæftiget ved brandvæsenet,
som oftest b.
brandkommission, kommission,
bestående af politimesteren,
brandinspektøren og 1-3 medl. af byrådet, der i
købstæderne leder brandvæsenet,
brandlilje (’Lilium bul’biferum), en art
af liljefam. med stærki gule blomster.
Prydplante,
brandmaleri, indbrænding af ornamenter
og figurer i træplader, æsker m. m. med
en glødende stål- ei. platinstift,
brandmand, populær betegn, for den

røde brændegople.
brandmur (brandgavl), en af
myndighederne krævet mur, der opføres ved
grænsen til naboejendommen, b skal føres
et stykke op over taget (brandkam), og
åbninge i den kan kun tillades ved
dispensationer,
brandmus (Apo’demus a’grarius),
muse-art, kendelig på sort rygstribe, sydl. art.
1 Danm. kun på Lolland-Falster og
Ribeegnen.

brandplade, mil., ildpåsættende middel
til udkastning fra fly, består af 2
celluloidplader hver udenpå forsynet med 2

Raakautsjukt2 Lag ä ca.3,Smm)
med opsuget mineralsk Terpentin
Bomuldsstof med ca 0.5g gult fosforl\

Celluloidplader 0.7-1.0mm
Vægt 100g

bomuldsposer m. ’/, g gult fosfor. Ml.
pladerne er anbragt et stk. råkautsjuk,
det hele er vædet med terpentin; når
denne ved nedkastning fordamper, bryder
pladen ved luftens indvirkn. på fosforet
i brand.

brandplet, muldfattig og fast plet omkr.

foden af ældre skovtræer,
brandpletter, grave fra jernalderen
bestående af en grube i jorden, hvori
resterne fra ligbålet er skrabet sammen.
Findes på udstrakte gravpladser ei.
enkeltvis og højdækkede.
brandpoliti, den offentl. myndighed, der
påser at brandlovene overholdes, i Danm.
brandvæsenet,
brandprojektil, projektil med hvilket
man har til hensigt at frembringe brand
i antændelige genstande, b indeholder i
reglen gult fosfor, der ved b-s sprængning
spredes og derved kommer i berøring
med luften, hvorved det bryder i brand.
Brandbomber virker på samme måde.
brandredskaber, private, er
brand-stiger, brandhager m. v., der endnu i en
del kommuner skal forefindes ved visse
ejendomme.
’Brandreths piller, afførende
fabriks-medicin.

brandrør skal bevirke antændelsen af
sprængladningen i
projektiler. Af b har
man
perkussions-og stød-b, der
virker ved an- ei.
nedslaget, t i d s (sats- ei. [
urværks-)b, der
virker efter en forud
indstillet tid i banen
(til
luftmåisskyd-ning) samt
dobbeltvirkende b, der kan
virke på begge
måder. Det nyeste b er
radio-b, der autom. virker, når det
kommer i nærheden af målet, idet fra
b udsendte radiobølger reflekteres fra

målet, og derved bringer projektilet til
sprængning,
brandsalve, antisept. salve til
forbrænding, indeh. ofte euflavin ei. kloramin,
brandsats består af termit ei. gult fosfor,
benyttes til at fylde i brandprojektiler ei.
brandbomber,
brandsikker kaldes en bygningsdel (f. eks.
murværk), der kan modstå en betydelig
brand og derved forekommende
vand-påsprøjtning.
brandsikre lukker indsættes, hvor det
af driftsmæss. grunde er nødvendigt at
gennembryde brandsikre skillerum,
etageadskillelser ei. lign. - b kan være
branddøre, lemme ei. særl. konstr. lukker for
transmissionsåbninger, transportsnegle
o. a.

brandsikre vinduer er således konstr..
at de bedre end alm.
vinduer kan modstå
brand. Der anv.
trådglas ei.
monier-glas (råglas med
indstøbt
jerntråds-væv), elektroglas
(små ruder i
kobberrammer, der ved
elektrolytisk
udfældning er gjort tætsluttende), ei. også
indstøbt prismeglas ei. glasmursten,
brandskat(ning), ydelse pålagt en
befolkning, opr. med trusel om ellers at
hærge med ild.
brandskifer, brændbar skifer med stort
bitumenindhold; anv. til olieudvinding,
brandskod (skod, d. s. s. skodde),
skillerum af aluminiumsplader med
asbest-mellemlæg ei. af rustfri stålplade,
anbragt ml. en flyvemaskines motor(er) og
de bagved liggende dele af krop ei.
bæreplan. b anv. for at begrænse en
motor-el. karburatorbrands udbredelse,
brandslanger anv. til at lede vandet fra
brandhane ei. åbent vand gnm.
brandsprøjten til brandstedet, b væves af
hamp, hør, bomuld ei. kinagræs,
gummieres ofte indv. og er i Danm. normaliseret
i dimensionerne A: 102 mm, B: 75 mm,
C: 52 mm og D: 25 mm. b samles med
selvtættende koblinger i længder på
15-25 m.

brandsprøjte ei. automobilsprøjte,
motorkøretøj medførende
brandslukningsmateriel (brandslanger, strålerør, forgrenere,
håndildslukkere m. v.), redningsmateriel
(mindre redningsstiger, springtæppe,
red-ningsliner m. v.) samt belysnings- og
oprydningsmateriel. En påmonteret
centrifugalpumpe og ansugningspumpe kan
fra b-s indbyggede 350-1000 1 vandtank,
gnm. sugeslanger fra åbent vand ei. fra
brandhaner give 1200-2000 minutliter
med et afgangstryk på 6 atm. En
på-hængssprøjte med tilsvarende kapacitet
anv. navnlig i provinsen og på landet
ved seriepumpning over store afstande
ei. ved sugning fra vandhuller, hvor b
vanskeligt kan placeres. Højtrykspumper
med 40-50 atm. anv. til den såk.
tågeslukning. De fleste b har endv. indbygget
en 1000-1500 minutliter skumpumpe
ei. tilsvarende skumanlæg, b betjenes af
5-7 mand. (111. se tavle Brandvæsen),
brandstation, bygning, hvori
brandvæsenets udrykningsmateriel er anbragt.
I byer med erhvervsbrandvæsener er b
samtidig opholdssted for det vagtgørende
mandskab. I byer med honorarlønnet
brandmandskab findes ofte boliger for
det ledende personale på b.
brandstiftelse, jur. Den der sætter ild
på egen ei. fremmed ejendom og indser,
at andres liv derved udsættes for
overhængende fare straffes m. fængsel i mindst
4 år. D. s. gælder, hvis det sker for at
volde omfattende ødelæggelse af fremmed
ejendom ei. for at befordre oprør,
plyndring ei. anden sådan forstyrrelse af
samfundsordenen. Anden forsætlig b straffes
m. fængsel fra 6 md. til 12 år, b på egen

ejendom dog kun, hvis den foretages for

at besvige brandforsikringen ei. i lign.
retsstridig hensigt. Uagtsom b straffes m.
bøde, hæfte ei. under skærpende
omstæn-digh. m. fængsel indt. 2 år.
Brandstrup [’br«n’-], Hans Ebbe (f. 1898),
da. gynækolog. Fra 1941 prof. ved Jorde-

493

542

495

Ovenlys, monierglas.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0219.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free