- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
643,644,645

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - bølgebryder ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

børnebegrænsning

børneværn

børnebegrænsning, bevidste
bestræbelser på i ægteskabet at begrænse
børneavlen, spec. v. hj. af antikonceptionelle
midler.

børnebiblioteker, selvstændige
statsunderstøttede bibl. for børn, i regelen
anbragt i skoler, i større byer dog ofte med
hovedbibl. i det stedlige folkebibl. Som
oftest virker lærerne som bibliotekarer,
ved de store b findes bibliotekarer spec.
uddannede til dette arbejde. 1947 fandtes
i Danm. 226 b med ca. 100 000 lånere og
1,9 mill. udlån. På steder, hvor der ikke
findes selvstændige b har folkebibl. en
særlig afd. for børn.
børnebidrag ydes 1) efter forsorgsloven
a) som forskudsvis udbetaling til den,
hvem barnets pleje påhviler, af de
bidrag, der er pålagt faderen (evt. moderen)
til barn uden for ægteskab ei. (v.
separation ei. skilsmisse) barn i ægteskab.
Ikke refunderede bidrag betragtes som
kommunehjælp med fattighjælps virk.
for den bidragspligtige, og tvangsarbejde
kan anv. b udbetales højst med et
normalbidrag og er betinget af den.
berettigedes indtægt. 1946-47 var der 51 000
bidragspligtige, udgift 20,5 mill. kr.,
refusion 8,3 mill. kr.; b) efter
indkomstprøvning til børn af enker og enkemænd og
forældreløse børn. 1945-46 var der
18 900 understøttede børn, udg. 5,6 mill.
kr.; 2) i en række lande, til alle forsørgere,
børnerente, f. eks. No. 180 kr. årl. t. hv.
barn ud over det første, Sv. 260 kr. årl.
t. hv. barn. Indførelse under overvejelse
i Danm. (1949).
børnebøger, litt. af underholdende, tit
også belærende art, afpasset efter børns
fatteevne på forsk, alderstrin, sædv.
illustreret. Den ty. skole- og forlagsmand
J. H. Campes bearbejdelse for børn af
Defoes »Robinson Crusoe« (1779) var
inspireret af Rousseau, og andre ty.
filantropister bidrog samtidig til
grundlæggelsen af børnelitt. Fra ca. 1840
bliver de orig. b hyppigere; berømt er
Frankfurt-lægen Heinrich Hoffmanns
»Der Struwwelpeter« (»Den Store
Bastian«). Bl. da. børnebogsforf. nævnes
Kaalund, Leopold Budde (1836-1902) og
J. Krohn. Senere produktion af b ofte
præget af industrialisering,
børnedomstole, domstole, der påkender
forbrydelser, begået af børn og ganske
unge personer. Spiller bet. rolle i USA.
børnedødelighed, den dødelighed,
småbørn, navnlig spædbørn, er underkastet,
spec. sandsynligheden for at en nyfødt
dør inden 1 år. Den var tidl. betydelig
større end nu. b er navnlig stor i den
første tid efter fødslen og større for drenge
end for piger.

Døde under 1 år pr.

1000 levendefødte

drenge piger
Danm. 1943.... "51 38
No. 1943.... 40 30
Sv. 1943.... 33 25
Engl. 1940.... 63 48
Ungarn 1938.... 144 118
USA 1942.... 45 36

børneforsikring, livsforsikr., hvor
risikoen er knyttet til et barns liv (derimod
ikke »konfirmationsforsikr.« o. 1. knyttet
til forsørgerens liv). For at hindre økon.
interesse i et barns død (englemageri)
begrænser den da. livsforsikr.lov af
1922-adgang til at tegne b til udbetaling ved
dødsfald før den forsikredes fyldte 8. år.
børnefradrag, fradrag i den
skattepligtige indkomst, gradueret efter antallet af
de børn under 15 år, den pågæld. har
forsørgerpligt overfor,
børnehavepsykolog, psykolog, der skal
tage sig af børnehavers vanskelige børn.
1. gang i Danm. 1947.
børnehaver, institutioner for børn ml.
2-3 og 7 år. Under psyk.-pædagog,
uddannede lærerinders tilsyn opdrages
børnene gnm. leg og produktivt arbejde
(tegning, modellering, papirklip o. 1.).
Fröbel skabte den første b 1840. Maria
Montessori fornyede b bl. a. ved at betone
barnets spontane aktivitet. Den første b
i Danm. blev grl. 1871. 1948 fandtes over
300, hvoraf ca. halvdelen i Kbh. De fleste

b er anerkendte (støttede) af ståt og
kommune og sorterer under Socialmin.
med overinspektionen for børneforsorgen
som tilsyn. Der er i Danm. 6 seminarier
til udd. af børnehavelærerinder, det
ældste fra 1905.
børnehjem, opdragelseshjem f. børn
under 14 år, som ikke kan anbringes i
plejehjem. Kan være spec. sinkehjem,
søskendehjem ei. spædbørnehjem. Børn i
undervisningspligtig alder modtager alm.
undervisn. 1946 fandtes i Danm. 172 b
m. 4473 pladser, b står i Danm. under
tilsyn af overinspektionen for
børneforsorgen. Det første b oprettedes af
Fel-lenberg på Hofwyl i kanton Bern 1810;
forbillede for de første b i Danm.
(Katrinelyst 1828, Bøgildgård 1830,
Hol-steinsminde 1833).
børnehjælpsdag, fælles årl.
indsamlingsdag for børnefilantropisk arbejde. 1.
b i Kbh. 1904.
børnehospital, spec. indrettet hosp. til
behandl, af børn. For at hindre
smittespredning indrettes b med særlige
isolations- og observationsstuer, mange
2-3-sengsstuer, særlige spædbørnsafsnit.
Første b i Eur. opr. i Paris 1802. I Kbh.
åbnedes 1850 b i Rigensgade (12 senge), der
1879 afløstes af Dronning Louises B.
Kbh.s komm. har senere oprettet komm.
hosp. (bl. a. på Fuglebakken 1917) og
hosp.afd. for børn.
børnehuset, optagelseshjem (oprettet
1662) på Chr.havn til optagelse af
forældreløse og fattige, omstrejfende og
vanartede børn i Kbh. Motiverne var dels
sociale, dels forretningsmæssige, idet
børnene beskæftigedes m. fabrikation af
klæde til staten. For at øge produktionen
anbragtes forbrydere og prostituerede i
stort antal i b. I slutn. af 18. årh.
ændredes navnet til tugt-, rasp- og
forbedringshuset, og b ophørte dermed at eksistere,
børnelammelse (poliomyelitis acuta),
infektionssygdom, forårsaget af et
ultravi-sibelt virus, b angriber fortrinsvis
rygmarvens grå substans, hvorved enkelte
muskler ei. hele grupper af muskler kan
lammes. Sygdommen optræder ofte uden
lammelser med nakkestivhed som
væsentligste symptom, men allerhyppigst i
en uudviklet form kun karakteriseret
ved lette angreb af slimhinderne.
Diagnosen kan da kun stilles ved epidemiologisk
sammenhæng. Lammelserne kan svinde
fuldstændigt ei. delvis i løbet af kortere
ei. længere tid. Fremgang kan ses i 2-3
år efter sygdommens begyndelse. I nogle
tilf. efterlades svære lammelser, og i
enkelte tilf. kan lammelse af
åndedræts-musklerne medføre døden kort efter
sygdommens begyndelse. Smittevejen er kun
delvis kendt. Man regner med, at
tarmkanalen er den hyppigste infektionsvej.
Specifik behandling findes endnu ikke.
I det første stadium behandles b med
sengeleje, senere med massage, varme,
optræning, elektr. behandling
(myoten-sor) og ortopædiske indgreb og bandager,
børnelammelsesdagen,
velgørenheds-dag, der, siden 1945, årlig afholdes medio
okt. til fordel for Landsforeningen til
Bekæmpelse af Børnelammelse og dens
Følger. Landsforeningen stiftet 1945.
1948: 60 123 medl.
børnelovgivning, den lovgivn. som
omhandler anv. af børnearbejde.
børnemel, præparater til ernæring af
børn, især spædbørn; fremstilles af forsk,
melsorter, der dekstrineres, d. v. s. delvis
omdannes til dekstrin og sukker. Der
tilsættes oftest salte og vitaminer,
børnemælk, rå ufortyndet mælk fra
særligt kontrollerede besætninger,
børnenævnet varetager i Kbh.s komm.
børneværnets opgaver m. h. t. børns
fjernelse fra deres hjem. b har 56 medl. og
ledes af et forretningsudvalg på 8 medl.
børneobservation, 1) systematisk
iagttagelse af større grupper børns adfærd i
forsk, situationer for videnskabeligt at
fastslå de typiske, normale træk på de
forsk, udviklingstrin (Gesell: Infancy and
Human Growth (1937): menneskets
barndom og vækst); 2) iagttagelse af børn med
opførselsvanskeligheder for at finde
årsagerne og anvise egnede behandlings-

steder og -måder (observationsklasser,
observationshjem),
børneorm (Oxyuris vermicularis),
snyltende rundorm; hunnen 9-12 mm lang,
hannen 3-5 mm. b er alm. både hos børn
og voksne. Æggene overføres gnm.
munden. Parringen angives at foregå i
tyndtarmen. Hunnerne søger ned i den
nederste del af tarmen efter ægmodningen. Ved
sengevarmens indvirkning søger ormene
ud, og ved deres passage gnm.
tarmåbningen fremkalder de irritation. Børn
kommer da let til at overføre æg til
munden. Behandles med forsk, ormekure,
børneplejestationer har til formål at
fremme den rationelle barnepleje og
die-givningen. De første stationer i Danm.
åbnedes 1908 og var indrettede af De
Samvirkende Menighedsplejer, som (1948)
leder 37 b.
børnepulver, sødt smagende
afføringsmiddel for spædbørn, indeholder
rabarberrod og brændt mägnesia.
børnerente, løbende ydelse fra det
of-fentl. til familier med børn, som led i
socialpolitik, f. eks. i Sv. Findes ikke i
Danm.

børnerim ei. børnevers bruges især som
betegn, for den kærne af sådanne små
poesier, som er blevet kendt over hele
den germ. verden; versformen sædv. den
trefodede trokæ, hvis taktfaste
monotoni tiltrækker børn (»Ride, ride ranke«).
Børnesagens Fællesråd, dannet 1903
til fremme af samarb. ml. forsk,
foreninger inden for børnesagen. Forhandler
Julestjernen,
børnesprog studeres som en særlig afd. af
sprogv., spec. med henblik på børns
tilegnelse af sproget, der kan kaste lys over
den alm. sprogudvikling,
børnesygdomme, alle de i barnealderen
optrædende sygdomme. Læren om b er
en særlig gren af lægevidenskaben
(pæ-diatri). I daglig tale forstår man ved
udtrykket: de alm. b kun de epidemiske:
mæslinger, difteritis, skarlagensfeber,
kighoste, røde hunde, fåresyge og
skoldkopper. (Hertil farvetavle),
børnesår, d. s. s. impetigo.
Børnetandpleje, Dansk Forening for,
stiftet 1910, har til formål at fremme
omsorgen for tændernes pleje hos den
opvoksende slægt ved at virke for
oprettelsen af skoletandpleje samt for indførelse
af belæring om tandplejens bet.
børnetillæg, 1) tilskud i henh. til
social-lovgivn; 2) løntillæg (således det midiert.
b til da. tjenestemandslønninger under
2. Verdenskrig), beregnet i forh. til det
antal børn, den påg. er forsørger for.
børneværn. Reglerne herom indeholdes
i lovbekendtg. nr. 475 af 31. 8. 1946
(forsorgsloven). Det ojfentl. b omfatter
tilsyn med børn, forebyggende
foranstaltninger samt opdragelse og
forsørgelse af børn uden for deres hjem. Det
udøves i Kbh. af magistraten, uden for
Kbh. af b-udvalg, nedsat i hver
kommune efter kommunalbestyrelsens
nærmere best. Tilsynet med børn omfatter
1) børn under 14 år, som for betaling er
anbragt i familie- ei. dagpleje, 2) børn
uden for ægteskab indtil deres 7. år, 3)
børn under 18 år, som lever sammen med
forældre, der vedvarende oppebærer
kommune- ei. fattighjælp og 4) børn, til
hvis underhold der udbetales bidrag af
det offentl. Efter udvalgets best. kan,
efter forudg. undersøgelse, også andre
grupper af børn inddrages under tilsynet.
Tilsynet kan udøves af særl.
tilsynsførende, der beskikkes som sådanne og ikke
kan vægre sig ved at påtage sig hvervet,
ei. af særlig anerkendte foreninger for
børneforsorg. - Det forebyggenäe b kan
vedtages af udvalget i tilf., hvor der
ville være hjemmel til at fjerne barnet
fra hjemmet, ei. hvor hensynet til
barnets velfærd iøvr. kræver det. Det kan
bestå i 1) tildeling af advarsel til barnet,
dets forældre ei. a. opdragere, 2)
beskikkelse af tilsynsværge, 3) meddelelse af
pålæg m. h. t. barnets pleje, opdragelse,
oplæring og arbejde. - Fjernelse fra
hjemmet skal ske, når hensynet til barnets
velfærd kræver det og de omtalte
forebyggende foranstaltninger ikke skønnes til -

544

644

546

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0259.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free