- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
913,914,915

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - david ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Dayton decibel

C. N. David. Bette Davis.

Dayton [’dæ:tn], industriby i SV-Ohio,

USA; 215 000 indb. (1945).
db, fork. for decibel, transmissionsenhed der

anv. i radiotekn. og telefoni.
D-banker, de 4 største ty. banker i
mellemkrigsårene: Darmstadter und
Nationalbank, Deutsche Bank,
Disconto-Ge-sellschaft og Dresdner Bank. 2) og 3) blev
1929 sammensluttet.
DBBF, fork. f. Dansk Æasket-Ball Forbund.
DBC, fork. f. Dansk ßicykle Club.
DBF, fork. f. Dansk ßadminton Forbund.
DBU, fork. f. Dansk Boldspil f/nion.
D.C. [’di:’si:], off. fork. f. District of
Columbia, USA.
d. c., eng., fork. for Direct current
(jævnstrøm).

D.D., eng., fork. for Doctor of Divinity

(dr. theol.).
D-dagen, eng. D-day [’di:dæi], under 2.
Verdenskrig eng. kodebetegn. for den
dag, hvor invasionen i V-Eur. skulle
indledes: 6. 6. 1944.
DDL., fork. f. Det Danske Luftfartselskab.
DDPA, fork. f. Det Danske Petroleums

aktieselskab.
D.D.S., eng., fork. f. doctor of dental
surgery, doktor i tandkirurgi, amer.
tandlægetitel, ikke nogen doktorgrad.
DDT, fork. for
di’klo’rdife’ny’ltrikloræ-’ta’n, egl. di-(p-klorfenyl)-triklorætan.
(C,HtCl)t CH-CCI „ D. D. T„
pen-taklordifenylætan, insektgiftstof,
kontaktgift, hvis virkning fremkaldes ved
simpel berøring ml. insektet og stoffet,
også i fast form. Døden indtræder alm. i
løbet af 15-20 min. Virksomt over for bl.
a. fluer, myg m. m., samt talr.
skadeinsekter i landbrug og skove, medens det er
ugiftigt for mennesker og husdyr.
Benyttes derfor i nyeste tid meget til sprøjtning
og pudring inden for land-og havebruget.
D-dur, toneart med grundtonen d og J{

for f og c; paralleltoneart til h-mol.
de [da] (fr.), af, fra.
de- (lat.), fra-, af-,

deacon [’di:kan] (eng., af gr. didkonos
tjener), 1) i den anglikanske kirke en gejstlig
vielsesgrad; d må ikke foretage nadver
og absolution; 2) i de eng. frikirker er d
lægmænd, som bistår præsten,
de ’aderton [de ’a:(da)rtån] (sv: de 18),
gængs betegnelse for Svenska akademien,
som omfatter 18 medl.
dead-weight [’dædwæit] (eng.), dødvægt.

Fork: d. w.
Deåk [’dæa:k] Ferene (Franz) (1803-76),
ung. liberal politiker. Søgte 1848
forgæves at lede ung. nationalregering i
mådeholden retning; ledende v. ordningen
1867 om Ungarns ligestilling med Østrig.
Deal [di:l], lodsstation og badested på 0-

kysten af Kent; 23 000 indb. (1948).
dean [di:n] (eng.), domprovst; dekan; efor.
Dean, Forest of [’fårist av ’di:n],
højdedrag i V-Engl. V f. Gloucester. Store
skove. Kul- og jernminer.
Dearborn [’dirbarn], vestlig forstad til
Detroit, Michigan, USA; 64 000 indb.
(1940). Ford Motor Co.s fabrikker.
Edison Museum.
Déat [de’a], Marcel (i. 1894), fr. politiker.
Opr. socialist, deltog i »neosocialismen«,
gik 1940 i sit blad L’Oeuvre ind for
samarbejde m. Tyskl. Støttede Laval,
dannede 1940 Rassemblement national
(National Samling); bekæmpede fr.
frihedsbevægelse. Marts 1944 min. for arbejde
og national solidaritet i min. Laval,
styrtet v. invasionen s. å., dødsdømt in
absentia 1945, forsvundet i Tyskl.
Death Valley [’dæ/> 1 väii]’ (eng: dødens
dal), gravsænkning i S-Californien, N f.

Jefferson Davis. Humphry Davy.

Mohave Ørkenen. Bunden når 85 m under
havet. Temperaturer indtil 57° C.

Death Valley.

Deauville [do1 vil], mondænt fr. badested
ved Kanalkysten; ca. 5000 indb. I
nærheden det ældre og mere folkelige
Trou-ville.

Débäcle, La [la de’ba :kl], (fr:
sammenbruddet), roman af Zola (1892), der skildrer
nederlaget 1870.
de’bat (fr.), forhandl, i en, især
parlamentarisk forsaml.
Debay (De Bay) [da’bæ], fr.
kunstnerfamilie i 18. og 19. årh. De fleste var
billedhuggere, en enkelt tillige maler,
debentures [di’bæntjaz] (eng.),
mellemting ml. aktie og obligation; forrentes i
alm. med en fast rente + en vis procent
af aktieudbyttet.
’Deberitz, Per (1880-1945), no. maler;
elev af Zahrtmann og Matisse;
figurbilleder og landskaber,
’debet (lat: han skylder), en kontos venstre
side, hvor noteres hvad vedk. konto
(-indehaver) modtager fra den bogførende
og således er denne skyldig,
de’bilitas ’mentis (lat.), åndssvaghed i

lettere grad.
debi’te’re (lat. debere skylde), skyldskrive,

belaste; bogføre i debet,
’de’bitor (lat.), skyldner; den, der skylder.
De’bora, 1) Rebekkas amme; 2)
profetinde i dommertiden, som opflammede til
kamp mod kanaanæerne (Dom. 4-5).
Debrecen [’dæbrætsæn], by i Ø-Ungarn;
126 500 indb. (1941), bet. handel med
kvæg og landbrugsprodukter,
møllein-dustri m. v. Univ. (grl. 1912).
Debussy [daby’si], Claude (1862-1918), fr.
komponist. D er en typisk repræs. for
impressionismen. Hans værker omfatter bl.
a. operaen Pelléas et Mélisande (1902,
Kbh. 1924), balletten Jeux (1912),
orkesterværkerne Prélude å /’Aprés-midi d’un
Faune (1894), Trois Nocturnes (1899),
La Mer (1905), Images (1906-12) og
Petite Suite (1889), kantaten La
Damoi-selle élue (1888), kammermusik, sange og
klaverstykker, herimellem Deux
Arabes-ques (1888), Suite Bergamasque (1905),
Estampes (1903), Children’s Corner (1908),
24 Préludes (1910-13) og Douze Études
(1915). (Portræt),
debut [de’by], fr. begyndelse, spec. en
kunstners første optræden; - debutant,
[deby’tan’t], en der optræder for første
gang; - debutere [deby’te’ra],optræde
for første gang.
Debye [da’bai], Peter (f. 1884), ty.-holl.
fysiker. Har udført grundlæggende arbejder
inden for den fys. kemi, især over
molekylernes dipolmomenter, og har s. m. d.
schw. fys. Paul Scherrer (f. 1890) udarb.
en metode til krystalstrukturbestemmelse
ved röntgenstråler. Nobelprisen i kemi
1936.

De’ca meron (gr. déka ti + héme’ra dag),
navnet på Boccaccios hovedværk.

914

Claude Debussy. Daniel Defoe.

deca’mi’n, helleflyndertran, koncentreret

A- og D-vitaminpræparat.
Decamps [da’kä], Alexandre (1803-60), fr.
maler. Hentede fortrinsvis sine motiver i
Orienten og skildrede folkelivet med
blændende lysvirkninger. Landskaber og
dyrebilleder. Hovedværk: Den Natlige
Patrulje i Smyrna (Metropolitan Mus.,
N. Y.).

Decatur [di’kæ:tar], industriby ml.
Chicago og St. Louis i Illinois, USA; 59 000
indb. (1940).
decca [’dæka], et i Engl. i 1944 udviklet
system for hyperbelnavigation v. hj. af
kontinuerlige langbølger. De da.
d-sta-tioner åbnedes 15. 10. 1948,
hovedstationen er på Samsø, de tre såk.
slavestationer ved Klintholm-havn på Møn,
i Højer i Sønderjyll. og i Hjørring.
Systemet dækker en cirkel m. centrum i
hovedstationen og m. en radius på 240 sømil.
Nøjagtigheden er den største, der hidtil
er opnået, under gunstige forhold omkr.
25 m.

Deccan (eng. [’dækan]), ind. Dakkhan ei.
Dakshin. Forindien S f. floderne Täpti
ogMahänadi, mest 6-900 m h. højsletter,
der fra randbjergene Western Ghäts
(1200 m) skråner mod 0. Mod S bl. a.
Nilgiri Hills,
de’cem’ber (lat. decem ti; 10. måned i d.
rom. kalender), 31 dage, i vor kalender
årets 12. og sidste måned. Da. navn
kristmåned. Vintersolhverv omkr. d. 22.
d. - Meteor. Den 1. vintermåned, d er
oftest mild og fugtig, sjældnere med
frost. I d står solen lavest; p. gr. af dette
og det milde vejrs overtrukne himmel er
vejret ofte meget mørkt. Kbh. har
således oplevet at have kun 10 min. klart
solskin i d. Middeltemp. er 1lt-21lt°; der er
forekommet 10-12° varme og 15-21°
frost. Nedbøren er 40-80 mm, men 100
mm er ikke sjældent. 15-20 dage nedbør,
hvoraf 5-7 med sne.
Decem’bristerne, udstillingssammenslut.
af da. bildende kunstnere, stiftet
december 1928 (deraf navnet),
decem’vi’rer (lat: timænd),
timandskom-mission i det gl. Rom; kendtest er de d,
som 451 f. Kr. gav de 12 tavlers lov i
Rom.

decennium [-’sæn-], (lat.), tiår.
de’cen’t [-s-] (fr. af lat. decet det sømmer

sig), anstændig, ærbar,
decentralisation, bestræbelser for at
give de lokale myndigheder en så selvst.
stilling som muligt over for de centrale
statsorganer.
Deception Øen [di’sæpjan], øN f.Graham
Land i Antarktis. Vulkanø, hvis
vandfyldte krater er en god naturhavn for
hvalfangerskibe,
décharge [de’jarj] (fr: aflæsning),
fritagelse for en forpligtelse. Anv. i da. ret
navnlig i forb.: give d, omgeneralfors.s
vedtagelse om, at der ikke er anledn. til
at gøre ansvar gældende ovf. bestyrelsen
for dens forvaltn. af selskabets
(foreningens) midler.
Déchelette [de’Ilæt], Joseph
(1862-1914), fr. arkæolog. Hovedværk Manuel
d’ Archéologie Préhistorique 1-4 (1908-14),
en oversigt om Fr.s forhist.
dechi’fre’re[deli-] (de- + chifre (hemmelige
ei. aftalte) skrifttegn), læse en meddelelse,
der er skrevet i kode.
deci- [-si-] (lat. decima tiende (del)) (fork:

d), i metersystemet */,„ af enheden,
’decibel (deci ’/„ + bel efter A. Graham
Bell), fork: db, transmissionsenhed
benyttet i teleteknik. Angiver 10 x logaritmen
til forholdet ml. to effekter (lydstyrker).

915

Til tryk juni 1949.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0361.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free