- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
937,938,939

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - delegat ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

dermatomykose

Des Moines River

dermatomy’kose (dermato- + mykose),

hudlidelse, fremkaldt af svampe,
dermatozoer [-’so’-], dyr der snylter i

ei. på huden,
dermogra’fisme (derma- + grafein,
ridse, skrive), en tilstand, hvor et rids på
huden fremkalder en ophøjet og let
kløende hvid stribe,
dermo’i’d ei. epidermoid (derma- + -id),
godartet svulst opstået ved
indkrængning af overhuden,
dermo’i’dcyste (derma- + eidos form +
kystis blære), misdannelse i æggestokken,
indeholdende forsk, organanlæg, hud,
hår, tænder o. s. v.
’Derna, havneby i Cirenaica, Libyen;
22 000 indb. (1938). Hovedpunkt f.
ital. kolonisation; erobret af Engl.
jan.-april 1941, dec. 1941-jan. 1942,
definitivt fra 17. 11. 1942.
dernier cri [dær’nje ’kri] (fr.), sidste skrig;

nyeste mode.
derogation (lat. derogare afskaffe),
ophævelse af lov ei. viljesbestemmelse.
Ofte anv. om delvis ophævelse mods.
fuldstændig (abrogation).
Deröme [da’nxm], Nicolas Denis
(1731-88), fr. bogbinder, kendt for den
knip-lingsmønstrede udsmykning af sine bind,
»å la dentelle«.
Dérouléde [deru’læd], Paul (1846-1914),
fr. politiker, digter. Stiftede 1880
Patriot-ligaen, tilhænger af Boulanger, krævede
revanchekrig mod Tyskl.; antisemit
under Dreyfus-affæren. Opfordrede 1899 til
at styrte republikken, landsforvist
1900-05.

deroute [de’rut] (fr. deroute, egl: afvej),

forstyrrelse; sammenbrud,
’derrisro’d (roden af Derris eliptica, en
tropisk slyngplante), anv. i Ostind. som
fiskegift, da den ikke påvirker fiskenes
kød. d-s giftvirkning over for lavere dyr
og ufarlighed for højere begrunder
d-præparaters anv. som middel mod
snyltere: oksebremser, lus osv. Den
vigtigste insekticide bestanddel i d er
ro-tenon.

Der Var Engang, eventyrspil af Holger
Drachmann (1885), opført 1. gang (med
musik af P. E. Lange Müller 1887).
’dervish [-vil] (måske pers.), tigger, bruges
ligesom det arab. fakir om de
muha-med. munke og eneboere, som ved
asketiske øvelser og meditationer stræber
efter sjælens forløsning. Hypnotiske
fænomener og anfald af ekstase er alm.
hos d.

Derzjavin [der’3«vin], Gavriil (1743—

1816), russ. klassicistisk odedigter,
des, mus., tonen et halvtonetrin under d,

angives med foranstående [7.
des-, fr. forstavelse; betegner det modsatte

af grundordet.
Desaguadero [-gwa’flæ-], afløb fra
Titi-caca-søen mod S til Poopö-søen i Bolivia.
Desaix de Veygoux [da’zædvæ’gu], Louis
Charles Antoine (1768-1800), fr. general,
undsatte Napoleon Bonaparte i slaget v.
Marengo 1800, hvor D selv faldt,
desami’ne’ring kaldes den fraspaltning
af aminosyrernes N-holdige gruppe, der
foregår i leveren som første led i
aminosyrernes omdannelse til kulhydrat ei. fedt.
desar’me’re (des- -f armere), afvæbne;

føre skytset bort (fra fæstning, fartøj o. I.).
desavouere [-vu’e’-] (fr. desavouer ikke
vedgå), nægte at godkende, tage afstand
fra.

Descartes [de’kart], René (lat. Re’natus
Car’tesius) (1596-1650), fr. filosof,
ma-tem. og naturforsker. Grl. den analytiske
geometri og den filos. rationalisme. Fandt
det umuligt at tvivle om sin egen
eksistens: cogito, ergo sum (jeg tænker, altså
er jeg) og mente at kunne bevise
eksistensen af et fuldkomment væsen, Gud, hvis
fuldkommenhed garanterede sandheden
af det klart og tydeligt indsete. Anså
derfor omverdenens eksistens og dens
mat. bestemmelige egenskaber for sikret.
Som følge heraf forkæmper for en
mekanisk naturopfattelse. Grl. den
mekani-cistiske opfattelse af organismerne:
dyrene og menneskelegemet er maskiner,
men mennesket har en sjæl, som gnm.
koglekirtlen kan vekselvirke med lege-

937

met. Anså udstrækning for materiens
attribut og tænkning ei. bevidsthed for
sjælens. Tilhænger af en stoisk præget
etik: fornuften skal beherske
lidenskaberne, af hvilke der gives 6
usammensatte: forundring, kærlighed, had, begær,
glæde og sorg, mens alle andre følelser er
sammensatte af disse. Øvede stor
indflydelse på den vesteur. filos. Hovedværker:
Discours de la méthode (1637),
Medita-tiones (1641), Principia philosophiae
(1644), Les passions de l’äme (1650).
(Portræt).

descen’den’steorien [-sæn-] (lat.
descen-dere stige ned), læren om nulev. arters
nedstamning fra tidl. eksisterende.
Fremført i slutn. af 18. årh. bl. a. af
Lamarck, bragt til gennembrud af
Darwin; nu alm. anerkendt,
descen’de’re [-sæn-] (lat: stige ned),
nedstamme fra; descen’den’ter, en
persons slægtninge (efterkommere) i ret
nedstigende linie,
descensus [-’sæn-] (lat.), nedsynkning, i
med. især sygelig nedsynkning af lever,
nyre, livmoder ei. moderskede.
Deschamps [de’Iä], Eustache (o.
1340-o. 1407), fr. digter. Skrev digte, ballader,
rondeaux og en poetik.
Deschanel [dela’næl], Paul (1856-1922),
fr. politikerog forfatter.Moderat; kirkeligt
indstillet. Valgt til præsident 1920;
fratrådte s. å„ da han viste tegn på
sindsforvirring efter jernbaneuheld. Bog om
Gambetta (1920).
Desde’mona, heltinden i Shakespeares
»Othello«.

Des-dur, toneart med grundtonen des og
[7 for tonerne h, e, a, d og g. Parallel
toneart til b-mol.
desensibili’se’re (lat. sensibilis følsom),
gøre ufølsom ei. mindre modtagelig. I
med. behandling ved allergiske sygd.
Indgift af det sygdomsfremkaldende stof
i små doser, hvorved organismens
reaktion overfor stoffet svækkes,
desensibili’se’ring, fot., nedsættelse af
fot. materiales lysfølsomhed v. behandling
m. stærkt fortyndede opløsninger af
farvestoffer som fenosafranin,
pinakryptol-gult og pinakryptolgrønt. d udføres før
fremkaldelse, hvorefter denne kan
foretages i meget kraftigere lys end ellers,
deser’te’re (lat. desertus forladt), rømme;
liste væk.

de’sertio (lat. desertus forladt), den ene
ægtefælles ensidige ophævelse af samlivet,
desertion (lat. deserere forlade), mil.
betegn. for rømning; deser’tø’r (fr. af
lat.), rømningsmand.
des-es, tonen d sænket to halvtonetrin

ved to foranstående [7’er.
déshabillé [dezabi’je] (fr., egl: afklædt),
hjemmedragt, morgendragt for kvinder,
deside’rata (lat.), ønskede ting, ønsker,
ønskeliste.

desidera’tivum, gramm., afledet verbum,
der udtrykker lyst til at udføre
stam-verbets handling.
Desi’derio da Settignano [sæt:i’njano]

G. St. Derby.

René Descartes.

Desiderio da Settignano: Johannes
Døberen som Barn.

(1428-64), ital. billedhugger, virkede i
Firenze. Har udført Carlo Marsuppinis
gravmæle i Santa Croce,
sakramentstaber-naklet i San Lorenzo, madonnaer og
portrætbuster. Hans kunst er meget forfinet.
Desi’derius (ital. Desi’derio), sidste
lango-barderkonge 756-74, afsat af Karl d. St.
designere [-sin’je’-, -siy’ne’-] (fr. fra lat.),

forudbestemme, udse.
’desillusione’re (fr.), berøve illusionerne,
desinfektion, tilintetgørelse af
sygdomsfremkaldende mikrober med det formål
at hindre smitteoverførelse. Alt efter
materialets art benyttes til d kogning
(instrumenter, metalgenstande), behandling
med strømmende vanddamp
(forbinds-stoffer), tør varme ei. kem. midler som
f. eks. klorforb., jod, sublimat, formalin
i passende, ikke for svag koncentration.
Fuldstændig tilintetgørelse af alle
smitstoffer kaldes også sterilisation,
desinfektionsanstalt, offentl.
institution, der på begæring af embedslægen
udfører desinfektion af klæder, bohave og
boliger, når der har været smitsom
sygdom i hjemmet,
desinficere [-’se’-], foretage desinfektion,
desinte’grator (lat. dis- u- + integer hel),
mølle til sønderdeling af skøre stoffer v.
hj. af to koncentriske, modsat roterende
skiver m. fremspringende tappe på de
mod hinanden vendende sider,
desi’ti’npræparater (bl. a. salve), til

sårheling, indeh. levertran.
desjatina [disi’t-], gl. russ. markmål =

1,0925 ha.
’deskripti’v (lat.), beskrivende,
deskriptivgeometri (fr. géométrie
de-scriptive beskrivende geometri),
omhandler metoderne til afbildning af genstande
i rummet ved tegning i en plan.
des’ma’ner (Myogale), småpattedyr,
beslægtet med muldvarpe, dels vanddyr,
dels gravende. Insektædere. 2 arter med
snabelagtig snude i Eur. (S-Frankr.,
S-Rusl.).

Desmarées [dema’re], Georg (1697-1776),
sv. portrætmaler, hvis hovedvirksomhed
faldt i München; en af de berømteste sv.
rokokomalere,
desmerdyr (Vi’verridae), fam. af
mår-lign. rovdyr. 2 knudetænder i
overmunden, 1 i undermunden; mange arter i
Afr. og S-Asien, en enkelt i S-Eur. Hertil
civetter, genetter, manguster, viverrer,
faraorotte m. fl.
desmerurt (desmer forældet betegn, for
moskus) (A’doxa
mos-chatel’lina), tokimbladet,
helkronet plante, der
udgør en egen fam. d
har to mods.,
hånddelte blade på stængelen
og fem grønne blomster
i et terningformet hoved,
af en ærts størrelse.
Lugter svagt af moskus,
alm. i da. skove,
blomstrer om foråret.
desmidiaceer [-’se’-] (gr. desmos kæde),
gruppe af grønalger, eencellede og
mikroskopiske, tit smukke former; over 2003
arter i ferskvand,
des’mi’n (gr. desmos bundt), rombisk
mineral af zeolitgruppen, hvis krystaller
minder om et neg.
Des Moines [di’måin] ei. [di’måinz],
hovedstad i Iowa. USA; 160 000 indb.
(1940), deraf 6000 negre. D ligger ved
D River og er et vigtigt trafikcentrum.
Univ.

Des Moines River [di’måin(z) ’rivar]
720 km 1. vestl. biflod til Mississippi

938

939

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0369.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free