- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
940,941,942

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - desmologi ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

desmologi

Detroit

USA; udspringer i Minnesota,
gennemstrømmer Iowa, sejlbar fra Des Moines.
desmolo’gi’ (gr. désma bånd -f -logi),

læren om de anat. led- og båndforb.
Desmoulins [demu’læ], Camille
(1760-94), fr. politiker. Skal have foranlediget
angrebet på Bastillen 1789; 1793-94 mod
Robespierre, henrettet s. m. Danton.
Des’na, 1050 km 1. biflod til Dnjepr;
udspringer 0 f. Smolénsk; forenes med
Dnjepr ved Kijev. Sejlbar fra Brjansk.
’desodorisation (des- + lat. odor lugt),

fjernelse af (ilde) lugt.
’desorganise’re (fr.), opløse, bringe i
ulave.

’desoriente’re (des- + orientere), bringe
i vildrede, vildlede; ’desoriente’ret, ikke
klar over forholdene,
’desoriente’ring (des- + orientering),
symptom ved sindssygdom særlig ved
forsk, former for forvirring, består i
mangelfuld erkendelse af omgivelser og
forhold og derfor ukorrekt opfattelse af
disse.

de’spekt (lat. despectare se ned på),
ringeagt.

Despenser [da’spænss], Hugh le (d. 1326),
jarl af Winchester, Edvard 2. af Engl.s
forhadte rådgiver, styrtet ved dronning
Isabellas oprør,
despe’rado (sp.), person, der er drevet
til det yderste; medlem af yderligtgående
parti; røver,
despe’ra’t (lat. desperare miste håbet),
ude af sig selv; drevet til det yderste;
rasende; forrykt.
Despiau [dæs’pjo], Charles (1874-1946),
fr. billedhugger. Har især udført buster
og kvindelige figurer, hvori han diskret
skildrer modellens personlighed,
de’spo’t (gr. despötés herre), enevældig
hersker; vilkårlig regent; tyran;
hensynsløs person,
despo’ti’, enevældig myndighed, som
udøves vilkårligt.
Des Prés [de’pre], Josquin (ca.
1445-1521), nederl. kirkekomponist. 1486-94
i Rom, derefter i Paris. Komp. messer,
ca. 100 motetter m. v.
Desprez [de’pre], Jean Louis (1743-1804),
fr. maler og arkitekt, virksom i Sv.;
bataille-billeder; byggede slottet Haga,
Linnés mausoleum.
Des Roches de Parthenay [-[derojda-parta’næ],-] {+[derojda-
parta’næ],+} Jean (d. 1766), fr. adelsmand
og forf., virkede i Danm,, overs. Holbergs
»Moralske Tanker« til fr.; udg. s. m.
Mallet den kritiske journal Mercure
danois (1753-58).
’Dessau, ty. by i Sachsen-Anhalt; 142 000
indb. (1939). Fabrikation af
flyvemaskiner, maskiner, sukker, øl m. v. Til 1946
hovedstad i Anhalt.
’Dessau, Benny (1868-1937), da.
industridrivende, fra 1894 direktør for Tuborgs
fabrikker og fra 1899 for »De Forenede
Bryggerier«; D var en fremragende
organisator og forretningsmand; virksom
inden for Industrirådet. Medstifter af Den
Skand. Bryggerhøjskole, Det Da.
Studenterhus i Paris m. m.
’Dessau, Martin (1865-1919), da.
industrimand. Knyttet til Philip Heyman;
grl. 1894 Odense eksportslagteri;
1897-1919 merkantil direktør i Burmeister &
Wain.

dessein [de’sæn] (fr. dessiner tegne),
antydning, vink.
dessert [de’sæ’r(t)] (fr., egl: ret, der
serveres efter at der er taget af bordet),
sød efterret,
dessertvine er hede vine, der nydes til
dessert, i Danm. især søde vine som
malaga, marsala,
dessin [de’særj] (fr. dessiner tegne),
tegning, udkast; mønster.
Dessoir [dæ’swarl, Max (f. 1867), ty.
psykolog og filosof. Har især beskæftiget
sig med vidensk. undersøgelser af
okkulte fænomener og afsløring af medier
samt med æstetik,
destillation (lat. destillare neddryppe),
proces til adskillelse og rensning af
vædsker ved at overføre disse til dampform
og atter fortætte dem til vædske, det såk.
destillat, medens det, der bliver tilbage
af den opr. vædske, kaldes remanensen.
Ved d af blandinger af vædsker, hvis

kp. ligger nær ved hinanden, anv.
fraktioneret d, hvorved dampene ledes gnm.
en opsats (kolonne), ei. fraktioneret
kondensation, hvor destillatet
fortættes i en række beholdere, der holdes ved

Enkel opstilling til destillation af vand.

bestemte, efterhånden aftagende temp.,
idet de tungest flygtige bestanddele
lettere vil fortættes ved højere temp. end
de lettere flygtige. Da kp. synker med
aftagende tryk, anv. d i vakuum til
vædsker, der ikke tåler opvarmning til høje
temp. Ved tilledning af vanddamp
(damp-d) kan mange vædsker, især de der kun
er lidt opløselige i vand, bringes til at
overdestillere, under deres kp., sammen
med vand. Ved molekylar-d
(kortvejs-d) bringes selv højmolekylære stoffer til
at destillere i højvakuum over ganske
korte strækninger. - I teknikken anv.
ofte kontinuerlig d, idet hele blandingen
på een gang fordampes og ledes ind på
en kolonne, fra hvilken de forsk,
fraktioner så kan udtages i forsk, højde alt
efter deres flygtighed. Ved tør-d ophedes
faste stoffer, som derved afgiver
luftformige bestanddele, hvoraf nogle evt.
kan fortættes. Gasfremstillingen er en
tør-d af stenkul, hvorved den dannede
tjære fortættes,
destil’le’ret vand er ved destillation
befriet for de i naturligt vand
forekommende andre stoffer, dels mek. urenheder,
dels opløste salte, som f. eks.
bikarbonater og sulfater, d har anv. dels i
laboratorier, hvor rent vand er nødv., dels
til med. brug, i tekn. f. eks. fremst, af
krystalis.

desti’ne’re (fr.), bestemme til; tiltænke,
udse; destination, bestemmelse, agt.
destra [’dæ-] (ital.), højre; mano d, mus.,

højre hånd.
destroyer [di’stråia] (eng: ødelægger),

d. s. s. jager,
destru’e’re (lat.), nedbryde; ødelægge
helt, tilintetgøre; destruktion,
ødelæggelse, tilintetgørelse,
destruktionsanstalt, anlæg til
uskadeliggørelse af org. stoffer, f. eks. selvdøde
dyr. Behandlingen kan foregå ved
forbrænding, ved kogning i autoklav, ei.
ved dampbehandling, hvorved f. eks.
tekn. fedt og fodermel kan udvindes.
Destutt de Tracy, se Tracy.
Destouches [de’tuj], Philippe (egl.
Ne’ri-cault) (1680-1754), fr. komedieforfatter,
hovedværk Le glorieux (1732).
detachement [detaKaVmar)] (fr. af
dé-tacher løse, løsne), mil., mindre, på egen
hånd udsendt styrke,
detacheret fort [-’le’-] (fr. détacher løse,

løsne), fremskudt fort.
detail [de’ta :i] ei. de’taille (fr.), enkelthed,
detailhandel [de’ta:i-] ei. [de’tai’I-],
handel en detail, afsætning af varer til de
endelige forbrugere. 1935 fandtes i Danm.
78 207 detailforretn., der beskæftigede
153 848 personer (inkl. indehaverne) og
havde en omsætn. på 2989 mill. kr.
Detaille [d3’tu:j], J. B. Édouard
(1848-1912), fr. maler. Elev af Meissonier.
Slagbilleder, især fra den fr.-ty. krig 1870-71.
detailpris, den pris, hvortil en vare
sælges en detail.
detailpristallet ei. pristallet, i Danm. det
indeks for leveomkostn., som siden 1914
beregnes af Statist. Dept. på grundlag af
et skematiseret husholdningsbudget for
en arbejderfamilie, omfattende udgifter til
givne mængder af de vigtigste varer samt
husleje, kontingenter, skatter osv. d har
udviklet sig således (idet
kvalitetsforringelser m. v. ikke er taget i betragtn.):

samlet

udgift indeks
kr. 1914= 1935 =
100 100

1935 gnstl..... 3428 171 100

juli 1939...... 3662 187 109

- 1942*)____ 4996*) 271 158

- 1945...... 5146 291 170

aug. 1948...... 5412 306 179

*) fra og med dette tidspunkt er
kronebeløbene beregnet på et lidt andet
grundlag end tidl.

Det Bedste, da., forkortet udg. af det
amer. tidsskr. Readers’ Digest, uds. siden
1946. Oplag 1948: 194 000.
detek’ti’v (eng. detective), opdager,
detek’ti’v-roman, en litt.
underholdningsgenre, som måske bl. a. har
forløbere i den picareske roman. Genrens
klassiske navn er Conan Doyle.
de’tektor (lat. detegere afsløre), et i
radioteknik anv. organ for omdannelse af
højfrekvente strømme til lavfrekvente
signaler.

det ene fornødne, udtrykket stammer

fra Luk. 10,42.
detention (lat. detinere fastholde),
besiddelse; tilbageholdelse.
Detentionslokale: lokale på politistation, hvor
indbragte berusede personer foreløbig
anbringes.

’Deterding, Sir Henri W. .4.(1866-1939),
holl. industrimagnat, 1902-36
generaldirektør for Royal Dutch Oil Co. Han
organiserede sammenslutningen af eng.
og holl. olieinteresser; 1920adlet
(»knight-ed«) af den eng. reg.
Det Er Ganske Vist, titlen på et af
H. C. Andersens eventyr (1852), der
satiriserer over sladder,
determi’nan’t (lat: det bestemmende
(tal)), betegner et tal, der efter en
bestemt regel dannes af koefficienterne i et
system af ligninger af 1. grad med fl.
ubekendte; spiller en afgørende rolle ved
ligningernes løsning, d finder også anv.
ved mangfoldige andre algebraiske og
geom. undersøgelser,
determination (de + lat. terminus
grænseskel)), indsnævring af et begreb ved
tilføjelse af yderligere bestemmelser.
Mods. abstraktion,
determi’ne’re (lat.), afgrænse, bestemme,
afgøre; determi’ne’ret, beslutsom;
resolut; selvsikker; de’terminati’v,
bestemmende.

determinerende tendens, N. Achs
betegn. for den indflydelse en viljesakt har
på tanke- ei. handlingsforløbet,
determi’nisme (lat.), ftlos., den anskuelse,
at den menneskelige villen og handlen
lige så vel som alt andet i verden er
år-sagsbestemt ei. lovmæssig. Mods.
indeterminisme.
’Detmar (d. 1395), franciskaner i Lübeck,

hvis hist. han skrev.
Detmold [’dætmolt], ty. by i
Nordrhein-Westfalen; 23 000 indb. (1939). Til 1946
hovedstad i Lippe,
de tolv apostle (Cylindro’puntia
cy’lin-drica) er en i stue alm. dyrket kaktus,
der normalt er cylindrisk, ugrenet, og
forsynet med korte, hvide torne. Skæres
toppen af, kommer der mange nye skud,
der kan ligne en kandelaber. Kaldes også
»alterlys«.

detonation (lat. detonare drøne), spræng-

knald, eksplosion,
deto’nator (lat. detonare drøne)
(initial-tændmiddel), et stof, der igangsætter en
eksplosion, f. eks. knaldkviksølv ei.
bly-azid i en metalkapsel, der bringes til
eksplosion ved stød ei. elektr. og indleder
eksplosionen af en større ladning af et
eksplosivstof, f. eks. skydebomuld ei.
dynamit.

deto’ne’re (lat.), mus., synge falsk,
de’tritus (lat: afslidt), det fineste ved
forvitring ei. forrådnelse opståede materiale.
Detroit [di’tråit], by i Michigan, USA,
1 623 000 indb. (1940), deraf 150 000
negre. D ligger ved D River ml. St. Clair
Søen og Erie Søen lige over for byen
Windsor i Ontario, Canada, med hvilken
den forbindes ved tunnel og bro. D har

verdens største automobilfabrikker:
General Motors, Chrysler Co. og i forstaden

940

941

942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0370.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free