- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1354,1355,1356

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Folkemindesamling ... - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Foreland

Forenede Nationer, De

Foreland, North F og South F [’nå:/>,
’sau/> ’få:l3nd], to kridtklipper på
ostkysten af Kent, SØ-Engl.

Fo’rel, Mont, Grønl.s næsthøjeste bjerg
(3383 m), en nunatak i Østgrønland, ca.
67° n. br.

fo’rel’sten, da. navn på troctolit. f har
navn efter de mørke pletter, der minder
om forellens.

foreløbige retsmidler, fællesbetegn. for
forbud og arrest.

foreløbig lov, lov uds’edt af kongen i et
tidsrum hvor rigsdagen ikke er samlet;
f skal straks efter rigsdagens
sammen-træden forelægges den til godkendelse;
jfr. midlertidig lov.

foreløbigt subjekt, gramm., indholdsløst
ord (på da. i reglen’det’), der bruges til at
udfylde subjektets gramm. funktion,
indtil det virkelige subjekt nævnes; f.
eks: det var rart, at du kom = at du
kom var rart.

Forenede Automobilfabriker A/S,
De, Odense, grl. 1918 ved
sammen-slutn. af bilfabrikkerne »Thrige«, »Jan«
og »Anglodane«. Fremstiller Triangel
lastvogne og omnibusser og forhandlei
\ustin biler.

Forenede Bryggerier, De, a/s, grl. på
initiativ af C. F. Tietgen 1891 ved
sammenslutning af 11 bryggerier, bl. a.
Kro-ne-01 Bryggeriet, Kongens Bryghus,
Bryggeriet »Rahbeks Allé« og Bryggeriet
»Tvede« (grl. 1842). I 1894 købtes
Tuborgs Fabrikker (grl. 1873), hvis direktør
Benny Dessau fra 1899 til sin død i 1937
også var admin. dir. for F. F-s drift er
nu koncentreret på Tuborg og på
Kongens Bryghus’s to afd. på Vodroffsvej og
i Rahbeks Allé. Bajerskøl og
mineralvand fremstilles på førstnævnte, og de
lettere ølsorter, maltpræparater, øl af
skatteklasse II og hvidtøl på de to
sidstnævnte bryggerier. Malt fremstilles på
Tuborg og på Kongens Bryghus’ afd. i
Rahbeks Allé. Aktiekapital: 19 mill.
kr., beskæftigede arbejdere og
funktionærer: ca. 3000, årlig omsætning: ca.
650 000 hl bajerskøl, ca. 300 000 hl andre
ølsorter, ca. 30 mill. I/4 1 flasker
mineralvand (1948). Siden 1903 består et
interessefællesskab med Carlsberg.

Forenede Dampskibs-Selskab, Det,
(fork. DFDS), Danm.s største
rederi-foretagende, a/s, grl. 1866 ved
sam-menslutn. af forsk, rederier Aktiekap.
45 mill. kr. Mistede under 2. Verdenskrig
32 skibe. Ejer (sept. 1948) 84 motor- og
dampskibe (passager- og lastbåde) samt
bugserfartøjer på i alt 176 000 BRT.
Driver næsten hele den da. indenrigs
rutefart samt regelm. fart ml. Kbh. og
mange eur. og oversøiske pladser.

Forenede Danske Motorejere (FDM),
største da. motororganisation, grl. 1909,
antal medl. 1948: ca. 34 000.

Forenede Kongerige, Det (eng: United
Kingdom), betegn, f. Storbritannien og
(Nord)irland.

Forenede Nationer, De (fork: FN) (eng:
The United Nations [öa ju:’naitid [-’næi-Jsnz]-] {+’næi-
Jsnz]+} fork: UN, også kaldet t/nited
A’a-tions’Organization; fork: UNO). Opr.
betegn. for de i kampen mod Aksemagterne
forenede nationer, første gang off.
benyttet ved F-s erklæring, Washington, 1. 1.
1942, hvorved fuldt samarbejde i kampen
tilsagdes. Senere betegn, for den på San
Francisco-konferencen april-juni 1945
stiftede organisation til opretholdelse af
internat, fred og sikkerhed, hvorom
bestemmelser indeholdes i F-s pagt
(charter) af 26. 6. 1945. Hovedorganerne er:
plenarforsamlingen, der træder sammen
en gang årligt, består af repr. for alle
medlemsstater og kan drøfte ethvert
anliggende inden for F-s arbejdsområde og
herom stille forslag til medlemmerne;
Sikkerhedsrådet, der består af de fem
stormagter som faste medlemmer og seks af
generalforsamlingen for to år valgte
medlem., og som skal søge fred og sikkerhed
opretholdt ved mægling i internat,
konflikter og iværksættelse af sanktioner
mod angrebshandlinger og fredsbrud;
Det Økonomiske og Sociale Råd, der består
af 18 af generalforsaml. for 3 år valgte
medl. og skal fremme økon. og soc. sam-

1354

arb. ml. medlemsstaterne;
Formynder-skabsrådet der fører tilsyn med
administrationen af de ikke-selvstyrende
områder, der er sat under formynderskab,
samt Den Mellemfolkelige Domstol i Haag.
Hovedsædet er i New York, hvor
sekretariatet midlertidigt har til huse i Lake
Success indtil permanent hovedbygning
i New Yorks centrum er opført.
Gene-ralsekr. er nordmanden Trygve Lie. F-s
virksomhed er hidtil alvorligt hemmet af
dybtgående politiske modsætninger ml.
stormagterne, hvilket navnlig har vist
sig ved Sikkerhedsrådets behandling af
polit, konflikter. Bindende beslutninger
har ofte ikke kunnet tages p. gr. af den
såk. vetoregel, hvorefter alle stormagters
stemmer kræves til vedtagelse af
beslutninger om andet end
procedurespørgsmål. 58 stater er dec. 1948 medl.
af F.

Nedenfor aftrykkes ordlyden af De
Forenede Nationers pagt:

Vi De Forenede Nationers folk
besluttede på

at frelse kommende generationer fra
krigens svøbe, som to gange i vor levetid
har bragt usigelige lidelser over
menneskeheden,

påny at bekræfte troen på
fundamentale menneskerettigheder, på menneskets
personlige værdighed og værd, pa mænds
og kvinders såvel som store og små
nationers lige rettigheder,

at skabe vilkår, hvorunder
retfærdighed og respekt for de forpligtelser, der
opstår ved traktater og andre kilder til
mellemfolkelig ret, kan opretholdes, og
at fremme sociale fremskridt og højne
levevilkårene under større frihed,
og med disse formål for øje
at udvise fordragelighed og leve
sammen i fred med hverandre som gode
naboer,

at forene vore kræfter til opretholdelse
af mellemfolkelig fred og sikkerhed,

at sikre, ved anerkendelse af
grundsætninger og fastlæggelse af
fremgangsmåder, at væbnet magt ikke vil blive
anvendt undtagen i fælles interesse, og

at anvende mellemfolkelig
organisation til befordring af økonomiske og
sociale fremskridt for alle folkeslag,

har bestemt at forene vore bestræbelser
for at nå disse mål.

1 overensstemmelse hermed er vore
respektive regeringer gennem deres i
byen San Francisco forsamlede
repræsentanter, som har fremlagt deres
fuldmagter, der er befundet i god og behørig form,
kommet overens om denne De Forenede
Nationers Pagt, og opretter herved en
mellemfolkelig organisation, der skal
kaldes De Forenede Nationer.

Kapitel I.

Formål og grundsætninger.

Artikel 1.
De Forenede Nationers formål er:

1. at opretholde mellemfolkelig fred og
sikkerhed og i dette øjemed: træffe
effektive fælles forholdsregler til forebyggelse
og fjernelse af trusler mod freden og til
undertrykkelse af angrebshandlinger eller
andre brud på freden, og ved fredelige
midler og i overensstemmelse med
retfærdighedens og folkerettens
grundsætninger at ordne eller bilægge
mellemfolke-kelige tvistigheder eller situationer, som
kunne føre til brud på freden;

2. at fremme venskabelige forhold
mellem nationerne, hvilende på respekt
for grundsætningen om folkenes ligeret
og selvbestemmelse, og at tage andre
egnede forholdsregler til at styrke
verdensfreden;

3. at tilvejebringe mellemfolkeligt
samarbejde ved løsning af
mellemfolkelige spørgsmål af økonomisk,- social,
kulturel eller humanitær karakter, og ved
at styrke og fremme respekten for
menneskerettigheder og for fundamentale
frihedsrettigheder for alle uden forskel med
hensyn til race, køn, sprog eller religion;
og

4. at være et centralorgan, der skal
bringe nationernes indsats til opnåelse af

1355

disse fælles mål i indbyrdes
overensstem-melse- Artikel 2.

Organisationen og dens medlemmer skal
i deres stræben efter de i artikel 1 nævnte
formål handle i overensstemmelse med
følgende grundsætninger:

1. Organisationen hviler på
grundsætningen om alle dens medlemmers
suveræne ligeberettigelse.

2. Alle medlemmer skal for at sikre
ethvert af dem de rettigheder og goder,
der følger af medlemsskabet, i god tro
opfylde de forpligtelser, de har påtaget
sig i henhold til nærværende pagt.

3. Alle medlemmer skal bilægge deres
mellemfolkelige tvistigheder ved
fredelige midler på en sådan måde, at
mellemfolkelig fred og sikkerhed såvelsom
retfærdighed ikke bringes i fare.

4. Alle medlemmer skal i deres
mellemfolkelige forhold afholde sig fra
trusel om magtanvendelse eller brug af magt,
det være sig mod nogen stats territoriale
integritet eller politiske uafhængighed
eller på nogen anden måde, der er
uforenelig med De Forenede Nationers
formål.

5. Alle medlemmer skal yde De
Forenede Nationer al bistand ved ethvert
skridt, organisationen iværksætter i
overensstemmelse med nærværende pagt, og
skal afholde sig fra at bistå nogen ståt,
mod hvilken De Forenede Nationer
foretager forebyggende skridt eller
tvangsforanstaltninger.

6. Organisationen skal sikre, at stater,
der ikke er medlemmer af De Forenede
Nationer, handler i overensstemmelse med
disse grundsætninger, såvidt det måtte
være nødvendigt til opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed.

7. Intet i nærværende pagt skal give
De Forenede Nationer ret til at gribe ind
i forhold, der i det væsentlige hører ind
under en stats egen jurisdiktion, eller
forpligte medlemmerne til at forelægge
sådanne forhold til bilæggelse i henhold
til nærværende pagt; denne
grundsætning skal dog ikke være til hinder for
anvendelse af tvangsforanstaltninger i
henhold til kapitel VII.

Kapitel II.

Medlemsskab.

Artikel 3.

Oprindelige medlemmer af De Forenede
Nationer er de stater, der har deltaget i
De Forenede Nationers konference i San
Francisco vedrørende mellemfolkelig
organisation, eller tidligere har
undertegnet De Forenede Nationers erklæring af
1. januar 1942, og som underskriver
nærværende pagt og ratificerer den i
overensstemmelse med artikel 110.

Artikel 4.

1. Medlemsskab i De Forenede
Nationer er åbent for alle andre fredselskende
stater, som påtager sig forpligtelserne i
nærværende pagt og efter organisationens
skøn er i stand til og villige til at opfylde
disse forpligtelser.

2. Optagelse af enhver sådan ståt som
medlem af De Forenede Nationer sker ved
en beslutning af plenarforsamlingen på
forslag af Sikkerhedsrådet.

Artikel 5.

Et medlem af De Forenede Nationer,
mod hvilket forebyggende skridt eller
tvangsforanstaltninger er blevet
iværksat af Sikkerhedsrådet, kan på dettes
forslag af plenarforsamlingen suspenderes i
udøvelsen af medlemsskabets rettigheder
og privilegier. Sikkerhedsrådet kan
genindsætte medlemmet i udøvelsen af disse
rettigheder og privilegier.

Artikel 6.

Et medlem af De Forenede Nationer,
der vedblivende har krænket de i
nærværende pagt indeholdte grundsætninger,
kan af plenarforsamlingen udelukkes af
organisationen på forslag af Sikkerheds-

rådet" Kapitel III.

Organer.

Artikel 7.

1. Som hovedorganer for De Forenede
Nationer oprettes: en plenarforsamling,

1356

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0528.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free