- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1357,1358,1359

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

et sikkerhedsråd, et økonomisk og socialt
råd, et formynderskabsråd, en
mellemfolkelig domstol og et sekretariat.

2. Sådanne hjælpeorganer, som måtte
blive fundet nødvendige, kan oprettes i
overensstemmelse med nærværende pagt.

Artikel 8.

De Forenede Nationer skal ikke gøre
nogen indskrænkning i mænds og
kvinders adgang til deltagelse i enhver
egenskab og på lige vilkår i organisationens
hovedorganer og hjælpeorganer.

Kapitel IV.

Plenarforsaml ingen.
Sammensætning.

Artikel 9.

1. Plenarforsamlingen består af alle
medlemmerne af De Forenede Nationer.

2. Hvert medlem har højst fem
repræsentanter i plenarforsamlingen.
Funktioner og beføjelser.

Artikel 10.

Plenarforsamlingen kan drøfte alle
spørgsmål eller sager indenfor
nærværende pagts område eller vedrørende
ethvert af de ved nærværende pagt
hjemlede organers beføjelser og funktioner og
kan, med forbehold af bestemmelserne
i artikel 12, fremsætte forslag til
medlemmerne af De Forenede Nationer, til
Sikkerhedsrådet eller til begge i alle sådanne
spørgsmål eller sager.

Artikel 11.

1. Plenarforsamlingen kan gøre de
almindelige grundsætninger for samarbejde
til opretholdelse af mellemfolkelig fred
og sikkerhed, derunder de for afrustning
og regulering af rustningerne ledende
grundsætninger, til genstand for
overvejelse og kan fremsætte forslag
vedrørende sådanne grundsætninger over for
medlemmerne eller Sikkerhedsrådet eller
begge.

2. Plenarforsamlingen kan drøfte alle
spørgsmål, der vedrører opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed, og som
er blevet forelagt den af noget medlem af
De Forenede Nationer, af Sikkerhedsrådet
eller i henhold til artikel 35, pkt. 2 af en
ståt, som ikke er medlem af De Forenede
Nationer, og kan, med forbehold af
bestemmelserne i artikel 12, fremsætte
forslag vedrørende alle sådanne spørgsmål
overfor vedkommende ståt eller stater,
overfor Sikkerhedsrådet eller overfor
begge. Ethvert sådant spørgsmål, der
kræver handling, skal henvises til
Sikkerhedsrådet af plenarforsamlingen enten
før eller efter, at det har været drøftet.

3. Plenarforsamlingen kan henlede
Sikkerhedsrådets opmærksomhed på
situationer, som kan antages at ville bringe
mellemfolkelig fred og sikkerhed i fare.

4. Plenarforsamlingens beføjelser, som
anførte i denne artikel, skal ikke begrænse
artikels lO’s almindelige rækkevidde.

Artikel 12.

1. Sålænge Sikkerhedsrådet med
hensyn til en tvist eller situation udøver de
funktioner, der er tillagt dette i
nærværende pagt, kan plenarforsamlingen ikke
fremsætte noget forslag vedrørende den
pågældende tvist eller situation,
medmindre Sikkerhedsrådet anmoder -derom.

2. Generalsekretæren skal, med
Sikkerhedsrådets samtykke, ved hver
samling underrette plenarforsamlingen om
alle sager vedrørende opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed, som er
under behandling i Sikkerhedsrådet, og
skal ligeledes straks, når Sikkerhedsrådet
ophører med at behandle sådanne sager,
underrette plenarforsamlingen eller, hvis
denne ikke er samlet, De Forenede
Nationers medlemmer.

Artikel 13.

1. Plenarforsamlingen skal tage
initiativ til undersøgelser og fremsætte
forslag med det formål at:

a. fremme mellemfolkeligt samarbejde
på det politiske område og støtte den
fremadskridende udvikling af
mellemfolkelig ret og kodifikationen af denne;

b. fremme mellemfolkeligt samarbejde
på de økonomiske, sociale, kulturelle, un-

dervisnings- og sundhedsmæssige
områder, og yde bistand til hævdelse af
menneskerettigheder og fundamentale
frihedsrettigheder for alle uden forskel med
hensyn til race, køn, sprog eller religion.

2. Plenarforsamlingens yderligere
pligter, funktioner og beføjelser med hensyn
til sager, der er omtalt under ovenstående
pkt. 1 (b), omhandles i kapitel IX og X.

Artikel 14.

Med forbehold af bestemmelserne i
artikel 12 kan plenarforsamlingen foreslå
forholdsregler til fredelig ordning af
enhver situation uden hensyn til dens
oprindelse, som efter forsamlingens skøn
kan antages at ville skade det almene
vel eller venskabsforholdet mellem
nationerne, derunder situationer, der opstår
ved krænkelse af de bestemmelser i
nærværende pagt, som angiver De Forenede
Nationers formål og grundsætninger.

Artikel 15.

1. Plenarforsamlingen modtager og
behandler årlige og særlige beretninger
fra Sikkerhedsrådet; disse beretninger
indbefatter en redegørelse for de
forholdsregler, som Sikkerhedsrådet har truffet
beslutning om eller har taget for at
opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed.

2. Plenarforsamlingen modtager og
behandler beretninger fra De Forenede
Nationers andre organer.

Artikel 16.

Plenarforsamlingen udøver sådanne
funktioner med hensyn til det
mellemfolkelige formynderskabssystem, som er
tillagt den i henhold til kapitlerne XII og
XIII, derunder godkendelse af
formyn-derskabsoverenskomster for områder, der
ikke er betegnet som strategiske.

Artikel 17.

1. Plenarforsamlingen behandler og
godkender organisationens budget.

2. Udgifterne ved organisationen bæres
af medlemmerne i henhold til den af
plenarforsamlingen fastsatte fordeling.

3. Plenarforsamlingen behandler og
godkender alle finansielle og
budgetmæssige ordninger med de i artikel 57
omhandlede særlige institutioner og
gennemgår sådanne særlige institutioners
administrative budgetter med henblik på
fremsættelse af forslag til de pågældende
institutioner.

Afstemning. Artike, lg

1. Ethvert medlem af
plenarforsamlingen har een stemme.

2. Plenarforsamlingens beslutninger i
vigtige spørgsmål skal vedtages med to
trediedeles flertal af de tilstedeværende
og stemmeafgivende medlemmer. Disse
spørgsmål omfatter: forslag vedrørende
opretholdelse af mellemfolkelig fred og
sikkerhed, valg af de ikke-fasfe
medlemmer af Sikkerhedsrådet, valg af
medlemmerne af Det Økonomiske og Sociale Råd,
valg af medlemmer af
Formynderskabs-rådet i overensstemmelse med artikel 86,
pkt. 1 (c), optagelse af nye medlemmer af
De Forenede Nationer, suspension af de
til medlemsskab knyttede rettigheder og
privilegier, udelukkelse af medlemmer,
spørgsmål vedrørende
formynderskabs-systemets funktion samt
budgetspørgsmål.

3. Beslutninger om andre spørgsmål,
derunder fastsættelsen af yderligere
grupper af spørgsmål, som skal afgøres med
to trediedeles flertal, skal træffes af et
flertal af de tilstedeværende og
stemme-afgivende medlemmer.

Artikel 19.

Et medlem af De Forenede Nationer,
som er i restance med betaling af sit
bidrag til organisationen, skal ikke have
nogen stemmeret i plenarforsamlingen,
såfremt restancebeløbet er lig med eller
overstiger bidragene for de to
forudgående hele år. Plenarforsamlingen kan ikke
desto mindre tillade et sådant medlem at
stemme, såfremt den finder, at
undladelsen af at betale skyldes
omstændigheder, som medlemmet ikke er herre
over.

Forret n ingsgang.

Artikel 20.

Plenarforsamlingen træder sammen til
regelmæssige årlige samlinger og til
sådanne særlige samlinger, som
omstændighederne måtte kræve. Særlige
samlinger sammenkaldes af
generalsekretæren efter anmodning af
Sikkerhedsrådet eller af et flertal af medlemmerne af
De Forenede Nationer.

Artikel 21.

Plenarforsamlingen vedtager selv sin
forretningsorden. Den vælger sin formand
for hver samling.

Artikel 22.

Plenarforsamlingen kan oprette
sådanne hjælpeorganer, som den skønner
nødvendige til udførelsen af sine
funktioner.

Kapitel V.

Sikkerhedsrådet.
Sammensætning.

Artikel 23.

1. Sikkerhedsrådet består af elleve
medlemmer af De Forenede Nationer.
Republiken Kina, Frankrig, De
Socialistiske Sovjetrepublikers Union, Det
Forenede Kongerige Storbritannien og
Nord-Irland og Amerikas Forenede Stater er
faste medlemmer af Sikkerhedsrådet.
Plenarforsamlingen vælger seks andre
medlemmer af De Forenede Nationer til
ikke-faste medlemmer af Sikkerhedsrådet,
med særlig hensyntagen, i første linie, til
organisationens medlemmers bidrag til
opretholdelse af mellemfolkelig fred og
sikkerhed samt til organisationens andre
formål såvel som til ret og billig
geografisk fordeling.

2. Sikkerhedsrådets ikke-faste
medlemmer vælges for en periode af to år.
Ved det første valg af ikke-faste
medlemmer skal tre medlemmer dog vælges
for en periode af eet år. Et afgående
medlem skal ikke straks kunne genvælges.

3. Hvert medlem af Sikkerhedsrådet
skal have een repræsentant.

Funktioner og beføjelser.

Artikel 24.

1. For at sikre omgående og effektive
skridt fra De Forenede Nationers side
overdrager medlemmerne
Sikkerhedsrådet hovedansvaret for opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed og er
enige om, at Sikkerhedsrådet under
udøvelsen af de pligter, som dette ansvar
pålægger det, handler på deres vegne.

2. Under opfyldelsen af disse pligter
skal Sikkerhedsrådet handle i
overensstemmelse med De Forenede Nationers
formål og grundsætninger. De særlige
beføjelser, som er tillagt
Sikkerhedsrådet med henblik på opfyldelsen af disse
pligter, er fastsat i kapitlerne VI, VII,
VIII og XII.

3. Sikkerhedsrådet forelægger
plenarforsamlingen årlige og, når det er
nødvendigt, særlige beretninger til
behand-ling. Artikel 25.

Medlemmerne af De Forenede Nationer
går ind på at anerkende og udføre
Sikkerhedsrådets beslutninger i
overensstemmelse med nærværende pagt.

Artikel 26.

For at fremme gennemførelsen og
opretholdelsen af mellemfolkelig fred og
sikkerhed med det mindst mulige opbud
til rustninger af verdens menneskelige og
økonomiske ressourcer påhviler det
Sikkerhedsrådet, med bistand af den i
artikel 47 omhandlede generalstabskomité,
at udarbejde planer til gennemførelse af
et system til regulering af rustningerne,
hvilke planer skal forelægges De Forenede
Nationers medlemmer.

Afstemning.

Artikel 27.

1. Hvert medlem af Sikkerhedsrådet
har een stemme.

2. Sikkerhedsrådets beslutninger i
sager vedrørende forretningsgangen skal
vedtages med syv medlemmers
jastem-mer.

1357

1358

1359

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0529.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free