- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1360,1361,1362

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

3. Sikkerhedsrådets beslutninger i alle
andre sager skal vedtages med syv
medlemmers jastemmer, derunder alle de
faste medlemmers jastemmer; dog skal
ved beslutninger i henhold til kapitel VI
og artikel 52, pkt. 3 en part i en tvist
afholde sig fra at stemme.

Forretningsgang.

Artikel 28.

1. Sikkerhedsrådet organiseres
således, at det er i stand til at fungere
uafbrudt. Hvert-medlem af
Sikkerhedsrådet skal i dette øjemed til stadighed være
repræsenteret ved organisationens sæde.

2. Sikkerhedsrådet afholder periodiske
møder, ved hvilke ethvert af
medlemmerne, hvis det ønsker det, kan
repræsenteres ved et regeringsmedlem eller
ved en anden særligt udpeget
repræsentant.

3. Sikkerhedsrådet kan afholde møder
på sådanne steder udenfor
organisationens sæde, som efter dets skøn bedst vil
lette dets arbejde.

Artikel 29.

Sikkerhedsrådet kan oprette sådanne
hjælpeorganer, som det skønner
nødvendige til udførelsen af sine funktioner.

Artikel 30.

Sikkerhedsrådet vedtager selv sin
forretningsorden, derunder fremgangsmåden
med hensyn til valget af sin formand.

Artikel 31.

Ethvert medlem af De Forenede
Nationer, der ikke er medlem af
Sikkerhedsrådet, kan uden stemmeret deltage i
drøftelsen af ethvert spørgsmål, der er
forelagt for Sikkerhedsrådet, når dette
skønner, at vedkommende medlems interesser
særligt berøres.

Artikel 32.

Ethvert medlem af De Forenede
Nationer, der ikke er medlem af
Sikkerhedsrådet, eller enhver ståt, som ikke er
medlem af De Forenede Nationer, skal, hvis
vedkommende ståt er part i en tvist, der
behandles af Sikkerhedsrådet, indbydes til
uden stemmeret at deltage i drøftelsen af
tvisten. Sikkerhedsrådet fastsætter
sådanne betingelser, som det anser for
retfærdige for en stats deltagelse, der ikke er
medlem af De Forenede Nationer.

Kapitel VI.

Fredelig bilæggelse af tvistigheder.

Artikel 33.

1. Parterne i enhver tvist, hvis
fortsættelse kan antages at ville bringe
opretholdelsen af mellemfolkelig fred og
sikkerhed i fare, skal først og fremmest søge
en løsning ved forhandling, undersøgelse,
mægling, forlig, voldgift, domsafgørelse,
benyttelse af regionale institutioner eller
aftaler, eller ved andre fredelige midler
efter deres eget valg.

2. Sikkerhedsrådet skal, når det anser
det for nødvendigt, opfordre parterne til
at bilægge deres tvist ved sådanne midler.

Artikel 34.

Sikkerhedsrådet kan undersøge enhver
tvist eller enhver situation, som måtte
kunne føre til mellemfolkelig
uoverensstemmelse eller give anledning til tvist,
med det formål at fastslå, om
fortsættelsen af tvisten eller situationen kan
antages at ville bringe opretholdelsen af
mellemfolkelig fred og sikkerhed i fare.

Artikel 35.

1. Ethvert medlem af De Forenede
Nationer kan henlede Sikkerhedsrådets eller
plenarforsamlingens opmærksomhed på
enhver tvist eller enhver situation af den
i artikel 34 omhandlede karakter.

2. En ståt, som ikke er medlem af De
Forenede Nationer, kan henlede
Sikkerhedsrådets eller plenarforsamlingens
opmærksomhed på enhver tvist, hvori den
er part, såfremt den på forhånd, for denne
tvists vedkommende, anerkender de i
nærværende pagt fastsatte forpligtelser
til fredelig bilæggelse.

3. Plenarforsamlingens
fremgangsmåde med hensyn til sådanne sager, på
hvilke dens opmærksomhed er blevet hen-

ledt ifølge denne artikel, er undergivet
bestemmelserne i artiklerne 11 og 12.

Artikel 36.

1. Sikkerhedsrådet kan på ethvert
stadium af en tvist af den i artikel 33
omhandlede art eller af en situation af
lignende karakter foreslå egnede
fremgangsmåder eller udveje til en ordning.

2. Sikkerhedsrådet bør tage i
betragtning alle sådanne fremgangsmåder til
bilæggelse af tvisten, som allerede er
antaget af parterne.

3. Når Sikkerhedsrådet fremsætter
forslag i henhold til denne artikel, bør det
også tage i betragtning, at retstvister som
hovedregel af parterne bør henvises til
Den Mellemfolkelige Domstol i
overensstemmelse med bestemmelserne i
domstolens statut.

Artikel 37.

1. Hvis det ikke lykkes parterne i en
tvist af den i artikel 33 omhandlede art
at bilægge den ved de i nævnte artikel
anførte midler, skal de forelægge den for
Sikkerhedsrådet.

2. Såfremt Sikkerhedsrådet skønner,
at en fortsættelse af tvisten faktisk kan
antages at ville bringe opretholdelsen af
mellemfolkelig fred og sikkerhed i fare,
beslutter det, hvorvidt det vil foretage
skridt i henhold til artikel 36 eller
foreslå sådanne vilkår for bilæggelse, som det
måtte finde egnede.

Artikel 38.

Uden at bestemmelserne i artiklerne
33-37 foregribes, kan Sikkerhedsrådet,
hvis alle parter i en tvist anmoder
derom, fremsætte forslag til parterne med
henblik på en fredelig bilæggelse af tvisten.

Kapitel VII.
Forholdsregler overfor trusler mod freden,
fredsbrud og angrebshandlinger.

Artikel 39.

Sikkerhedsrådet skal afgøre, om der
foreligger nogen trusel mod freden, noget
fredsbrud eller nogen angrebshandling,
og skal med henblik på opretholdelse eller
genoprettelse af mellemfolkelig fred og
sikkerhed fremsætte forslag eller beslutte,
hvilke forholdsregler der skal træffes i
overensstemmelse med artiklerne 41 og
42- Artikel 40.

For at forhindre en forværring af
situationen kan Sikkerhedsrådet, forinden det
fremsætter de forslag eller træffer
beslutning om de forholdsregler, hvorom
der er truffet bestemmelse i artikel 39,
opfordre de pågældende parter til at rette
sig efter sådanne midlertidige
forholdsregler, som rådet skønner nødvendige
eller ønskelige. Sådanne midlertidige
forholdsregler skal ikke gøre indgreb i de
pågældende parters rettigheder, krav eller
stilling. Sikkerhedsrådet skal tage
tilbørligt hensyn til undladelse af at rette
sig efter sådanne midlertidige
forholdsregler. Artikel 41.

Sikkerhedsrådet kan afgøre, hvilke
forholdsregler, dog ikke omfattende
anvendelsen af våbenmagt, der skal tages for
at gennemføre dets beslutninger, og det
kan opfordre medlemmerne af De
Forenede Nationer til at iværksætte sådanne
forholdsregler. Disse kan indbefatte
fuldstændig eller delvis afbrydelse af
økonomiske forbindelser og af samkvemmet
ved jernbaner, til søs, i luften, ved post,
telegraf, radio og andre
kommunikationsmidler samt afbrydelse af diplomatiske
forbindelser.

Artikel 42.

Skulle Sikkerhedsrådet skønne, at de
ved artikel 41 hjemlede forholdsregler
ville være utilstrækkelige eller har vist
sig at være utilstrækkelige, kan det tage
sådanne skridt ved anvendelse af luft-,
sø- eller landstridskræfter, som måtte
være nødvendige for at opretholde eller
genoprette mellemfolkelig fred og
sikkerhed. Sådanne skridt kan indbefatte
demonstrationer, blokade og andre
operationer foretagne af luft-, sø- eller
land-stridskræfter tilhørende medlemmer af
De Forenede Nationer.

Artikel 43.

1. For at bidrage til opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed
forpligter alle medlemmer af De Forenede
Nationer sig til. på opfordring af
Sikkerhedsrådet og i overensstemmelse med særlig
overenskomst eller særlige
overenskomster at stille til rådighed for dette de
væbnede styrker, den bistand og de lettelser,
derunder ret til passage, som er
nødvendige til opretholdelse af mellemfolkelig
fred og sikkerhed. ■

2. Sådan overenskomst eller sådanne
ovetenskomster .skal fastsætte antal og
art af de nævnte styrker, deres
bereds-skabsgrad og fordeling i almindelighed
samt arten af de lettelser og den bistand,
der skal ydes.

3. Forhandlinger om overenskomsten
eller overenskomsterne skal finde sted
så snart som muligt på Sikkerhedsrådets
initiativ. De skal afsluttes mellem
Sikkerhedsrådet og medlemmer eller
mellem Sikkerhedsrådet og grupper af
medlemmer og skal ratificeres af de
underskrivendestater i overensstemmelse med
disses respektive forfatningsmæssige
fremgangsmåder. Artikei 44.

Når Sikkerhedsrådet har besluttet at
anvende magt, skal det, forinden det
opfordrer et medlem, som ikke er
repræsenteret i rådet, til at stille væbnede
styrker til rådighed til opfyldelse af de ved
artikel 43 påtagne forpligtelser, indbyde
det pågældende medlem, dersom dette
ønsker det, til at tage del i
Sikkerhedsrådets beslutninger vedrørende
anvendelsen af dette medlems kontingenter af
væbnede styrker.

Artikel 45.

For at sætte De Forenede Nationer i
stand til at iværksætte påtrængende
militære forholdsregler skal medlemmerne
holde kontingenter af det nationale
luftvåben rede til øjelikkelig anvendelse ved
en fælles mellemfolkelig
tvangsforanstaltning. Indenfor de rammer, der er fastlagt
i den særlige overenskomst eller de
særlige overenskomster, som omhandles i
artikel 43, træffer Sikkerhedsrådet med
bistand af generalstabskomiteen
bestemmelse om disse kontingenters styrke
og beredskabsgrad samt om planer for
deres fælles aktion.

Artikel 46.

Planer for anvendelse af væbnet magt
udarbejdes af Sikkerhedsrådet med
generalstabskomiteens bistand.

Artikel 47.

1. Der oprettes en generalstabskomite,
hvis opgave skal være at råde og bistå
Sikkerhedsrådet i alle spørgsmål
vedrørende rådets militære behov med
henblik på Opretholdelse af mellemfolkelig
fred og sikkerhed, anvendelse af og
kommando over de styrker, der er stillet
til dets rådighed, samt reguleringen af
rustningerne og mulig afrustning.

2. Generalstabskomiteen består af
sikkerhedsrådets faste medlemmers
generalstabschefer eller deres repræsentanter.
Ethvert medlem af De Forenede Nationer,
som ikke er fast repræsenteret i komiteen,
skal indbydes af denne til at slutte sig
til den, når den effektive udførelse af
komiteens hverv kræver, at
vedkommende medlem deltager i dens arbejde.

3. Generalstabskomiteen skal under
Sikkerhedsrådets myndighed være
ansvarlig for den strategiske ledelse af alle
væbnede styrker, der er stillet til
rådighed for Sikkerhedsrådet. Spørgsmål
vedrørende kommandoen over sådanne
styrker skal ordnes senere.

4. Generalstabskomiteen kan, med
Sikkerhedsrådets bemyndigelse og efter
rådslagning med vedkommende regionale
institutioner, oprette regionale
underkomiteer. Artikel 48.

1. De skridt, der udkræves for at
gennemføre Sikkerhedsrådets belutninger til
opretholdelse af mellemfolkelig fred og
sikkerhed, skal foretages af alle De
Forenede Nationers medlemmer eller af
nogle af disse efter Sikkerhedsrådets
bestemmelse.

I36O

1361

1362

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0530.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free