- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1363,1364,1365

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

2. Sådanne beslutninger skal
gennemføres af medlemmerne af De Forenede
Nationer direkte og ved skridt foretaget af
dem i de pågældende mellemfolkelige
institutioner, af hvilke de er medlemmer.

Artikel 49.

Medlemmerne af De Forenede Nationer
skal i fællesskab yde hverandre bistand
ved gennemførelsen af de forholdsregler,
hvorom Sikkerhedsrådet har truffet
beslutning. Artikel 50.

Hvis forebyggende skridt eller
tvangsforanstaltninger iværksættes af
Sikkerhedsrådet mod en ståt, skal enhver anden
ståt, hvad enten denne er medlem af De
Forenede Nationer eller ej, som kommer til
at stå over for særlige økonomiske
vanskeligheder, der opstår som følge af
gennemførelsen af de nævnte
foranstaltninger, have ret til at rådspørge
Sikkerhedsrådet med hensyn til en løsning af disse
vanskeligheder.

Artikel 51.

Intet i nærværende pagt skal
indskrænke den naturlige ret til individuelt
eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af
et væbnet angreb mod et medlem af De
Forenede Nationer, indtil
Sikkerhedsrådet har truffet de fornødne
forholdsregler til opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed. Forholdsregler,
taget af medlemmer i udøvelsen af denne
ret til selvforsvar, skal uopholdelig
indberettes til Sikkerhedsrådet og påvirker
ikke på nogen måde dettes myndighed
og ansvar i henhold til nærværende pagt
med hensyn til iværksættelse
nårsom-helst af sådanne skridt, som det anser for
nødvendige til opretholdelse eller
genoprettelse af mellemfolkelig fred og
sikkerhed.

Kapitel VIII.

Regionale aftaler.

Artikel 52.

1. Intet i nærværende pagt
udelukker regionale aftaler eller institutioner,
der skal behandle sådanne sager
vedrørende opretholdelse af mellemfolkelig
fred og sikkerhed, som egner sig til
foretagelse af regionale skridt, forudsat at
sådanne aftaler og institutioner og deres
virksomhed er i overensstemmelse med
De Forenede Nationers formål og
grundsætninger.

2. De medlemmer af De Forenede
Nationer, som træffer sådanne aftaler eller
opretter sådanne institutioner, skal rette
alle bestræbelser på at opnå en fredelig
bilæggelse af lokale tvistigheder ved
hjælp af sådanne regionale aftaler eller
institutioner, forinden de forelægger dem
for Sikkerhedsrådet.

3. Sikkerhedsrådet skal fremme
udviklingen i retning af fredelig bilæggelse
af lokale tvistigheder ved hjælp af
sådanne regionale aftaler eller institutioner
enten på initiativ af de pågældende
stater eller efter henvisning fra
Sikkerhedsrådet.

4. Denne artikel indskrænker ikke i
nogen henseende anvendelsen af
artiklerne 34 og 35.

Artikel 53.

1. Sikkerhedsrådet skal, hvor det er
hensigtsmæssigt, benytte sådanne
regionale aftaler eller institutioner til
tvangsforanstaltninger under dets myndighed.
Dog skal ingen tvangsforanstaltning
iværksættes i medfør af regionale aftaler
eller af regionale institutioner uden
Sikkerhedsrådets bemyndigelse med
undtagelse af foranstaltninger mod nogen
fjendtlig ståt, som defineret i nærværende
artikels pkt. 2, hvortil der haves
hjemmel ved anvendelse af artikel 107 eller i
regionale aftaler, rettet imod
genoptagelse af angrebspolitik fra en sådan stats
side, indtil det tidspunkt, da
organisationen efter de interesserede regeringers
anmodning måtte få overdraget den
opgave at forhindre yderligere angreb fra
en sådan stats side.

2. Udtrykket »fjendtlig ståt« som
anvendt i nærværende artikels pkt. 1
kommer til anvendelse på enhver ståt, som
under Den Anden Verdenskrig har været

fjende af nogen ståt, der har
underskrevet nærværende pagt.

Artikel 54.

Sikkerhedsrådet skal til enhver tid
holdes fuldt underrettet om
foranstaltninger til opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed, der er truffet eller
som påtænkes i henhold til regionale
aftaler eller af regionale institutioner.

Kapitel IX.

Mellemfolkeligt økonomisk og socialt
samarbejde.

Artikel 55.

Med henblik på at skabe en sådan
tilstand af ligevægt og velvære, som er
nødvendig for fredelige og venskabelige
forhold mellem nationerne, og som hviler
på respekt for grundsætningerne om
folkenes ligeret og selvbestemmelsesret,
skal De Forenede Nationer fremme:

a. Forbedring af levevilkårene, fuld
beskæftigelse samt fremskridt og
udvikling med hensyn til økonomiske og
sociale forhold;

b. Løsningen af mellemfolkelige
spørgsmål på de økonomiske, sociale,
sundhedsmæssige og beslægtede områder; samt
mellemfolkeligt kulturelt og
undervisnings-samarbejde; og

c. almen respekt for og overholdelse
af menneskerettigheder og fundamentale
frihedsrettigheder for alle uden forskel
med hensyn til race, køn, sprog eller
religion. Artikel 56.

Alle medlemmer forpligter sig til i
forening og hver for, sig, i samarbejde med
organisationen, at virke for opnåelse af
de i artikel 55 anførte formål.

Artikel 57.

1. De forskellige ved regeringsaftaler
oprettede særlige institutioner, der har
vidtgående, i deres statutter fastsatte,
mellemfolkelige opgaver på økonomiske,
sociale, kulturelle, undervisnings-,
sundhedsmæssige og beslægtede områder, skal
bringes i forbindelse med De Forenede
Nationer i overensstemmelse med
bestemmelserne i artikel 63.

2. Sådanne institutioner, der således
er bragt i forbindelse med De Forenede
Nationer, vil herefter blive betegnet som
»Særlige institutioner«.

Artikel 58.

Organisationen skal stille forslag med
henblik på koordineringen af de særlige
institutioners formål og virksomhed.

Artikel 59.

Organisationen skal, hvor det måtte
være formålstjenligt, tage initiativ til
forhandlinger mellem vedkommende
stater med henblik på oprettelse af sådanne
nye særlige institutioner, som måtte
udkræves til gennemførelse af de i artikel 55
nævnte formål.

Artikel 60.

Ansvaret for udøvelsen af
organisationens i dette kapitel omhandlede
funktioner påhviler plenarforsamlingen og,
under dennes myndighed,Det Økonomiske
og Sociale Råd, som med dette formål for
øje skal have de i kapitel X omhandlede
beføjelser.

Kapitel X.

Det Økonomiske og Sociale Råd.
Sammensætning.

Artikel 61.

1. Det Økonomiske og Sociale Råd
består af atten medlemmer af De Forenede
Nationer valgt af plenarforsamlingen.

2. Med forbehold af bestemmelserne
under pkt. 3 vælges seks medlemmer af
Det Økonomiske og Sociale Råd hvert år
for en periode på tre år. Et afgående
medlem kan straks genvælges.

3. Ved det første valg vælges atten
medlemmer af Det Økonomiske og Sociale
Råd. Mandatperioden for seks af de
således valgte medlemmer udløber efter eet
års forløb og for seks andre medlemmers
vedkommende efter to års forløb i
overensstemmelse med plenarforsamlingens
bestemmelse.

4. Hvert medlem af Det Økonomiske
og Sociale Råd har een repræsentant.

Funktioner og beføjelser.

Artikel 62.

1. Det Økonomiske og Sociale Råd kan
iværksætte eller tage initiativet til
undersøgelser og beretninger vedrørende
mellemfolkelige spørgsmål på de
økonomiske, sociale, kulturelle,
undervisnings-, sundhedsmæssige og beslægtede
områder og kan fremsætte forslag med
hensyn til alle sådanne sager overfor
plenarforsamlingen, medlemmerne af De
Forenede Nationer og de pågældende
særlige institutioner.

2. Det kan fremsætte forslag sigtende
til at fremme respekt for og overholdelse
af menneskerettigheder og fundamentale
frihedsrettigheder for alle.

3. Det kan udarbejde udkast til
overenskomster til forelæggelse for
plenarforsamlingen med hensyn til sager, som
hører ind under dets myndighedsområde.

4. Det kan, i overensstemmelse med
de af De Forenede Nationer foreskrevne
regler, sammenkalde mellemfolkelige
konferencer til behandling af sager, som
falder ind under dets myndighedsområde.

Artikel 63.

1. Det Økonomiske og Sociale Råd kan
med enhver af de institutioner, der
omhandles i artikel 57, afslutte
overenskomster, der fastsætter de vilkår, på hvilke
vedkommende institution skal bringes i
forbindelse med De Forenede Nationer.
Sådanne overenskomster skal godkendes
af plenarforsamlingen.

2. Det kan koordinere de særlige
institutioners virksomhed ved rådslagning
med og forslag til sådanne institutioner
og ved forslag til plenarforsamlingen og til
medlemmerne af De Forenede Nationer.

Artikel 64.

1. Det Økonomiske og Sociale Råd kan
foretage hensigtsmæssige skridt til at
indhente regelmæssige beretninger fra
de særlige institutioner. Det kan træffe
aftaler med medlemmerne af De Forenede
Nationer og de særlige institutioner for
at erholde beretninger om de skridt, der
er foretaget til gennemførelse af dets egne
forslag og af forslag fremsat af
plenarforsamlingen vedrørende sager, der hører
ind under rådets myndighedsområde.

2. Det kan meddele sine bemærkninger
til disse beretninger til
plenarforsamlingen- Artikel 65.

Det Økonomiske og Sociale Råd kan
tilvejebringe oplysninger til
Sikkerhedsrådet og skal bistå Sikkerhedsrådet på
dettes anmodning.

Artikel 66.

1. Det Økonomiske og Sociale Råd
udøver ved gennemførelsen af
plenarforsamlingens forslag sådanne funktioner,
som falder inden for dets
myndighedsområde.

2. Det kan, med billigelse af
plenarforsamlingen, udføre tjenester efter
anmodning af medlemmerne af De Forenede
Nationer og efter anmodning af særlige
institutioner.

3. Det udøver sådanne andre
funktioner, som er nærmere angivet andetsteds
i nærværende pagt, eller som måtte blive
tillagt det af plenarforsamlingen.

Afstemning. 6?

1. Hvert medlem af Det Økonomiske
og Sociale Råd har een stemme.

2. Det Økonomiske og Sociale Råds
beslutninger træffes af et flertal af de
tilstedeværende og stemmeafgivende
medlemmer.

Forret n ingsgang.

Artikel 68.

Det Økonomiske og Sociale Råd skal
oprette kommissioner inden for de
økonomiske og sociale områder og til fremme

af menneskerettigheder samt sådanne

andre kommissioner, som måtte udkræves
til udøvelsen af dets funktioner.

Artikel 69.

Det Økonomiske og Sociale Råd skal
indbyde et hvilket som helst medlem af
De Forenede Nationer til uden stemmeret
at deltage i dets forhandlinger om enhver

1357

1358

1359

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0531.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free