- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1366,1367,1368

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

sag af særlig interesse for det pågældende
medlem. Artikel 70.

Det Økonomiske og Sociale Råd kan
træffe foranstaltninger til, at
repræsentanter for de særlige institutioner kan
deltage uden stemmeret i dets
forhandlinger og i de af rådet oprettede
kommissioners forhandlinger, samt til at rådets
repræsentanter kan deltage i de særlige
institutioners forhandlinger.

Artikel 71.

Det Økonomiske og Sociale Råd kan
træffe hensigtsmæssige ordninger om
rådslagning med organisationer, der ikke
er regeringsinstitutioner, og som er
interesserede i sager inden for dets
myndighedsområde. Sådanne ordninger kan
træffes med mellemfolkelige organisationer
og, hvor det måtte være hensigtsmæssigt,
med nationale organisationer efter
rådslagning med vedkommende medlem af
De Forenede Nationer.

Artikel 72.

1. Det Økonomiske og Sociale Råd
vedtager selv sin forretningsorden, derunder
fremgangsmåden med hensyn til valget
af sin formand.

2. Det Økonomiske og Sociale Råd
træder sammen, når dette kræves i henhold
til dets reglement, hvilket skal indeholde
bestemmelse om indkaldelse til møder
efter anmodning af et flertal af rådets
medlemmer.

Kapitel XI.

Erklæring angående ikke-selvsty rende
områder.

Artikel 73.

Medlemmer af De Forenede Nationer,
som har eller påtager sig ansvaret for
administrationen af områder, hvis folk
endnu ikke i fuldt mål har opnået
selvstyre, anerkender den grundsætning, at
disse områders indbyggeres interesser er
af altovervejende betydning. De
påtager sig som et helligt hverv forpligtelse
til, inden for det ved nærværende pagt
oprettede mellemfolkelige freds- og
sikkerhedssystem, at fremme til det yderste
disse områders indbyggeres velfærd og
med dette formål for øje:

a. at sikre, med behørig hensyntagen
til de pågældende folks kultur, deres
politiske, økonomiske, sociale og
undervisningsmæssige fremgang, retfærdig
behandling af dem og beskyttelse af dem
mod misbrug;

b. at fremme selvstyre, at tage
behørigt ’hensyn til folkenes politiske ønsker
og støtte dem i den fremadskridende
udvikling af deres frie politiske institutioner
overensstemmende med hvert områdes
og dets befolkningers særlige forhold samt
disses forskellige udviklingsgrad;

c. at fremme mellemfolkelig fred og
sikkerhed;

d. at fremme opbyggende og
udviklende foranstaltninger, at opmuntre til
forskning, samt at samarbejde med
hverandre og, når og hvor det er
hensigtsmæssigt, med særlige mellemfolkelige
organer med henblik på den praktiske
gennemførelse af de i denne artikel nævnte
sociale, økonomiske og videnskabelige
formål; og .

e. at fremsende regelmæssigt til
generalsekretæren til underretning, med
sådanne begrænsninger, som sikkerhed og
forfatningsmæssige hensyn måtte kræve,
statistiske og andre oplysninger af
teknisk natur vedrørende økonomiske,
sociale og undervisningsmæssige forhold i de
områder, for hvilke de hver især er
ansvarlige, bortset fra de områder, med
hensyn til hvilke kapitlerne XII og XIII
kommer til anvendelse.

Artikel 74.

Medlemmerne af De Forenede Nationer
er ligeledes enige om, at deres politik
såvel med hensyn til de områder, hvorpå
dette kapitel kommer til anvendelse,
som med hensyn til deres
moderlands-områder skal hvile på den almindelige
grundsætning om godt naboskab med
behørigt hensyn til den øvrige verdens
interesser og velfærd i henseende til
sociale og økonomiske forhold samt
handelsforhold.

Kapitel XII.

Mellemfolkeligl
formynderskabs-system.

Artikel 75.

De Forenede Nationers organisation
opretter under sin myndighed et
mellemfolkeligt formynderskabssystem med det
formål at administrere og føre tilsyn med
sådanne områder, som måtte blive
underlagt det ved senere for hvert tilfælde
afsluttede overenskomster. I det følgende
vil disse områder blive betegnet som
for-mynderskabsområder.

Artikel 76.

De mål, der ligger til grund for
for-mynderskabssysternet, skal i
overensstemmelse med De Forenede Nationers
formål, således som disse er fastslået i
nærværende pagts artikel 1, være:

a. at fremme mellemfolkelig fred og
sikkerhed;

b. at befordre
formynderskabsområ-dernes indbyggeres politiske, økonomiske,
sociale og undervisningsmæssige
fremskridt samt deres fremadskridende
udvikling henimod selvstyre eller
uafhængighed under passende hensyntagen til
hvert enkelt områdes og dets
befolkningers særlige forhold, til den pågældende
befolknings frit udtrykte ønsker samt
til, hvad der måtte blive fastsat ved
bestemmelserne i hver enkelt
formynder-skabsoverenskomst;

c. at fremme respekten for
menneskerettigheder og for fundamentale
frihedsrettigheder for alle uden forskel med
hensyn til race, køn, sprog eller religion,
samt at fremme erkendelsen af den
indbyrdes afhængighed mellem folkene i
hele verden; og

d. at sikre alle medlemmer af De
Forenede Nationer og deres statsborgere
ligebehandling i sociale, økonomiske og
handels-forhold, og ligeledes
ligebehandling af de nævnte statsborgere med
hensyn til retsplejen, uden virkning til skade
for opnåelsen af de føromtalte mål og
med forbehold af bestemmelserne i
arti-kel 80. Artikel 77.

1. Formynderskabssystemet skal
komme til anvendelse med hensyn til sådanne
områder under følgende grupper, som
måtte blive underlagt det i kraft af
for-mynderskabsoverenskomster:

a. områder, der nu er under mandat;

b. områder, der måtte blive løsrevet
fra fjendtlige stater som følge af Den 2.
Verdenskrig; og

c. områder, der åf stater, som er
ansvarlige for deres administration,
frivilligt stilles under systemet.

2. Der skal ved senere overenskomst
træffes bestemmelse om, hvilke områder
inden for de nævnte grupper der skal
falde ind under formynderskabssystemet,
og på hvilke vilkår dette skal ske.

Artikel 78.

Formynderskabssystemet skal ikke
finde anvendelse på områder, der er
blevet medlemmer af De Forenede Nationer,
idet forholdet mellem disse skal hvile på
respekt for grundsætningen om suveræn
ligeberettigelse.

Artikel 79.

Bestemmelser om formynderskabet
over hvert område, som skal stilles under
formynderskabssystemet, derunder
enhver rettelse eller ændring, skal gøres til
genstand for overenskomst mellem de
direkte interesserede stater, derunder
indbefattet mandatarmagten, hvor det
drejer sig om områder, som et medlem
af De Forenede Nationer har i mandat,
eg disse bestemmelser skal godkendes
som fastsat i artiklerne 83 og 85.

Artikel 80.

1. Med undtagelse af, hvad der måtte
blive vedtaget i de enkelte, i
overensstemmelse med artiklerne 77, 79 og
81 indgåede
formynderskabsoverenskom-ster, der stiller det enkelte område under
formynderskabssystemet, og indtil
sådanne overenskomster er blevet sluttet,
skal intet i dette kapitel direkte eller
indirekte fortolkes således, at det på nogen
måde ændrer de nogen ståt eller noget

folk tilkommende rettigheder, hvilke
disse end måtte være, eller
bestemmelserne i bestående mellemfolkelige aftaler, i
hvilke medlemmerne af De Forenede
Nationer måtte være deltagere.

2. Denne artikels pkt. 1 skal ikke
fortolkes således, at den begrunder
forsinkelse eller udsættelse af forhandlinger om
eller af afslutning af overenskomster
angående inddragelse af mandatområder
eller andre områder under
formynderskabssystemet som bestemt i artikel 77.

Artikel 81.

Formynderskabsoverenskomsten skal
i hvert enkelt tilfælde indeholde de
bestemmelser, i henhold til hvilke
formyn-derskabsområdet vil blive administreret,
og udpege den myndighed, der skal udøve
administrationen af
formynderskabsom-rådet. Denne myndighed, som i det
følgende betegnes som den administrerende
myndighed, kan være en eller flere stater
eller selve organisationen.

Artikel 82.

Der kan i enhver
formynderskabsover-enskomst fastsættes et strategisk
område eller strategiske områder, der kan
indbefatte en del af eller hele det
formyn-derskabsområde, hvorpå
formynderskabs-overenskomsten kommer til anvendelse,
uden at dette berører nogen særlig
overenskomst eller særlige overenskomster
indgået i henhold til artikel 43.

Artikel 83.

1. Alle De Forenede Nationers
funktioner med hensyn til strategiske
områder, derunder godkendelse af
bestemmelserne i
formynderskabsoverenskom-sterne såvel som af rettelser i eller
ændringer af disse,skal udøves af
Sikkerhedsrådet.

2. De i artikel 76 anførte til grund
liggende mål skal gælde for befolkningen i
hvert enkelt strategisk område.

3. Sikkerhedsrådet skal, under
iagttagelse af bestemmelserne i
formynder-skabsoverenskomsterne og med
forbehold af sikkerhedshensyn, benytte sig af
Formynderskabsrådets bistand til
udøvelse i de strategiske områder af de
funktioner, De Forenede Nationer har
påtaget sig under
formynderskabssystemet med hensyn til politiske,
økonomiske, sociale og undervisningsmæssige
spørgsmål. Artikel 84.

Det skal være den administrerende
myndigheds pligt at sikre, at
formynder-skabsområdet for sit vedkommende yder
sit bidrag til opretholdelse af
mellemfolkelig fred og sikkerhed. Til dette formål
kan den administrerende myndighed
gøre brug af frivillige styrker, lettelser
og bistand fra formynderskabsområdet
til opfyldelse af de forpligtelser, som den
administrerende myndighed i så
hensen-de har påtaget sig overfor
sikkerhedsrådet, såvel som til lokalt forsvar og
opretholdelse af lov og orden indenfor
formynderskabsområdet.

Artikel 85.

1. De Forenede Nationers funktioner
med hensyn til
formynderskabsoverens-komster for alle områder, der ikke er
betegnede som strategiske, derunder
godkendelse af bestemmelserne i
formynder-skabsoverenskomsterne samt rettelser i
eller ændringer af disse, skal udøves af
plenarforsamlingen.

2. Formynderskabsrådet, der fungerer
under plenarforsamlingens myndighed,
skal bistå plenarforsamlingen ved
udøvelsen af disse funktioner.

Kapitel XIII.

Formynderskabsrådet.
Sammensætning.

Artikel 86.

1. Formynderskabsrådet består af
følgende medlemmer af De Forenede
Nationer:

a. de medlemmer, der administrerer
formynderskabsområder;

b. sådanne af de i artikel 23 ved navn
anførte medlemmer, som ikke
administrerer formynderskabsområder; og

1357

1358

1359

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0532.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free