- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1369,1370,1371

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

c. så mange andre medlemmer valgt
af plenarforsamlingen for tre års perioder,
som måtte være nødvendige for at sikre,
at det samlede antal medlemmer af
For-mynderskabsrådet er ligelig fordelt
mellem de medlemmer af De Forenede
Nationer, som administrerer
formynder-skabsområder, og dem, som ikke gør det.

2. Hvert medlem af
Formynderskabs-rådet udpeger en særligt kvalificeret
person til at repræsentere sig i dette.

Funktioner og beføjelser.

Artikel 87.

1. Plenarforsamlingen og, under
dennes myndighed, Formynderskabsrådet
kan ved udøvelsen af deres funktioner:

a. behandle beretninger, der
forelægges af den administrerende
myndighed;

b. modtage andragender og undersøge
dem i samråd med den administrerende
myndighed;

c. organisere periodiske besøg i de
pågældende formynderskabsområder på
tidspunkter, som fastsættes i forståelse
med den administrative myndighed; og

d. foretage disse og andre skridt i
overensstemmelse med bestemmelserne i
formynde rskabsoverenskoms terne.

Artikel 88.

Formynderskabsrådet skal opstille et
spørgeskema angående hvert
formynder-skabsområdes indbyggeres politiske,
økonomiske, sociale og
undervisningsmæssige fremskridt, og den administrerende
myndighed for hvert under
plenarforsamlingens myndighed henhørende
formynderskab sområde skal udarbejde en
årlig beretning til plenarforsamlingen på
grundlag af nævnte spørgeskema.
Afstemning.

Artikel 89.

1. Hvert medlem af
Formynderskabsrådet har een stemme.

2. Formynderskabsrådets beslutninger
tages af et flertal af de
tilstedeværende og stemmeafgivende medlemmer.
Forretningsgang.

Artikel 90.

1. Formynderskabsrådet vedtager selv
sin forretningsorden, derunder
fremgangsmåden med hensyn til valget af sin
formand.

2. Formynderskabsrådet træder
sammen når fornødent i henhold til dets
forretningsorden, der skal indeholde
bestemmelser om sammenkaldelse til møder
på anmodning af et flertal af dets
medlemmer. Artikel 91.

Formynderskabsrådet skal, når det
måtte være hensigtsmæssigt, benytte sig
af bistand fra Det Økonomiske og Sociale
Råd og fra de særlige institutioner med
hensyn til sager, der henhører under hver
især af dem.

Kapitel XIV.

Den Mellemfolkelige Domstol.

Artikel 92.

Den Mellemfolkelige Domstol er De
Forenede Nationers vigtigste dømmende
organ. Den skal virke i overensstemmelse
med den vedføjede statut, som hviler på
statutten for Den Faste Domstol for
Mellemfolkelig Retspleje og udgør en
integrerende del af nærværende pagt.

Artikel 93.

1. Alle medlemmer af De Forenede
Nationer er ipso facto deltagere i Den
Mellemfolkelige Domstols statut.

2. En ståt, som ikke er medlem af De
Forenede Nationer, kan blive deltager i
Den Mellemfolkelige Domstols statut på
betingelser, som i hvert enkelt tilfælde
skal fastsættes af plenarforsamlingen på
forslag af Sikkerhedsrådet.

Artikel 94.

1. Ethvert medlem af De Forenede
Nationer forpligter sig til at efterkomme
Den Mellemfolkelige Domstols afgørelse
i enhver sag, hvori det er part.

2. Hvis nogen part i en sag undlader at
opfylde de forpligtelser, som påhviler
den i henhold til en dom, som domstolen
har afsagt, kan modparten indbringe sa-

gen for Sikkerhedsrådet, som, hvis dette
skønner det nødvendigt, kan fremsætte
forslag eller tage beslutning om de
forholdsregler, der bør tages for at bringe
dommen til udførelse.

Artikel 95.

Intet i denne pagt skal hindre
medlemmer af De Forenede Nationer i at
overlade løsningen af deres tvistigheder til
andre domstole i henhold til allerede
bestående overenskomster eller sådanne
overenskomster, der måtte blive sluttet
i fremtiden.

Artikel 96.

1. Plenarforsamlingen eller
Sikkerhedsrådet kan anmode Den Mellemfolkelige
Domstol om at afgive responsum i
ethvert juridisk spørgsmål.

2. Andre af De Forenede Nationers
organer og særlige institutioner, som når
som helst af plenarforsamlingen kan
erholde bemyndigelse dertil, kan ligeledes
anmode domstolen om responsa
vedrørende juridiske spørgsmål, der måtte
opstå inden for deres virksomhedsområde.

Kapitel XV.

Sekretariatet.

Artikel 97.

Sekretariatet består af en
generalsekretær og det personale, som
organisationen måtte behøve. Generalsekretæren
ansættes af plenarforsamlingen efter
indstilling af Sikkerhedsrådet. Han er
organisationens øverste administrative
embedsmand. Artikel 98.

Generalsekretæren handler i denne
egenskab ved alle plenarforsamlingens,
Sikkerhedsrådets, Det Økonomiske og
Sociale Råds og Formynderskabsrådets
møder og udfører sådanne andre
funktioner, som bliver betroet ham af disse
organer.Generalsekretæren udarbejderen årlig
beretning til plenarforsamlingen om
organisationens arbejde.

Artikel 99,.

Generalsekretæren kan henlede
Sikkerhedsrådets opmærksomhed på enhver
sag, der efter hans mening kan true
opretholdelsen af den mellemfolkelige fred
og sikkerhed.

Artikel 100.

1. I udøvelsen af deres pligter må
generalsekretæren og personalet ikke søge
eller modtage instruktioner fra nogen
regering eller fra nogen anden myndighed
uden for organisationen. De skal afholde
sig fra enhver virksomhed, som måtte
være uforenelig med deres stilling som
mellemfolkelige embedsmænd, der kun
er ansvarlige over for organisationen.

2. Hvert medlem af De Forenede
Nationer forpligter sig til at respektere den
udelukkende mellemfolkelige karakter af
generalsekretærens og personalets
funktioner og til ikke at søge at øve indflydelse
på dem ved udførelsen af deres hverv.

Artikel 101.

1. Personalet udnævnes af
generalsekretæren i henhold til de af
plenarforsamlingen fastsatte regler.

2. Kvalificeret personale ansættes fast
ved Det Økonomiske og Sociale Råd, ved
Formynderskabsrådet og, i fornødent
omfang, ved andre af De Forenede Nationers
organer. Dette personale udgør en del af
sekretariatet.

3. Det afgørende synspunkt for
ansættelse af personalet og for fastsættelse af
tjenestevilkårene skal være
nødvendigheden af at opnå den højeste grad af
dygtighed, sagkundskab og retskaffenhed.
Der skal også tages passende hensyn til
vigtigheden af at rekrutere personalet
på en så omfattende geografisk basis som
muligt.

Kapitel XVI.

Blandede bestemmelser.

Artikel 102.

1. Enhver traktat og enhver
mellemfolkelig overenskomst, der afsluttes af
noget medlem af De Forenede Nationer,
efter at nærværende pagt er trådt i kraft,
skal så snart som muligt indregistreres i
sekretariatet og offentliggøres af dette.

2. Ingen deltager i en sådan traktat
eller mellemfolkelig overenskomst, som
ikke er blevet indregistreret i
overensstemmelse med bestemmelserne i denne
artikels pkt. 1, kan påberåbe sig den
pågældende traktat eller overenskomst over
for noget af De Forenede Nationers
organer. Artikel 103.

I tilfælde af konflikt mellem de
forpligtelser, der påhviler De Forenede
Nationers medlemmer ifølge denne pagt,
og deres forpligtelser ifølge enhver anden
mellemfolkelig overenskomst går deres
forpligtelser ifølge denne pagt forud for
de sidstnævnte.

Artikel 104.

Organisationen skal på ethvert
medlems territorium have en sådan
retsstilling, som måtte være nødvendig til
udøvelsen af dens funktioner og til
gennemførelsen af dens formål.

Artikel 105.

1. Organisationen skal på ethvert
medlems territorium nyde sådanne
forrettigheder og immuniteter, som er
nødvendige til gennemførelsen af dens
formål.

2. Repræsentanter for medlemmerne
af De Forenede Nationer og
organisationens embedsmænd skal ligeledes nyde
de forrettigheder og immuniteter, som
er nødvendige for den uafhængige
udøvelse af deres funktioner i tilknytning
til organisationen.

3. Plenarforsamlingen kan fremsætte
forslag med henblik på fastsættelse af
enkelthederne vedrørende anvendelsen
af denne artikels pkt. 1 og 2 eller kan
foreslå medlemmerne af De Forenede
Nationer overenskomster desangående.

Kapitel XVII.

Overgangsbestemmelser vedrørende
sikkerhed.

Artikel 106.

Indtil’ ikrafttræden af sådanne
særlige i artikel 43 omhandlede
overenskomster, som efter Sikkerhedsrådets mening
sætter det i stand til at begynde at
udføre sine opgaver ifølge artikel 42, skal
deltagerne i den i Moskva den 30.
oktober 1943 undertegnede fire-nationers
erklæring samt Frankrig, i
overensstemmelse med nævnte erklærings pkt. 5,
rådføre sig med hverandre og, når
omstændighederne kræver det, med andre
medlemmer af De Forenede Nationer med
henblik på sådan fælles optræden nå
organisationens vegne, der måtte være
nødvendig til opretholdelse af
mellerifolke-lig fred og sikkerhed.

Artikel 107.

Ingen bestemmelse i nærværende pagt
skal medføre ugyldighed af eller udelukke
foranstaltninger iværksat eller godkendt
som resultat af Den Anden Verdenskrig
af de for sådanne foranstaltninger
ansvarlige regeringer over for nogen ståt,
som under nævnte krig har været fjende
af nogen af de stater, der har undertegnet
pagten.

Kapitel XVIII.

Ændringer.

Artikel 108.

Ændringer til nærværende pagt skal
træde i kraft for alle medlemmer af De
Forenede Nationer, når de er blevet
vedtaget af to trediedele af medlemmerne af
plenarforsamlingen og ratificeret af to
trediedele af De Forenede Nationers
medlemmer, derunder alle de faste
medlemmer af Sikkerhedsrådet, i
overensstemmelse med deres respektive
forfatningsmæssige fremgangsmåder.

Artikel 109.

1. En generalkonference af De
Forenede Nationers medlemmer med det
formål at revidere nærværende pagt kan
afholdes på et tidspunkt og et sted, der
vil være at fastsætte af
plenarforsamlingen med to trediedeles flertal og ved
vedtagelse af hvilke som helst syv
medlemmer af Sikkerhedsrådet. Hvert medlem
af De Forenede Nationer skal have een
stemme ved konferencen.

1369

I370

I37T

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0533.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free