- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1372,1373,1374

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

2. Enhver ændring i nærværende pagt,
der er foreslået af konferencen med to
trediedeles flertal, skal træde i kraft,
når den er ratificeret af to trediedele af
De Forenede Nationers medlemmer,
derunder alle de faste medlemmer af
Sikkerhedsrådet, i overensstemmelse med
deres respektive forfatningsmæssige
fremgangsmåder.

3. Hvis en sådan konference ikke har
været afholdt inden plenarforsamlingens
tiende årlige samling efter nærværende
pagts ikrafttræden, skal forslag om
indkaldelse af en sådan konference sættes
på dagsordenen for plenarforsamlingens
nævnte samling, og konferencen skal da
afholdes, hvis flertallet af
plenarforsamlingens medlemmer og hvilke som helst
syv medlemmer af Sikkerhedsrådet
beslutter det.

Kapitel XIX.

Ratifikation og underskrift.

Artikel 110.

1. Nærværende pagt skal ratificeres af
signatarstaterne i overensstemmelse med
deres respektive forfatningsmæssige
fremgangsmåder.

2. Ratifikationerne skal deponeres hos
Amerikas Forenede Staters regering, der
skal notificere alle signatarstaterne om
hver enkelt deponering såvel som
organisationens generalsekretær, når denne
er blevet udnævnt.

3. Nærværende pagt skal træde i kraft,
når republikken Kinas, Frankrigs, De
socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Det
Forenede Kongerige Storbritannien og
Nord- Irlands og Amerikas Forenede
Staters ratifikationer tillige med et flertal af
de andre signatarstaters ratifikationer er
blevet deponeret. En protokol om de
deponerede ratifikationer skal derefter
oprettes af Amerikas Forenede Staters
regering, som skal sende alle
signatarstaterne kopier af denne.

4. De stater, som har underskrevet
nærværende pagt, og som ratificerer den,
efter at den er trådt i kraft, vil.blive
oprindelige medlemmer af De Forenede
Nationer på den dato, deres respektive
ratifikationer bliver deponeret.

Artikel 111.

Nærværende pagt, af hvilken.de
kinesiske, franske, russiske, engelske og
spanske tekster er lige autentiske, skal
forblive deponeret i Amerikas Forenede
Staters regerings arkiv. Behørigt
bekræftede kopier deraf skal af nævnte
regering tilstilles regeringerne for de andre
signatarstater.

Til bekræftelse heraf har De Forenede
Nationers regeringers repræsentanter
undertegnet nærværende pagt.

Sket i byen San Francisco den
seksogtyvende dag i juni, nittenhundrede
og femogfyrre.

Statut for Den
Mellemfolkelige Domstol.

Artikel 1.

Den Mellemfolkelige Domstol, oprettet
ved De Forenede Nationers pagt som De
Forenede Nationers vigtigste dømmende
organ, skal træde sammen og virke i
overensstemmelse med bestemmelserne i
nærværende statut.

Kapitel I.

Rettens sammensætning.

Artikel 2.

Domstolen skal sammensættes a£
uafhængige dommere, der vælges uden
hensyn til deres nationalitet blandt personer,
der nyder den højeste moralske anseelse,
og som opfylder de betingelser, der i deres
eget land kræves for at beklæde de højeste
dommerembeder, eller som er
retskyndige af anerkendt sagkundskab i
mellemfolkelig ret. Artikel 3

1. Domstolen består af femten
medlemmer, af hvilke der ikke må være to,
som er statsborgere i den samme ståt.

2. En person, som med medlemsskab af
domstolen for øje ville kunne anses som

statsborger i mere end een ståt, skal
betragtes som statsborger i den ståt, i
hvilken han sædvanligvis udøver borgerlige
og politiske rettigheder.

Artikel 4.

1. Medlemmerne af domstolen vælges
af plenarforsamlingen og af
Sikkerhedsrådet på grundlag af en liste af personer,
der foreslås af hvert lands gruppe af
dommere i Den Faste Voldgiftsret
overensstemmende med nedenstående regler.

2. Med hensyn til medlemmer af De
Forenede Nationer, som ikke er
repræsenterede i Den Faste Voldgiftsret,
foreslås kandidaterne af disse landes grupper,
som udpeges i dette øjemed af deres
regeringer på de samme vilkår som de, der
er fastsat for voldgiftsrettens medlemmer
i artikel 44 i Haagerkonventionen af
1907 om fredelig bilæggelse af
mellemfolkelige stridigheder.

3. I mangel af særlig aftale fastsætter
plenarforsamlingen efter forslag af
Sikkerhedsrådet de betingelser, hvorunder en
ståt, der har antaget domstolens statut,
men ikke er medlem af De Forenede
Nationer, kan deltage i valget af domstolens
medlemmer. Artikel 5.

1. Senest tre måneder inden
tidspunktet for valget opfordrer De Forenede
Nationers generalsekretær skriftligt de
medlemmer af Den Faste Voldgiftsret, som
tilhører de stater, der er deltagere i
nærværende statut, såvelsom medlemmerne
af de nationale grupper, der er udpeget i
overensstemmelse med artikel 4, pkt. 2,
til, hver gruppe for sig, indenfor en
nærmere fastsat frist at foreslå sådanne
personer, som er egnede til at være
medlemmer af domstolen.

2. Ingen gruppe kan i noget tilfælde
foreslå mere end fire personer, hvoraf
højst to af dens egen nationalitet. I intet
tilfælde kan der foreslås et større antal
kandidater end det dobbelte af de
pladser, som skal besættes.

Artikel 6.

Det henstilles til hvert lands gruppe, at
den, forinden den udpeger disse
kandidater, rådspørger den højeste domstol, de
juridiske fakulteter og højskoler, de
nationale akademier og de nationale
afdelinger af mellemfolkelige akademier, som
giver sig af med retsstudiet.

Artikel 7.

1. Generalsekretæren affatter i
alfabetisk orden en liste over alle således
foreslåede personer. Bortset fra det i artikel
12, pkt. 2, omhandlede tilfælde kan alene
de på denne liste opførte personer vælges
til medlemmer af domstolen.

2. Generalsekretæren forelægger denne
liste for plenarforsamlingen og for
Sikkerhedsrådet. Artikel 8.

Plenarforsamlingen og Sikkerhedsrådet
vælger uafhængigt af hinanden
domstollens medlemmer.

Artikel 9.

Ved ethvert valg skal de, som
foretager valget, have for øje, at de personer,
der vælges til medlemmer af domstolen,
ikke blot hver for sig opfylder de stillede
betingelser, men også i fprening
frembyder sikkerhed for, at civilisationens
hovedformer og de vigtigste retssystemer i
verden bliver repræsenteret deri.

Artikel 10.

1. Som valgte anses de, der har opnået
absolut stemmeflertal i
plenarforsamlingen og Sikkerhedsrådet.

2. Der skal ikke ved nogen afstemning
af Sikkerhedsrådet, hvad enten den drejer
sig om valget af dommere eller
udpegningen af medlemmer til det i artikel 12
omhandlede fællesudvalg, være
nogensomhelst forskel mellem faste og ikke-faste
medlemmer af Sikkerhedsrådet.

3. I tilfælde af, at mere end een
statsborger i den samme ståt opnår absolut
stemmeflertal både i plenarforsamlingen
og i Sikkerhedsrådet, skal alene den ældste
af dem anses som valgt.

Artikel 11.

Hvis der efter det første valgmøde
endnu er pladser at besætte, foretages der

på samme måde et andet valg og, hvis
det er nødvendigt, et tredje valg.

Artikel 12.

1. Hvis der efter det tredje valgmøde
endnu er pladser at besætte, kan der til
ethvert tidspunkt efter anmodning enten
af plenarforsamlingen eller
Sikkerhedsrådet nedsættes et fællesudvalg af seks
medlemmer, hvoraf de tre er udpeget af
plenarforsamlingen og de tre af
Sikkerhedsrådet, med det formål at stille
forslag med absolut flertal om besættelse af
hver enkelt ledig plads til særskilt
antagelse i plenarforsamlingen og i
Sikkerhedsrådet.

2. Fællesudvalget kan på denne liste
opføre navnet på enhver person, der
opfylder de stillede betingelser, og som op
når enstemmighed, selvom han ikke var
opført på den i artikel 7 omhandlede
liste.

3. Hvis fællesudvalget kommer til det
resultat, at det ikke vil lykkes at sikre
valget, skal de allerede valgte
medlemmer af domstolen indenfor et af
Sikkerhedsrådet fastsat tidsrum besætte de
ledige pladser ved valg blandt de personer,
som har opnået stemmer enten i
plenarforsamlingen eller i Sikkerhedsrådet.

4. Hvis stemmerne blandt dommerne
står lige, skal den ældste dommers
stemme gøre udslaget.

Artikel 13.

1. Domstolens medlemmer vælges for
ni år og kan genvælges; forsåvidt angår
de ved det første valg til domstolen valgte
dommere skal funktionstiden for fem
dommere dog udløbe efter tre års forløb,
og funktionstiden for fem andre dommere
udløbe efter seks års forløb.

2. De dommere, hvis funktionstid skal
udløbe efter forløbet af de ovenfor nævnte
begyndelsesperioder af tre eller seks år,
skal udvælges ved lodtrækning, der skal
foretages af generalsekretæren
umiddelbart efter, at det første valg har fundet
sted.

3. Medlemmerne af domstolen
forbliver i deres stilling, indtil andre er valgt
i deres sted. Efter at sådant valg har
fundet sted, skal de dog afslutte
behandlingen af sådanne sager, som de allerede
har påbegyndt.

4. I tilfælde af, at et medlem af
domstolen trækker sig tilbage, skal meddelelse
herom tilstilles domstolens formand til
oversendelse til generalsekretæren.
Denne sidstnævnte underretning medfører,
at stillingen er ledig.

Artikel 14.

Ledige pladser besættes på samme måde
som ved det første valg med forbehold af
følgende bestemmelse: Inden en måned
efter at pladsen er blevet ledig, skal
generalsekretæren udsende de i artikel 5
foreskrevne opfordringer, og dagen for valget
skal fastsættes af Sikkerhedsrådet.

Artikel 15.

Et medlem af domstolen, som vælges i
stedet for et medlem, hvis funktionstid
endnu ikke er udløbet, fuldender sin
forgængers funktionstid.

Artikel 16.

1. Domstolens medlemmer kan ikke
udøve nogen politisk eller administrativ
virksomhed eller have nogen anden
beskæftigelse af faglig art.

2. I tvivlstilfælde træffer domstolen
afgørelse.

1. Domstolens medlemmer kan ikke
udøve hvervet som agent, rådgiver eller
sagfører i nogen sag.

2. De kan ikke tage del i behandlingen
af nogen sag, i hvilken de tidligere har
taget aktiv del som den ene af parternes
agenter, rådgivere eller sagførere eller
som medlemmer af nogen national eller
mellemfolkelig domstol, af en
undersøgelseskommission eller i nogen anden
egenskab.

3. I tvivlstilfælde træffer domstolen
afgørelse. ,g

1. Domstolens medlemmer kan ikke
afsættes, medmindre de efter de andre
medlemmers enstemmige opfattelse har

1357

1358

1359

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0534.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free