- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1378,1379,1380

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Forenede Nationer, De

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Forenede Nationer, De

Forenede Nationer, De

Artikel 38.

1. Domstolen, hvis opgave er at
afgøre de tvister, der forelægges den, i
overensstemmelse med mellemfolkelig ret,
skal anvende:

a. Mellemfolkelige konventioner af
almindelig eller særlig art, som hjemler
regler, der udtrykkelig er anerkendt af
de stridende stater.

b. Den mellemfolkelige sædvane som
udtryk for en almindelig praksis, der er
anerkendt som retsregel.

c. De almindelige retsgrundsætninger,
som anerkendes af civiliserede nationer.

d. Med den begrænsning, som følger af
artikel 59, retsafgørelser samt de
forskellige nationers mest ansete forfatteres
meninger som hjælpemiddel ved
konstateringen af, hvad der er gældende ret.

2. Nærværende bestemmelse skal ikke
være til hinder for, at domstolen, hvis
parterne er enige derom, kan træffe sin
afgørelse efter ret og billighed.

Kapitel III.

Retsforhandling.

Artikel 39.

1. Domstolens officielle sprog er fransk
og engelsk. Hvis parterne er enige om, at
hele retsforhandlingen skal finde sted på
fransk, skal dommen afsiges på dette
sprog. Hvis parterne er enige om, at hele
retsforhandlingen skal finde sted på
engelsk, skal dommen afsiges på dette
sprog.

2. I mangel af en overenskomst, der
fastsætter det sprog, som skal benyttes,
kan parterne i deres mundtlige indlæg
for domstolen anvende det af de to sprog,
som de foretrækker, og domstolens
kendelse skal da afsiges på fransk og på
engelsk. I dette tilfælde skal domstolen
samtidig angive, hvilken af de to tekster,
der skal anses som den autentiske.

3. Domstolen skal på enhver parts
anmodning tillade, at den pågældende part
anvender et andet sprog end det franske
eller engelske.

Artikel 40.

1. Sagerne indbringes for domstolen
henholdsvis ved forelæggelse af en særlig
overenskomst eller ved en anmodning,
som er rettet til retsskriveren; i begge
tilfælde skal stridens genstand og sagens
parter angives.

2. Retsskriveren giver ufortøvet
meddelelse om anmodningen til alle, hvem
den angår.

3. Han underretter ligeledes
medlemmerne af De Forenede Nationer derom
gennem generalsekretæren såvelsom de
andre stater, der er berettigede til at
møde for domstolen.

Artikel 41.

1. Hvis domstolen mener, at
omstændighederne kræver det, skal den have ret
til at angive, hvilke foreløbige
forholdsregler der bør tages for at bevare den ene
eller den anden parts rettigheder.

2. Indtil den endelige dom er afsagt,
skal meddelelse om disse forholdsregler
ufortøvet gives parterne og
Sikkerheds-rådet. Artikel 42.

1. Parterne giver møde ved agenter.

2. De kan for domstolen lade sig
bistå af rådgivere eller sagførere.

3. Parternes agenter, rådgivere og
sagførere, der møder for domstolen, skal nyde
de til den uafhængige udøvelse af deres
funktioner nødvendige forrettigheder og
immuniteter.

Artikel 43.

1. Retsforhandlingen har 2 afsnit, en
skriftlig og en mundtlig.

2. Den skriftlige forhandling består
deri, at der meddeles såvel domstolen
som modparten fremstillinger,
modfremstillinger og i påkommende tilfælde
besvarelser deraf, såvel som alle andre
aktstykker og dokumenter, som påberåbes.

3. Meddelelsen finder sted gennem
retsskriveren i denordenog med de frister,
som fastsættes af domstolen.

4. Ethvert aktstykke, som fremlægges
af den ene af parterne, skal i bekræftet
genpart tilstilles den anden part.

5. Den mundtlige forhandling består
deri, at domstolen hører vidner,
sagkyndige, agenter, rådgivere og sagførere.

Artikel 44.

1. Når der skal gives nogen meddelelse
til andre personer end agenterne,
rådgiverne og sagførerne, henvender
domstolen sig direkte til regeringen for den
ståt, på hvis område meddelelsen skal
finde sted.

2. På samme måde forholdes der, hvis
der skal optages bevis på stedet.

Artikel 45.

Den mundtlige forhandling ledes af
formanden eller i hans fraværelse af
næstformanden; er også denne forhindret,
ledes den af den ældste af de
tilstedeværende dommere.

Artikel 46.

Den mundtlige forhandling er offentlig,
medmindre domstolen beslutter noget
andet, eller begge parter begærer, at
offentligheden udelukkes.

Artikel 47.

1. Over hver retsforhandling føres der
en protokol, som undertegnes af
retsskriveren og formanden.

2. Alene denne protokol skal have
autentisk karakter.

Artikel 48.

Retten fastsætter nærmere regler om
retsforhandlingens gang og bestemmer, i
hvilken form og med hvilke frister hver
part skal afslutte sin fremstilling; den
træffer alle forholdsregler, som
bevisoptagelsen medfører.

Artikel 49.

Domstolen kan, selv inden den
mundtlige forhandling, opfordre agenterne- til
at fremlægge ethvert aktstykke eller
tilvejebringe enhver nærmere forklaring. I
tilfælde af nægtelse skal denne føres til
protokol. Artikel 50.

Domstolen kan til ethvert tidspunkt
overlade en undersøgelse eller sagkyndig
bedømmelse til enhver person,
korporation, bureau, kommission eller organ
efter sit eget valg.

Artikel 51.

Under den mundtlige forhandling kan
alle hensigtsmæssige spørgsmål rettes til
vidnerne og de sagkyndige under de
nærmere betingelser, som domstolen
fastsætter i det i artikel 30 omhandlede
regle-ment. Artikel 52.

Efter at have modtaget beviserne og
vidnesbyrdene indenfoi" de af domstolen
fastsatte frister kan denne afskære alle
nye bevisligheder eller dokumenter, som
en af parterne måtte ønske at fremlægge
uden den anden parts samtykke.

Artikel 53.

1. Når den ene af parterne ikke giver
møde eller undlader at gøre sine
synspunkter gældende, kan den anden part
forlange, at domstolen afgør sagen i
overensstemmelse med dens påstand.

2. Forinden domstolen tager dette
til følge, skal den forvisse sig om, ikke
blot, at den har myndighed til at
behandle sagen i henhold til artiklerne 36 og 37,
men også, at påstanden er saglig og
retslig begrundet.

Artikel 54.

1. Når agenterne, rådgiverne og
sagførerne under domstolens tilsyn har gjort
alle de synspunkter gældende, som de
anser for hensigtsmæssige, erklærer
formanden den mundtlige forhandling for
sluttet.

2. Domstolen trækker sig tilbage for
at votere.

3. Domstolens voteringer er og
forbliver hemmelige.

Artikel 55.

1. Domstolens beslutninger træffes ved
stemmeflerhed af de nærværende
dommere.

2. Hvis stemmerne står lige, gør
formandens eller hans stedfortræders
stemme udslaget. Artikel 56.

1. Afgørelsen skal begrundes.

2. Den angiver navnene på de
dommere, som har deltaget i afgørelsen.

Artikel 57.

Hvis afgørelsen helt eller delvis ikke
udtrykker dommernes enstemmige
opfattelse, skal enhver dommer have ret
til at vedføje en fremstilling af sin særlige
opfattelse. ^^ 5g

Afgørelsen undertegnes af formanden
og retsskriveren. Den oplæses i et
offentligt møde, hvortil agenterne på behørig
måde er indkaldt.

Artikel 59.

Domstolens afgørelse er kun bindende
for de stridende parter og for den sag,
som er blevet afgjort.

Artikel 60.

Afgørelsen er endelig og uden appel.
Hvis der opstår meningsforskel med
hensyn til afgørelsens forståelse eller
rækkevidde, tilkommer det domstolen at
fortolke den på begæring af nogen af par-

terne" Artikel 61.

1. En fornyet prøvelse af afgørelsen
kan i påkommende tilfælde kun
forlanges, hvis der fremkommer en
kendsgerning af sådan beskaffenhed, at den cr
egnet til at udøve en afgørende indflydelse,
og som forinden dommens afsigelse har
været ubekendt såvel for domstolen som
for den part, der begærer den fornyede
prøvelse, uden at det er denne parts
egen fejl, at den ikke var bekendt
dermed.

2. Den fornyede prøvelse påbegyndes
ved en kendelse af domstolen, i hvilken
det udtrykkelig slås fast, at der er
fremkommet en ny kendsgerning, samt at dçn
er af en sådan beskaffenhed, at den
hjemler sagens genoptagelse, og som på
grundlag heraf erklærer, at begæringen bør
efterkommes.

3. Domstolen kan gøre påbegyndelsen
af den fornyede prøvelse afhængig af, at
den tidligere afsagte dom forinden
efterkommes.

4. Begæring om fornyet prøvelse må
fremsættes senest et halvt år efter, at
den nye kendsgerning er fremkommet.

5. Ingen begæring om fornyet prøvelse
kan fremsættes, når der er forløbet 10
år efter dommens afsigelse.

Artikel 62.

1. Hvis en ståt mener, at den har en
retlig interesse i en sag, som behandles
af domstolen, kan den til samme rette en
anmodning om intervention.

2. Domstolen træffer bestemmelse her-

om- Artikel 63.

1. Drejer sagen sig om fortolkningen
af en konvention, i hvilken andre stater
end de stridende parter er deltagere, skal
disse uopholdelig af retsskriveren
underrettes derom.

2. Enhver af disse stater har da ret til
at intervenere i sagen, og hvis den
benytter denne adgang, skal den i afgørelsen
indeholdte fortolkning ligeledes være
bindende for dens vedkommende.

Artikel 64.

Medmindre anden bestemmelse
træffes af domstolen, afholder hver part sine
egne sagsomkostninger.

Kapitel IV.

Responsa.

Artikel 65.

1. Domstolen kan afgive responsa om
ethvert juridisk spørgsmål, når
anmodning derom fremsættes af noget organ
eller nogen institution, som ved De
Forenede Nationers pagt eller i henhold til
dennes bestemmelser måtte være
bemyndiget til at fremsætte en sådan
anmodning.

2. De spørgsmål, hvorom der afæskes
domstolen et responsum, skal
forelægges denne gennem en skriftlig
anmodning, der nøjagtig angiver det spørgsmål,
hvorom domstolens responsum udbedes.
Der vedlægges alle dokumenter, som kan
tjene til at belyse spørgsmålet.

Artikel 66.

1. Retsskriveren giver omgående alle
stater, som er berettigede til at møde for

1357 1358

1359

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0536.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free