- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1576,1577,1578

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - gedehamse ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

gemserod

generalprævention

Almindelig gemse.

capra) i Alperne, Pyrenæerne o. a.
Ml.-og S-Ø-eur. bjerge,
gemserod (Do’roiticum), slægt af
kurv-blomstfam.; flerårige urter med gule
rand- og skivekroner. 25 arter. I da.
haver dyrkes g som prydplante;
blomstrer i maj-juni.
gemshorn, mus., i orgelet en åben labial-

stemme med en blød hornklang,
gen., fork. f. genitiv,
-ge’n (gr.se/Jwf/Ki/fødes), 1) frembringende;

frembragt; 2) af en vis art.
ge’n, ental af gener.

ge’nappegarn [Ie-1 (efter byen Genappe

i Belgien), hårdtsnoet, svedet uldgarn.
Genboerne, studenterkomedie af J. Chr.

Hostrup (1844).
gendarmer [Jarç’dar’mar] (fr. gens d’armes
bevæbnede folk), opr. fr. kongers adelige
livvagt; 1439 kernen i tungt fr. rytteri.
Senere feltpoliti og mil. ordnet stats- ei.
toldpoliti. 1 Danm. findes grænse-g : 1885
-94 eksisterede som bestanddel af hæren
et gendarmerikorps, der skulle hjælpe de
civile myndigheder med opretholdelsen
af den oflentl. sikkerhed (indført
provisorisk under forfatningskampe af Estrups
reg. trods voldsom protest fra
Venstreoppositionen; mange steder ildeset),
gendøbere, anabapiister, døbere, kristent
samfund, som forkaster barnedåben og
derfor evt. gendøber. Opstod på
Reformationstiden; nu mest samlet i de
baptistiske kirker,
gene [’Jærna, ’Jerna] (fr. géne), hvad der

plager ei. generer,
genealo’gi’ (gr.), slægtshistorie.
Genée-Isitt [Ji’ni:’izit], Adelina (f. 1878),
da.-eng. danserinde, f. i Danm.
Primaballerina ved Empire Theatre i London,
gæst på Det Kgl. 1902 og 1932.
’ge’ner (gr. génos slægt), en af W.
Johannsen indført betegn, for de i cellekernerne
beliggende, egenskabsfremkaldende
arvefaktorer. Tilstedeværelsen af sådanne
enheder påvistes allerede af Mendel (1865).
g menes identiske med visse aktive
nu-kleoproteider, der i mange former sidder
rækkevis ordnede på kromosomerne, g
besidder evnen til at gendanne sig forud
for hver celledeling, g kendes på de
egenskaber, de fremkalder, men deres egl.
virkemåde er på langt nær kendt; man
har dog kunnet vise, at visse g har direkte
ansvar for enzymers dannelse og dermed
for de kem. processer i cellen, g er meget
stabile; men ved varme-, røntgen- ei. a.
bestråling øges chancen for
genmoleky-Iets ændring, mutation. Herved dannes
der et såk. allel-gen ei. blot allel til det
oprindelige. Par af alleler og tilsvarende
egenskabspar danner grundlaget for de
mendelske krydsningsundersøgelser. g
betegnes gerne med bogstaver; med store
bogstaver betegnes sådanne gener, der
kan fremkalde egenskaben allerede, når
genet er til stede i enkelt dosis; med lille
bogstav betegnes den tilsv. allel, der
domineres af det første og kun viser den
tilsv. egenskab, når det er til stede i
dobbelt dosis, g-s molekylvægt er som de
mest sammensatte æggehvidestoffers;
det enkelte g kan ikke ses i mikroskopet,
men for visse gener hos bananfluen har
man i spytkirtelkromosomerne kunnet
påvise den virkelige plads,
gene’ra’l, opr. en fører for alle våben;
højeste officersklasse. Danm.s hær har

36* 1578 1688

tre g-grader: g (kongen), g-løjtnant,
g-major.

gene’ra’l- (lat. generalis som hører til hele
slægten ei. arten; almindelig), over-,
hoved-; fælles for alle, almen,
generaladjudant, officer, oftest general

i adjudantstilling hos fyrster,
general-admiral og
general-admiral-lieutenant var i ældre tid de højeste
ad-miralsgrader.
generalafstemning, afsluttende
afstemning om et forslag som helhed, efter
afstemninger om dets enkeltheder.
Genera’lakten, internat, overenskomst af
26. 9. 1928 om fredelig bilæggelse af
tvistigheder ml. stater. Afsluttet under
Folkeforbundets auspicier og tiltrådt af
mere end 20 stater,
generalauditør, chefen for hærens og
søværnets auditørkorps,
generalbas, grundbas, fundamentalbas ei.

Generalbas. a. udførelsen (den uskrevne
bas), b. den becifrede bas.

net med tal, som angiver hvilke
harmonier der skal spilles til den. Benyttedes
i al instrumentalt ledsaget musik ca.
1600-ca. 1750.

generaldebat, den alm. drøftelse af en
sag mods. drøftelsen af dens enkeltheder.

generaldirektør, tjenestemand i spidsen
foret generaid i rek tora t (fællesbetegn.
for visse særskilte organer inden for
Danm.s centraladmin., f. tiden:
skatte-og told-departementet; statsbanerne;
post- og telegrafvæsenet), g har lidt
videregående beføjelser end dept.chefer.
Titlen g anv. også i store private
virksomheder.

generale kurs og distance, sov.,
sammenkoblet resultat af de fra afførende
plads styrede kurser og distancer,
hovedsagelig i sejlskibe, der under krydsning
mod vinden må styre forsk, kurser.

General Electric Co., Ltd. [’dsænaral
i’læktrik ’kämpani ’limitid], London, grl.
1889, et af Engl.s største
industriforetagender. Fabr. af elektr. maskiner og
apparater, kabler og isolationsmateriale. G
beskæftiger ml. 40- og 50 000 personer i
sine talr. fabrikker landet over.

general’feltmarskal, højeste
generals-rang i fl. fremmede hære. Værdighedstegn:
Feltmarskalstav.

generalfiskal, et efter 1660 oprettet da.
embede som øverste statsanklager i sager
om embeds- og statsforbrydelser.
Beklædtes af en højesteretsadvokat.
Embedet blev ophævet efter grundloven af
1849.

generalforklaring, den opgørelse som
indehaveren af et kreditoplag hvert
kvartal indsender til toldvæsenet med
specifikation over ind- og udgåede varer samt
de på kreditoplaget værende
varebeholdninger.

generalforsamling, et møde, hvortil
samtlige medl. af en forening ei.
sammen-slutn. ei. samtl. aktionærer i et
aktieselskab er mødeberettigede, g har i reglen
den højeste myndighed i foreningens ei.
selskabets anliggender.

generalfuldmagt, fuldmagt til at bestyre
samtlige anliggender (ei. alle anliggender
af en vis art) på en andens vegne.

Generalguvernementet, fra 10. 8. 1940
ty. betegn, for de dele af Polen, der ikke
indlemmedes i Tyskl. 1939; 1942
udvidedes G med de vestukrainske områder
(omkr. Lvov).

generalguvernør, embedsmand, der som
øverste repræsentant f. regeringen styrer
et landområde; evt. også m. militær
myndighed. I det gl. Rusl. var g øverste
lokalembedsmand. Hvor krigsførende magt
erobrer fremmed territorium, kan g
anvendes som titel for lederen af områdets
admin.

generalhandel, inden for
eksportstatistikken den samlede udførsel af varer,

1689

mods. specialhandel, der kun omfatter
udførsel af landets egne varer, men ikke
genudførsel af tidl. importerede varer,
gene’ra’lia (lat.), oplysninger af alm.
karakter om en person (alder, stilling,
bopæl m. m.).
generalinspektør, officer, oftest af
ge-neralsklassen, der skal overvåge en
våbenarts uddannelse m. m.
generalintendant, embedsmand, der
leder hærens forplejningstjeneste, g er
ligestillet med generalmajor,
generalisation (lat.), almindeliggørelse,
slutning fra enkelttilfælde til
almensætninger ei. fra det mindre omfattende til
det mere omfattende,
generali’se’re (lat.), almindeliggøre,
udvide en sætnings anvendelse til nye
områder.

genera’lissimus, general, der fører et

riges hele landkrigsmagt,
gene’ra’liter (lat.), generelt,
generali’te’t, i ældre tid sammenfattende
navn for alle hærens generaler samt for
et landmilitært regeringskollegium (som
det 17. årh.s krigskollegium).
Gener alkirkeinspektionskollegiet,da.
regeringskollegium (1737-91) til
overopsyn med alle kirk. forhold,
generalkom’mando, dels området en
»kommanderende« general er sat over,
dels hans stab og faghjælpere.
Generalkommissariat (s-kollegiet),
admin. under enevælden i Danm. særlig
militærvæsenets økonomi,
generalkonsul, højeste konsulgrad; g er
som regel overordnet i forhold til sit
lands konsuler i et bestemt distrikt.
general1 krigskommissæ’r, betegn, for
en embedsmand, der fra 1662 styrede den
da. hærs pengevæsen og 1794-1851
udskrivnings væsenet,
generalkvar’te’rmester, i nogle hære
overgeneralens ei. generalstabschefens
nærmeste hjælper i krig.
generalkvittering, d. s. s.
saldokvittering.

generallæge, i Danm. chefen for hærens
lægekorps. Ligestillet med generalmajor,
general’løjtnan’t, næstlaveste
generals-grad. g er i Danm. chef for
generalkommandoen, i Frankr. (général de division)
oftest fører for en division,
generalmajor, laveste generalsgrad.
Kaldes i fl. hære brigadegeneral,
generalmarch (egl: almen afmarch),
militært signal, der kalder alle til
alarmpladsen.

General Motors Corporation
[’d3æna-ral ’mo:t3rz kårp3’ræ:j3n],en af de største
amer. automobilkoncerner, grl. 1908. G
driver en udstrakt fabrikation af biler,
elektr. tilbehør, køleskabe m. m. 1947 var
aktiekap. $724 607 800. antal arbejdere
og funktionærer 375 689, årsprod.
1 925 857 vogne. Ved udgangen af 1945
havde G leveret for over 12 milliarder $
(ca. 57’/j milliard kr.) krigsmateriel til
2. Verdenskrig. Til koncernen hører
bilfabrikkerne Buick, Cadillac, Chevrolet,
Oakland, Oldsmobile, Opel, Pontiac, la
Salle og Vauxhall. G har samlefabrik i
København,
generalnævner, d. s. s. fællesnævner,
gene’ra’lpardo’n, benådning af en større
kreds af forbrydere, især sådanne, som
har begået forbrydelser af en bestemt art.
generalpause, en fælles pause på en ei.
fl. takters længde for et helt orkester ei.
ensemble.

generalpolice i vareforsikr. (som led i
søforsikr.) omfatter, mods. takseret
police, alle varer, den forsikrede i det
på-gæld. tidsrum modtager ei. afsender m.
pligt til at forsikre,
generalprokurør, embedsmand under
den da. enevælde. Skulle opr. (1660erne)
føre tilsyn m. inddrivelsen af kronens
fordringer. Fra 1730erne knyttet til
kancelliet som kronens juridiske rådgiver;
deltog navnlig i udarbejdelsen af love,
næst efter præsidenten kancelliets ledende
mand. g var som regel fremragende
jurister (Stampe, Colbiørnsen, Ørsted).
Bortfaldt 1872 ved Algreen Ussings død.
generalprævention, hensynet til at
tilskynde borgerne i alm. til at afholde sig
fra lovovertrædelser.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0606.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free