- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1783,1784,1785

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Hamilton ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Hampden

handelskalender

Reb af h er meget modstandsdygtige
over for fugtighed. På
grund af differencer i
fiberindhold etc. ml.
han- og hunplanter
har der i Tyskl. og Sv.
været arbejdet med
dyrkning af tvekønnede
h-sorter (hermafroditer).
- h har bet. som
textil-og olieplante, men er i
begge henseender
mindre vigtig end hør.
Verdensproduktionen af
h-fiber var i 1939 : 415000 t. Størst prod.
har Sovj., især i grænseområdet mellem
Storrusl. og Ukraine (S f. hørbæltet);
men størst eksport og de bedste
kvaliteter har Italien, hvor avlen er udbredt
i den sydøstl. del af Posletten og den
napolit. Campagna. - Verdensprod. af
h-frø i 1939: 260 000 t. Også her
dominerer Sovj., der leverer henved V3 af
verdensprod. Andre producenter er
Manchuriet, Polen og Rumænien.

Hampden f’håmpdan], John (ca.
1595-1643), eng. politiker. Godsejer, bl.
’ parlamentets førere mod Karl 1. Nægtede
1637-38 at betale de ubevilgede
skibs-penge.

hampefrø, de 3-4 mm store, bredt
ægformede frø af hamp. h indeholder, en
fed olie, der efter udpresning anv. til
fernis og sæbe; resten,
hampefrøka-ger, anv. til kreaturfoder, h bruges også
som fuglefrø.

Hampshire [’hämplia], eng. grevskab.
Hovedstad: Winchester. Deles i
Southampton og Wight.

Hampstead [’håm(p)stid], nordvestl.
bydel i London; 95 000 indb. (1948). I H
ligger parken H Heath [-’hi:/>] (195 ha).

Hampton [’häm(p)t3n], lille eng. by ved
Themsen 20 km SV f. London. Kendt for
slottet H Court Palace [-’kå:t’pälis],
påbegyndt 1515; berømt malerisamling
og park.

Ham’rin, Felix (1875-1937), sv. politiker.
Jurist; liberal, 1912-14, 1918-34 i 2.
Kammer, derpå i 1. Kammer. Knyttet til
Ekman; handelsmin. 1926-28,
finans-min. 1930-32, statsmin. efter Ekmans
fald aug.-sept. 1932, leder f. Frisindede
Folkeparti. Landshövding 1934-37.
Bidrog til stærkere forsvarsordn. 1936.

Hamrum, 1) Danm.s største herred,
Ringkøbing amt, omkr. Herning; 1253
km2; 53 168 indb. (1945; inkl. Herning);
kendt bindeegn; 2) stationsby
(Silkeborg-Herning); 1001 indb. (1945).
Tekstilindustri.

hamster (ty.) (Cri’cetus cri’cetus), broget,

korthalet gnaver, lidt over rottestørrelse,
samler store vinterforråd. Mellem-Eur.
Skindet anv. som pelsværk.

hamstring (opkaldt efter hamsteren),
ekstraord. vareopkøb p. gr. af forventet
varemangel.

’Hamsun [-sün], Knut (f. 1859), no.
forfatter. Fattigmandssøn. Levede en
årrække som vagabond i No. og Amer.
Gennembrud med Sult (1890), skildr, af
en sultende digters febrile fantasiliv.
Ejendommelig for denne og flg.
romaner, den naturmystiske Pan (1894) og
kærlighedsfortællingen Victoria (1898),
er det lyriske, stemningsbevægede sprog.
Det moralske hovedtema i H-s store

38*

1783

romaner, modsætn. ml. byens golde og
naturens frodige mennesker, er positivt
anv. i Markens Grøde (1917), kritisk i
Konerne ved Vandposten (1920), Sisste
Kapitel (1923) og i trilogien om
landstrygeren August (1927-33). Som
tids-kritiker og sprogkunstner har H øvet
betydelig indflydelse på nord. litt.
Nobelprisen 1920. - 14. 6. 1945 blev
Hin-terneret på sin ejendom, sigtet for unat.
holdning under besættelsen; 23. 6. 1948
ved højesteret idømt en erstatning på
325 000 kr. for medlemsskab af og
propaganda for Nasjonal samling. (Portræt sp.
1787).

Han [fon], kinesisk dynasti 206 f.-220
e. Kr.

Hanau [’ho:-], ty. by ved Main, 0 f.
Frankfurt, Hessen; 42 000 indb. (1939).
Fabrikation af guld- og sølvvarer,
diamantsliberier m. v. Ca. 90 % ødelagt i 2.
Verdenskrig.

hanblomst, en særkønnet blomst, idet
den kun besidder støvdragere, der
danner hanlige kønsceller.

hand [hånd], eng. hestemål = 4 inches =
10,16 cm.

handel, i samfundsøkon. bet. den
organiserede omsætning af økon. goder; i
pri-vatøkon. bet. h erhvervsmæssigt køb af
goder og videresalg deraf for at opnå en
fortjeneste, h i første bet. vil p. gr. af
arbejdsdelingen være nødv. i ethvert
moderne samfund; men den kan tænkes
udført såvel af en selvstændig
handelsstand som af brugsforeninger, industriens
salgskontorer, sovjetkontorer osv. h-s
samfundsøkon. opgaver er at udligne
forskelle i sted, tid, kvantitet og kvalitet ml.
produktion og forbrug. Ved at løse disse
opgaver bringer den menneskene forøget
behovstilfredsstillelse og er derved
produktiv ligesom f. eks. den egl.
varefremstilling. h-s udvikling i nyere tid
kendetegnes af en specialisering af
virksomhederne, især efter vareart og trin i
omsætningen samt udskillelse af
bifunktioner, som købmændene tidl. selv udførte,
i selvst. erhverv, f. eks. transport,
oplagring, forsikring, efterretningstjeneste.

handelsagent, selvst.
forretningsdrivende, der for en anden påtager sig at
virke for afsætn. af varer, h er særlig
vigtig i distancehandelen. Cif-agent
kaldes en oversøisk eksportørs repræs. på
eur. importpladser, idet han sælger på
cif-basis. Regler f. virksomhed som h
findes i kommissionsloven af 8. 5. 1917,
jfr. næringslovens § 57.

handelsattaché, en til et gesandtskab
knyttet embedsmand, hvis
arbejdsområde er handelssager.

handelsbalance, opgørelse af værdien af
et lands indførsel og udførsel af varer
gnm. en periode (et år), h er oftest
hovedposten på landets betalingsbalance.
I tilf. af udførselsoverskud betegnes h
som positiv, aktiv ei. gunstig. Danm. har
bortset fra enkelte krigsår haft’ negativ
(passiv) h.

Handelsbank, Kjøbenhavns, grl. 1873,
en af Danm.s 3 private hovedbanker.
Aktiekapital 50 mill. kr.

handelsbøger, de bøger ei. lign., hvori en
erhvervsvirksomheds bogholderi føres. I
st. f. indbundne bøger anv. nu mere og
mere løse blade og kort til bogføringen.
If. bogføringsloven skal
bogføringspligtige mindst føre kassebog, hovedbog
samt - medmindre den årl. status
indføres i hovedbogen - statusbog. Disse
bøger skal autoriseres, d. v. s. efter
gen-nemdragning med en snor forsynes med
segl og påtegning om sidetal af
myndighederne (i Kbh. magistraten, ellers
politimesteren), således at ingen blade kan
fjernes ei. nye indsættes.

handelsdomstole, domstole, der
påkender handelssager. I Kbh. findes en særlig
sø- og handelsret. I handelssager, der
påkendes af landsretten i første instans,
kan retten bestemme, at to
handelskyn-dige dommere skal medvirke. Også i visse
købstæder findes særlige h.

handelsfejl hos husdyrene kaldes sådanne
mangler hos et afhændet dyr, som
berettiger køberen til over for sælgeren at
fremsætte krav om, at handelen skal gå

1784

Carl Hammerich. L. L. Hammerich.

tilbage, om forholdsmæssigt afslag i
købesummen ei. om erstatning. Sådanne
krav afgøres af en voldgiftsdomstol og
kan ikke indbringes for de alm.
domstole. Klage skal være indsendt til
politimesteren (i Kbh. magistraten) inden 30
dage efter leveringsdagen,
handelsflag, flag anv. af et lands
handelsskibe; i alm. d. s. s. nationalflaget;
i Skandinavien stutflag mods. splitflag,
der er orlogsflag; det brit. h er et rødt
flag med nationalflaget (Union Jack)
i øverste, indre hjørne,
handelsflåde ei. koffardiflåde, et lands ei.
rederis samlede antal skibe og fartøjer
til transport af passagerer og varer.
(Danm.s h se sp. 871).
De vigtigste landes handelsflåder i juni 1947
i 1000 BRT

USA.......................... 32 891

England.......................21 549

Japan......................... 5 630

Norge......................... 3 762

Holland....................... 2 441

Frankrig...................... 2 327

Sovjetunionen................. 2 164

Sverige........................ 1 830

Panama....................... 1 707

Italien........................ 1317

Spanien....................... 1 140

Grækenland................... 1 027

Danmark..................... 1 025

Kina......................... 650

Brasilien ...................... 606

Tyskland..................... 598

Argentina..................... 591

Belgien....................... 366

Finland..................288

Island........................ 42

Handelsforeningers
Fællesorganisation, De Danske, stiftet 1890, indt.
1938 kaldet De Kjøbenhavnske
Handels-foreningers Fællesrepræs., sammenslutn.
af en række landsorganisationer,
branche-foren. m.v. af detailhandlere med i alt ca.
24 000 medl. En af detailhandelens
hovedorganisationer. Udgiver ugebladet
Danmarks Handels Tidende,
handelsfuldmagt. En
handelsmedhjælper er if. sædvane beføjet til visse
retshandeler på principalens vegne
(stillings-fuldm.). En vidtgående h, som
firmaloven giver særlige regler om, er prokura,
handelsgeografi, gren af
antropogeo-grafien, der beskæftiger sig med varernes
fremstilling og vareomsætningen og
betingelserne herfor,
handelsgødninger, kunstige gødninger,

der kan købes i handelen,
handelshøjskole, højere læreanstalt for
erhvervene, siden ö. 1900 oprettet i
næsten alle lande, h i Kbh. (tidl. Den
Han-delsvidensk. Læreanstalt) beg. 1917;
egen bygning 1939; omfatter 1) det
erhvervsøkon. grundstudium, gennemføres
på ca. 3 år som dagstudium (ca. 5
år som aftenstudium), slutter med H.
A.-eksamen, 2) de erhvervsøkon.
special-st udier, gennemføres på 4 år som
aftenstudium og slutter m. H. D.-eksamen,
3) forberedelse til handelsvidensk.
kandidateksamen (cand. mere.), h i Kbh.
forbereder endv. v. et 2-årigt studium f.
nysproglige studenter t. den 3-sprogl.
korrespondentprøve, ved et 2-årigt
aftenstudium t. den eensprogl.
korrespondentprøve, samt til translatøreksamen.
-Ved univ. i Århus oprettedes 1935 et
erhvervsøkon. fakultet, der ved et ca.
5-årigt studium forbereder t.
kandidateksamen (cand. oecon).
handelskalender, opslagsbog,
indeholdende adresser på forretningsdrivende,

1785

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0681.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free