- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1786,1787,1788

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Hamilton ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

handelskammer

handleform

institutioner m. v. KongerigetDanm.s
Handelskalender, grl. 1883,
udkommer årligt. Siden 1914 udg. af J. H.
Schultz A/S.
handelskammer, institution, ofte m.
halvoff. præg, dannet af købmænd og
hyppigt tillige af folk fra beslægtede
erhverv, til fremme af erhvervsmæssige,
især kommercielle interesser. Udenl. h
dannes af en bestemt nations (evt. fl.
nationers) købmænd bosiddende i et
fremmed land; især eng. købmænd har
oprettet talr. h verden over. 1 Danm.
findes først og fremmest
Grosserer-Societetet og Provins-h.
Handelskammer, Det
Internationale, oprettet 1920, har til formål at
lette.det internat, handelssamkvem gnm.
kontakt ml. de forsk, landes
forretningsmænd og disses organisationer. I de
deltagende lande findes nat. komiteer;
central i Paris,
handelskommission,
kommissionsfor-hold, hvor kommissionæren er
handlende, og det drejer sig om køb ei. salg, som
falder inden for hans bedrift.
Handelskommission, Statens, et 1939
oprettet admin. organ i Sv.. som leder
udenrigshandelens regulering,
handelskompagnier, især betegn, f. de
store eur. handelsselskaber, der i 17. og
18. årh. drev oversøisk handel og
kolonisation. h udstyredes gerne af
regeringerne m. privilegier og havde i det hele
statsmagtens bevågenhed. Særlig de holl.
og eng. h var betydningsfulde. Også
Danm. har haft en række h, således det
efter sin tid meget omfattende Asiatisk
Kompagni (grl. 1732) og dets forgænger
Ostindisk Komp. (1616) samt Vestindisk
Komp. (1671), ved hvis hjælp de
da.-vestind. øer erhvervedes,
handelskrig, gensidige handelspolit.
repressalier ml. forsk, lande, f. eks.
import-spærring ei. toldforhøjelser,
handelskøb, køb og salg ml. handlende
i eller for deres bedrift. Købeloven giver
særl. regler f. h i modsætning til andre
køb.

handelslære, 1) læren om en række
forhold, der er af bet. v. praktisk
forret-ningsudøvelse; f. eks. køb og salg,
befragtning, veksler, told, checks osv. 2) Et
ungt menneske, der af en
næringsdrivende antages til uddannelse i handels- og
kontorfaget, siges at stå i h. Er vedk. v.
antagelsen under 18 år, skal der oprettes
lærekontrakt,
handelsmedhjælper beskyttes over for
arbejdsgiveren ved funktionærloven og
ferieloven (begge af 13. 4. 1938), hvis
bestemmelser ikke kan fraviges til ugunst
for h.

handelsministeriet, da. ministerium,
oprettet 1908. 1929-35 var søfarten
udskilt fra h, som 1935 fik navnet
Ministeriet for Industri, Handel og Søfart. 1947
blev fra h udskilt et forsyningsmin. Under
h hører Direktoratet for Vareforsyning
og Prisdirektoratet,forsk, tilsyn med visse
erhverv (f. eks. Banktilsynet), en række
nævn vedr. varefordeling m. v.
handelsmuseum, en især i Mellem-Eur.
anv. betegnelse f. institutioner, der i
reglen oprettes él. støttes af staten og har
t. formål at formidle oplysn. om
handelsmæssige forhold, især m. henblik på
fremme af eksporthandelen.
Handelsmænds Uddannelse,
Foreningen til Unge, stiftet 1880, ejer og
driver Handelshøjskolen og
Købmandsskolen i Kbh., Den Da. Købmandsskole
i London samt Niels Brocks
Handelsskole, ligesom den bistår unge
handelsfolk, der søger udd. i udlandet.
Foreningens formue og legater udgør godt 6
mill. kr.

handelsnæring, erhverv, der går ud på
at sælge varer, som er indkøbt m. salg
for øje. Til udøvelse af h kræves som
hovedregel næringsbrev.
Handels- og Kontorist-Foreningen,
stiftet 1841 for at skabe et samlingssted
f. handelsstanden i Kbh. t. oplysning og
adspredelse samt t. fremme af standens
alm. interesser. 30. 6. 1948: 2695 medl.
Handels- og
Kontormedhjælperforbund, Dansk, en i 1900 stiftet sam-

1732

Knut Hamsun. Herm. v. Hanneken.

menslutning af Danm.s fagl. handels- og
kontormedhjælperforeninger til højnelse
af standen v. fagl. og socialpolit.
forbedringer. Danm.s næststørste fagforbund.
Tilsluttet De Samv. Fagforbund. 1. 7.
1948: 59 842 medl.
Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg, samling af genstande, modeller,
billeder m. v., som belyser da. handels
og søfarts historie, herunder
kolonihistorie, told-, havne-, fyr- og
redningsvæsen, nautiske instrumenter,
skibsbygning m. m.; grl. 1914, selvejende
institution med statstilskud, gratis lokaler på
Kronborg.

handelsomkostninger, i alm. i
handelsvirksomheder alle til vareomsætningen
nødv. udgifter ud over selve varekøbet,
som husleje, løn, renter; i fabriksvirks.
udg. t. salgets gennemførelse (mods. udg.
til produktionen),
handelspas, pas, der i visse lande kræves
af udenlandske handelsrejsende, som vil
optage ordrer i landet. 1 Danm. kræves
if. næringsloven et adgangsbevis, der
udstedes af toldvæsenet mod en afgift,
handelsplads, i Danm. en by der i
admin., kommunal og næringsretlig
henseende indtager en mellemstilling ml.
land og købstad. Der findes nu kun 1
h, Marstal,
handelspolitik, statens forholdsregler
vedr. udenrigshandelen, herunder
han-delstraktater, toldpolitik og
valutarestriktioner,
handelsregister ei. firmaregister, den
fortegn., som føres - i Kbh. og
købstæderne af magistraten, andetsteds af
politimesteren - over forsk, i’firmaloven
angivne forhold vedr.
erhvervsvirksomhederne, såsom deres navn, art,
underskriftsforhold m. v., hvorom
virksomhederne er pligtige at indgive anmeldelse.
I forb. m. registreringen offentliggøres
disse anmeldelser i Statstidende,
handelsrejsende, person, der for en
handlende rejser fra sted til sted for at
skaffe aftagere til dennes varer, h kan
repræs. et ei. sjældnere fl. firmaer, h
kan ikke uden firmaets bemyndigelse
afslutte bindende salg for dette,
medmindre han er forsynet med dets
slutseddelblanketter, og må ikke uden firmaets
bemyndigelse modtage indbetalinger,
afgøre reklamationer ei. lign. h lønnes m.
provision, ofte tillige m. fast løn, ligesom
firmaet hyppigt dækker hans
rejseomkostninger,
handelsret, de for handelsforhold
(herunder køb og salg, veksler og checks,
varemærker, konkurrenceforhold)
gældende regler,
handelssager, borgerlige retssager, i
hvilke kendskab til handelsforhold
skønnes at være af bet. Behandles i Kbh. af
Sø- og Handelsretten; udenfor Kbh. kan
nedsættes særlige handelsretter,
handelsskoler. Handelsskoleloven af 23.
6. 1920 inddeler de statskontrollerede og
-understøttede h i 3 grupper: I) Skolerf.
handelslærlinge findes i alle købstæder og
mange stationsbyer, i alt ca. 140; de
varetager den lovpligtige teoret.
uddannelse af handelslærlinge, som efter
normalt 3 års undervisn. m. 6-8 ugentl.
timer slutter m.
handelsmedhjælper-eksamen. 2) Skoler f. handelsmedhjælpere
findes i 12 byer; de giver dagundervisn.,
normalt i 1 år, sluttende m.
handelseksamen. 3) Høiere h (handelsgymnasier)
findes i Ålborg Århus og Kbh.; de
omfatter et 2-årigt kursus og forudsætter
mindst realeksamen. Kursus slutter m.

1723

højere handelseksamen. Ved fl. h findes
kursus i enkelte fag, som i reglen kan
afsluttes m. en statskontrolleret eksamen.
- Undervisn. på handelshøjskolen falder
uden for dette system af h.
handelsspionage, hemmelig
efterretningsvirksomhed iværksat af en
krigsførende magt for at skaffe oplysninger
om fjendens handelssamkvem, navnlig
med neutrale stater,
handelssprog, 1) et fælles sprog, som i
større omfang anv. i internat,
handelssamkvem. Langt vigtigst som h i denne
bet. er eng. 2) Den særl. form af et
nationalt sprog, der, med fagudtryk osv.,
anv. i handelsliv og -korrespondance.
Handelsstandens
Gymnastikforening, Kbh., stiftet 1880. Omfatter
gymnastik, svømning, siden 1927 også
håndbold. Fl. gange Danmarksmester. 1948:
611 medl.

handelsstandsforening, den nu sædv.
betegn, for da. provinsbyers lokale
foreninger af (større) handlende samt
handelen nærstående erhvervsdrivende
(mæglere, skibsredere, revisorer m. fl.) til
varetagelse af fælles erhvervsmæssige
interesser. Der findes 77 h med ca. 7500 medl.,
sammensl. i 3 centralforeninger f. henh.
Jylland, Fyn,
Sjælland-Lolland-Falster-Bornholm. Fællesorgan for hele landet:
Provinshandelskammeret,
handelsstatistik, talmæssige opgørelser
af et lands udenrigske vareomsætning, i
nyere tid også undersøgelser vedr. de
indenlandske handelsforhold. Udover
oplysningerne i de ståt. årbøger findes den
vigtigste da. h i de månedlige
Handels-statistiske Meddelelser (vareomsætningen
med udlandet) og i tabelværket
Danmarks Vare indførsel og -udførsel, der
udkommer årligt. Inden for
eksportstatistikken skelnes ml. specialhandelen, der
kun omfatter udførsel af landets egne
varer, og generalhandelen, der tillige
omfatter genudførselen af tidl. importerede
varer.

handelssædvaner ei. -coutumer ei.
-usan-cer, de fremgangsmåder, der alm.
benyttes v. afviklingen af
handelssamkvemmet ml. forretningsdrivende indbyrdes,
h supplerer de enkelte
forretningsafslut-ninger på punkter, hvor der ikke er
truffet udtrykkelig aftale, ligesom bet. af
handelstekn. udtryk (fob, franco m. fl.)
ligger i h. h foreligger i reglen ikke skriftl.
udformet; de er forsk, efter sted, branche
osv.

handelstraktater, traktater ml. to ei.
fl. lande om deres indbyrdes
handelsforhold. Indtil den økon. verdenskrise efter
1929 medførte en indgribende regulering
af landenes udenrigshandel, indeholdt h
i hovedsagen kun generelle regler vedr.
vilkår for handel og transport. Som led
i reguleringen af vareudvekslingen ml.
landene træffes desuden nu hyppige
aftaler om dennes art og omfang; sådanne
aftaler antages ikke omfattet af
grundlovens § 18, hvorefter rigsdagens
samtykke kræves til handelstraktaters
afslutning.

handelsvidenskab, de kundskabsgrene
og dele af forsk, videnskaber, som hører
til teoret. handelsudd.
Handelsvidenskabelige Læreanstalt,
Den, 1933-39 det off. navn for
Handelshøjskolen i Kbh.
handelsvægt, de vægtstørrelser, der
benyttes i alm. varehandel mods. guld-,
sølv-, juvel- og medicinalvægt m. m.
(i Engl. avoirdupois-vægt, mods.
troy-vægt).

’handicap (eng., egl: hånd i hue, en gl.
lodtrækningsleg med opmandskendelse),
1) (idræts)konkurrence, hvori deltagerne
søges ligestillet gnm. lettelser for de
mindre dygtige ei./og besværliggørelser for
de mere dygtige; 2) besværliggørelse
(sjældnere: lettelse) af nævnte art.
-’handicapped [-paö], ugunstigt stillet,
handie-talkie [’händitå:ki] (eng. hand
hånd -(- talk tale), radiosender og
modtager, der kan bæres i hånden under brug.
Kan udformes som en mikrotelefon.
handleevne, jur., d. s. s. habilitet,
handleform, gramm., d. s. s. aktiv
dia-these.

1788 1732

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:50:12 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0682.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free