- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1972,1973,1974

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Hudson Strædet ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

hulstav

humusteorien

Alex. v. Humboldt. David Hume.

h-s udstrækning. Et h-s brændpunkt B er
billedpunktet for en uendelig fjern
lysgiver (Solen) i aksens retning, og dets
afstand fra h, brændvidden, er det halve
af radius til kuglefladen. Ligger
genstanden inden for brændpunktet, bliver
billedet opret og indbildt som ved
almindelige spejle, men forstørret
(barber-spejl). Ligger genstanden uden for
brændpunktet, dannes omvendte og virkelige
billeder, der kan opfanges på en skærm,
og som er forstørrede ei. formindskede,
eftersom genstanden befinder sig inden
for ei. uden for centrum C. Anbringes en
lyskilde i h-s brændpunkt, vil de fra h
tilbagekastede stråler blive parallele.
Dette anv. i projektører, hvor man dog
i stedet for et kugleformet (sfærisk) h
bruger et parabolsk spejl, for hvilket
billeddannelsen i brændpunktet er
matematisk nøjagtig. Parabolske spejle anv.
i spejlteleskoper,
hulstav, d. s. s. hulkehl.
hulstensdæk [’hu:l-],form
foretageadskillelse, bestående af jernbetondæk med
indstøbte hule blokke af moler, slaggebeton
ei. a. (såk. hulsten), som udover mate-

rialebesparelsen skal bevirke bedre
isolation over for varme og lyd. Anv. under
efterkrigsårenes vanskelige
materialesituation meget i boligbyggeri, men er
ikke velegnet i fabriksbygninger,
hulsvøb t’hu:l-] (Chaero’phyllum), slægt af
skærmblomstfam.; knudret h (C.
temu-lum) med håret, rødplettet stængel er
alm. i Danm.
hulsøm [’hol-], udtrækning af tråde på
stoffets ene led m. en ved kastning ei.
stopning varierende sammenbundtning af
de tilbagestående tråde, h syes i forb. m.
størsteparten af vore hvide
almuebroderier.

hulvener [’hu:l-] ei. huldrer (vetiae cavae),
de store blodårestammer, der fører blodet
fra legemet ind i hjertets højre forkammer.
Der findes en øverste i brysthulen og en
nederste i underlivshulen.
hu’ma’n (lat. homo menneske), som hører
til mennesket, menneskelig;
menneskevenlig.

humani’ora (lat. hu’manus menneskelig),

de humanistiske videnskaber,
huma’nisme (lat. hu’manus menneskelig),

1) opfattelse, if. hvilken de mennesk.
individers udvikling ei. velfærd er
højeste mål; 2) Renæssancens genoplivelse af
oldtidens kultur bl. a. ved Reuchlin,
Erasmus og Melanchthon,
huma’nist, den, der bygger på
kendskabet til humaniora (de humanistiske
videnskaber),
huma’nistiske videnskaber,
videnskaber, der har mennesk. kultur (navnl.
åndslivet) til genstand, f. eks. hist.,
sprog-vidensk., litteraturvidensk. osv.
l’Humanité [lymani’te] (fr:
menneskeheden), fr. dagblad, grl. af J. Jaurés 1904
(socialistisk), fra 1921 kommunist. Udk.
ikke under den ty. besættelse, på ny efter
kapitulationen. Oplag 1945: ca. 300 000.
humani’te’t (lat.), menneskelighed,
menneskevenlighed,
humani’tæ’r (fr.), menneskekærlig,
filantropisk.

Humber [’hämba], fælles mundingstragt
for floderne Trent og Ouse i NØ-Engl.

med byerne Hull og Grimsby. Omkr. II

brydes jernmalm.

Humble [’homla], da. stationsby, sydl.
Langeland; 680 indb. (1945).

’Humboldt, Alexander von (1769-1859),
ty. naturforsker og geograf; 1799-1804
rejser i S- og Ml.-Amer., 1829 i
Centralasien; hjembragte righoldige saml., udg.
værdifulde skildringer og regnes for en
af den moderne geografis grundlæggere.
H har grl. plantegeogr. og givet bidrag
til klimatologien (fremstillede de første
isotermer), geologien, etnografien m. m.
I det store værk Kosmos, EntwurJ einer
phys’schen Weltbeschreibung (5 bd., 1-4:
1845-58; bd. 5: 1862 efter H-s død) har
H forsøgt at give en fremstilling af
datidens naturvid, viden. (Portræt).

’Humboldt, Wilhelm von (1767-1835), ty.
filolog og politiker. Påvirket af fr.
frihedsideer; 1809-19 preuss, min.; grl.
univ. i Berlin 1810, arbejdede efter 1815
forgæves på friere forfatn. og nat. ty.
politik.

Humboldt Gletscher, nordgrønl.
gletscher (indlandsisrand), der i en bredde
af 90 km træder ud i Kane-bassinet
(79-80° n. br.).

’Humboldt-strømmen, d. s. s.
Perü-strømmen.

’humbug [-bog] (eng.), svindel, bedrageri.

Hume [hju:m], David (1711—76), eng.
filosof. Hovedværk: A Treatise of Human
Nature (afhandling om den
menneskelige natur) (1739-40). Det centrale
i H-s filos. er hans radikale empirisme:
Vore forestillinger (ideas )har kun objektiv
gyldighed, hvis de er kopier af iagttagelser
(impressions). En nødvendig sammenhæng
ml. årsag og virkning kan ikke påvises,
men vor forestilling derom beror på, at
vi v. iagttagelse af faktisk
tidssammen-hæng ml. begivenheder er blevet vant t.
at tænke på den ene, når den anden
foreligger. Tings og jeg’ets objektive eksistens
kan heller ikke godtgøres. Religionernesi
opståen behandles historisk og søges
psykol. forklaret. (Portræt).

hume’rale (lat. humerus skulder),
skulder-klæde, del af den kat. præsts liturgiske
ornat.

’humerus (lat.), overarmsbenet.

hu’mi’d (lat.), fugtig.

humle (’Humulus), slægt af hampfam.;
flerårige, særbo urter
med til højre slyngende
stængler.
Hunblomsterne i koglelign. stande
(h-kopper),
hanblomsterne i top. 2 arter; i
Danm. er alm. h (H.
lupulus) alm.
vildtvoksende i skove og
langs gærder.
Hunplanten dyrkes, idet
hunblomsterne bl. a. p. gr.
af deres indhold af
lu-pulin anv. i ølindustrien.
Tidl. spillede h-dyrkning
en rolle i Danm., men
nu benyttes mest
indført h.

humle (egl. samme ord som humle —
humlebi), gl. strengeinstrument med liggende
lydkasse, nært beslægtet med den no.
langeleik.

Humle, Lauritz Georg Villiam (f. 1884),
da. jernbanemand. Siden 1942 chef for
statsbanernes 2. distrikt (Jylland-Fyn).

humlebier (’Bombus), store, hårede,
een-årige bier. Dronningen
grundlægger hvert forår
et nyt samfund. Boerne
hos nogle underjordiske,
hos andre overjordiske.
Visse langsnablede h er
af stor bet. for
rødkløverens bestøvning. I
Danm. en række arter.

Humlebæk, da. stationsby (Kystbanen),
ca. 10 km SSV f. Helsingør; 744 indb.
(1945). Havn; sommeropholdssted.

humle-snegleb ælg (Medi’cago lupu ’lind),
art af ærteblomstfam.; gule kroner,
bælgen snoet. Alm. i Danm. ved veje og på
marker.

humleæder (Hepi’alus ’humuli),
sommerfugl af rodædernes fam. Larven lever af

forsk, rødder. Skadelig.

Humlum, Johannes (i. 1911), da. geograf,

prof. v. Århus Univ. 1943. Studierejser
til Lappland, Isl., Polen, Rusl., Ungarn,
USA m. m. Har især beskæftiget sig med
erhvervsgeografi. Deltager i
Haslund-Christensens ekspedition til Afghanistan
1948.

’Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837),
ty.-cech. komponist, deb. 1788 som
pianist. Elev af Mozart. Var en fremragende
pianist og har hovedsagelig komp. for
klaver.

Hummeltofte, lystgård ved Kgs. Lyngby,
grl. 1745; bl. a. beboet af D. G. Monrad.
Nyere bygn. Børnehjem fra 1946.

hummer (’Homarus vul’garis), stort,
blåsort, 10-benet krebsdyr; indtil 40-50 cm.
Ret alm. i Danm., på stenet bund indtil

Hummer, han.

30-40 m dybde. Mod S til Store-Bælt
og Øresund. Hunnen bærer æggene under
halen i ca. 1 år. De spæde unger
fritsvømmende. h vokser langsomt og bliver
først kønsmoden efter 6-7 år. h lever af
fisk og ådsler. Genstand for fiskeri,
navnlig i Skagerrak og nordl. Kattegat. Bliver
rød efter kogning.

’humor (lat. humor vædske), 1) udslag af
velvillig, sympatisk indstilling over for
komiske fænomener; 2) hos Kierkegaard
og Høffding betegn, for en total
livsanskuelse ei. stemning, der har øje for
menneskelivets komik og naragtighed
uden at tabe sympatien derfor ei. glemme
dets alvor (»den store h«).

humo’ra’lpatologi’ (lat. humor vædske
+ patologi), læren om sygdommens
oprindelse fra legemets vædsker, en teori,
som beherskede med. indtil midten af
19. årh. De nyeste tiders forskning har
på mange punkter givet h et nyt
grundlag, men navnet bruges kun om de gl.
teorier.

humo’ra’l regulering (lat. humor
vædske) taler man om, når visse af
organismens funktioner reguleres gnm. specielle
stofler i blodet (f. eks. hormoner) ei. gnm.
ændringer i dettes sammensætning (f. eks.
dets kuldioksydindhold), i mods. til
regulering ad nervøs vej.

humo’reske inden for alle kunstarter,
humoristisk frembringelse af lille omfang.

humo’rist, kunstner (især forf.), hvis
lune, humor ei. dermed beslægtede
grundstemning udtrykkes i hans værker.

Humours, Comedy of [’kåmadi av [-’hju:-maz],-] {+’hju:-
maz],+} eng. lystspil-genre, i hvilken
menneskelige særheder latterliggøres, f. eks.
Ben Jonsons komedier. Senere repr. for
genren er Moliére og Holberg.

’Humperdinck, Engelbert (1854-1921),
ty. komponist; 1879-81 assistent hos
Wagner i Bayreuth. 1900 prof. ved
konservatoriet i Berlin. Komp. hovedsagelig
operaer, bl. a. Hänsel und Gretel (Weimar
1893).

’humus (lat. jord(bund)), mørkt farvede
org. stoffer, som dannes v. forrådnelse af
døde plantedele, h giver mulden dens
mørke farve og er af stor indflydelse på
dens konsistens og vandkapacitet, men
uden større næringsværdi for planterne.
Efterhånden nedbrydes h helt til uorg.
stoffer (hvorved de deri forekommende
grundstoffer, bl. a. kvælstof, bliver
tilgængelige for planterne); dette kræver
dog tilstedeværelse af baser (f. eks. kalk)
til neutralisation af de dannede sure forb.,
samt gennemluftning af jorden. Er disse
betingelser ikke til stede, ophobes h og
danner mor (mår) (ofte i skove) ei. tørv
(i moser).

humussyrer, amorfe, organiske, sure
stoffer, der dannes i muld, tørv o. 1. Det
er hidtil ikke lykkedes at isolere
bestemte h.

humusteorien, gl. teori allerede fremsat
af Aristoteles gående ud på, at planterne

1972

1973

1974

Gren af humle

med hunlige
blomsterstande.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0744.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free