- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
1981,1982,1983

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Hunt ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Husassistenternes Fagskole

huslejeforsikring

marekat, lever på jorden. Afrikas stepper
og savanner.
Husassistenternes Fagskole, Kbh.,
skole til udd. af husassistenter på 3 og 6
mdrs. kursus med afsluttende eksamen.
Grl. 1. 11. 1906. G ns ti. elevantal 400.
Sorterer under handelsministeriet.
Hüsavik [’hu:savi:k], handelsplads i
N-Island ved Skjålfandi; 1200 indb. (1946).
Fiskeri.

husblas ei. fiskelim, fremstilles af den
tørrede, indre hud af svømmeblæren fra
forsk, arter stør, fortrinsvis fra de russ.
flodei;. Huden udblødes i koldt vand,
soltørres og bankes til den har den rette
konsistens, h skal være næsten hvid,
gennemsigtig, sejg, uden lugt og smag.
Hovedbestanddelen er som i gelatine
glutin (benlim), der betinger dens evne
til med vand at danne en stiv, ikke
klæbende gel. h bruges også som betegn,
for gelatine, der nu alm. anv. i
husholdningerne.

husbond, (i ældre sprogbrug) husherre i
forh. til tyendet, senere i forh. til hustruen.
Tillige anv. om godsejeren i forh. til
fæstebønderne, idet disse sidestilledes med
tyendet.

husbondhold, i ældre da. ret en afgift,
som i visse tilf. svaredes af en fæstebonde
til godsejeren ei. af en selvejerbonde til
kongen.

husbondret ei. husbondmyndighed, den
ægtemanden i ældre da. ret tilkommende
myndighed over hustruen. Dens sidste
rest: mandens ret til inden for Danm.s
grænser at bestemme ægtefællernes fælles
bopæl, bortfaldt ved ægteskabsloven af
1922.

husbuk (Hylo’trupes ’bajulus), træbuk,
hvis larver borer i tørt
nåletræ. Larven 2-3 cm,
tværsnittet ovalt; gnaver ureglm.
gange, der dog ikke berører
det yderste overfladelag.
Larvelivet varer 4-6 år. Angrebet
kendeligt på de ovale
flyvehuller. Meget skadelig, kan
ødelægge træværket fuldstændigt. Ikke
sjælden i Danm., synes i tiltagen. Kan
bekæmpes med gas- ei. varmebehandling. Den
voksne træbuk er ca. 2 cm, lever kort og
ses sjældent,
husbygningsteknikum, eetårigt
bygningsteknisk fortsættelseskursus for
elever, der har aflagt svendeprøve i et
bygningsfag og bestået afgangseksamen fra
en bygmesterskole. h findes i Kbh.,
Ålborg, Horsens og Odense,
husdyravl går ud på bevidst at lede
husdyrenes forplantning. Ved udvalg af de
til formålet bedst egnede individer og
sammenparring af disse stiles efter at
opnå en forbedring (forædling) af
husdyrbestanden. Rationel h må støtte sig på
avlsoptegnelser, stambogsføring,
ydelses-kontrol, afkomsundersøgelser m.v. Staten
yder hvert år et beløb til h; på
finansloven 1947-48 anvistes således l 552 000
kr., der i h. t. forsk, love fordeltes med
ca. halvdelen til forsøgsvirksomheden
(Landøkon. Forsøgslabor.) og halvdelen
til dyrskuer, kontrol- og kvægavlsforen.,
hesteavlsforen., svineavlscentre o. a.
avlsforanstaltninger.
Husdyrbrugsforsøg, Statens, grl. 1883
af N. J. Fjord. Forsøgsvirksomheden
administreres af Statens
Husdyrbrugs-udvalg (opr. 1919, 7 medl. udnævnt af
landbrugsmin. efter indstilling af
land-brugsorgan.) og gennemføres dels
ambulant og dels på statens gårde ved Hillerød
(Favrholm og Trollesminde) samt på
Landbohøjskolens dyrefysiol. afd.
husdyrvoldgift; sager om mangler ved
levende kreaturer, der er erhvervet v.
køb ei. bytte, skal afgøres af særl.
voldgiftsdomstole, og kan ikke indbringes for
de alm. domstole,
huse, okkult., i astrologien: horoskopets 12
dele af himmelhvælvingen tilknyttet
personlige forhold,
huse (Aci’penser ’huso), størart. Af
svømmeblæren fremstilles husblas,
husedderkopper (Tege’naria do’mestica
og T. der’hamii), edderkopper, hvis
tæppelign. spind danner det velkendte
spindelvæv i huse, på plankeværker osv,

1981

Husein, anden stavemåde for Husain.
Husfeldt, Erik (f. 1901), da. kirurg. 1943
chef for Rigshosp.s afd. for brystkirurgi
og prof. ved Kbh.s Univ. Udd. spec. som
lungekirurg. Under besættelsen medlem
af Danmarks Frihedsråd,
husflid, fremstilling af brugsvarer i
hjemmene til salg ei. eget brug, f. eks.
jydepotter, vævede og kniplede ting m. m.
For at forny denne h stiftedes i 1873
Dansk Husflidsselskab, og en række
husflidsforeninger oprettedes,
husfred (Hel’xine Solei’rolii) hører til
nældefam.; en urt med krybende,
tråd-formede stængler og meget små, runde
blade. Blomsterne ganske uanselige.
Hjemmehørende på Corsica og
Sardinien. Alm. stueplante,
husfred, i ældre da. ret den forhøjede
fred, som skulle herske i en mands hus,
og som medførte at forbrydelser imod
ham, som var forbundet med en
krænkelse af h, straffedes meget strengt. I
gæld. straffelov er der fastsat bøde ei.
hæfte indtil 6 mdr. (i visse tilf.
fængsel op til 1 år) fpr den, som krænker h
ved at trænge sig ind i fremmed hus,
husrum ei. skib ei. andet ikke frit
tilgængeligt sted.

husholdning, 1) kreds af personer m.
fælles midler til gennemførelse af
forbruget (husstand). Før den industr. udvikl,
dannede hver h en produktions-enhed,
men bortset fra tilberedn. af maden samt
hjemmets renholdelse er nu den
produktive virksomhed flyttet ud af h. I Danm.
fandtes 1940 ca. 1 160 000 husstande,
hvoraf ca. halvdelen var på 2 ei. 3
personer. Statist. Årbog indeholder
opgørelser af private familiers indtægter og
udgifter udarbejdet v. hj. af en række (på
frivillig basis tilvejebragte)
husholdningsregnskaber for private familier; 2) i økon.
teori ofte den virksomhed, der går ud på
at tilpasse indtægter og udgifter efter
hinanden, således udtrykket samfunds-h.
Husholdningsforeninger, De
Samvirkende Danske, stiftet 1921,
landsorganisation omfattende ca. 200 lokale
foreninger, væsentlig på landet,
husholdningsgæld, gæld, som er
pådraget af en ægtefælle til fyldestgørelse af
den dagl. husholdnings ei. børnenes
fornødenheder ei. for hustruens vedk. af
hendes særl. behov. For h hæfter begge
ægtefæller, uanset hvilken
formueordning der findes i ægteskabet, såfremt
udgifterne må betegnes som sædvanlige og
er pådraget, mens samlivet består.
Adgangen til at stifte sådanne forpligtelser
for den anden ægtefælle kan fratages en
ægtefælle af overøvrigheden,
husholdningsinspektør,
Undervisningsministeriets tilsynsførende med
hushold-ningsundervisningen i ungdoms- og
aftenskoler, på husholdningsskoler og andre
ungdomsskoler samt på
husholdningsse-minarierne. Stillingen oprettedes 1942.
husholdningskonsulenter, som regel
eksam. husholdningslærerinder ansat af
de forsk, husholdningsorganisationer som
rådgivere for husmødre og som
lærerinder ved kursus for husmødre og unge
piger. 1948 fandtes ca. 90 h i Danm.
husholdningskursus, vidensk.,
oprettedes 1945 af Undervisningsministeriet i
tilknytning til Århus Univ. Der afholdes
årlig 3 h af 5 mdr.s varighed i henh.
kost-lære, husholdningsteknik og
hushold-ningsøkonomi.
husholdningsorganisationer,
landssammenslutninger af lokale
husmoderforeninger ei. husholdningsforeninger ei.
-kredse, der er repræs. i Statens
Husholdningsråd. 1948 findes i Danm. flg. h: De
Da. Husmoderforeninger, De
Samvirkende Da. Husholdningsforeninger, De
Samvirkende Da. Landboforeningers og
De Samvirkende Da.
Husmandsforeningers Husholdningsudvalg samt
Arbejdernes Oplysningsforbund med tilsammen
ca. 200 000 medl.
Husholdningsråd, Statens, institution
under Indenrigsministeriet, oprettet i
henh. til lov 1935. H består af 9 medl.
hvoraf 4, deribl. formanden, udpeges af
indenrigsministeren, 4 af
husholdnings-organisationerne og 1 af Arbejdernes Op-

1982

Jan Hus.

U. v. Hutten.

lysningsforbund. Har til opgave at virke
til fremme af husholdningens
ernærings-mæss., hyg., tekn. og økon. forhold.
Rådets virksomhed omfatter bl. a.
undersøgelser og forsøg samt vejledning af
befolkningen,
husholdningsseminarier, institutioner
som udd. husholdningslærerinder. 1948
findes i Danm. 3 h, som er
statsanerkendte og ligestillede med de private
folkeskoleseminarier. Uddannelsen er
2-årig, afsluttes m. statseksamen. Der udd.
årlig ca. 100 hush.-lærerinder i Danm.
husholdningsskoler, institutioner, der
udd. unge piger til husmødre og
husassistenter. De fleste h har to 5-mdrs. kursus
årlig beg. maj og nov., enkelte dog 3, 6,
8 og 10 mdrs. kursus beg. til andre
årstider. h sorterer under
Undervisningsministeriet og modtager statstilskud i
henh. til lov. 1948 findes i Danm. 34
godkendte h med ca. 2400 elever.
Husholdningsudvalg,
Undervisningsministeriets, rådgivende udvalg best.
af 6 på husholdningsundervisningens
område sagkyndige personer. Nedsat i henh.
til lov af 4. 7. 1942.
husholdningsundervisning, beg. i
Danm. allerede i barneskolen, hvor
pigerne i de 2-3 øverste klasser modtager
obligatorisk h. For piger ml. 15 og 18 år
finder vederlagsfri h sted i
ungdomsskolen for den ufaglærte ungdom samt i
aftenskolen, hvor dog også kvinder over 18
år optages, h finder endv. sted på
husholdningsskoler samt på nogle efter-,
høj- og landbrugsskoler, h er i alle disse
former både praktisk og teoretisk, dog
med vægt på det praktiske,
hu’sitter, tilhængere af Hus og hans lære.
Basel-konciliet måtte 1433 tilfredsstille
deres rel. krav (prædiken på
modersmålet og lægmandskalk). Den radikale
fløj (taboritterne, mods. de moderate
calixtiner) ville kun anerkende Bibelen
bogstaveligt forstået og repræsenterede
en social oprørsbevægelse. På
Reformationstiden sluttede h sig til Luther ei.
Calvin.de blev stærkt reduceret i
Trediveårskrigen; de sidste rester udvandrede
1722 og gik op i Brødremenigheden,
husitterkrigen, husitternes krig
1430-36 for at sikre sig religionsfrihed. Ledet
af fortrinlige hærførere som 2i£ka og
Pro-kop slog de tyskerne i fl. slag, indtil de
efter taboritternes nederlag 1434 over for
calixtinerne sluttede forlig med kejseren.
Hu’s(j)aj, en af Davids embedsmænd,
som hjalp ham under Absaloms oprør ved
at udgive sig for dennes tilhænger, han
modarbejdede derved Akitofels råd.
huskarl, gl. da. betegnelse for hirdmand.
huskarlestævne, i gl. da. ret forsamling
af kongens hirdmænd, f. eks. for at afsige
dom i en sag mod en hirdmand. Ved
hirdens. omdannelse til herremandsstanden
afløstes h af danehoffet.
Huskisson [’häskisn], William
(1770-1830), brit. politiker. I sin ungdom
begejstret for fr. revolut., men ændrede
mening. 1796-1802, 1804-30
underhus-medl. (tory). Handelsmin. 1823-27,
kolo-nimin. 1827-28. Nedsatte og forenklede
toldsatserne.
Huskvarna [’hü:s-], sv. købstad (fra
1911), N-Småland, 7 km 0 f. Jönköping;
12 000 indb. (1949). H-ån danner her 4
udbyggede vandfald. Industri: våben,
cykler, motorcykler, symaskiner,
huslejeforsikring, form f.
driftstabsfor-sikr., hvorved en husejer forsikrer sig
mod tab af husleje som følge af brand
ei. af lejeledighed.

1983

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0747.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free