- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2011,2012,2013

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - hydro-forbindelser ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

hyre

Hälsingborg

i Danm. overalt som
u-krudt på dyrket jord.

hyre (holl. huur leje), 1)
antage person til
tjeneste i et handelsskib; sker
i Danm. ved
statsforhy-ringskontor; 2) løn for
tjeneste i handelsskib.

Hyr’ka’n, jødiske
ypperstepræster. Hyr kan 1.
Johannes,
hasmonæer-fyrste og ypperstepræst
(134-104 f. Kr.),
ødelagde samaritanernes
tempel på Garizims Bjerg,
sluttede sig til
saddukæerne efter brud’ med
farisæerne. - Hyrkan
2., sønnesøn af H 1., opnåede kun at
blive ypperstepræst, dræbtes af Herodes
d. Store år 30 f. Kr.

hysken (mnty. hus(e)ken lille hus). Brugtes
i ældre tid i bet. latrin (jf.
Hysken-stræde).

hyssing, søv., tynd line slået af 3 tjærede
hampegarn.

hysterekto’mi’ (hystero- + -ektomi),
operativ fjernelse af livmoderen.

hyste’rese (gr. hystérésis at blive tilbage)
er betegn, for et ejendommeligt fænomen,
der optræder ved magnetisering af jern,
og som består i, at magnetiseringen ikke
er entydigt bestemt ved den
øjeblikkelige magnetiserende kraft, men tillige
afhænger af den forudgående tilstand.
Magnetiseres jernet ved at anbringes i en
spole, hvori der går en elektr. strøm, fås
en sammenhæng ml. strømstyrke og
magnetisering som vist på ill. Med voksende
strømstyrke vokser magnetiseringen efter
kurven O A og bliver konstant, når
jernet er mættet med magnetisme. Aftager

strømmen derefter til nul, følger
magnetiseringen kurven A B, og jernet
bibeholder magnetiseringen O B, den remanente
magnetisme ei. remanensen. Vendes
strømretningen, bliver jernet
afmagnetiseret ved strømstyrken O C; den dertil
svarende magnetiske feltstyrke kaldes
koercitivkraften. Forøges strømmen,
opnås atter mætning ved D, og aftager
strømmen derpå til nul og skifter retning
påny, gennemløbes kurven D E F A, hvor
O E er remanensen og O F svarer til
koercitivkraften. Kurven, der kaldes
h-sløjfen, har stor praktisk betydning; stål
har store værdier for remanens og
koer-citivkraft og anv. derfor til permanente
magneter. I elektr. maskiner, hvor
magnetiseringen veksler, må anv. en jernsort
med små værdier af remanens og
koer-citivkraft (smal h-sløjfe). h-fænomenet
hænger sammen med stoffets
krystalstruktur, men ’er ikke fuldt teoretisk
opklaret.

hyste’ri’ (gr. hystéra livmoder), 1) populær
betegn, for et uligevægtigt temperament
med tendens til voldsomme følelses- (og
handlings-)udslag efter små ydre
på-virkn.; 2) med., en sygdom, som viser sig
ved stærke udslag fra nervesystemets side,
f. eks. lammelser og kramper fremkaldt
ved sjælelige påvirkn. h har til grundlag
dels en hysterisk konstitution, en
forstærket psykofysisk reaktion over for
ydre indtryk, dels påvirkninger, som
udloser de Hysteriske symptomer, det man

kalder psykiske traumer. Symptomerne
er bl. a: lammelser, følelsesløshed,
stivhed af lemmerne, opkastninger, kramper
af en særlig type, forskellige fra de
epileptiske. Ofte ses en depressiv
sindstilstand, den »psykogene depression«; i

sværere tilf. er den kombineret med
hallucinationer, forvirring og uro. En særlig
form for h er den traumatiske neurose,
der udvikler sig efter ulykkestilf.,
fremkaldt af sindsbevægelsen i forb. med
ønsket om erstatning; symptomerne ved
denne er oftest lammelser og
følelsesløshed. Som helhed synes h at være
aftagende med stigende kultur. Dog vil
voldsomme og langvarige sindsbevægelser,
som f. eks. under verdenskrigene, ofte
forårsage h (krigsneuroser).
hystero- (gr. hystéra livmoder), 1) liv-

moder-; 2) hysteri-,
hysterocele [-’se-] (hystero-1) + gr. kélé
svulst), livmoderbrok, d. v. s. livmoderen
udgør et broks indhold,
hystero’fo’r (hystero-1) + -for), bandage

til at bære en nedsunken livmoder,
’hysteron ’proteron (gr., egl: sidst først),
logisk urigtig rækkefølge i poesi og
retorik, f. eks.: lad os dø, vove vort liv!
hysteropek’si’ (hystero-1) + -peksi), op-

syning af livmoderen,
hysterostomato’mi’ (hystero-1) +
sto-mato- + -tomi), udvidningsoperation af
livmodermunden,
hysteroto’mi’ (hystero-1) + -tomi),
indsnit i livmoderen, oftest ved fødsler,
hytte (ty. Hütte), 1) lille primitivt hus;
2) søv., opbygningen agter på et skibs
hoveddæk. - h ei. hytteværk,
bjergmands-udtryk for fabrik, hvori metallerne
udvindes af de ved grubedriften indvundne
malme.

hyttefad, gennemhullet trækasse til
opbevaring af levende fisk i fersk ei. salt
vand.

hyttesangere (Si’alia), lærkestore, N-

amer. sangfugle,
hyænehund (Ly’caon ’pictus), afr. vild
hund, kun 4 fortæer, sort-gul-hvidplettet,
jager i flok.
hyæner (Hy’aenidae), rovdyrfam. m.
kraftige savtænder, små hjørnetænder,
skrånende ryg. Et par arter, den brune
h (Hyaena brunea) og den stribede h
(H hyaena) er overvejende ådselædere,
den noget større, plettede h (Crocutta
crocutta) kun delvis. Afr.; den stribede
h tillige S-Asien. Til h henregnes den
ejendommelige dværg-h ei. jordulv.

Hæg.

Plettet hyæne.

Hz, fork. for hertz.

Haeckel [’hækal], Ernst Heinrich
(1834-1919), ty. zoolog og filosof. Prof. i Jena
1865-1908. Omfattende arb. over lavere
havdyr. I Das Welträtsel (1899) angreb
han kristendommens dogmatik og
udviklede en materialistisk monisme på
grundlag af darwinismen. Stiftede
»Mo-nistenbund«.
hæ’du’er, gallisk stamme om Dijon.
’Haffner, Johann Christian Friedrich
(1759-1833), ty.-sv. komponist og
kapelmester. Udg. 1821 Svensk Koralbok.
Skrev operaer i Glucks stil, oratorier i
Håndels stil, sange, mandskvartetter m.v.
hæfte, frihedsstraf, indført v. straffeloven
af 1930. Idømmes fra 7 dage til 2 år
(undtagelsesvis 3 år), h udstås i alm. i
enrum; forplejningen er ikke
indskrænket til fangekost. Fangerne kan inden for

visse grænser skaffe sig arbejde, veksle

breve med og modtage besøg af
pårørende.

hæfteplaster, klæbende taft ei. lærred til

forbindinger,
hæftning, bogb., sammenføjning af en
bogs enkelte ark; der skelnes ml. garnh,

i hånden ei. på maskine, og nikkelh, som
kun udføres på maskine,
hæg [hæ’y] (beslægtet m. hæk, egl:
hegns-træ) (’Cerasus ’padus), art
af kirsebærslægten. Et lille
træ med lange, hængende,
hvide blomsterklaser. Små
sorte stenfrugter.
Vildtvoksende hist og her i
Danm., i fugtige skove.
Hägerström [’hæ:g3rstrø:m],
Axel (1868-1939), sv. filosof.
Grl. »Uppsalaskolen«, if.
hvilken filos.s opgave er ved
begrebsanalyse at fjerne
metafysiske ingredienser i dagliglivets og
videnskabernes tænkning. Er særlig kendt
for sin analyse af rets- og pligtbegrebet i
Till frågan om den objektiva rättens
begre pp (1917) og Der römische
Obligations-begriff (2 bd. 1927, 1941), som
resulterede i den såk. »værdinihilisme«,
hvorefter værdiudsagn intet teoretisk indhold
har, men blot er udtryk for det
vurderende individs sindstilstand.
Hägg [hæg], Gunder (f. 1918), sv.
distanceløber. 1941 verdensrekord på 1500 m,
siden en række rekorder, der placerer
ham som historiens største løber. 1946
diskvalificeret for livstid for overtrædelse
af amatørreglementet,
hæk, 1) øverste og agterste del af skib ei.
fartøj; 2) en tremmebeholder, hvori
husdyr gives hø ei. andet stråfoder, som
dyrene da piller ud ml. tremmerne;
3) en ubrudt rækkeplantning, f. eks. af
tjørn, bøg, avnbøg, liguster, naur ei.
buksbom.

hækkeløb, idrætsøvelse; 110 m ei. 400 m
løb over 10 forhindringer (hække)
bestående af fodstykke, 2 opstandere og
en tværribbe i henholdsvis 1,06 m (110 m
h) og 0,918 m (400 m h) over jorden,
hækling (ty. Haken krog), maskedannelse
v. hj. af en fortløbende tråd og en
hæklenål, en krog i ben, metal o. 1. h kan
udføres i tætte flader ei. i kniplingsagtige
mønstre.

hæl, søv., agterste ende af kølen; ligge

på h, ligge dybere agter end forude.
hæl(ben) (calcaneus), den største, bageste

fodrodsknogle.
hældning (inklination). Ved en planet- ei.
kometbanes h forstås dens vinkel med
ekliptikas (jordbanens) plan.
hældningsnål ei. inklinationsnål, en
magnetnål, der anv. ved
inklinationsbestem-melser.

hældningsviser, flyveinstrument, der
angiver hældningen af flyvemaskinens
længdeakse i forh. til vandret plan. h
kan være en libelle ei. et
pendulinstrument. Oftest benyttes et gyroinstrument
(kunstig horisont),
hæleri. For h straffes den, som modtager
ei. skaffer sig ei. andre del i en ulovlig
vinding, erhvervet v. tyveri, underslæb,
bedrageri, afpresning, røveri o. a.
berigelsesforbrydelser, samt den, der
virker til at sikre en anden udbyttet af en
sådan forbrydelse ved fordølgelse, hjælp
til afhændelse ei. lign. Straffen er
fængsel indtil 2 år, i gentagelsestilf. 3 år.
h forudsætter, at gerningsmanden ved,
at der er tale om udbyttet af en
berigelsesforbrydelse. I visse tilf. kan h
også straffes som groft uagtsomt, men
straffen er da ringere end ved forsætligt h.
’Hällestad-stenene [-sta] 1-3, tre skånske
runestene. Indskr. på Hällestad 1 (hører
sammen med Sjörup-stenen) er
interessant ved, at slutningen er formet som
vers.

Hälsingborg [-’bårj], sv. købstad, Skå-

Fra Hälsingborg havn.

20II

2012

20I3

Alm. hyrdetaske.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0757.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free