- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2476,2477,2478

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - konkylier ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

konkylier

konstans

gøreise, såfremt der findes midler i boet
på dette tidspunkt. Alle kreditorerne
bevarer i øvrigt deres krav på fallenten
for den del af deres fordringer, som
ikke dækkes gnm. k.
kon’ky’lier [kar)-] (gr. konchylion
musling), store, prægtigt farvede
snegle-og muslingeskaller,
konkyliolo’gi’ (konkylie -t- -logi), læren

om bløddyr, særlig om deres skaller,
konneksion (lat. connectere
sammenknytte), forbindelse; bekendtskab,
konneksi’te’t (lat. connexus
sammenknytning), forbindelse, sammenhæng;
kon’nekse fordringer, fordringer,
der opstår af samme retsforhold, f. eks.
udlejerens krav på leje, og lejerens
erstatningskrav mod udlejeren,
konnosse’men’t (ital. conoscimento
erkendelse), dokument, derindeholder
skibsførerens anerkendelse af at have modtaget
gods til befordring og af at være
pligtig at udlevere det på bestemmelsesstedet
til den i formen lovlige indehaver af k.
Gennemgående k er et k, som
udstedes af første transportør for hele rejsen
i tilf., hvor godset skal befordres af fl.
transportører, evt. også over land.
’Konon (d. ca. 390 f. Kr.), athensk
admiral, der 394 slog Sparta ved Knidos.
Konopnicka [konop’nitska], Marja
(1846-1910), po. lyriker og novelleforfatterinde,
skildrede i Hr. Balcer i Brasilien
(1892-1909) de po. bønders udvandring til
S-Amer.

Konow [ko’no], Henri (1862-1939), da.
søofficer. 1916-17 guvernør i Dansk
Vestindien, ledede overdragelsen til
USA. Marineminister under Liebe
marts-april 1920.

Konow [ko’no:v], Steen, (f. 1867), no.
orientalist, 1919 prof. ved Oslos univ. i
ind. sprog og hist. K har i sine mange
værker bl. a. behandlet ind. sprog og
dialekter, det ind. drama og hinduismen.
Konow [ko’no :v], Wollert (1845-1924),
no. politiker. Grundejer, forretningsm.;
grundtvigsk påvirket, stortingsmand
1879-88, 1898-1900, 1910-12;
venstremand, moderat, arbejdede under
unions-konflikten for samarb. ml. partierne.
Tilsluttet det moderate »frisindede Venstre«,
1910-12 regeringschef, styrtedes af Højre.
Konow [ko’no:v], Wollert (1847-1932),
no. politiker. Godsejer; stortingsm.
(Hedemarken) 1886-91, 1895-1924. Opr. rad.
venstremand. Minister 1891-93, 1901-03;
sluttede sig til Georg Stangs protest mod
forhandlingspolitikken, modstander af
Karlstadkonventionerne. Efter 1905 i
kons. retning.
Konoye [konsjæ], Fumimaro (1891-1945),
jap. politiker, fyrste, repr. f. jap.
højadel, førstemin. 1937-39, 1940-okt. 1941.
Indledte åben krig mod Kina 1937,
samarb. m. Aksemagterne (tremagtspagten
1940). Opløste 1940 de jap. partier og
gik ind f. autoritær styreform.
Selvmord dec. 1945 efter arrestationsordre.
Konrad, tv.-rom. kejsere og konger.
Konrad 1. (d. 918), ty. konge 911-18, tidl.
hertug af Franken. - Konrad 2. (d.
1039), ty. konge 1024-39, kejser 1027,
bekæmpede stammehertugerne,
erhvervede Burgund 1033. - Konrad 3.
(1094-1152), ty. konge 1138-52, søn af Frederik
af Schwaben og Henrik 4.s datter Agnes.
Fratog Henrik den Stolte Sachsen og
Bayern; deltog i 2. korstog. - Konrad 4.
(1228-54), ty. konge 1237-54, konge af
Sicilien 1250-54, søn af Frederik 2.
Konra’di’n, ital. Corra’dino (1252-68),
søn af Konrad 4., konge af Sicilien
1266-68. Søgte at genvinde Italien 1266-68,
men henrettedes efter nederlag mod Karl
af Anjou ved Tagliacozzo. Den sidste
Hohenstaufer.
’kon’rektor (kon- + rektor), tidl. navn på

medforstander for en lærd skole,
konsangvini’te’t (kon- + lat. sangvis

blod), blodsslægtskab.
konseil [kon’sæ:i] (fr. conseil [kä’sæ:j] råd),
især i 17.-18. årh. betegn, f. råd af
embedsmænd og ansete mænd til
behandling af statsanligg.; i Danm. hypp. brugt
om gehejmekonseillet.
konseilspræsident, i Danm. 1855-1918
betegn, for ministeriets chef. Afløste be-

2476

tegneisen premierminister og blev selv
erstattet med statsminister.

konsekration (lat. consecratio helligelse),
indvielsen af brødet og vinen i
Nadveren.

’konsekuti’v (lat. consequi følge),
efterfølgende; følgende på hinanden i tid ei.
orden.

konse’kven’s (lat. consequens det som
følger efter), logisk følgerigtighed,
kon-se’kven’t, følgerigtig.

kon’sen’s (lat.), samtykke.

konserva’tisme (lat. conservare bevare),
en polit, retning, der modsætter sig
væsentlige forandringer i de bestående
samfundstilstande. - kon’servati’v,
bevarende; tilhænger af det bestående; som
slutter sig til Det Konserv. Folkeparti.

Konservative Folkeparti, da. polit,
parti, grl. 1915 væsen ti. p. grundlag af
Højre, men m. tilslutn. t. demokratiet
og grundloven af 1915. Gik i slutn. af
1. Verdenskrig skarpt mod
arbejderbevægelsen, 1920-24, 1926-29 til dels
støtteparti for Venstre i borgerl. samarb.,
arbejdede forgæves for stærkere forsvar
og industribeskyttelse. Sprængte 1929
under Christmas Møller samarb. m.
Venstre på forsvarssagen, sluttede 1931
første krisefoflig m. Stauning, men stod
uden for Kanslergadeforliget 1933.
Svækkedes v. indre uenighed om Christmas
Møllers forsøg på grundlovsforlig 1938-39.
Deltog i samlingsreg. apr. 1940-aug.
1943, om end med tøven nov. 1942; fik
marts 1943 422 000 stemmer v.
folketingsvalg (næststørste parti), okt. 1945 374 000
(26 mandater) (tilbage til trediepladsen),
splittedes på Sydslesvigproblemet;
tilbagegang v. landstingsvalg 1947,
hvorefter Christmas Møller afgik som
formand og (sept.) udtrådte af
folketingsgruppen, 1948 af partiet. Ved
folketingsvalg okt. 1947 gik k tilbage til 264 000
stemmer (17 mandater). Formand fra
1948 Halfdan Hendriksen, form. f.
rigs-dagsgruppen (fra 1947) Ole Bjørn Kraft.

Konservativ Ungdom (KU), da.
forening, grl. 1904, til styrkelse af kons.
indstilling bl. ungdommen. Voksede
stærkt efter 1930, hvor dele af K viste
sympati for nazistiske ideer, en retning,
partiledelsen, især Christmas Møller, med
held bekæmpede. Medlemsbl.
»Konservativ Ungdom - KU«. 1949: 182
foreninger 17 890 medl.

konser’vator (lat. conservare bevare),
sagkyndig, der giver sig af med at
konservere og restaurere arkæol.
fundgenstande ei. kunstværker; ofte fast knyttet
til et museum. I fl. lande anv.
benævnelsen k for museumsleder.

konserva’to’rium (lat. conservare
bevare; opr. plejehjem for fattige børn,
der bl. a. fik musikuddannelse), højere
musiklæreanstalt. I Danm.
Musikkonservatorium, det Kgl. Da.

konser’ve’re (lat.), bevare, vedligeholde;
opbevare i frisk tilstand, beskytte mod
forrådnelse.

konser’ve’ring anv. for at forlænge
holdbarheden af produkter, der ellers hurtigt
ville ødelægges af mikroorganismer ei.
enzymer, k-metoder hviler i hovedsagen
på et ei. fl. af flg. principper: 1)
varmebehandl. (kogning, spec. autoklavering,
pasteurisering, stassanisering), 2)
bortfjernelse af stoffer, som f. eks. ilt og vand,
der er nødv. for mikroorganismernes
vækst (tørrede frugter, pemmikan,
klipfisk) og 3) tilsætning af stoffer, der
virker som gift for mikroorganismerne
(konserveringsmidler). Efter fremgangsmåden
inddeles k i: tørring (fisk, kød, grøntsager,
frugt), røgning (fisk, kød), saltning (fisk,
kød, grøntsager), syltning (frugt) og
henkogning ei. fremstilling af helkonserves
(fisk, kød, grøntsager, frugt); til
steriliseringen må i reglen anv. temp. på
væsentlig over 100° C, Til k kan medregnes
køling og frysning. — Til k af
markafgrøder benyttes ensilering. — I videre
forstand omfatter k også den tekniske k
af kunstværker, oldsager o. 1.

konserveringsmidler er kem. stoffer,
der hæmmer ei. ødelægger
mikroorganismers vækst uden at forandre
levnedsmidlernes smag, konsistens osv. og uden

2477

at skade den mennesk. organisme. Som k
til levnedsmidler kan bl. a. anv.
benzoesyre, natriumbenzoat, salt, sukker, sprit,
eddikesyre, citronsyre, mælkesyre.
Bor-syre, myresyre og salicylsyre har tidl.
været en del anv., men er ikke gode og kan
virke skadeligt. Svovlsyrling kan anv.
til tørret frugt, men ikke til kød, da det
dér kan skjule en indtrådt forrådnelse
(må koges bort før levnedsm. fortæres).
Formalin, der findes i ringe mængde i røg
fra vådt træ, må ikke i anden form anv.
til levnedsmidler, men er i øvr. et meget
anv. k. Brintoverilte, der let spaltes til
vand og ilt, har været anv. til mælk
(bud-disering) og anv. nu inden for fiskeind.
kon’serves, næringsmidler, der ved egnet
behandling og emballage er gjort
holdbare for lang tid, jfr. konservering og
fiskekonserv. Danm. har oparbejdet en
bet. k-industri. 1 1946 fremstilledes

kødk for............ca. 13.5 mill. kr.

grønt- og frugtk.....ca. 10.6 - -

saft og frugtk.......ca. 25.7 - -

fiskek..............ca. 11.3 - -

konside’re’re (lat.), betragte, overveje,
tage hensyn til. konsideration
betragtning, vigtighed, betydning,
konsignation (lat. consignare forsegle,
indestå for), overgivelse af varer til
salgskommissionær til salg;
kreditkonsignation: overladelse af varer t. salg,
således at den, der overgiver varerne
(konsig’nan’ten) forbeholder sig
ejendomsretten, til varerne er solgt;
konsig-na’ta’r: den, der modtager varer i k.
konsig’ne’re, tilbageholde tropper i
kaserner ei. kvarter rede til hurtig brug.
konsi’sten’s(lat.co/isijferestandse,dvæle),
sammenhængstilstand, især om plastiske
stoffer og tyktflydende vædsker; tæthed,
fasthed, hold, varighed,
konsistensfedt, smørefedt af fast
salveagtig konsistens, består alm. af en kolloid
blanding af mineralolie, kalksæbe og 1-4
% vand, evt. tilsat finpulveriserede
fyldstoffer Anv. kun hvor smøreolie ikke er
velegnet.

konsi’sto’rium (lat. consistere stille sig),
betegn, for forsk, myndigheder. 1) De
rom. kejseres statsråd. 2) Den kat.
kirkes kardinalkollegium. 3) I de ty. evang.
kirker det fyrstelige kirkestyre,
sammensat af gejstlige og verdslige medl. 4) Ved
Kbh. Univ. et udvalg af professorer, der
fører tilsyn med univ.s admin., uddeler
stipendier osv. (18 medl. evt. 19, hvis
rektor ikke i forvejen er medl.).
konskri’be’re (lat.), udskrive,
kon’sol’ (fr. console af gl. fr. sole bjælke),
fremspring på en mur ei. væg til at bære
arkitekturdele; i møbelkunsten et bord,
bestemt til at stilles op mod en væg.
Over bordpladen anbragtes ofte et spejl,
konsolation (lat.), trøst, beroligelse,
konsoli’de’re (lat. solidus fast), gøre solid,

fæstne, sikre,
konsoli’de’ring ei. konsolidation, 1) af
gæld: konvertering af korte lån til mere
langfristede; 2) af virksomheder: anv. af
overskud til statusforbedring,
konso’nan’s (lat. consonare klinge med),
klanglig sammensmeltning af to ei. fl.
toner, som virker æstetisk
tilfredsstillende. Mods. dissonans,
konso’nan’t (lat. consonans medlydende),
fonet., medlyd. Det for alle k
karakteristiske er et hemme (som ved h, s, f osv.)
ei. et fuldstændigt lukke (som ved k, b,
n osv.), der dannes etsteds på
luftstrømmens vej fra strubehoved til læber. Mods.
vokal.

kon’sorter (kon- + lat. sors lod, andel),

meddeltagere.
kon’sortium (kon- + lat. sors lod, andel),
forbigående sammenslutn. af personer,
firmaer o. 1. t. gennemførelse af en
for-retn. ei. a. transaktion,
konspi’re’re (lat. conspirare egl. ånde
sammen), lægge hemmelige planer,
sammensværge sig. konspiration,
sammensværgelse.

kon’sta’bel (mlat. constabularius
staldbroder), i Danm. menig artillerist, der
betjener skytset. I fl. lande navn for
politibetjente,
kon’stan’s (lat. constantia uforandrethed),
bestandighed.

2478

Artikler, der savnes under K, bør søges itnder C.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0926.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free