- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2527,2528,2529

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - kretacisk ... - krigsskibstyper - krigsskole ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

krigskirurgi

kriminalstatistik

daleterrier, bokser, grønlandsk spids og
skotsk colley.
krigskirurgi, den del af kir., som
beskæftiger sig med læsioner opstået under
krigshandlinger,
krigskommissær, i Danm. opr. (i 17.
årh.) rigsrådets tilsynsførende ved hæren,
senere (til 1851) embedsmand, der
forestod udskrivningen,
krigskommunismen, det i Sovj. 1918—
21 herskende økon. system, gennemført
af Lenin for at hindre alm. opløsn. under
interventionskrigene og de borgerliges
sabotage: staten overtog industrien,
landbrugets kornoverskud og al handel,
hvilket dog medførte nedgang i
industri-prod., dyrkningsstrejke og smughandel.
Afløstes af Nep.
krigskonjunkturskat, skat af
indkomst-stign. som flg. af højkonjunktur under
og efter krig. Har under såvel 1. som
2. Verd.krig været udskrevet i fl. lande,
bl. a. Danm. Her pålignedes den under
2. Verdenskrig (1943/44-46/47) i alm.
alle personer med indtægtsstign. over
5000 kr. i forh. til årene før krigen,
således at fritagelse måtte begæres, hvis
indtægtsstign. havde andre årsager (f.
eks. arv, avancement, erhvervsskifte).
Efter de til 1. 6. 1948 meddelte lempelser
har k i alt indbragt ca. 200 mill. kr., som
er indsat på en særlig konto i nat.banken
til nedbringelse af pengemængden,
krigskorrespondent, reporter, der på
nært hold følger kamphandlingerne;
betragtedes tidl. som nonkombattant,
indgår nu oftest i hærene (propaganda- ei.
informationskompagnier).
krigskult, en i primitiv-antikke
kulturer forekommende rel. forudgriben af
krigen i form af en rituel dramatisk
opførelse, ofte med dans i våben, hvorved
man kultisk skaber sejren, før man
drager ud for at vinde den praktisk,
k varetages ofte af bestemte klaner ei.
præsteskaber,
krigsmaskiner, fællesnavn for oldtidens
og middelalderens tunge skyts og
særudstyr til fæstningskrig, bl. a. katapult,
ballist og blide.

krigsmedaille, mindetegn, der ofte gives
alle, der (hæderligt) har deltaget i et
felttog ei. et enkelt slag.
Krigsministeriet, oprettet 1848,
omfatter landkrigsvæsenet; siden 1905 ledet
af forsvarsministeren,
krigspsykose, sindssygdom opstået af de
med krigen forbundne sjælelige indtryk,
krigsret, 1) indbegrebet af folkerettens
regierom krig; 2) domstol til pådømmelse
af forbrydelser begået af ei. mod
medlemmer af et lands væbnede styrker,
fortrinsvis i krigstid,
krigsræson (fr. raison grund) ei.
krigs-nødvendighed, påstanden om, at
krigs-reglerne må vige, når det af mil. grunde
er nødvendigt at overtræde dem for at
nå et bestemt mål.
krigsråd, 1) møde, som en mil. fører
hölder for at høre underføreres mening,
når han ikke tør råde på egen hånd;
2) mil. titel,
krigsskadeserstatninger, gæld pålagt
den tabende part af, sejrherrerne-i en
krig til erstatn. af forvoldte tab m. v.
Efter 1. Verdenskrig pålagdes der Tyskl.
en k på 132 milliarder guldmark.
Forsøgene på at inddrive denne (gnm. bl. a.
Dawes- og Young-planerne) mislykkedes
og udgjorde et af tidens største økon.
problemer. - Efter 2. Verdenskrig
bestemtes det ved
Potsdam-overenskomsten af 1. 8. 1945, at de Allierede som k
fra Tyskl. skulle overtage den
industrielle udrustning, som ikke var nødv. for
Tyskl.s fredsøkon., samt ty. aktiver i
udlandet. Ved Paris-overenskomsten af 14.
1. 1946 fastsattes de andele, som hvert
enkelt land skulle have af disse ydelser.
Danm.s andel fastsattes til 0,25 %.
krigsskibstyper. De vigtigste k er:
slagskibe og slagkrydsere, krydsere (svære
og lette), hangarskibe, mineskibe og
-fartøjer, torpedofartøjer, undervandsbåde,
eskorteskibe, landgangsfartøjer samt
hjælpemateriel af forsk. art. (Hertil tavle),
krigsskole, mil. fagskole (i Danm.
Officersskolen), der uddanner elever til
officerer ei. giver officerer en videregående
uddannelse.

krigsspil, løsning på kort af en taktisk
ei. strategisk opgave, alm. af to i k
deltagende partier,
krigstilstand, det forhold der består ml.
krigsførende parter, uanset om
krigshandlinger faktisk har fundet sted. Kan
desuden betegne en særlig
undtagelsestilstand i en ståt hvis forsvarsstyrker
er sat på krigsfod,
krigsulykkesforsikring, forsikr, mod
ulykkestilf. forårsaget af
krigsbegivenheder. Alm. k, hvortil alle
invalidefor-sikrede betaler bidrag, etableredes 1940
for krigen 1939-45. k for søfarende for
krigsbegivenheder i alm. eksisterer fra
1936. k begrænses af lovene om mil.
invaliderente og besættelsestidens ofre.
Krigsvetenskapsakademien, sv.
krigsvidenskabeligt selskab, stiftet 1796.
krigsvidenskab, de videnskaber, der
danner forudsætningen for kunsten at
føre krig.

Krigsvidenskabelige Selskab, Det,

stiftet 1871, for at fremme mil.
videnskabelighed. Det virker ved foredrag,
diskussioner, prisopgaver og udsendelse
af »Militært Tidsskrift«,
krikand (’Anas ’crecca), lille svømmeand
m. grønt spejl. Trækfugl, ret alm. i Danm.
Krim’, russ. Krym [krim], halvø i RSFSR,
Sovj., S f. Ukraine, i Sortehavet; 25 980
km=; 1 127 000 indb. (1939). Mod S de
skovklædte Jajla Bjerge, mod N et tørt
steppeland. Langs S-kysten (subtrop,
vegetation) mange badesteder (bl. a.
Jalta og Livadija). På SV-spidsen fæstn.
Sevastopol. Hovedby: Simferopol. Udover
korn dyrkes vin, tobak, majs og bomuld.
- Historie. I oldtiden lå fl. gr. kolonier
på K. Fra 13. årh. e. Kr. under tatarerne,
fra 15. årh. særl. rige under tyrk.
overhøjhed, 1783 til Rusl., hvis stærke
fæstningsanlæg ikke kunne hævde sig mod
Vestmagterne i K-krigen 1854-56. 1920
støttepunkt f. Wrangels Hvide Hær. Okt.
-nov. 1941 erobret af tyskerne
(Sevastopol efter belejring 1. 7. 1942); efter
gentagne sovj. angreb mod Kertj rømmet af
ty. apr.-maj 1944. 1921-^15 udgjorde K
en ASSR under RSFSR.
Krim-goter, goter, bosat på Krim; de
overlevede hunnernes fremstød 375 og
underkuedes først 1475 af tyrkerne; talte
endnu gotisk i 16. årh.
krimi’na’l (lat. crimen forbrydelse),
kriminel.

kriminalasyl, anstalt t. modtagelse af
forbrydere der p. gr. af mangler ved
deres sjælelige tilstand ikke kan
underkastes alm. straf, men dog af hensyn til
samfundets sikkerhed må tages i
forvaring. I Danm. er k tilsluttet
psykopatanstalterne i Herstedvester,
kriminalbiologi, læren om forbrydelsens
årsager, f. s. v. disse antages at bero på
særl. anlæg hos forbryderen,
krimina’list, den, der beskæftiger sig

med strafferet ei. kriminalistik.
Kriminalistforening, Dansk, grl. 1899,
virker for oplysning om den rette
behandling af strafferettens problemer,
kriminali’stik, læren om forbrydelsers

udøvelse og opklaring,
kriminali ’te’t, förbrydelseshyppighed.
Kriminal- og Politiretten, 1845-1919
domstol, der påkendte de i Kbh-, begåede
strafbare handlinger,
kriminalpoliti, den del af politiet, som
efterforsker og forfølger egl. forbrydelser,
kriminalpolitik, læren om de mest
hensigtsmæssige foranstaltninger til
formindskelse af kriminaliteten,
kriminalproces, ældre udtryk for
strafferetspleje.

kriminalpsykologi, læren om
forbryderes psyk. konstitution og oplevelser i
forb. m. forbrydelsen,
kriminalroman, roman, hvis spændende
handling er samlet om en forbrydelse og
dennes opklaring; kan næppe udskilles
fra detektivromanen,
kriminalsociologi, læren om
forbrydelsens årsager, f. s. v. disse må søges i de
forhold, forbryderen er vokset op og
færdes i (milieuet), og i
samfundsforholdene.

kriminalstatistik, statistik over
anmeldte og pådømte forbrydelser.

2529

De danske krigsforsikringer under 2. Verdenskrig.

(De anførte tal er foreløbige, da skaderne ikke er endelig opgjort (1949)).

Oprettet De anerkendte skaders beløb: pr. ult. j mill. kr.
Dansk Søkrigsforsikring for Varer1)
gl. afd............................ maj 1939 juni 1948 ca. 50
ny afd............................ april 1940 - ca. 15,7
Krigsforsikringen af danske Skibe1) gl. afd............................ maj 1939 _ ca. 100
ny afd............................ april 1940 - ca. 122
do., fiskeriafd....................... aug. 1939 - ca. 6,6
Krigsforsikringen af Lystfartøjer...... juli 1940 - 0,295
Krigsforsikringen af Bygninger i Kbh... dec. 1939 - 42
Krigsforsikringen af Bygn. i Købstæder. - - 63
Krigsforsikringen af
Landbrugsbygninger .............................. _ _ 5
Krigsforsikringen for Bymæssige
Bebyggelser i Landkomm................. _ 9
Krigsforsikringen af Bygninger for
Industri, Håndværk og Handel.......... aug. 1941 _ 68
Krigsforsikringen for Løsøre (varer og maskiner)......................... april 1940 maj 1948 198
do. for Privat Indbo ................ - - 29
do. for Landbrugets Løsøre .......... maj 1940 -
do. for Landbrugsjord (flyvepladser, tankgrave m. m.).................. juni 1941 _ ca. 20
do. af Havne ....................... marts 1941 — 4
do. for Elektr. Luftledn.-Anlæg....... juni 1941 - 1
Krigsforsikringen af Skove og Plantager . juli 1940 dec. 1947 2
Forsikringen mod Følger af Krigsulykker (for personer)2).................... - marts 1948 10

’) Gl. afd. opererede indtil 9. 4. 1940 samt på ny fra 1. 1. 1946, ny afd. i det
mellemliggende tidsrum.

8) Ophævedes pr. 31. 3. 1947, men genoprettedes med tilbagevirkende kraft
efter Ålborg-båden »Kjøbenhavn«s minesprængning den 11. 6. 1948. Det
anførte beløb omfatter, hvad der til ult. marts 1948 var tilkendt i alt 3380
anmeldelser. Uden for krigsulykkesforsikringen falder dels betalinger for (frem til juni
1948) 1180 forulykkede og 330 tilskadekomne søfolk m. v. på da. skibe (under
det alm. ulykkesforsikringsforbund for da. søfart), dels erstatninger til
besættelsestidens ofre i henhold til den særl. erstatningslov herom af 1945.

2527 2528

Artikler, der savnes under K, bør søges itnder C.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/0945.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free