- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2656,2657,2658

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - landdag ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Landkadetakademiet

landskildpadder

skolen, 2) 2 års assistentvirksomhed og
3) alder mindst 25 år.
Landkadetakademiet i Danmark
(1713-1861) uddannede officerer til
fodfolket og rytteriet. Officerer til artilleriet
uddannedes på Artillerikadetinstituttet.
landkending, sov., det at få land i sigte,
orientere sig ved genkendelse af punkter
i land.

landkort, plane afbildninger af større ei.
mindre dele af Jordens overflade v. hj. af
forsk, kortprojektioner. Reproduceres v.
hj. af kobbertryk ei. litografiske tryk. 1
udarb. i forsk, målestokke: matrikelkort
m. fl. i Danm. indtil 1 : 4000, topogr.
kort ml. 1:10 000 og 1 :1 000 000 og geogr.
kort i endnu mindre målestokke,
landkrabber, fællesbetegn. for forsk,
slægter af trop. krabber, der lever på
land; som regel gravende,
landkrigsret, de folkeretlige regler om
krigsførelse til lands. Findes i det
væsentlige samlet i det til den 4.
Haagkonvention 1907 knyttede
landkrigs-reglement, hvis bestemmelser, om end
ofte krænket, dog stadig anses for
normgivende og således bl. a. ved
Nürnberg-dommen af 30. 9. og 1. 10. 1946 er lagt
til grund for afgørelsen af, hvilke
handlinger der er krigsforbrydelser.
Land League [’länd ’li:g] (eng: landliga),
irsk politisk forening, stiftet 1879 af M.
Davitt og senere ledet af Parnell
(nationalligaen; forbudt 1887). Søgte at bedre
de irske fæsteres forhold,
landløber, bot., d. s. s. Tropæolum.
landmandsbanken, off. Den Da.
Landmandsbank, Hypolhek- og Vekselbank,
g ri. 1871; aktiekapital 50 mill. kr.
Indførte kassekreditten i Danm. Under Isak
Glückstadts ledelse nåede 1 hurtigt en
bet. position, og aktiekap. udvidedes
gentagne gange, senest i 1917 til 100
mill. kr. Under 1. Verdenskrig førtes den
under Emil Glückstadts ledelse ind i
mislykkede spekulationer - særl. gnm. Det
Transatlantiske Kompagni - som 1922
førte til 1-s rekonstruktion og nedskrivn.
af aktiekap. til 10 mill. kr. 1923 overtog
staten fuld garanti for kreditorerne og
hindrede derved 1-s standsning. Bankens
forhold ordnedes endeligt ved lov 1928,
hvorved staten i alt indbetalte 220 mill.
kr., deraf 50 mill. kr. i ny aktiekap. Efter
aktieafhændelser 1936 og 1947 har staten
ikke længere aktiemajoritet,
landmandsforsamling,
landsomfattende møder til drøftelse af aktuelle
landbrugsfaglige emner; afholdtes fra 1845
til 1900 med kortere ei. længere
mellemrum i Danm. Nu afløst af de landøkon.
foreningers delegeret- og
sendemandsmøder.

landmine ei. landtorpedo, brisant
sprængladning på nogle kg, forsynet med
perkus-sionsantænding. Indesluttet i en kasse
anbringes 1 tæt under jordoverfladen foran
egen stilling; 1 udlægges som oftest
skak-brætformet i fl. rk. Antændelsen sker
automatisk, enten ved at der trædes på den
ei. man fanger en udspændt tråd. Anv.
særlig til forsvar mod tanks og
panservogne.

landmåler, ældre betegn, for
landinspektør.

landmåling, opmålingsarbejder til
bestemmelse af indbyrdes beliggenhed af
terrænets punkter og linier.
Terrænpunkterne projiceres over på den mat.
jordoverflade, den såk. sfæroide. Ved den
egl. 1 bestemmes punkternes beliggenhed
på denne flade (plan gengivelse opnås
gnm. en kortprojektion); ved
nivelle-ment bestemmes punkternes højder i
forh. til fladen. Man skelner ml. forsk,
arter af 1: ved gradmåling bestemmes
sfæroidens dimensioner, ved topografisk
opmåling fremstilles oversigtskort over
store terræner, og ved tekn.-økon.
opmåling tilsigter man en fremstilling af
tekn. detailler ei. ejendomsforhold. Ved
1 bestemmes først et system af
fikspunkter, hvorefter terrænpunkterne indmåles
i forh. til disse ved detailmåling.
Fikspunkterne bestemmes ved triangulation
ei., på et senere trin, ved polygonmåling,
landnam (oldn. landnäm til nenta tage),
det at tage herreløst, ubebygget land i

2656

besiddelse; især anv. om den no.
kolonisation på Island o. a. st. i vikingetiden.

Landnåmabök (isl: landnamsbogen), isl.
skrift, opregner og giver genealogiske og
hist. oplysninger om ca. 400 af de største
isl. landnamsmænd. L bygger på ældre
optegnelser. De eksisterende redaktioner
går tilbage til en form, der ikke kan være
ældre end 13. årh.s første årtier.

landnamstid, den tid, da Island blev
bebygget (874-ca. 930).

Land og Folk, da. dagblad, udk. fra
1941 illegalt, fra 1945 legalt organ for
Danm.s Kommunistiske Parti; chefred.
siden 1945: Børge Houmann. Oplag 1948:
32 000, søndage 39 000.

Landon [’låndan], Alfred Afossman (f.
1887), USA-poIitiker, forretningsm.
(olie). Guvernør i Kansas 1933-37;
republikansk præsidentkandidat 1936, led
stort nederlag mod Roosevelt.

Landor [’ländå:], Walter Savage
(1775-1864), eng. forfatter. Boede i mange år
i I tal. L er mest kendt f. sine Imaginary
Conversations (1824-29), opdigtede
samtaler ml. berømte mænd. Desuden digte:
Gebir (1798) med et romantisk emne i
klassisk behandling.

Landouzy [lädu’zi], Louis (1845-1917),
fr. nervelæge; prof. i terapi og
medikamentlære i Paris. Betydelige arbejder om
neurologiske o. a. emner.

Landowski [lädof’ski], Paul (f. 1875), fr.
billedhugger. Gruppen Kains Sønner på
Place du Carrousel i Paris findes i en
bronzeafstøbning foran glyptoteket i
Kbh.

Landquist [’landkvist], John (f. 1881), sv.
litt.historiker og filosof. Prof. i psyk.
1936 (Lund). Har udg. filos. og æstetiske
afh., hvis synspunkter er præget af
Berg-son: Gustav Fröding (1916), Humanism
(1931), Själens enhet (1935) og
Pedagogi-kens historia (1941).

landrace, husdyrrace, der kun i mindre
grad er dannet ved menneskers bevidste
indgriben.

landret, den ret, som i ældre tid gjaldt
for landet mods. den for byerne
gældende ret. I Tyskl. navnlig om de
hovedsagelig på gl. germ. ret hvilende regler,
mods. romerretten. I Danm. den af Chr.
2. 1521 udstedte lov for landet, mods.
hans byret af 1522.

Landru [lä’dry], Henri Désiré (d. 1921),
fr. morder og ægteskabssvindler. 1921
dømt til døden for mord på en halv snes
kvinder.

Landry’ske paralyse [larj’dri-] (efter den
fr. læge J. B. O. Landry (1826-65)),
forældet fællesbetegn. for forsk, sygdomme,
som viser sig ved lammelser, der
begynder i benene og stiger opefter.

landråd (ty. Landrat), til 1945 den ledende
statsansatte admin. embedsmand i en
kreds (ty. Kreis) i Tyskl. (sv. t. da.
amtmand).

landsalamandre (Sala’mandra),
hale-padder, lever så godt som udelukkende
på land, trind hale. Hertil ildsalamander
og alpesalamander.

landsarkiv, afd. af da. rigsarkiv, overv.
m. admin. akter af lokalhist. karakter
(kirkebøger, tingbøger). 1 i Kbh., Viborg,
Odense, Åbenrå.

Landsbanki fslands [’lansbarçgje [-’i:s-lans],-] {+’i:s-
lans],+} selvejende institution, grl. 1885;
Islands centralbank.

Landsberg [’luntsbærk], ty. navn på byen
Gorzöw.

landsbibliotek, tidl. betegn, for
folkebibliotek for en landsdel, nu d. s. s.
centralbibliotek.

landsby, samling af gårde og huse i
tætsluttet gruppe. Kendes i Danm. allerede
fra den y. stenalders beg. (Barkær) og
er således samtidig med vor ældste
bondekultur. Fra jættestuetid kendes en
større landsby (Troldebjærg), mens man
ikke ved noget om 1 i bronzealderen.
Derimod er forholdene i æ. jernalder
godt oplyst (Ginderup). Jernalderens 1
bestod af enlængede gårde og noget
mindre huse, ofte liggende i række langs en
langgade ei. grupperet omkr. en bygade
(Borremose). På grundlag af de nuv.
siednavnes endelser har man forsøgt en
tidsbestemmelse og mener, at 1-navne på

2657

-sted, -heim (-am), -inge går tilbage til
i hvert fald ældre rom. jernalder (0-200
e. Kr.), -løse til yngre rom. jernalder
(2-400), medens -lev tilhører ældre
(4-600) og -toft, -by yngre germ.
jernalder (6-800). Til vikingetid (800-1000)
og noget senere henføres -torp, -bølle,
-rød, -holt, -skov.
landsbyfællesskab, form for
jordfællesskab for bønderne i en landsby, hvorefter
den dyrkede jord uddeltes i lodder til
parthaverne, som lod dem dyrke i
fællesskab. Alm. udbredt i germ. og slaviske
lande siden oldtiden, men afvikledes i
18.-19. årh.
landsdommer, 1) ca. 1300-1805 den kgl.
dommer på landstingene i Danm.
Stillingen ophævedes ved nedlæggelsen af disse
1805; 2) fra 1916 betegn, for en dommer
i landsretten.
Landseer [’länsia], Edwin (1802-73), eng.
maler. Let sentimentale dyreskildringer.
Skulpturer bl. a. løverne foran
Nelsonsøjlen (Trafalgar Square, London).
Land’s End [’län(d)z ’ænd], Engl.s
sydvestligste punkt, i Cornwall,
landsfoged, siden 1925 den øverste
lokale admin. embedsmand og dommer i 1.
instans for hver af landsdelene S-Grønl.
og N-Grønl. 1, som udnævnes af kongen,
er formand for landsrådet i hver af de to
landsdele.

landsforræderi, forbrydelse mod statens
selvstændighed og sikkerhed i forh. t.
fremmede magter. Regler herom findes
i straffelovens kap. 12 samt
straffelovs-tillægget af 1. 6. 1945 m. ændringer af
29. 6. 1946.
landsforvisning, jur., en persons
udvisning af fædrelandet og derved faktisk
ophævelse af vedk.s statsborgerl.
rettigheder, p. gr. af lovovertrædelse. Anv. i
ældre tiders strafferet for bl. a. modstand
mod øvrigheden, signen, manen o. lign.,
ved trykkefrihedsforordningen af 27. 9.
1799 indført for trykte fornærmelser mod
kongen, angreb på den monarkiske
regeringsform m. m. 1 er nu overalt afskaffet,
i Danm. ved forordn, af 30. 3. 1827;
midlertidigt genindført 1851-66.
landshold, udvalgt hold af en idrætsgrens

bedste udøvere fra hele landet.
Landshut [’lantshu :t], ty. by i Bayern,
ved I sar; 32 000 indb. (1939). Handel,
mangesidig industri. Mange gl. bygninger,
landshøvding, person, som på
landsherrens vegne styrer en provins. I Sv. den
øverste civile embedsmand i et lån. 1874—
1903 øverste da. embedsmand på Island.
Lands jagtforeningen af 1923 stiftedes
opr. for at søge jagtloven af 1922 ændret
og i opposition mod Da. Jagtforening,
med hvilken L dog senere kom i
samarbejde. Dens formål er at oplvse medl.
om jagt og vildtpleje, at modvirke
særrettigheder såvel som jagtforbud på
offentlige vande m. m. Medlemstal april
1948: ca. 34 000.
landskab, et af naturlige skillelinier
begrænset landområde,
landskabslove, i Danm. de fra 13. årh.
stammende tekster af de enkelte
landsdeles ret. (Valdemars Sjællandske Lov,
Eriks Sjællandske Lov, Skånske Lov og
Anders Sunesens parafrase over denne
samt Jyske Lov),
landskamp, sportskamp ml. udvalgte

mandskaber fra to lande,
landskat, da. skat på hartkornet 1818—

1903; afløste matrikulskatten.
landskildpadder (Te’studo), skildpadder
m. stærkt hvælvet rygskjold, sammenvok-

Kæmpelandskildpadde.

sede tæer, hovagtige kløer. En art (T.
graeca) i S-Eur. Kæmpestore arter på
fl. trop. øer. Overvejende planteædere.

2658

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1002.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free