- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2935,2936,2937

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Marlborough ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Marthaforeninger

sende modsætn. til Sovj. Kongressens
tilslutning til M, og v. lov af 3. 4. 1948
(The Economic Cooperation Aet) skabtes
den økon. samarbejdsadministration i
Washington ECA som øverste organ for
M. 16. 4. underskrev de eur.
modtagerlande en konvention vedr. M, som skabte
den eur. samarbejdsorganisation OEEC.

De alm. principper om
Marshall-hjælpens anvendelse fastlagdes i
tosidige overenskomster ml. USA og hvert
af modtagerlandene. Hvert af disse har
udarb. et langtidsprogram for den økon.
udvikl, frem til 1. 7. 1952
(»Marshall-periodens« udløb), som koordineres af
OEEC og gennemgås kritisk af ECA.
For hvert enkelt »Marshall-år« (1.
7.-30. 6.) bevilger Kongressen i USA en
samlet sum i Marshall-hjælp. På grl. af
årsprogrammer udarbejdet af hvert
modtagerland og kritisk revideret af OEEC
fordeler ECA den saml. årl.
Marshall-hjælp ml. landene. 1 det første år (3. 4.
1948-31. 3. 1949) blev der givet
indkøbs-tilladelser for 4770 mill. $, hvoraf 1260
mill. til Engl., 1073 mill. til Frankr., 579
mill. til Ital., 463 mill. til de 3 vestl. zoner
i Tyskl.; 103 mill. til Danm., 83 mill. til
Norge. Af det samlede beløb anvistes
1649 mill. til fødevarer, foderstoffer og
gødning, 693 mill. til brændselsstoffer,
389 mill. til bomuld, 125 mill. til tobak.
Af bevillingerne for året 1. 7. 1948-30. 6.
1949 (ialt ca. 4,9 mld. $) ydedes mindst 1
mld. $ som lån, resten som gave.

Marshallhjælpen har 2 sider: en ren
»valutahjælp« og en kapitalhjælp uden
modydelse. Ved de løbende indkøb under
M stiller USA dollars til rådighed for
modtagerlandene til import fra USA
o. a. lande m. »hård« valuta mod fuld
indbetaling af modværdien i landets egen
valuta (counterpart funds) til en spærret
konto i centralbanken. 5% af beløbet
på denne konto skal stilles til den amer.
reg.s rådighed, resten kan af
modtagerlandet efter tilladelse fra ECA anvendes
til forsk, produktive og
finansstabilise-rende formål.

Knyttet til M og adm. af ECA er
tillige bevill. af økon. og militær hjælp fra
USA til Kina (463 mill. $), Grækenland
og Tyrkiet (275 mill. $) samt hjælp til
FNs Internat. Børnefond (60 mill. $).
’Marshall-øerne [’ma:j3l-], koraløer i
Stillehavet, danner 32 atoller i to rækker
på en undersøisk banke. 180 km2; ca.
10 000 indb. (mikronesere). Trop. klima.
Kokos, bomuld og sukkerrør dyrkes.
1885 ty., 1920 jap. mandat. Jan.-apr.
1944 delvis erobret af USA, øvr. jap.
styrker kapitulerede aug. 1945. Under
USAs formynderskab (1947).
Mar’silius af ’Padova (ca. 1270-ca.
1340), ital. humanist. 1 sin bog Fredens
Forsvarer, Defensor Pacis (1324), hævder
han principielt folkesuveræniteten, både
i forhold til fyrste og kirke, og fyrsters
pligt til at reformere kirken, når dens
egen ledelse svigter,
marsk (nty.), lavtliggende, lerede
landstrækninger, dannet ved afsætning af
slam, der medføres af tidevandet og bindes
af plantevæksten. Når m-engene ikke
mere overskylles af dagligt højvande,
ophører m-dannelsen^ og de frugtbare
enge beskyttes da med diger,
marsk ei. marskalk (fra mnty., egl.:
hestepasser), lederen af kongens staldetat
(tidl. staller), fra 13. årh. kongens
øverste hærfører. I Danm. var Anders Bille
(d. 1657), i Sv. Karl Gustaf Wrangel
(d. 1676) sidste m.
’marskal [-skal’, -lal’] (mnty., egl:
hestepasser), fl. hæres højeste officersgrad.
marskalstaven i tornystret. Ytringen,
at enhver fr. soldat bærer m (d. v. s. at
avancement alene afhænger af dygtighed)
tillægges Napoleon, formentlig m. urette,
og Ludvig 18.
marskan’di’ser (fr. marchandise
handelsvare), person der driver handel m. brugte
genstande, især klæder og bohave. P. gr.
af samfundets interesse i kontrol m.
handelen m. brugte ting (især m. henblik på
salg af tyvekoster), kræves særlig
politibevilling til m-handel.
Marskforsøg, Statens, under Statens

Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, er
oprettet i 1923 og har forsøgsarealer på
marskjord ved Ribe og Højer,
marskfår, fællesbetegn. for fåreracer,

hjemmehør. på marsk ei. anden lav frodig
jord. m er gennemg. ret store.

marsk Stig, Erik Klippings marsk, Stig
Andersen.

marsk Stig-viserne, en rk. da.
folkeviser om kong Erik Klippings påståede
drabsmand marsk S., hans hustru og
døtre. Om det indbyrdes forhold ml. m
er der fremsat meget forsk, teorier.

’Mar’slev, landsby 7 km 0 f. Odense.
Flyveplads.

’Marsman, Hendrik (1899-1940), holl.
forfatter. Druknede i Kanalen på flugt
til Engl. Skrev som lyriker opr.
ekspressionist. digte; i Porta Nigra (1934)
kredser han om dødstanken, i digtsaml.
Tempel en Kruis (1940) bekender M sig til
humanismen.

’Mar’smarken, 1) (lat. Campus Martius),
slette i det gl.Rom ml.CapitologTiberen;
bebygget fra Augustus; 2) da. betegn, for
(fr.) Champ de Mars [Jöd’mars], plads
i Paris, anlagt 1770. På pladsen er
Eiffeltårnet opført.

Marstal, handelsplads på Ærø; 2004 indb.
(1948) med forstæder 2838
indb. (1945)).
Navigationsskole. Søfartsby siden 18. årh.

Marstal Bugt, farvandet ml.
sydøstl. Ærø og sydl.
Langeland.

Marston [’ma:st3n], John {ca. 1575-1634),
eng. dramatiker. Skrev bl. a.
hævndramaerne Antonio and Mellida (1602) og
anden del Antonio’s Revenge. Hans
komedier er fornøjelige, men plumpe.

Marston Moor [’ma:stan ’mus], slette i
Yorkshire, hvor parlamentshæren 1644,
især v. Cromwells indsats, slog Karl l.s
hær.

’Marstrand [-strand], sv. købstad (fra 14.
årh.), S-Bohuslån; 1300 indb. (1949).
Fæstningen Karlsten. Badested. 26. 2.
1947 brændte en del af byen.

Marstrand, Jacob (1848-1935), kbh.
borgmester. Bagermester; liberal
borgerrepræsentant fra 1893, borgmester
1903-17 (vejvæsen, gas, sporveje m. m.).
Tilknyttet grundtv. kredse; udg. række
folkelige biografier (bl. a. om vennen
Herman Trier); erindringer.

Marstrand, Wilhelm (1810-73), da. maler;
elev af Eckersberg; prof. v. Akad. 1849.

Wilhelm Marstrand: Holberg Går af Vejen
for Jacob v. Tyboe og Jean de France.

Oph. i Ital. bl. a. ,1836-40; folkebill. fra
I tal. og Dalarna; portrætter af fl-af tidens
fremragende personligheder, holbergske
motiver, bibelske og hist. bill.: Den Store
Nadver (1869, kunstmus.), Chr. 4. på
Trefoldigheden og Dommen over
Rosenkrantz (1864-66, bg. Roskilde domkirke),
Univ. Indvielse (1870-71, Univ.s festsal)
m. m.; desuden en rigdom af tegninger,
marsvin (oldn. marr hav + svin), 1) lille
delfinart (Pho’caena pho’caena), ca. 2 m
lang, sort m. hvid bug. Forek. regelmæss.
i da. farvande og har nu og da været
genstand for fangst i Lille-Bælt. 2) slægt af
sydamer. smågnavere (Cavia), kortbenede
plumpe. Det tamme m (C. porcellus)
anv. som forsøgsdyr. Forekommer i
mange varieteter. Tæmmet før Amer.s
opdagelse.

Marsvin, Ellen (1572-1649), da.
adelsdame. G. m. Ludvig Munk (d. 1602),
Knud Rud (d. 1611). Storgodsejer,
skaffede sig indfl. v. datteren Kirsten Munks
ægteskab m. Chr. 4.; søgte at bevare
forståelse med kongen efter hans brud med
Kirsten Munk, fra 1633 i skarp konflikt
med ham.

Marsvins’lun’d, tidl. hovedgård S. f.
Viborg, opr. 1654 af Jørgen Marsvin,
hoved-bygn. fra 1654 og 18. årh.; fredet i kl. B.

’Marsyas (gr. Mar’syas), lilleasiatisk heros,
knyttet til åer og floder; i gr. mytol.
opfattet som en satyr, fløjtespillets
skytsgud. M udæskede Apollon til en
musikkamp; Apol. vandt og straffede M ved
at lade ham flå.

Martaban Bugten (eng. [ma:t3’bän]),
bugt på Burmas S-kyst ved Rangoon.

Marteau [mar’to], Henri (1874-1934),
fr.-sv. violinvirtuos og komponist.

Martelli [mar’tæl:i], Pier Jacopo
(1665-1727), ital. digter, særlig tragediedigter.
Indførte det alexandrinske vers i Ital.,
efter ham kaldt martelliano.

’Martens, Georg Friedrich von
(1756-1821), ty. folkeretslærd og diplomat.
Navnlig kendt som grundlægger af en
indtil vore dage fortsat samling af
traktater (Recueil des principaux traités).

Martensen, Hans Lassen (1808-84), da.
teolog, f. i Flensborg; som student stærkt
påvirket af Grundtvig, siden af Clausen,
Sibbern, Schleiermacher og Hegel. Som
prof. (fra 1840) øvede han vældig indfl.
på studenterne; hans hovedværk Den
Kristne Dogmatik (1849) anvendtes ind i
20. årh. i hele Norden. M ville skabe en
syntese af alt åndsliv med
kristendommen som det selvfølgelige midtpunkt.
Modstander af sprogreskripterne for
Sydslesvig. Sjællands biskop 1854, fulgte
Mynsters linie, ønskede en
kirkeforfatning og så med uvilje på rigsdagens kirk.
lovgivning, bekæmpede
grundtvigianismen, var mere velvillig over for Indre
Mission. Senere hovedværk Den Kristelige
Ethik (1871-78). Ønskede lindring af
arbejdernes nød gn. statsforantsaltninger
(Socialisme og Kristendom 1874).
(Portræt sp. 2939).

Martensen-Larsen, Hans (1867-1929),
da. teolog. 1915 domprovst i Roskilde,
rel.-hist., rel.-filos. forf. Arb. også med
astron. og i sine sidste år med problemet
om livet efter døden.

Martensen-Larsen, Henning (f. 1896),
da. forstmand, søn af H. M.-L. Siden
1925 skovrider for Jægersborg
Skovdistrikt (Dyrehaven).

marten’sit (efter den ty. metallurg A.
Martens (1850-1914)), nåleformig
struktur, der opstår under rumfangsudvidelse
i stål, som hærdes ved ophedning og
hurtig afkøling til ca. 250°. m er meget hård
og så sprød, at stålet i reglen gøres sejgere
ved anløbning ved 100-200°, hvorved m
omdannes til heynit, som er næsten lige
så hårdt, men meget sejgere. Anløbes ved
600°, omdannes m til sorbit.

Martha (hebr: frue), søster til Maria,
Luk. 10, 38-42.

Marthaforeninger, kristelige foren., der
vil hjælpe unge, enligtstillede kvinder;

62*

2935

2936

2937

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1097.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free