- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
2962,2963,2964

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - mave-tarmbetændelse ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

mazza

Mediceer-gravmæler

efter 1945 off. betegn, for hele den po.
del af Østpreussen.

’mazza ei. massa, hebr: usyret brød;
flertal: mazzöt.

Mazzini [ma’t:sini], Giuseppe (1805-72),
ital. revolutionsleder. Tilsluttet
Carbo-narierne, stiftede 1831 hemmelig forening
»Det Unge Italien«, modarbejdede 1848
som republikaner Sardiniens politik,
ledende i romerske rep. marts-juli 1849.
Arbejdede fra udi. utrætteligt på at styrte
de ital. fyrsters magt, rejste 1860 oprør på
Sicilien, søgte at hindre Garibaldis
tilslutning til Sardinien. Krævede efter
1861 republik, søgte at styrte huset
Savoyen ved sammensværgelser 1869 og
1870.

’mazzöt ei. ’massöt (hebr: usyrede brød)
spises af jøderne ved »de usyrede brøds
fest«, til minde om udgangen af Ægypten.

Mb, fork. for millibar.

Mc, fork. f. Mac.

MCIF, fork. f. medlem af Danske,
Civil-z’ngeniørers .Forening, d. s. s. Dansk
Ingeniørforening. Indregistreret betegn.,
der kun må benyttes af medl. af nævnte
forening.

Md., off. fork. f. Maryland, USA.

m. d., fork./, ital. mano destra højre hånd.

MDA, indregistreret betegn, for medl.
af Da. Arkitektforening.

Me., ofT. fork. f. Maine, USA.

’mea ’culpa (lat.), ved min skyld.

Mead [mi:d], George Herbert (1863-1931),
amer. filosof. Pragmatistisk og
positivistisk præget. Har bl. a. skr. Philosophy
of the Present (1932) og Mind, Self, and
Society (1934).

Meath [mi:ö, mi:/>], irsk An Mhidhe, irsk
grevskab i prov. Leinster, NV f. Dublin;
2338 km2; 66 000 indb. (1946).

me’atus audi’torius ei. meatus
a’cu-sticus (lat.), øregangen.

Mec’cano, legetøj: byggesæt, hvormed
der kan udføres modeller af maskiner,
broer o. 1.

méche [mæl] (fr: væge), gazestrimmel, der
lægges i sår for at dræne sårsekret.

Mechelen [’mæfalaj, fr. Malines, belg. by
ml. Antwerpen og Bruxelles. 61 000 indb.
(1948). Jernbaneknudepunkt med store
værksteder. Møbel- og tekstilindustri.
Belg.s kirkelige centrum og sæde for
kardinalprimas. Gotisk domkirke (St.
Ro-muald) fra 14. årh. I 16. årh. fl. gange
sæde for Nederlandenes regering. Svære
krigsskader 1914.

Mechelin [mæka’li:n], Leo(pold)
(1839-1914), fi. politiker. Jurist, regeringsmedl.
1882-90, liberalt landdagsmedl. Ledende
i kampen mod russificering, landsforvist
1903-04; 1905-08 leder af fi. finansstyre.

mechita’rister [-ki-], armenisk
munkeorden, stiftet 1701 af Mechitar
(1676-1749) m. det formål at knytte de kristne
armeniere til den kat. kirke.

Mech’tilde (d. 1288), da. dronning, datter
af grev Adolf 4. af Holsten, 1237 g. m.
Abel, 1261 m. Birger Jarl, pantsatte
1260 landet ml. Ejderen og Slien til
Holsten.

Mecklenburg [’mæklan-, ’me:klan-], til
1946 ty. land omfattende de 1934
forenede lande: M-Schwerin og
M.-Strelitz’, 15 722 km2; 900 000 indb. (1939).
Historie. M var efter folkevandringerne
beboet af slaviske stammer. Kristnet og
indlemmet i ty. rige i 12. årh., bevarede
gl. slaviske fyrsteslægt, men fortyskedes.
Under da. overherredømme ca.
1185-1223. Gnm. slægtsforbindelser indblandet
i nord. politik i 14. årh., opnåede sv.
kongemagt 1363, slået af Margrete.
Splittet ved langvarige arvedelinger. Led
hårdt under 30-årskrigen og Store Nord.
Krig. Fra 1701 styredes d. lille syd-østl.
del af M for sig som M-Strelitz, mens
resten efth. samledes som M-Schwerin.
Storhertugdømmer 1815. Fyrster og adel
bevarede gl. stænderforfatning til 1918.
Måtte 1866 indtræde i Nordty. Forbund.
Republikker fra 1918. M-Schwerin og
M-Strelitz forenedes 1934 tilM. Fra 1945
del af sovj. zone, forenet m. Forpommern
under særl. landeregering.

’Mecklenburg-’Vorpommern, ty. land
i Sovj.-zonen, oprettet 1946 ved
sammensmeltning af M. og V. 23 400 km2 m. 2,1

2962

mill. indb. (1946). Hovedstad: Schwerin.
Hovederhverv: landbrug (de tidl.
dominerende storgodser er udstykket efter
1945).

Meco’dri’n, da. amfetaminpræparat
(Me-dicinalco).

me’conium (gr. mékön valmuesaft),
mørkfarvet afføring, som den findes hos det
nyfødte barn.

Mecsek Hat [’mætlek ’ha:t], ung.
bjergryg, N for Pécs, 682 m. Kulbrydning.

medaille [me’dalja] (ital. medaglia af lat.
metallum), møntlignende metalstykke,
udført til erindring, men uden
betalings-kraft. m i egl. forstand er runde, mens
stykker af firkantet form kaldes plaketter,
m er en nyskabelse fra 15. årh.s Ital. og
genspejler som portræt-m Renæssancens
individualisme. I de flg. årh. udviklede
m-kunsten sig især i Ital., Tyskl. og
Frankr. Også i Danm. beg. m-kunsten

Medaille over slaget i
Køge Bugt 1677.

under Renæssancen, men lige til ca. 1700
var da. medaillører i reglen indkaldte
tyskere; den fr. m-kunst toges først fra
Ludvig 14.s tid til mønster. Den største
samling i Danm. findes i Den Kgl.
Møntog Medaillesamling i Nationalmuseet.
Medaillen for Druknedes Redning,
da. fortjenst-medaille, stiftet 1812.

Medaillen for Ædel Dåd, da.
fortjenst-medaille, stiftet 1793.

.medaillon [medal’jcv;], (fr.), 1) større
por-trætmedaille; 2) smykke, som hænger i
en kæde og gemmer et billede ei. andet
mindetegn; 3) relief ei. maleri i rund
indfatning.

medaillør [medal’jø’r], fremstiller af
me-dailler. ’

medalje, anden stavemåde for medaille.

Medal of Honor [’mædl av ’anarj (eng:
hædersmedaille),
fornemste USA-orden,
stiftet 1862 for
krigsfortje-nester.

Medan [ma’do:n], by m.
tobaksindustri, på
NØ-Sumatra; 77 000 indb.
(1930). Nær M oliefelt.

’Medau, Hinrich (f.1890),
ty. gymnastikpædagog.
Påvirket af Dalcroze.
Skaber af rytmisk
kvindegymnastik med meget
nær forb. ml. musikken
og bevægelsen, hvori al- ü

tid hele legemet deltager. Medal of Honor.

2963

medbringer, værktøj til medtagning ei.
fastholdelse af arbejdsstykket på
værktøjsmaskine! .
meddelagtighed, jur., ældre udtryk for

medvirken.
Meddelelser om Grønland, værk,
udgivet af »Kommissionen for Ledelsen af
de Vidensk. Undersøgelser i Grønland«.
Indeholder naturvidensk. og kulturhist.
afhandl, og ekspeditionsberetninger. I alt
udk. 145 bd. (1947).
Me’dea (gr. ’Médeid), 1) i gr. sagnhist.
Jasons hjælperinde i Kolchis, drager med
til Korinth, men da Jason her vil indgå
ægteskab med Kreons datter, Glauke,
dræber M som hævn bruden og sine to
sønner med Jason og flygter til Athen;
2) tragedie af Euripides,
mededsmænd, i gl. ret de personer, der
med deres ed støttede den ed, som var
aflagt af en part i en retssag, idet de svor
på, at hans ed var rigtig. Hertil krævedes
ikke noget kendskab til det forhold,
partens ed angik, men m-s ed byggede alene
på deres personl. tillid til parten.
’Medek, Rudolf (1890-1940), cech. lyriker
og romanforfatter, skabte på grundlag af
sine oplevelser som legionær i Sibirien
den betydeligste moderne cech. krigslyrik;
skrev en række krønikeagtige romaner.
Blev efter 1. Verdenskrig general i den
öech.slovak, armé.
Medellin [mæöæ’jin], Colombias
næststørste by, på en veldyrket højslette
iCentral-cord il lerens nordl. del; 237 000 indb.
(1947). Guld, kaffe.
’Medelpad [’me:d3lpo(:)dl, sv. landskab
ml. Ångermanland og Hälsingland; 7592
km2; 110 000 indb. (1946). Omfatter
landet omkr. Indalsälvens og Ljungans
nedre løb. Myckelberget (571 m).
Meden [’me’dan], Max (1882-1946), da.
billedhugger; bl. a. portrætbuster i
kunstmus.

me’deola (Asparagus asparagoides),
slyngplante, som dyrkes i stue og drivhus og
afskæres til grønt i blomsterbuketter, m
henregnedes tidl. til Myrsiphyllum.
medere [’me’daraj, Mediens indbyggere.
Medford f’mædfard), nordvestl. forstad til
Boston i Massachusetts, USA; 67 000
indb. (1945).
medforlover, ældre udtryk for den, der
s. m. andre har påtaget sig en
kautionsforpligtelse,
medgift, den formue, hustruen indbringer
i ægteskabet, og som navnlig i ældre ret
var underkastet særl. retsregler. I Danm.
synes sådanne regler ikke at have været
gældende.

medhjælp i besiddelsen, i retsvidensk.
anv. udtryk for det forhold, at en person
har en ting i sin besiddelse, men under
et vist opsyn fra den berettigedes side kun
udøver en uselvstændig råden over den.
’me’dia, flertal media (lat: mellem(lyd)),
fonet., de lukkel yd, der alm. skrives b,
d, g, mods. tenues p, t, k.
medi’a’n (lat. medianus i midten), 1)
betegn. for middelstore papirformater,
60 X 93,5 cm; 2) mat., i en trekant et
liniestykke, der forbinder en vinkelspids
med midtpunktet af den modstående side.
medi’an’t (lat. medianus i midten), mus.,
mellemtone, kaldtes tidl. tertsen, fordi
den ligger ml. grundtonen (tonika) og
kvinten (dominant),
medi’anus, ’nervus, nerve på armen,
som sender følenerver til håndens
tommelfingerside og be vægenerver til
håndmuskler.

media’stinum (nylat: indvolde, i midten),
anat., rummet ml. de to lunger, hvor
hjertet og de store kar ligger,
mediation (lat. medius midterst), mægling;
indskydning af et mellemled ml.
væsens-forsk. yderled, f. eks. ml. Gud og verden,
tese og antitese.
Mediceer-gravmæler
’sæ’ar-j, [-gravmæler over medlemmer af familien
Medici; findes i kirken San Lorenzo i
Firenze i »Det Ny Sakristi«, opført af
Michelangelo 1520-24. M blev aldrig
fuldendte efter planen. Af Michelangelo:
gravmælerne over de unge hertuger
Giu-liano (d. 1516), Lorenzo (d. 1519) og
Alessandro (d. 1537) de’ Medici med de
berømte fremstillinger af »Dagen« og

2964

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1106.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free