- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3031,3032,3033

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - mikroskop ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

militieombudsman

Milo

SHAEF, der maj-juli 1945 ledede de
allierede styrker i Danm., afløst af British
Mission to Denmark,
militieombudsman [-’litsia-] (sv.),
embedsmand i Sv., der på rigsdagens vegne
fører tilsyn m. milit. domstole og
embedsmænd,
mi’lits (lat. militia krigstjeneste,
stridskræfter), opr. en stats landkrigsmagt,
senere folkevæbning, tropper med kort
uddannelse. I Danm. oprettedes 1614 en
m (4000 m.), hvis folk overgik til de
hvervede regimenter efter krigen med
Sverige 1675-79. 1701 opstillede Fred. 4.
en landmilits på 7 fodregimenter (13 000
m.), der nedlagdes 1730 for at genopstå
3 år senere i 4 regimenter, der hævedes
1764. Folkene indgik da i 1
landmilits-bataillon for hvert hvervet fodregiment
og 2 for artilleriet,
mili’tæ’r (fr. militaire, af lat. militia
krigstjeneste, stridskræfter), landes krigsmagt;
personer hørende til hær (og flåde),
militærattaché [-Je], officer af hæren
knyttet til et gesandtskab som rådgiver
i mil. sager,
militære enheder, større ei. mindre led
af en hær.

Militære Højskole, Den Kgl., i Kbh.,
grl. 1830 for at uddanne officerer. Afløst
1868 af officersskolens ældste klasse (nu
specialklassen),
militærgeografi, undersøgelse og
skildring af landes geografiske forhold i mil.
øjemed.

Militærhospital, Københavns,
opført 1915, taget i brug 1928. Modtager
patienter fra hær og flåde. 6 afd., røntgen-,
fysiurg.-og tandklinik samt poliklinikker.
475 senge. Rigshosp.s neurol. og neurokir.
afd. har til huse i M.
militærnægter, folkeligt ord for den
mand, der nægter at gøre militærtjeneste.
Værnepligtige for hvem mil. tjeneste af
enhver art skønnes at være uforenelig
med deres samvittighed, kan efter lov af
13. 12. 1917 fritages for militærtjeneste
mod at bruges til statsarbejde af civil
karakter. Dette arbejde varer 20
måneder, når det træder i stedet for første
indkaldelse til militærtjeneste, og 3 måneder,
når det - under alm forhold - er i stedet
for senere genindkaldelser,
militær retspleje. De om behandlingen
af mil. straffesager gæld. regler
indeholdes i bek. af 12. 5. 1937. Hvor sådanne
sager afgøres ved dom, sker pådømmelsen
ved de almindelige domstole; men
påtalemyndigheden tilkommer mil.
rettergangs-chefer under tilsyn af forsvarsministeren
og med bistand af auditører. I adsk. tilf.
tilkommer der dog befalingsmænd
adgang til at pålægge straf uden dom; men
straften kan da ikke overstige visse
maksima.

militær rækkefølge, den rangorden,
hvori en hærs ei. flådes forsk, grader
følger efter hverandre.
Militært Tidsskrift, da. mil. fagskrift
udgivet siden 1871 af Det
Krigsvidenskabelige Selskab,
mili’æ’rtuberkulose (lat. miliaris
hirse-kornlignende + tb)(tuberculosis miliaris),
akut form for tuberkulose forårsaget ved,
at den tuberkuløse primærlidelse vokser
ind i et blodkar og udtømmer
tuberkelbakterier direkte i blodbanen. Den
tuberkuløse infektion spredes således
pludseligt over hele organismen og i løbet af
ganske kort tid udvikles der utallige små
tuberkuløse betændelser overalt
(miliær-tuberkler).

Miljukov
’kofj, Povel N. (1859-1943),
russ. politiker og historiker. 1905 leder af
Kadetpartiet. Efter tsarens fald [-marts-maj 1917 udenrigsmin. i den borgerl.
reg., monarkist. Siden i London og Paris,
søgte gnm. bladet »Poslednije Novosti«
(sidste nyheder) at samle de fordrevne
russere.

’Milkom (af roden mlk konge), ammonit-

ternes hovedgud.
mill [mil] (lat. mille 1000), mønt i USA og

Canada, = 1/1000 dollar.
Mill [mil], James (1773-1836), eng. filosof
og nationaløkonom (af den klass. eng.
skole). Hovedværk: Analysis of the
Pheno-mena of the Human Mind (1829). Tilhæn-

John Stuart Mill. John Milton.

ger af associationspsyk. og af
utilitarismen.

Mill [mil], John Stuart (1806-73), eng.
filosof og nationaløkonom (af den klass. eng.
skole). Søn af James M. Hovedværk: A
System of Logic (1843), Principles of
Politicai Economy (1848) og Utilitarianism
(1864). Som empirist hævdede M, at al
realvidensk. må bygge på induktion, som
han skitserede 4 metoder for. Som
utili-tarianer lagde M vægt på handlingernes
konsekvenser for menneskenes velfærd,
der forudsætter social og politisk frihed.
Var forkæmper for kvindesagen og
forbedring af arbejdernes kår. (Portræt).

Millais [’milæi], John Everett (1829-96),
eng. maler. En af grundlæggerne af det
præraffaelittiske broderskab. Fra 1894
det detailleret udførte hovedværk: Jesus
som Barn i Tømmermandens Værksted.
Senere bredere malemåde, præget af
Velazquez. Portrætter bl. a. af Gladstone.
Bogill. bl. a. til Tennysons digte.

Milland [’miland], Ray (f. 1906),
eng.-amer. filmskuespiller. Fin og elegant
lystspilskuespiller i »Fransk Uden Tårer«
(1939), karakterskuespil i »The Lost
Weekend« (1945).

Millay [mi’læ:], Edna St. Vincent (f. 1892),
amer. digterinde, repr. for den moderne,
frigjorte kvinde omkring 1920.

mille (lat.), tusind.

Mille, Cecil B. de, se De Mille.

millefi’ori (ital: tusinde blomster),
mange-farvet glas, ofte formet som perler og
indsmeltet i glaskar. Kendt fra oldtiden og
den venezianske glasindustri.

millefleurs [mil’flö:r] (fr: tusind
blomster), 1) forsk, med mange små blomster
trykte tøjer, f. eks. chintz; 2) forsk,
parfumer, sammensatte af forsk, æteriske
blomsterolier.

mille marin [mil ma’ræ], fr. sømil =
1852 m.

mil’lennium (mille + lat. annus år),
årtusind; tusindårsriget.

’Miller, Ferdinand von (1813-87), ty.
bronzestøber, ledede fra 1844 det kgl.
bronzestøberi i München.

Miller [’miiar], Henry (i. 1891), amer.
forfatter, anarkistisk individualist, præget af
surrealismen, en bidende kritiker af
Amer. Hans fleste bøger udkom i Paris.
The Cosmological Eye (1940, da. 1948),
Tropic of Cancer (1931).

Miller [’milar], Paul Chr. (1876-1945),
da.-amer. palæontolog. Har skænket
Minera-logisk Museum i Kbh. værdifulde
samlinger af hvirveldyr fra N-Amer.

Miller [’milar], W. D. (1853-1907), ty.-amer.
tandlæge. Grundlægger af bakteriologien
på mundhulens område.

milleraies [mil’ræ](fr.,egl: tusind striber),
smalstribet musselin ei. lign.

Millerand [mil’rä], Alexandre (1859-1943),
fr. politiker. Opr. socialist, medl. af
min. Waldeck-Rousseau 1899-1902; brød
med soc. 1904, efterh. kons. Angreb
kommunismen 1919, efterfulgte Clemenceau
som min.præs. 1920, s. å. præsident.
Bekæmpede Briands eftergivende politik
mod Tyskl., støttede Poincaré, tvunget
bort af De Radikale 1924.

’Millerovo [-rava], sovj. stationsby ca.
200 km N f. Rostov. Heftige kampe dec.
1942, hvor sovj. offensiv afskar
baneforbindelsen Voronezj-Rostov.

’Milles, Carl (f. 1875), sv. billedhugger;
Sten Sture monument (1925, Uppsala),
Tegner monument (1926, Sthlm.);
portrætbuster, dekorationsarbejder og
springvand, hvoraf fl. er stærkt omstridte p. gr.
af deres udprægede manierisme; fra 1929

beskæftiget i USA. Fredsmonument i St.
Paul (1936), springvand Vandene mødes
i St. Louis (1940). (111.)
Millet [mi’læ], Jean-François (1814-75),
fr. maler. Har med rel. alvor skildret
bondens trælsomme liv og hans samhørighed
med jorden. Hovedværker:
Akssanker-sker, Angelus (Louvre) og Døden og
Brændehuggeren (glyptoteket).
Millevaches, Plateau de [pla’to da
mil’ val],granitplateau i Centralfr.(954m).
milli- (lat. mille 1000), forstavelse til
måleenheder (fork. m) = 1/1000 af enheden;
f. eks. milliampere.
milli’a’rd (af mille), 1000 millioner,
milli’ba’r (milli- + bar), fork. mb, = Viooo
bar. m anv. i meteor, til angivelse af
lufttryk. 1000 m = barometerstanden
750 mm.

millier métrique [mil’je me’trik], fr.

rummål = 1 ton.
Millikan [’milakan], Robert Andrews (f.
1868), amer. fysiker. Målte elektronens
elektr. ladning og har arbejdet med
spektre af højt ioniserede atomer og med kos
misk stråling. Nobelpris 1923.
milli’me’terpapir, papir med påtrykt net
af vandrette og lodrette linier, der
inddeler papiret i kvadrater med siden 1 mm.
Anv. ved grafisk afbildning,
milli’o’n (ital: stort tusinde), 1000 gange

1000, 1 000 000 ei. 10«.
millionfisk (navnet af dens store
frugtbarhed) (Le’bistes reticu’latus), lille, meget
frugtbar, levendefødende tandkarpe.
Hannen farveprægtig, halvt så stor som
den 5 cm lange hun. Nordl. S-Amer.
Yndet akvariefisk.
Milions rea’gen’s [mijä-] (efter den fr.
kemiker A. N. E. Milion (1812-67)),
vandig opløsning af merkurinitrat
indeholdende salpetersyrling. Anv. til påvisning
af proteinstoffer (æggehvidestoffer).
Mills [milz], John (f. 1908), eng.
filmskuespiller. Dygtig og yderst sympatisk, med
megen realisme i sit spil. Deb. 1933;
kendteste film: »Havet er vor Skæbne«
(1942, 43), »Disse Lykkelige Dage« (1944),
Dickens-filmen »Store Forventninger«
(1947) o. a.
millstone-grit [’milstoungrit] (eng:
møllesten; grov sandsten), mægtige
sand-stensaflejringer fra Engl.s karbon under
produktive kulformation.
’Millöcker [’milokar], ATar/(1842-99), østr.
operettekomponist; bl.a. Tiggerstudenten
(1882, Kbh. 1884).
Milne [mil(n)], Alan Alexander (f. 1882),
eng. forfatter. Har skrevet en række
skuespil, men er mest kendt som
børne-bogsforf: Winnie-the-Pooh (1926, da.
Peter Plys, 1930) o. a. - Selvbiogr. (1939).
Milner [’milna], Alfred, Viscount
(1854-1925), brit. politiker. 1897-1905
højkommissær i S-Afr., hvor M bestemt afviste
Krugers krav (boerkrigen). 1916 medl.
af krigskabinettet, 1918 krigsmin.,
1918-21 kolonimin. Imperialist.
’Milnes Land, storø i det indre af
Scores-by Sund, højder til ca. 1900 m, det indre
isdækket.

’Milo, ital. navn på den gr. ø Mélos.
’Milo (d. 48 f. Kr.), rom. tribun 57 f. Kr.,
organiserede bander til kamp mod
Clo-dius for at kalde Cicero hjem fra
landflygtighed. Dræbte Clodius 52 f. Kr.,

Carl Milles: Europa. (Worcester
Art Museum).

64*

3031

3032

3033

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1131.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free