- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3169,3170,3171

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Nagykanizsa ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

natbue

nationalitetsmærker

Union; 91 380 km2; 2 183 000 indb.
(1946), deraf 233 000 hvide; ca. 51 000
taler afrikaans, ca. 175 000 eng. (1946).
Hovedstad: Pietermaritzburg.
natbue, den del af et himmellegemes
døgncirkel, der ligger under horisonten,
nateffekt ved radiopejling viser sig ved,
at retningsbestemmelse efter mørkets
frembrud bliver usikker eller umulig.
Modvirkes ved anv. af spec. antenner,
f. eks. adcockantenner.
’nates (lat.), sædeballerne.
’Nathan, profet, som stod David nær,
forudsagde hans slægt et varigt
kongedømme, men gik også i rette med ham
efter Urias’ død.
Nathan [’næ:/»sn], George Jean (f. 1882),
amer.. kritiker og forfatter. Har øvet
afgørende indflydelse på sin samtids
amer. teater. Siden 1942—43 udg.
Theatre Book of the Year.
Na’thanael (hebr: givet af Gud), en af

Jesu disciple, Joh. 1, 46.
Nathan der Weise [’n«:tan -’vaiza] (ty:
Nathan den Vise), drama af Lessing (1779).
Nathansen, Fritze (f. 1925), da.
svømmerske. Fl. gange Danm.mester (100 m
crawl og 50 m svømn. -f 50 m bjergning).
Sølvmedalje i 4 X 100 m holdkapsvømn.
ved olympiaden 1948.
Nathansen, Henri (1868-1944), da.
forfatter. Jøde.
Romanerne Floden (1902),
Af Hugo Davids Liv
1-4 (1917) og
Men-del Philipsen og Søn
(1932) tilhører det
bedste i da. psyk.
kunst. Den her
behandlede spænding
ml. da. og jødisk
sind præger også
fl. af N-s skuespil,
især Daniel Hertz
(1909) og Inden for Murene (1912). Af
hans kritiske arb. handler fl. om
skuespillere, det dybestgående om Georg
Brandes (1929). N døde i Sv., hvorhen
han var flygtet 1943.
Nathanson, Mendel Levin (1780-1868),
da. forretningsmand, redaktør. Udg.
omfattende, ret usystematiske skrifter om
da. samfundsforhold (Danmarks
Natio-nal- og Statshusholdning 1836). 1838-58,
1865-66 red. af Berlingske Tidende, som
N skaffede større position,
nathejre (Nycti’corax nycti’corax), lille
mørk hejreart. Natfugl. Vidt udbredt.
Nu og da i Danm.
nathold, pligt til at underholde kongen og
hans følge ei. evt. en anden dertil
berettiget. n er den ældste skat til kongen i
Danm.

’Nathorst, Alfred Gabriel (1850-1921), sv.
geolog. Deltager i fl. polareksp.
(Spits-bergen, Grønl.). Har især undersøgt
fossile planter, således i Skånes rhät-lias,
i polarlandene og Japan. N påviste endv.
tilstedeværelsen af arktiske planterester
i senglaciale lag (i bunden af sv. moser,
nathus, søv., træ- ei. messinghus med det

om natten belyste kompas,
nation (lat. natio fødsel, folkestamme), en
social gruppe, der føler sig knyttet
sammen af fælles hist. oplevelser og fælles
kultur, hyppigst også af fælles sprog.
Enhver n stræber efter at udgøre en
selvst. polit, enhed. Det føles som
undertrykkelse, hvis medl. af en n tvinges til
at leve som nationalt mindretal i en af en
anden n behersket ståt.
natio’na’l (fr., af lat. natio folkesiag),
som hører til ei. vedrører nationen; som
er karakteristisk for en nation;
fædre-landskærlig.
Nationalbanken, navnet på den da.
centralbank som privat a/s 1818-1936; nu
Danmarks Nationalbank.
National Banks [’näjnsl ’bärçksj, i
USA seddelbanker i enkeltstaterne;
stiftet ved N-Act 1863-64; skal være
medl. af Federal Reserve System.
National Broadcasting Company

(NBC) [’nälnal ’brådkästii? ’kämpani
(’æn ’bi: ’si:)], det største
radiofoniselskab i USA, grl. 1926. Hovedsender i
New York. N er under statskontrol,
nationalbudget [-by’Jæt], opgørelse over

et lands forventede nationalindtægt og
dens fordeling på investering,
udførsels-overskud og forbrug samt på
erhvervsgrupper m. v. n indebærer dels et skøn
over en forventet udvikl., dels et program
for det offentliges evt. indgriben i
nationalindtægtens udvikling. En tilsv.
opstilling m. h. t. den faktisk konstaterede
nationalindtægt for et allerede forløbet
år betegnes nationalregnskab, n er i
Danm. første gang opstillet af Det Økon.
Sekretariat, for 1948.

National City Bank of New York
[’näjnsl ’siti ’bärçk av ’nju 1 jårk], amer.
storbank, grl. 1812.

nationaldag, årl. festdag til minde om
stor national begivenhed, f. eks.
Bastille-dagen i Frankr. 14. juli til minde om Den
Fr. Revolutions begyndelse; 17.
majdagen i No. til minde om
Eidsvoll-for-fatn. og No.s uafhængighed; 4. juli i
USA til minde om uafhængighedserkl.
1776; grundlovsdagen 5. juni i Danm.
til minde om grundlovens indførelse.

nationaldragt, dragt som karakteriserer
et lands befolkning. Egl. n træffes hos
asiatiske folk. Folkedragter hos eur.
nationers landbefolkning kaldes ofte
fejlagtigt n.

nationalformue, den saml. nettoværdi
af de økon. goder, som tilhører et lands
borgere og institutioner (inkl. tilgodeh.
i udi., men ekskl. gæld til udi.). Foruden
skattepligtige (og skjulte) formuer
omfatter n bl. a. alt løsøre og alle offentl. aktiver,
med fradrag af gæld, da man ellers
foretager dobbeltregning. Den da. n kan for
1948 anslås til ca. 45 milliarder kr.,
hvoraf 19 milliarder kr. er fast ejendom.

nationalforsamling, fr. Assemblée
nationale [asd’ble nasjo’nal], 1) navn, de fr.
generalstænder antog efter juni 1789,
da de som det fr. folks repræsentanter
tiltvang sig magt til at give Frankr. en
fri forfatning. Udformede forfatningen af
1791, opløstes sept. s. å., efter at have
omformet det fr. samfund totalt
(nævningedomstole, ny forvaltning, inddragelse af
kirkegodset, privilegiernes afskaffelse).
2) siden alm. betegn, f. folkevalgt,
grundlovgivende forsamling, f. eks. i Frankrig
1848, 1871-75, 1945-46. 3) Frankrigs
lovgivende forsamling if. forfatn. 1946.

National Gallery [’näinal ’gätøri],
museum i London (ved Trafalgar Square)
for ældre malerkunst (den nyere kunst er
udskilt og overgået til Tate Gallery).
Grl. 1848 med en grundstamme fra gl.
kgl. samlinger.

Nationalgarden, 1) fr. La garde nationale
[la’gard nasjo’nal], frivillig fr.
borgervæbning, opr. juli 1789 i Paris for at
holde byen i orden og hindre nye
kupforsøg fra hoffet. Fra 1791-92 behersket
af jakobinerne, anv. som .magtredskab
mod Konventet 1793, tabte bet. under

revolutionskrigene. Fandtes også i de fr.
provinsbyer. 2) amer. National Guard
[’näjnal ’gard], USA mil. styrke, dels
opretholdt af de enkelte stater, dels af
USAs regering; N kan indkaldes til
bekæmpelse af opstand, ulovligheder o. 1.
I tilf. af krig indgår N som en del af hæren.

National Geographic Magazine, The
[’nåjnal d.iia’gråfik mäga’zhn], amer.
populærvidensk. geogr. tidsskr., rigt ill.
Grl. 1889. Oplag ca. 1,2 mill.

nationalgæld, et lands saml. gæld til
udlandet, mods. udenl. statsgæld. Ult.
1947 udgjorde Danm.s n ca. 2
milliarder kr., herunder den udenl. statsgæld på
700 mill. kr.

nationalindtægt, 1) de varer og
tjenesteydelser, der gnm. et tidsrum tilfalder
et lands borgere, ei. 2) de varer og
tjenesteydelser, som et lands
produktionsfaktorer skaber gnm. et tidsrum (også kaldet
nationalproduktet). Forskellen ml. disse
begreber er udbytte- og renteindtægterne
fra udlandet -r- udbytte- og renteudg.
til udlandet, n måles i penge og kan
opgøres enten efter markedspriser ei. efter
kostpriser (d. v. s. uden offentl. afgifter
og tilskud), n er i Danm. opgjort, såvel
samlet som fordelt på investering,
konsum osv. samt efter erhvervsgrupper, af
Det Statist. Departement. For 1948
udgjorde n til markedspris netto (d. v. s.
efter afskrivn.) 17 milliarder kr. efter
begreb 2, 16,9 milliarder efter begreb 1.

National Industrial Recovery Aet
[’näfnal in’dästrial ri’kävri ’äkt] (N1RA),
USA-lov af 16. 6. 1933, der gav Franklin
D. Roosevelt vidtgående fuldmagt til
indgreb i erhvervslivet for at bekæmpe
krisen: fastsættelse af minimalløn,
begrænsning af arbejdstid,
nødhjælpsarbejder. 1935 erklæredes NIRA af
højesteret for forfatningsstridig, hvorved The
New Deal i hovedsagen var umuliggjort.

nationali’se’ring, overførelse af
trafikmidler, banker o. 1. til statsejendom
(anv. også i samme bet. som
socialisering). Inden for isolerede
erhvervsområder har n ofte fundet sted i
privatkapitalist. samfund. I større omfang er n
uden for Sovj. gennemført efter 2.
Verdenskrig i Frankrig, Engl., Cechosl.,
Jugoslavien o. a. lande.

nationa’lisme, nationalfølelse; hyppigt
anv. noget nedsættende om
nationalfølelse, der i første række understreger
mod-sætn. t. andre nationer og anser deres ret
f. uvæsentlig i sammenlign, med ens
egen nations.

nationali’te’t (lat.), tilhørsforhold til en
nation; sprogl., kulturelt og hist.
fællesskab.

nationalitetsmærker, kendingsmærker
for I) automobiler (se
automobilkendings-mærker), 2) civilt indregistrerede
luftfartøjer; for disse skal n bestå af et ei.

Militære flyvemaskiners nationalitetsmærker.

67

3169

317O

3I7I

Til tryk august 1949.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1183.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free