- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3364,3365,3366

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Olsson ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

oplægge

opsigelsesvarsel

deismens, rationalismens og den oplyste
enevældes tid, hvis største navne er
Locke, Voltaire og Rousseau. - o-s
hovedkrav blev religionsfrihed,
trykkefrihed, human retspleje, samt oplysning
som bedste middel til bekæmpelse af
reaktionære kræfter; de fleste af o-s
mænd fordømte de merkantilistiske
indgreb i erhvervslivet og krævede økon.
frihed (fysiokraterne, Adam Smith).
Nogle ønskede pol. frihed og folkestyre;
adskillige af o-s forf. anså oplyst
enevælde for en sikrere og mere
gennemførlig udvej for reformpolitik. Frederik
d. St. (Preussen), Josef 2. (Østr.), Gustav
3. (Sv.), Pombal (Portugal), Struensee,
Turgot (Frankrig) repræsenterer oplyst
enevælde i forsk. form.
oplægge, sov., afrigge og henlægge skib i

uvirksomhed,
oplænger (holl.), søv., den del af et
træskibs spanter, der går fra bundstokken
op til dækket,
opløb, 1) sammenstimlen af mennesker
på offentl. steder, der virker forstyrrende
for den offentl. ro og sikkerhed; 2) sport,
slutfasen i et kapløb,
opløselighed, udtryk for den mængde
af et givet stof, som kan opløses i en given
vædskemængde.
opløselighedsprodukt, produktet af
ionkoncentrationerne i en mættet
opløsning af en stærk elektrolyt. Sker der ,
v. sammenblanding af forsk,
saltopløsninger en overskridelse af et o for et stof,
som kan dannes v. kombination af de
to saltes ioner, vil stoffet udfældes,
indtil dets o er nået. o har særlig interesse
for tungtopløselige stoffer,
opløsning, kem. Stof blandinger deles i
homogene blandinger, opløsninger og
heterogene blandinger. Grænserne drages gnm.
komponenternes partikelstørrelse, idet
mindst den ene komponent forudsættes
at danne et homogent område ei. en fase.
Er den anden komponents
partikelstørrelse under 1 m/i kaldes blandingen en
ægte o, er den over 100 m/i, en
opslemning. Mellemrummet udgøres af de
kolloide opløsninger, o kan dannes af
luftformige, flydende og faste stoffer,
som kan kombineres på enhver måde
(dog taler man ikke om o af flydende ei.
faste stoffer i luftarter, da alle
komponenterne i så tilfælde kaldes luftformige).
En o kan således have alle tre
tilstandsformer. Mods. kem. forbindelser kan en
o-s sammensætning ændres v. ændring
af tilstanden, f. eks. v. destillation ei.
blot v. en temperaturændring.
Koncentrationen af en vandig o angives ofte som
normalitet ei. molaritet. Med fast o
betegnes homogen blanding i krystallinsk
tilstand; er de optrædende krystaller i
ren tilstand ikke isomorfe, er
blandbarheden begrænset og den opståede
homogene krystal betegnes fast opløsning; er
de derimod isomorfe, dannes en
blan-dingskrystal.
opløsning, mus., en dissonerende akkords
harmoniske afspænding ved hjælp af den
efterflg. konsonerende akkord,
opløsning af et parlament ei. et af dets
kamre betyder, at medl.s mandater
bringes til ophør ved regeringens beslutn.,
således at nyvalg må finde sted. I Danm.
kan kongen (regeringen) frit opløse
Folketinget, medens der om opløseligheden
af Landstinget gælder særl. regler,
opløsningers teori, teori vedr.
opløsninger af et flydende opløsningsmiddel og
en ringe mængde opløst stof. Tidl.
opfattedes opløsninger som en art kem.
forbindelser, nu som en homogen blanding,
hvori komponenternes molekyler er
relativt uafhængige af hinanden, og det
opløste stofs molekyler m. tilnærmelse
følger gaslovene. Opløses lidt stof i en
vædske, får opløsningen andre fys.
egenskaber end det rene opløsningsmiddel,
således m. h. t. damptryk (lavere),
kogepunkt (højere) og frysepunkt (lavere),
og ændringerne er afhængige af
opløsningens molaritet. På grundlag heraf
kan mange stoffers molekylevægt
bestemmes. Forholdet spiller også en stor
rolle for dissociationsteorien. Eks.:
dissociationen af natriumklorid i ionerne

3364

Na+ og Cl" bevirker, at den iagttagne
frysepunktssænkning for en vandig
opløsning bliver dobbelt så stor som
beregnet for et udissocieret molekyle, o er
vigtig for forståelsen af mange
fys.-kem. fænomener,
opløsningsevne for et optisk instrument
er dets evne til at adskille fine detailler
i den betragtede genstand. Grænsen for
o sættes af lysets bøjning,
opløsningsmiddel, oftest vædske, egnet
til at opløse et ei. andet stof. o benyttes
som formidler af mange kem. reaktioner,
især sådanne, hvori der indgår
opløselige faste stoffer, som ikke kan deltage i
reaktionen uden at være opløst, evt.
fortyndet, samt til adskillelse af i vedk. o
opløselige og uopløselige stoffer. Som o
for talr. salte m. m. tjener især vand, for
fedtstoffer o. 1. benzin, æter, benzol m. m.
opløsningstegn, mus., tegn (p), der,
anbragt foran en node, annullerer et kryds
ei. b gældende for denne node.
opmand (ty. ob over), person, hvis stemme
skal være udslaggivende i tilf. af
stemmelighed, f. eks. ved voldgiftskendelser,
opmarch, mil., overgang fra kortere til
bredere front; hæres første samling i
krigsøjemed.
opmudringsfartøj, i alm. fartøj med
spandkæder, der ved bevægelse henover
havbunden benyttes til uddybning,
opmærksomhedens svingninger
(ak-tuation), det faktum, at ganske svage
påvirkninger skiftevis mærkes og
forsvinder.

opo’deldok (navn givet af Paracelsus til
et harpiksplaster), gl. aromatisk
folkemiddel til indgnidning mod gigt. o består
af sæbe (spec. stearinsæbe) opl. i alkohol
tilsat ammoniakvand, kamfer og æteriske
olier, f. eks. rosmarin- og timianolie.
Opole [o’palæ], ty. Oppeln, by i Slijsk
(Schlesien), Polen, ved Odra (Oder) SØ
f. Wroclaw (Breslau); 28 000 indb. (1946).
Polsk fra 1945.
opo’panax (gr. opös plantesaft +
pand-keia lægemiddel for alt), arab.
gummiharpiks fra rødderne af Pastinaca
opo-panax, anv. i parfumeri.
O’porto (portug. o porto havnen),
urigtigt navn på den portug. by Porto.
Oportovin, d. s. s. portvin,
o’possum (algonkin-sprog, egl: hvidt dyr)
(Di’delphis virgini’ana), nordamer,
pungrotte; grålig, kattestor m. lyst hovede.
Tager fjerkræ. Skindet anv. til pelsværk.
Oppanol, I. G. Farbenindustrie’s betegn,
for isobutylenpolymere, gummiagtige
formstoffer (elastomere); særlig egnet til
elektr. isolation (udpresses kontinuerligt
om metaltråd ved ca. 225° C). Bibeholder
elasticiteten ml. — 50 og over 100" C;
uhygroskopisk, modstår syrer (undt.
salpetersyre) og alkalier. Uopl. i metyl- og
ætylalkohol og acetone, opl. i benzol,
mineralolie og svovlkulstof,
oppebørselsbetjent (af oppebære),
tjenestemand, der skal modtage og med
retsvirkning kvittere for de offentl.
afgifter og skatter.
’Oppeln, ty. navn på Opole i Sl^sk, Polen.
’Oppenheim [-haim], lille ty. by nær
Rhinen, S f. Mainz; 4100 indb. (1939).
Stor vinavl.
’Oppenheim [-haim], Edward Phillips
(1866-1946), eng. forf. af talr.
under-holdningsro maner og kriminalfortæll.,
hvoraf de fleste er overs, til da., f. eks.
The Seven Conundrums (da. De Syv
Gåder 1925).

’Oppenheimer [-haimar], Franz
(1864-1943), ty.-jød. sociolog, efter 1933 i
USA. Hovedværk: System der Soziologie
1-8 (1922-35).
’Oppenheimer [-haimsr], J. Robert (f.
1905), arner. teor. fysiker. Ledede under
2. Verdenskrig atombombelabcratoriet i
Los Alamos. 1947 direktør for Institute
for Advanced Study i Princeton.
’Opperman’n,/Wo//(l 861-1931), da.
forstmand, 1895-1917 prof. i skovbrug ved
Landbohøjskolen; 1901 forsøgsleder, 1910
forstander for statens forstlige
forsøgsvæsen. O var en fremragende lærer.
Ydede stor indsats i skovbrugets
vare-lære, historie og statistik, samt i
træ-målingslæren, arvelighedsforskningen osv.

3365

’Opperman’n, Theodor (1862-1940), da.
kunsthistoriker, 1921-32 dir. for
Thorvaldsens Mus. Udg. bl. a. monografier
om H. E. Freund (1916), Thorvaldsen 1-3
(1924-30).

oppo’ne’re (lat: sætte imod), modsætte
sig, gøre modstand mod, kritisere;
op-po’nen’t, modstander, spec. kritiker
ved doktordisputatser: o. ex officio
(lat: if. embedet), udpeget af univ. ei
anden højere læreanstalt bl. lærerstaben,
og o. ex audi’torio (lat: fra
tilhørerskaren) bl. tilhørerne,
oppor’tu’n (lat.), belejlig, gunstig,
hensigtsmæssig (under de foreliggende
omstændigheder),
opportu’nisme, politik, der (i hv. fald
foreløbig) slår af på principperne for at
opnå, hvad der i øjeblikket anses
hensigtsmæssigt (opportunt). Som regel
brugt nedsættende,
opportuni’te’tsprincip, ordning,
hvorefter den offentlige anklagemyndighed er
berettiget til at frafalde tiltale mod
lovovertrædere (generelt ei. i h. t.
lovgivningens nærmere best.); mods.
legalitetsprincip.

opposition (lat. opponere sætte imod), 1)
modstand; de personer ei. partier, der
står i modsætning til regeringen; 2)
modsat stilling; i astron. en længdeforskel på
180° fra solen til et himmellegeme (se
aspekter); i astrol.*,to planeters modsatte
stilling i horoskopet, opfattedes som et
uheldigt tegn.
oppositio’nel’ (lat.), stående i
modsætning; som tilhører oppositionen,
oprejsning ei. oprejsningsbevilling, jur.,
tilladelse til at påanke en sag, skønt
ankefristen er overskredet. Meddeles af
Justitsministeriet,
opretter, projektionsapparat, hvorved
man i enkeltbilledfotogrammetrien
omprojicerer det ikke helt lodret optagne
billede af det underliggende terræn,
oprindelsescertifikat ei. -attest, en af
en kompetent erhvervsorganisation,
offentl. myndighed ei. lign. udstedt attest
for, at et vareparti hidrører fra et
bestemt land. o har f. eks. bet. v. indførsel
til et land, der har forsk, toldsatser over
for forsk, lande, v. kontingentering af
importen osv.
oprulle, mil., splitte en udviklet styrke,
ei. rydde en stilling ved overraskende
sideangreb,
oprunding, mål for rundingen af en
vejbane: forholdet ml. pilhøjden og
kørebanebredden. Den gøres større ei.
mindre alt efter belægningens art, og har
til formål at give god vandafledning,
oprykningsret, en efterstående
panthavers ret til at rykke på en
foranstående panthavers plads i prioritetsrækken,
når denne plads bliver ledig, o kan kun
betinges i visse, i tinglysningslovens § 40
opregnede tilfælde,
oprømmer (ty.), 3-skæret bor til opboring
af huller.

oprømning, rensning af kanoners fæng-

hul med en rømnål.
oprør, sammensværgelse og væbnet
modstand mod statens øverste myndigheder.
Straffen kan if. straffeloven gå op til
livsvarigt fængsel, if. lov om forræderi o.
a. landsskadelig virksomhed (vedr.
handlinger efter 9. 4. 1940) til livsstraf,
opsamlingsheat [-hi:t], heat ml. de bedst
placerede af de indledende heats’ tabere.
Sejr i o giver ret til at fortsætte i
konkurrencen s. m. de egl. vindere,
opsats, ved skyts det apparat, der tjener
som bageste sigtepunkt, og v. hj. af
hvilket man giver skytset den ønskede
elevation og sideretning for at kunne træffe
målet.

-op’si’, d. s. s. -opi (-syn),
opsigelsesvarsel, frist som skal forløbe,
inden et ansættelsesforhold ophører ved
afskedigelse; oftest betinget af, at en
vis prøvetid er forløbet, og af, at der ikke
foreligger mislige forhold. For
tjenestemænd i staten, folkeskolen, folkekirken
og kommuner i alm. (if.
tjenestemandsloven m. fl. love) 3 mdr.s o (til en md.s
udgang) såvel fra den ansattes som fra
institutionens side. Kgl. ansatte
statstjenestemænd (d. v. s. de højere lønklas-

3366

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1254.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free