- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3403,3404,3405

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Oulujärvi ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Overskou

Overfredningsnævnet, ankeinstans for

fredningsnævnene,
overfølsomhed, forøgelse af organismens
reaktionsevne overfor bestemte stoffer,
oftest i skadelig, sygdomsfremkaldende
grad. o opstår oftest ved længere tids
berøring med et stof, især ved eksem-o,
som skyldes stoffer af simpel kem.
sammensætning. o ved astma og høfeber
beror på en medfødt disposition, men
udløses af meget forsk, stoffer, hvis
sammensætning endnu er ukendt. Den
positive hudprøve ved visse
infektionssygdomme skyldes o, men denne er i forsk,
grad kombineret med forøget
modstandsdygtighed, således at en positiv prøve ofte
viser, at personen er mindre modtagelig,
overføringsbillede, farvetrykt billede,
der kan overføres på forsk, genstande
ved at den gelatinerede overflade
opvarmes ei. vædes og påklæbes genstanden,
overføringspapir, fot. papir, hvis hinde
let kan fjernes, så at billedet kan
overføres på nyt grundlag,
overførster, i da. skovbrug en ei. fl.
skovrideres nærmeste foresatte. Titlen
afskaffet i statskovbruget 1911.
overgangsalder, d. s. s. 1) pubertet, 2)

klimakterium,
overglasur, betegn, for keramisk
teknik, hvorved dekorationen males på det
færdige, blankbrændte porcelæn og
derefter påbrændes ved ca. 900\ Til o kan
anv. næsten alle farver, polerguld, sølv
og aftryksbilleder.
overgær, betegn, for en form af den alm.
gærsvamp, der forekommer ved en
gæring ved højere temp. (16-20° C). Ved
den kraftigere gæring rives gæren af den
udviklede kulsyre med op til overfladen.

0 anv. særlig til hvidtøl.
Overgård, hovedgård 0 f. Mariager,
oprettet 1545 af rigsråd Jørgen
Lykke.’An-selig hovedbygn. fra 1545 ff., 1700 og
1730; fredet i kl. A.

Overgaard, Christen (1851-1929), da.
maler. Har udført en del dekorative
arbejder, bl. a. tegnet kartonerne til
gobelinerne i Riddersalen på Frederiksborg,
overhale, sov., 1) indhente og passere;

2) efterse, undersøge et skibs papirer;

3) hjælpe et tovs frie løb gnm. en blok.
overhaling, 1) skibs stoie sidebevægelser

1 søgang; 2) skibs eftersyn; 3)
irettesættelse; 4)(færdselsudtryk) passerine bagfra.

overheder, et opvarmet særligt
rørsystem, der tjener til at give dampen i
et dampkraftanlæg en højere temperatur

end den til dampens tryk svarende
mæt-ningstemperatur (overhedning), idet
damprørene passererer et rum ei. en
kanal, der gennemstrømmes af de hede
forbrændingsprodukter,
overhud (epi’dermis), 1) anat., hudens
yderste lag; 2) bot., det yderste
cellelag hos frøplanter og højere sporeplanter.
Hos flerårige organer erstattes o i reglen
af kork. I o findes de såkaldte
spalteåbninger, og på o er der ofte
fordamp-ningshemmende midler som vokslag ei.
hårdannelser.
Overhuset, eng. House of Lords [’haus av
’lå:dz], det brit. parlaments
førstekammer, hvor de verdslige (temporal) og
gejstlige (spiritual) lorder har sæde. 1 15.
åfrh. blev sæderne arvelige i visse slægter.
1911 indskrænkedes O-s vetoret over for
Underhuset til kun at være suspensiv og
afskaffedes helt for finansielle love.
overhøjde, ved jernbaner den
højdeforskel, hvormed i kurver den udvendige
skinne lægges højere end den indvendige
for at modvirke centrifugalkraften.
Overijssel [oivar’asissl], holl. prov. ml.

1 Jselmeer og Tysk!.; 3371 km2; 634 000
indb. (1946). Mod V marsk, mod 0
geest. Hovedstad: Zwolle. Delvis
oversvømmet efter ty. digeødelæggelser apr.
1945.

overilte, iltrigeste oksyd af et grundstof,

som danner fl. oksyder.
overinvesteringsteori, teori om, at
økon. kriser skyldes for stærk investe-

ring i forh. t. den disponible
kapitalmængde, d. v. s. for lille opsparing i
samfundet og dermed for stort forbrug
(mods. underkonsumtionsteorien).
over-jeg, if. Freud den moralsk
dømmende side af personligheden, som
fortrænger de dermed stridende ønsker og
forestillinger.
Over-’Jerstal, da. stationsby
(Fredericia-Padborg) SV f. Haderslev; 695
indb. (1945).
overklitfogeder, 4 statstjenestemænd
under klitinspektøren, som udøver
statens tilsyn med sandflugtsdæmpningen
henh. i Hjørring, Tisted, Ringkøbing og
Ribe amter,
over kompensation, if. A. Adler en
overdreven stræben efter at overvinde en
mindre værdsfølelse.
overkrigskommissær, opr. højere
embedsmand ved militærforvaltningen;
senere anv. som blot titel for tidl. militære,
overkrigsret, højere mil. domstol. I
Danm. 1908-19 domstol, hvortil
krigs-retssager kunne indankes,
overkrydsning, i arvelighedslæren
betegn. for et gens adskillelse fra et andet,
hvortil det har været koblet p. gr. af
beliggenhed på samme kromosom som
dette, o sker gnm. en
kromosomover-krydsning. Hyppigheden tages som mål
for genernes indbyrdes afstand,
overkørsel ved jernbaner, den i samme
niveau stedfindende skæring ml.
jernbane og vej. Der skelnes ml. offentl. og
private, samt ml. bevogtede og
ubevogtede o.

overlader (d. s. s. kompressor ei.
supercharger), en i bl. a. flyvemotorer anv.
blæser, der tilfører motoren luften ei.
gasblandingen under tryk, hvorved
cylindrenes fyldning og ydelse forøges, o anv.
ved jorden for at forøge motorydelsen
under starten og under flyvning for at
udligne det tab i ydelse, der skyldes den
med højden aftagende lufttæthed, o
trækkes enten direkte af motoren ei. af
en spec. gasturbine, der drives af
motorens udstødsgas (turbo-kompressor),
overlaste, iøv., laste et skib mere end
tilladt efter de internat, vedtagne
laste-liniemærker på skibssiden,
overled, gramm., ord ei. sætningsled,
hvortil der som nærmere forklaring hører
et underordnet led, underled.
overlevelseskurve, kurve, der viser,
hvorledes en generation på f, eks.

11)0 000 nyfødte med tiden vil uddø. o
er en grafisk fremstilling af en
over-le velsestavle.
overlevelsesrente, livsforsikr., hvor
for-sikr.selskabet skal yde en årl. rente til
den forsikredes efterladte,
overlevelsestavle, tabel, der angiver,
hvor mange af f. eks. 100 000 nyfødte,
der, underkastet en bestemt dødelighed,
vil være i live om 1, 2, 3, - - - 100 år.
o er kun gældende i det omfang
døde-lighedserfaringerne holder sig uforandret.
Følg. tabel er beregnet på grundlag af
erfaringerne i Danm. 1941-45:

Overlevende
Alder Mænd Kvinder

0.......... 100 000 100 000

1 .......... 94 475 95 825

5.......... 93 450 94 928

20.......... 91 901 93 695

50.......... 83 427 85 743

60.......... 74 810 77 876

70.......... 57 091 60 783

80.......... 27 498 30 195

90.......... 3 838 4 453

overligger, sport, 1) tværstangen over et
fodboldmål; 2) de to små træstykker, der
ligger oven på gærdepindene i cricket,
og som skal falde, før gærdet betragtes
som ramt.

o ver lignings kommission, overinstans
over købstædernes ligningskommissioner
i hens. til d. komm. indkomstskat,
overlæder, læder som danner overdelen
i fodtøj. Til o anv. skind, der er udvasket,
stødt glat på begge sider og indfedtet,
overlæg, efter ældre straffelovgivning i
visse tilf. en kvalificeret form for
forsætlig forbrydelse. Afgrænsningen ml.
alm. forsæt og o var dog usikker, og
gæld. straffelov af 1930 kender ikke
begrebet o.
overlæge, ledende læge ved hospital ei.
hospitalsafd. Også betegn, for
overordnet læge ved offentl. institutioner som
Sundhedsstyrelsen,
Invalideforsikrings-retten, Dir. f. Ulykkesforsikringen og
Fabriktilsynet. I hær og flåde er o den
laveste grad af de fastansatte læger,
overlærer, da. lærertitel, 1) til 1919
gymnasielærer (lektor); 2) til 1946 leder
af kommuneskole (skoleinspektør); 3) fra
1946 (løn)avancementsstilling for
folkeskolens lærere,
overløber, 1) militærperson, der forlader
egen hær for at løbe over til fjenden; 2)
veter., en ko, som ikke rettidig er blevet
drægtig; 3) tekn., gevindstål til justering
af gevindformen,
overmenneske (ty. übermensch),
Nietzsches idealmenneske,
overmættet opløsning. Det er muligt
at fremstille opløsninger, som indeholder
meie opløst stof end svarende til en
mættet opløsning under samme forhold
(f. eks. v. forsigtig afkøling af en mættet
opløsning), o er i reglen let påvirkelige.
Indledes udkrystallisationen af det
opløste stof f. eks. v. rystning, skrabning
ei. stoftilsætning, udskilles hele den
overskydende stofmængde, således at op
løsningen bliver mættet.
Overordentlige Kommission af 8.
August 1914, Den (alm. kaldt
pris-reguleringskommissionen) havde 1914-21
til opgave at varetage Danm.s forsyning
med livsfornødenheder samt disses
prisdannelse. Forhindrede urimelige
prisstigninger på knappe varer og
gennemførte rationeringer. Sammensat af
erhvervsdrivende og politikere, bl. a.
Christopher Hage, Alexander Foss,
borgmester Jens Jensen og Niels Frederiksen,
overplan, øverste bæreplan på et biplan,
overproduktion, produktion, der ikke

kan afsættes til rentable priser,
overpræsident, fra 1747 titlen på den
øverste embedsmand i Kbh., udnævnt
af kongen. Hans myndighed er med det
tiltagende kommunale selvstyre aftaget,
siden 1938 er o alene statens
tilsynsførende med kommunen samt
overøvrighed for Kbh.s kommune (omtrent som
amtmændene uden for Kbh.),
overregistrator, da. embedsmand, som
leder aktieselskabsregistret,
forsikrings-registret og foreningsregistret.
overret, d. s. s. landsoverret (før
retsplejeloven),
overretsprokurator, de før 1868
beskikkede sagførere ved landsoverretterne
i Kbh. og Viborg,
overretssagfører, sagfører, der
1868-1919 har fået bestalling til at procedere
ved de da bestående overretter: hertil
svarer nu landsretssagfører,
overrislingsanlæg, system af ror ei.
åbne grøfter, hvorigennem spildevand
fordeles ud over marker og derved
tilfører dem gødningsstoffer, samtidig med
at jorden får nytte af vandtilførslen.
Herved undgås, at spildevandet forurener
havet ei. vandløb; men o giver
anledning til nogen lugtplage.
’Overskou’, Thomas (1798-1873),
da-teater historiker, skuespiller og forfatter.
Skrev bl. a. det kronologiske værk Den
Danske Skueplads bd. 1-5 (1854-64),
bd. 6 og 7 af Edgar Collin (1836-1906),
afsluttet 1876, et righoldigt materiale
til studiet af da. teaterhist. Endv.
lystspil og folkekomedier såsom Capriciosa
(1836).

3403

3404

3405

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1267.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free