- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3589,3590,3591

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - polarnat ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Polydoros

polysyndeton

Poly’doros (1. årh. f. Kr.), gr.
billedhugger, en af mestrene for Laokoongruppen.
poly’e’der (poly- + gr. hédra flade),
legeme, begrænset af plane
polygoner, sidefladerne.
Disse hænger to og to sam- I
men i p-s kanter, og kan-1
terne støder sammen i p-sfc
hjørner. Prismer, pyrami-*
der, de platoniske legemer
er eksempler på p.
polyembryo’ni’ (poly- +
gr. embryon foster),
dannelse af fl. kim, embryoner, af eet æg
gnm. dettes spaltning. Eenæggede
tvillinger er en form for p. I dyreriget
forekommer p som normalt fænomen hos
et bæltedyr samt hos visse snyltehvepse,
hvor der af ægget fremkommer et stort
antal larver,
poly’e’ner, kulbrinter med mange dobb.-

bindinger, såsom karotin,
polyfa’gi’ (poly- + -fagi), abnormt stor
appetit.

Poly’femos, i gr. mytol. den stærkeste af
kykloperne, søn af Poseidon. Odysseus
overlistede og blindede P på hans eneste
øje midt i panden og slåp derved ud
af hans hule. Senere sagn fortæller om
P-s kærlighed til nymfen Galateia, som
elsker hyrden Akis, hvem P dræber,
poly’fo’n (poly- + -fon), mangestemmig;
polyfo’ni’, flerstemmighed, hvor de
enkelte stemmer har selvstændig karakter;
modsat homofoni.
Poly’foto, metode til fot. serieoptagelser.
Ved P optages 48 billeder på en 13 X 18
cm plade. P anv. især v. portrætfot.
polyfy’le’tisk (poly- 4- gr. fylon slægt),
af mangerodet oprindelse; bruges i biol.,
mods. monofyletisk, om de levende
væseners oprindelse,
poly’ga’m (poly- 4- -garn), som lever i
polygami; anv. i bot. om planter med
både tvekønnede, hanlige og hunlige
blomster.

polyga’mi’ (poly- 4- -garni), lovlig
anerkendt ægteskabelig forb. ml. eet individ
af det ene køn og fl. individer af det
andet køn; især flerkoneri,
polyglobu’li’ (poly- 4- lat. globulus lille
kugle) ei. polycytæmi, sygelig forøgelse
af de røde blodlegemers antal,
poly’glot (poly- 4- gr. glötta tunge, sprog),
person der taler mange sprog; p bøger,
bøger hvor teksten er trykt parallelt på
flere sprog, f. eks. p bibel,
poly’glotbibel (poly- 4- gr. glötta sprog),
bibeludg. på fl. sprog, hvor teksten er
anbragt i parallelle spalter for hvert
sprog.

Poly’gno’t (gr. Po’lygnötos) fra Thasos,
gr. maler, oldtidens største, virksom
470-440 f. Kr., især i Athen: Trojas
Undergang, Leukippidernes Rov; i
Thes-piai-.Odysseus’ Friermord-, iDelfi: Trojas
Undergang, Odysseus i Underverdenen,
alle vægmalerier, men P har også malet
tavlebilleder. Hans arbejder kun kendt
fra gengivelser i samtidens vasemaleri
og fra beskrivelser. If. disse arbejdede P
med figurrige grupper, placerede
uperspektivisk i fl. planer, ofte i bølget terræn,
poly’go’n (poly- 4- -gon), mangekant. En
plan p er begrænset af liniestykker,
siderne, der støder sammen i p-s
vinkelspidser.

polygo’na’lt rids (af polygon), nutidens

Polygonalt rids. Gruppebefæstning fra det
20. årh.

fæstningsrids, hvis grave langskydes fra
kaponierer på gravbunden,
polygonmåling, metode inden for
geodæsi og landmåling, hvor punkterne
i terrænet tænkes forbundet med rette
linier, der danner en polygon. Ved p
måles vinklerne ml. forbindelseslinierne

og længderne af disse. Målingerne
udføres med teodolit, hvor kredsen hyppigt
er delt i 400°, samt med stålmålebånd.
Po’lygonum (gr. polygonos frugtbar), bot.,
pileurt.

polygy’ni’ (poly- 4- gr. gyné kvinde),
flerkoneri; lovlig anerkendt ægteskabelig
forb. ml. een mand og fl. kvinder; er,
hvor det forekommer, bl. a. hos de
fleste naturfolk, faktisk et privilegium for
overklassen,
polyha’lit (poly- 4- gr. hals salt), Å"2S04,
MgSOi, 2CaS04, 2HtO, triklint, lyst
mineral, der forekommer sammen med
stensalt (Stassfurt),
poly’histor (poly- + gr. histör kender),
person der er kyndig i mange
videnskaber.

Poly’hymnia (poly- 4- gr. hymnos sang),
i gr. rel. hymnens og pantomimens muse.
Poly’karpos (d. ca. 155), biskop i Smyrna,
personlig discipel af apostlen Johannes;
meget indflydelsesrig i Lilleasien, et
brev af P er bevaret; hans martyrakt
er en af de interessanteste.
Poly’kleitos (da. Poly’kle’t) fra Argos,
gr. billedhugger, virksom ca. 455-420 f.
Kr. Af hans værker, mest bronzestatuer
af atleter, er adskillige bevaret i rom.
marmorkopier, bl. a. Diskoforos
(diskosbæreren), Doryforos (spydbæreren),
Dia-dumenos (atlet, der binder sejrsbåndet
om panden), amazone til
Artemistemp-let i Efesos. P gnm.førte bruddet med
den strenge frontalitet og indførte den
forskudte ligevægt, hvorved legemets
vægt lagdes på fig.s ene ben i et om
naturlig gang mindende stillingsmotiv.
P skal have forfattet et skrift Kanon
om den ideale mandsfigur. (111. se tavlen
Antik Billedhuggerkunst).
Poly’kleitos den yngre (4. årh. f. Kr.),
gr. billedhugger og arkitekt, byggede
rundtemplet og teatret i Epidauros.
polykondensation, sædv. anv. betegn.

for kondensationspolymerisation.
Po’lykrates (gr. Poly’krdtés) (d. 532 f.
Kr.), tyran på Samos, som han gjorde
til bet. sømagt; beskyttede kunst og
litt.; dræbt af perserne. For ikke at
vække gudernes misundelse kastede P,
if. sagnet, sin kostbare ring i vandet,
men den fandtes kort tid efter i en fisks
bug. Hans ven, ægypterkongen Amasis,
opsagde ham da sit venskab, fordi han
så, at guderne ønskede P-s undergang,
poly’kro’m (poly- 4- -krom), mangefarvet;
modsat monokrom; polykro’mi’,
farvelægning i mange farver, f. eks. i antik
skulptur og arkitektur,
poly’me’re (poly- + -mer) kaldes 1) i
biol. egenskaber, der i deres arvegang
bestemmes af fl. ensvirkende gener; 2) i
kem. forbindelser, der har samme
pro-centiske sammensætning, men forsk,
molekylvægt; f. eks. er acetylen,
og benzol, CsHt, p. - Tilsvarende subst:
polyme’ri’.
polymerisation, kem. proces, ved
hvilken et vist antal ens molekyler
(grundmolekyler, monomere) ved gensidig
reaktion opbygger et større molekyle (en
dimer, trimer, polymer, højpolymer,
superpolymer forbindelse) med samme
pro-centisk sammensætn. som den
monomere. Man sondrer ml. additionsp, der
er betinget af, at de monomere
indeholder dobbeltbindinger, og
kondensa-tionsp (polykondensation), hvor de
monomere forener sig under fraspaltning
af lavmolekylære forb. såsom vand,
ammoniak, svovlbrinte osv. I teknikken
spiller stoffer med en sådan opbygning
en stor rolle, f. eks. kautsjuk, bomuld
(cellulose), æggehvidestoffer og de
syntetisk fremst, formstoffer (s. d.).
polymety’le’ner, betegn, for mættede
kulbrinter, der er opbyggede som ringe
af metylengrupper, f. eks. cykloheksan
C„//I2. Til de højere led i denne række
hører bl. a. lugtestoffet i moskus,
polymor’fi’ (poly- 4- -morfi), l)kem., evnen
hos et stof til at kunne krystallisere i
fl. forsk, krystalformer; 2) biol., d. s. s.
polymorfisme.
polymor’fisme (poly- 4- -morfi) ei.
polymor’fi’, biol., det forhold, at samme art
forekommer i fl. forsk, former, f. eks.

arbejdere, droner og dronninger hos
honningbien.
Poly’neikes, gr. sagnhelt, søn af Oidipus.
P og broderen Eteokles stredes om
herredømmet i Theben efter faderens død
(syv mod Theben) og faldt i kamp mod
hinanden.

Poly’ne’sien (poly- 4- gr. nésos ø), de
mange grupper af småøer i Stillehavet,

0 f. Melanesien og Mikronesien.
Tongaøerne ligger på Austr.s fastlandsskrænt,
de øvrige er oceaniske. Hawaii har dog
haft forb. med Amer. Alle øer er meget
små, vulkanske ei. koraløer.

poly’ne’siere, indfødte i Polynesien,
tilhører den europide racegruppe;
karakteristisk er ret lys hudfarve, sort, lokket
hår, brune øjne, kortskallethed, kraftig
skægvækst; sproget tilhører den
malayo-polynesiske sprogæt. Agerbrug er
hovederhverv (taro, yams, batat, kokos,
brødfrugt), pottemageri ukendt undt.’ på
Påskeøen. Dragt (lændeklæde) af
barktøj og bast. p er kendt som dristige
søfarere, hvis kanoer har befaret vide
strækninger af Stillehavet; ved disses
hjælp er også indvandringen sket,
formodentlig fra Indonesien,
poly’ne’siske sprog, gruppe af de ma-

layo-polynesiske sprog,
polyneu’ritis (poly- + gr. neuron nerve

4- -itis), form for nervebetændelse,
poly’nomium (poly- + gr. nömos regel),
flerleddet størrelse. Ved et p i een (fl.)
variabel forstås en sum afled, hvor hvert
led er et produkt af et givet tal og en
potens af den variable (potenser af de
variable). Et p kaldes også en hel
rational funktion. Ved graden af et p i een
variabel forstås eksponenten i den
højeste potens, hvori den variable
forekommer. For at bestemme graden af et
p i fl. variable adderes i hvert enkelt
led potenseksponenterne for de variable;
den største af disse summer er p-s grad.
polyo’pi’ (poly- + -opi), symptom ved
øjensygdomme; viser sig ved at en
enkelt genstand ses som 3 ei. flere,
po’lyp (poly- + gr. püs fod), 1) zool.,
tidl. anv. betegn, for forsk, i vandet
levende stråleformede dyr med
fangarme ei. lign. vedhæng (goplernes
fastsiddende stadier, søstjerner osv.), nu
d. s. s. polypdyr; 2) med., stilket svulst,
po’lypdyr (Goelente’rata), række af
hvirvelløse dyr. Består kun af to cellelag, der
omgiver en tarmhule; gat mangler.
Imellem de to cellelag kan der være
udviklet et veludviklet gelélag. p har ofte
udviklet nældeceller. Iøvrigt findes
muskel-, kirtel-, nerve- og sanseceller. Adsk.
p udsondrer et skelet afkalk. Forplanter
sig dels kønnet, dels ved knopskydning.
Generationsskifte forekommer. Med få
undt. forekommer alle p i havet. Hertil
gopler, koraller og ribbegopler,
polypep’tider (poly- 4- peptider),
koijden-sationsprodukt af fl. molekyler
aminosyre. Jfr. peptider,
po’lyper (poly- 4- gr. püs fod), populær

betegn, for adenoide vegetationer.
Poly’perchon [-kon], makedonsk
rigsforstander 319-16 f. Kr., fordrevet af
Kassander.
polyplo’i’d (poly- + -ploid) kaldes en
planteart, hvor kromosom tallet er større
end det normale for vedk. art.
Po’lypterus (poly- 4- gr. pterön vinge),

d. s. s. bikir.
polyryt’mik, mus., samtidig anv. af fl.

af hinanden uafhængige rytmer,
’polysakkari’d (poly- 4- sakkarid),
kulhydrat af formlen (CeH10Os)n, hvor
størrelsen af n varierer. Til p hører
stivelse og cellulose (n for sidstnævnte =
ca. 2000).

polysper’mi’ (poly- + gr. sperma sæd),
overbefrugtning, indtrængen af fl. end
een sædcelle i ægget ved befrugtningen.
Må ikke forveksles med polyembryoni.
’polysulfider dannes, når svovl opløses

1 en sulfidopløsning, p-opløsningen
indeholder ionerne S2 — til S5 .

’polysyllogisme, række sammenkædede
syllogismer, endende i en enkelt
konklusion.

poly’syndeton ei. polysyn’dese (gr.
poly-syndetos mangefold forbundet), retorisk

3589

3590

3591

Polyeder.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1333.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free