- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3730,3731,3732

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - rangertraktor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Ravnsborg

realeksamen

symfoni i D, suiter, ouverturer,
kor-værker m. v.

’Rav’nsbor’g, tidl. borg ØNØ f. Nakskov,
opført ca. 1335 af den holstenske grev
Johan den Milde; nedrevet 1510. Ved
udgravninger 1913-15 fremdroges
borgruinerne.

’Rav’nstrup, hovedgård N f. Næstved, ca.
1460-1668 i slægten Daa’s eje. 1934 købt
af staten til udstykning. Hovedbygn.,
opført 1593-95 og fredet i kl. A,
nedbrændt 1946.

Ravnstrupfundet, kraniekalot af en
ældre kvinde fra ældre stenalder, 5-6000
år f. Kr., fundet 1943 i Ravnstrup mose
i S-Sjælland.

rav-pinde-lag, tynde lag med
gren-stumper, frø, rav m. m., der findes i
smeltevandssand i Danm.

ravsnegle (Suc’cinea), ravfarvede
lungesnegle. Nederste skalvinding
stor. Forekommer på fugtige
steder. 3 arter i Danm.

ravsyre,
COOH-CHrCHt-COOH, hvidt krystallinsk stof.
Smp. 182°. Kan fås ved tør
destillation af rav; opstår ved
kulhydratgæring. Kan danne
polymere estere (alkydharpiks)
m. flergyldige alkoholer.
Dehydreres til fumarsyre med enzymet
r-dehydrase.

Ray [ræ:], Man (f. 1890), amer. maler og
filmfotograf. Siden 1921 i Paris, René
Clairs fotograf ved filmen »Entr’-acte«
(1924). Påvirket af surrealisterne,
banebrydende inden for abstrakt
fotografi-og filmkunst, f. eks. m. sine film »Le
retour å la raison« (1927), »Emak Bakia«
(1927) o. a.

Rayleigh [’ræili], John William Strult,
Lord (1842-1919), eng. fysiker. Opdagede
1894 s. m. W. Ramsay argon i atmosfæren.
Forklarede himlens blå farve ved lysets
spredning i luftmolekylerne. Nobelpris
1904.

Raymond [ræ’mä], navn på 7 grever af
Toulouse. Raymond 4. (d. 1105) deltog
i 1. korstog, hvorunder han erhvervede
grevskabet Tripolis i N-Syrien.
Raymond 6. (1156-1222), greve 1196-1222,
støttede albigenserne mod Simon af
Montfort. Hans hof var centrum for
troubadourdigtningen.

Raymond [’ræimand], Ernest (f. 1888),
eng. forfatter. Opr. præst (1914-23).
Psyk. anlagte romaner og skuespil, f.eks.
romanen We the Accused (1935; da.
Dømt af Mennesker 1937).

Raynal [ræ’nal], Paul (f. 1885), fr. dram.
forf., især kendt for krigsskuespillet Le
tombeau sous Pare de triomphe (1924; da.
Graven under Triumfbuen, Det Kgl.
Teater 1927).

Raynauds sygdom [ræ’nos] (efter den
fr. læge Maurice Raynaud (1834-81)),
koldbrand af fingerspidser og tæer som
følge af, at de små blodkar står
krampagtigt sammentrukket.

Raynouard [ræ’nwa:r], François
(1761-1836), fr. digter og filolog; bl. a. en
tragedie Les Tempiiers (1805), og
værdifulde studier over gl. provençalsk litt.

rayon [ræ’jOT?] (fr: stråle), 1) mil.,
fæst-ningsrayon, forlandet inden for
demarkationslinien; 2) admin., admin. enhed i
Sovj. (i storbyer omfattende en bydel,
uden for disse omtrent = amt); 3) tekstil,
d. s. s. kunstsilke.

rayon-stabeltaver, d. s. s. celluld.

Rayski [’raiski:], Ferdinand von (1806-90),
ty. maler; virksom i Dresden. Portrætter
og dyrebilleder.

’Razes [-zæs], også Rhazes ei. Razi (Abu
Bakr Muhammad ibn Zakariya al-Råzi,
forvansket til Abubekr, Abubeter o. 1.
(850-932), arab. læge, skrev verdens
første monografi om kopper, og et stort
kompendium i den samlede lægekunst.

’Razin [-zin], Stenka (d. 1671), russ.
kosakfører, rejste 1670-71 almueopstand i
S-Rusl. for at afskaffe skatter og
livegenskab.

razzia [’ratja] (arab. rhaziat),opr. et
plyndringstog; nu navnlig om politiets
afsøgning af steder efter sortbørshandlende,
prostituerede osv..

Rb, kem. tegn for rubidium.

rc., receptfork. for lat. recipe, tag.
RCA [’a:r ’si: ’æ:], fork. f. .Radio
Corporation of America.
RdTh, kem. tegn for radiothorium.
Re, kem. tegn for rhenium.
re, i de romanske sprog betegn, for tonen d.
re- (lat.), tilbage, igen, på ny.
Re, andet navn for den ægypt. solgud Ra.
Ré, lie de [il da ’re], fr. ø ud for La
Rochelle ; 74 km2; ca. 10 000 indb. Badested.
Read [ri:d], Herbert (f. 1893), eng. digter
og kritiker. Påvirket af 17. årh.s
barok-digtere. Desuden krigsdigte og
kulturkritiske essays, bl. a. Poetry and
Anar-chism (1938), hvori R forfægter
anarkismen.

Reade [ri:d], Charles (1814-84), eng.
forfatter. Kendt f. sine
social-reformato-riske romaner, f. eks. Hard Cash (1863).
Readers Digest [’ri :dsrz ’daid3æst](amer.,
egl: »fordøjet for læseren«), amer.
månedsskrift med millionoplag, grl. 1921,
som i meget populariseret form bringer
uddrag af art. fra tidsskrifter og bøger.
Paralleludg. i fl. andre lande, da. udg.
»Det Bedste« fra 1946.
Reading [’rædirj], eng. by ved Themsen,
V f. London; 115 000 indb. (1948).
Trafikknudepunkt, landbrugsindustri. Univ.
(grl. 1926). Fængsel.
Reading [’rædii?], industriby i
Pennsylvania, USA; 75 km NV f. Philadelphia;
111 000 indb. (1940).
Reading [’rædiij], Rufus Daniel Isaacs,
(1926) 1. Marquis of (1860-1935), brit.
politiker. 1913-21 Lord Chief Justice,
1921-26 vicekonge af Indien, i 1931
udenrigsmin. i Mac Donalds nat.
samlingsregering,
rea’gen’ser (re- + lat. agere virke), kem.,
stoffer, der anv. i analysen til at
fremkalde reaktioner (f. eks. farver ei.
bundfald), der tillader slutninger om analysen,
reagensglas, prøveglas, rørformet,
rundbundet glas, sædvanligvis ca. 160 X 15
mm. Anv. i laboratorier,
reagenspapir, prøvepapir, ulimet papir,
imprægneret med en indikatoropløsning,
f. eks. lakmus.
rea’ge’re (re- + lat. agere handle), give

reaktion; påvirkes, gøre modstand,
reak’tan’s (re- + lat. agere drive, føre) ei.
induktiv modstand, den modstand, en
vekselstrøm møder i en spole p. gr. af
selvinduktionen,
reaktansspole, en modstand, som
kendetegnes ved, at den først og fremmest
indeholder selvinduktion; d. s. s.
induktionsspole,
reaktion (lat. reagere virke tilbage),
tilbagevirkende kraft; bagslag, modtræk;
modvirken af fremskridt, - fys., den kraft,
som opstår, når et legeme påvirker et
andet med en vis kraft, aktionen, og
hvormed det andet legeme virker tilbage
på det første. If. Newtons 3. lov er
aktion og reaktion lige store og modsat
rettede. - kem., a) d. s. s. »kem. proces«;

b) ved et stofs r forstås
brintionkoncentrationen i en vandig opløsning af stoffet;

c) at et stof giver r for f. eks. halogen,
vil sige, at stoffet med et reagens for
halogen fremkalder et for halogen
specifikt fænomen (f. eks. farve ei.
bundfald). - psyk., den
bevidsthedsvirksom-hed, spec. handling, som fremkaldes af
en påvirkning.

reaktion, jordbundens, karakteriseres
ved en talmæssig angivelse af indholdet
af brintioner - det såk. reaktionstal,
der er udtryk for jordens kalktrang. For
de fleste da. jorder ligger dette ml. 6 og
8. Tal lavere end 4 forekommer mest på
rå hede- og mosejord. r er afgørende for
afgrødernes vækst og trivsel, r hæves
ved tilførsel af kalk ei. mergel,
reaktionsdrevet flyvemaskine, d. s. s.

reaktorflyvemaskine,
reaktionshastighed, kem., den
hastighed, hvormed en proces foregår, d. v. s.
koncentrationsformindskelsen pr.
tidsenhed af en af de indgående
komponenter. Medens r ml. ioner er meget stor,
kræver de fleste reaktioner ml. org.
forb. en vis tid afh. af koncentration,
temp. og evt. katalysatorer. I alm. vokser
r til det dobbelte, når temp. stiger 10°.
reaktionskinetik, den gren af den fys.

kemi, der behandler det tidsmæssige
forløb af de kem. reaktioner,
reaktionssøjle (eng. pile), foreløbig da.
betegn, for den indretning, hvori
atomenergien udvindes ved fissionen af uran.
På no. og sv. har man forsøgt at indføre
betegn, uranmile.
reaktionstid, psyk., tidsmellemrummet
ml. påvirkningen og individets reaktion,
reaktionsvarme, den ved kem.
reaktioner udviklede (ei. optagne) varme målt i
kalorier; kem. processer kan enten være
eksoterme (udvikle r) ei. endoterme
(optage r). De første nøjagtige målinger af
r foretoges af den da. kem. Julius
Thomsen og den fr. kem. M. Berthelot,
’reaktionæ’r (fr.), som modvirker
fremskridt.

’reakti’v (lat.), tilbagevirkende; som
reagerer.

re’aktor (re- + lat. actor, egl: den, der
driver noget frem), gasstråleaggregat,
anv. som fremdrivningsmiddel i
flyvemaskiner i st. f. flyvemotor med propel,
r-s anvendelighed beror på, at den
bagudret te de gasstråle, der har en
overordentlig stor hastighed, ved sin udstrømning

Engelsk Rolls-Royce reaktor.

skaber en modsat rettet trykkraft
(reaktion), som driver maskinen frem. - Man
skelner ml. to typer gasstråleaggregater:
raketter, der selv medfører den til
forbrændingen nødv. ilt, og r, der tager ilten
fra den omgivende atm. Den i r-s forende
indstrømmende luft komprimeres og
blandes med brændstof, hvorefter
gasblandingen forbrændes under stor
rumfangsfor-øgelse, og gassen strømmer med meget
stor hastighed ud gnm. r-s snævre
bagende. r-typerne afviger fra hinanden bl.a.
ved den måde, hvorpå luften
sammenpresses før forbrændingen. I turbo-r,
den for tiden mest anv. type, sker dette
v. hj. af en luftkompressor, der trækkes
af en gasturbine, som igen drives af
forbrændingsgassen. Den 2. Verdenskrig
har forceret r frem, idet kravet om
stadig hurtigere jagere gjorde det nødv.
at udvikle et nyt fremdrivningsmiddel
uden de begrænsninger, der er knyttet
til den sædv. flyvemotor med tilh. propel.
- r-s svageste side er driftsøkonomien.
På normalt anv. flyvehøjder og ved
middelstore hastigheder har r smlg. med
fl y vemo toren e t enorm t b rænds tofforbrug.
Først på meget stor højde og ved meget
store hastigheder udjævnes denne forskel,
r anv. derfor endnu næsten udelukkende
i mil. maskiner,
re’aktorflyvemaskine, flyvemaskine,
der benytter reaktorer som
fremdrivningsmiddel. De første flyvninger med
r foretoges 1939 i Tyskl. og 1940 i Ital.
Ved slutningen af Den 2. Verdenskrig
havde både Engl. og Tyskl.
reaktor-drevne jagere i brug. Mest kendt er den
eng. Gloster »Meteor«, som en kort tid
holdt verdensrekorden i hastighed med
975 km/t. Der arbejdes intensivt med
udviklingen af stadig nye og forbedrede
typer til mil. brug. Både Engl. med bl. a.
de Havilland »Vampire« og »Swallow«,
USA med bl. a. Lockheed »Shooting
Star« og Boeing »Stratojet« samt Rusl.
og en række andre lande er langt fremme.
(111. jetmaskine, se tavle Luftvåben),
re’a’l (lat. res ting), virkelig, reel; som

angår ting; saglig,
real (sp. [ræ’al], port. [ri’al]) (portug.
flertal reis) (lat. regalis kongelig), sp. og
portug. (bras.) sølvmønt, præget fra 14. årh.
til 1868 i Span., til 1911 i Portug.
realbyrde, d. s. s. grundbyrde,
realeksamen, da. eksamen, indført 1903.
Bygger på mellemskolen, der efterfølges

3730

373X

3732

Ravsnegl.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1384.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free