- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3736,3737,3738

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - realeksekution ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Reconstruction Finance Corporation

redwood

for en idealistisk anarkisme, tog afstand
fra attentaterne.
Reconstruction Finance
Corporation [riikan’sträkjan fa’näns [-kårps-’ræ:Jan],-] {+kårps-
’ræ:Jan],+} USA-institution til formidling
af statslån t. erhvervslivet; grl. 1931 af
dav. præs. Hoover til bekæmpelse af den
store depression; siden anv. i stor
ud-strækn. til indir. finansiering fra statens
side.

’recto (’folio) (lat: på det rette (blad)), på
forreste ei. højre side af et blad ei.
håndskrift; mods. verso (folio).
rect(o)-, forstavelse dannet af rectum
(endetarm). Bruges i forsk, betegn, vedr.
dette organ,
recto’cele (recto- + gr. kele svulst),
frem-fald af endetarmen sammen med
moder-skedens bageste væg, oftest p. gr. af
fødsler.

rector mag’nificus (lat. magnificus
ophøjet), off. titel på en universitets-rektor.
Tituleres: Deres magnificence.
recto’sko’p (recto- + -skop), ca. 45 cm
langt, rørformet instrument med
be-lysningsanordning til undersøgelse af
endetarmen. Med r kan man overse de
nederste 20 cm af endetarmen,
rectosko’pi’ (recto- + -skopi),
undersøgelse af endetarmen med rectoskop.
rectovagi’na’lfistel (recto- + nylat.
vaginalis som hører til vagina -f fistel),
en fistel, ml. endetarmen (rectum) og
moderskeden (vagina). Kan opstå efter
svære fødsler (tryk) ei. s. flg. af kræft.
Helbredes ved operation,
’rectum (lat.), endetarmen. De sidste 20
cm af tyktarmen, der ligger i det lille
bækkens bageste del.
re’currenslammelse, lammelse af
ner-vus recurrens, en gren fra vagusnerven;
medfører navnlig hæshed,
re’d (ty.), søv., ankerplads uden for havn
ei. by.

redaktion (fr., af lat. redigere
sammenfatte), affattelse, tekstform; det at
redigere en avis o. 1.; de personer, der
redigerer; lokalet, hvor r finder sted.
redak’tø’r (fr.), person, der affatter ei.
redigerer; i journalistikken tidl. kun et
blads øverste leder, den som udvælger
og tilrettelægger stoffet, assisteret af en
redaktionssekretær; nu også journalist,
der red. stoffet på et bestemt område,
redan [re’dat)] (gl. fr. redent, af lat. dens
tand), mil., udenværk med to fremad
sammenløbende ildlinier (facer).
Red Barnet, landsorganisation, grl. 1945,
da. afd. af den internat. Save the
Child-ren-bevægelse (grl. 1920). Arbejder p.
grundl. af Geneve-deklarationen
(vedtaget af bevægelsen 1923), der anser
arb. for børnene for det vigtigste led i
løsn. af soc. problemer i fred og af
gen-opbygn. og nødens lindring i krig og
efterkrigstid. Da. R driver
børnebespisning, børnehjem m. m. i en række lande,
red devil [’ræd ’dævl] (eng: rød djævel),
cocktail best. af: gin 50%, absinth 25%,
grenadine 25 %. 3 stænk citronsaft,
rede, det sted, hvor fuglene lægger og
udruger æggene. En del fugle (måger,
alke m. fl.) lægger æggene på jorden
uden egl. r. Hos andre er r en simpel
fordybning, medens den hos nogle kan
være kunstfærdigt bygget af
plantestoffer ei. ler, ofte lukket m. indgangshul
på siden. Enkelte r (f. eks. ovnfuglens)
har 2 rum. En del fugle bygger r i
træhuller, jordhuller, klippehuler o. 1.,
lappedykkernes r er svømmende.
Formålet m. r er at beskytte æggene mod
varmetab, samt mod fjenders
efterstræbelser. Enkelte fugle er r-snyltere, f. eks.
gøge, idet de lægger æg i andre fugles r.
redempto’rister (lat. redemptor forløser),
kat. orden, stiftet 1732 af Liguori med
indre mission som hovedopgave,
reder (holl. reeder), skibsejer, som driver
erhverv ved søtransport, enten
personligt ei. som part-r. - rederi, r-s
virksomhed. (Tavle med da. rederiers
kontorflag og skorstensmærker under kontorflag).
rederiregister, et af
skibsregistrerings-kontoret i Kbh. ført register over
samtlige da. rederier, der ejer
registreringspligtige skibe,
rederod (Ne’ottia), slægt af gøgeurtfam.

3736

Rederod.

Gulbrun rådplante m. et rodsystem
bestående af korte, kødfulde,
sammenslyngede birødder,
der kan minde om en
fuglerede. En art hist og her i
da. bøgeskove,
redesvampe (Nidulari’acete),
fam. af bugsvampe, har
bæger- ei. krukkeformede
frugtlegemer. En art, k r u
k-ke-r, er alm. på råddent
træ o. 1.
Redgrave [’rædgræiv],
Michael (f. 1908), eng.
(film)-skuespiller. Opr. journalist
og forf. Deb. på scenen
1934, på film 1938 i
»Stjålen Lykke«. Har ydet
kultiveret og intelligent spil i
bl. a. »Kipps« (1941) og
»Tordenklippen« (1942).
Rediess [’re:di:s], Wilhelm
(1900-45), ty. SS-leder i No.
Opr. elektrotekniker, 1933
ty. rigsdagsmedl., 1935
SS-Brigadeführer. Apr. 1940
leder f. SS og Gestapo i No.
under Terboven, ledende i
ty. terror i Norge 1940-45. Efter
kapitulationen begik R selvmord på
Skau-gum (9. 5. 1945).
redi’ge’re (fr., af lat. redigere
sammenfatte), affatte; ordne til udgivelse ei.
trykning.

redingote [redæVgat] (fr., af eng. riding
coat ridefrakke), en lang, snæver
overfrakke, kendt siden 18. årh.
■rediskonte’ring, diskontering af en
allerede en gang diskonteret veksel, sædv.
ved bankens videresalg af vekselen til
centralbanken,
redi’vivus (lat.), genoplivet, fornyet.
Redmond [’rædmand], John (1856-1918),
irsk politiker. I Underhuset 1881-1918.
1891 parnellitternes fører, 1900 leder f.
det saml. Nationalistparti. Fremtvang
Home-Rule-lovgivningen ved at sætte
denne som betingelse f. sin støtte til
de Liberale,
redningsbåd, rummelig, sødygtig,
synkefri båd, anbr. på skibe ei. ved
kyst-redningsstationer,
redningskrans, søv., sejldugsbetrukket
korkring med tovstropper, som kan bære
en person oppe (bjergemærs),
redningsmedaille, hæderstegn, som
tildeles den, der med fare for sit liv redder
en anden, r findes også i lande, der ingen
ordner har. Den da. r er stiftet 1812.
redningsmidler,søv., 1) i skibe:
redningsbåde med luftkasser, redningsbælter og
-veste med kork ei. kapokudstopning,
redningsflåder af træ ei. kork,
rednings-kranse, sejldugsovertrukne korkringe; 2)
fra land iværksættes redningsaktioner
med raketapparat for at opnå forb.
med strandet skib v. hj. af trosse og
redningsstol ei. med ro- og
motorredningsbåd,
redningsstiger anv. ved redning af
personer, der er indespærret under
ildebrand og omfatter 1) håndstigen, der
medføres på brandsprøjterne. De mest
anv. håndstiger er a) italienske stiger m.
2 m lange enkelte stigeløb med
samlings-beslag, b) krybestiger med en kraftig
stålhage, der tillader bestigning af en
bygning fra etage til etage og c)
udskyd-ningsstiger med 2-3 løb og en samlet
længde af 4-15 m; 2) afprodsstigen,
en større, indtil 22 m 1., mekanisk stige,
påprodset et motorkøretøj og rejst med
håndkraft ei. med en hjælpemotor; 3)
drejestigen, en på et motorkøretøj
fast monteret r, 18-50 m 1., og drevet af
køretøjets motor,
redningsvæsen, søv., organisation, der
v. hj. af et net af redningsstationer (med
raketapparat, ro- ei. motorredningsbåde)
øver en indsats til skibbrudnes frelse. I
Danm. statsinstitution under
Marine-min., i andre lande hyppigt privat
selskab.

Rednitz [’re:dnits], kildeflod til Regnitz.
re’doks- (fork. f. reduktion +
oks-ydation), forstavelse ved beskrivelse af
forhold ved reduktions- og
oksydations-processer.

3737

re’dokspotentia’l (fork. f.
reduktions-oksydations-potential), målet for et stofs
evne til at virke som reduktions- ei.
oksydationsmiddel. Angives i voit.
Redon [ra’do], Odilon (1840-1916), fr.
maler og grafiker. Blomsterbilleder. Hans
raderinger og litografier bl. a. til
Baude-laires digte giver udtryk for et
overfølsomt sind med hang til mystik,
redondilla [ræösn’dilja] (sp. redonda rund),
en opr. sp. strofeform, bestående af 4
verslinier, hver med 4 trokæer; rimstilling
abba, rimene enten kvindelige ei.
vekslende mandlige og kvindelige,
redoute [re’dut] (fr., af mlat. reductus
sted, hvortil man trækker sig tilbage),
mil., lukket 4-, 5- ei. 6-sidet værk.
redres’se’re (fr.), råde bod på, berigtige.
Red River [’ræd ’rivar], vestlig, usejlbar
biflod til Mississippi, USA; 1920 km 1.
Udspringer i Llano Estacado i Texas,
udmunder i M. 200 km NV f. New
Orleans.

Red River of the North [’ræd ’rivar av
9a ’når/>], 875 km 1. flod fra Minnesota,
USA, til Winnipeg Søen, Canada,
redsel (oldnord. reizla vejning, vægt),
betegn. for afgifter, som udrededes af
bondestanden til kongen, godsejeren ei. kirken.
Redskabsprøver, Statens, har til
formål gnm. off. prøver at vejlede såvel
købere som fabrikanter af
landbrugsmaskiner. R admin. af Statens
Redskabs-udvalg nedsat 1914. Fra 1. 4. 1947 er
virksomheden henlagt til Bygholm
Avlsgård ved Horsens,
reducere [-’se’ra] (lat: føre tilbage), bringe
i simplere form; nedsætte, formindske;
redu’ce’ret, forhutlet,
re’ductio in (ad) ab’surdum (lat:
tilbageføring til det meningsløse), bevis for
et udsagns ugyldighed ved påvisning af,
at det fører til selvmodsigelser,
réduit [re’di|i] (fr. réduire indskrænke),
mil., værks ei. stillings sidste tilflugtssted
og modstandskerne,
reduk’taseprøve, metode til klassificering
af mælken efter dens bakterieindhold.
Metoden benytter bakteriernes evne til
at reducere visse farvestoffer, især
metylenblåt, der reduceres til metylenhvidt;
farvestoffet tilsættes mælken, og
reduk-tionstiden bliver et udtryk for
bakterieindholdet. r blev i 1907 praktisk
udformet af den sv. bakteriolog Chr. Barthel
(f. 1873) og S. Orla-Jensen,
reduk’taser (reduktion + diastase),

enzymer, der katalyserer reduktioner,
reduktion (lat. reducere føre tilbage),
formindskelse; fys., henføring af målte
størrelser til normalværdier v. hj. af
beregninger: eks: barometertryk henført til
havets overflade. - kem., brintning,
proces, hvorved et stof optager brint,
afgiver ilt, halogen ei. lign. r er det
modsatte af oksydation, idet det reducerende
stof altid selv oksyderes under
processen. - hist., i Sv. statens inddragning af
gods, der tidl. har hørt under kronen,
men er gået over til privat eje ved gave,
forlening, pantsætning o. 1. r
gennemførtes i Sv. af Margrete 1396, af Gustav
Vasa, samt (efter tilløb under Karl 10.
Gustav) særlig af Karl II. efter 1680
(halvdelen af adelens jord),
reduktionsdeling, biol., d. s. s. meiose.
reduktionsmiddel, stof, der let selv kan
oksyderes, og derfor reducerer andre. I
tekn. anv. især kul og brint, der
oksyderes til henh. kuldioksyd og vand.
reduktionspasser, passer, hvis ben er
forlænget ud over omdrejningspunktet,
således at de kan anv. til reduktion af
mål afsatte med de egl. ben.
reduktionsventil, ventil til
formindskelse af trykket på det
gennemstrømmende medium v. drøvling, d. v. s.
tryktab v. gennemstrømning gnm. den snævre
ventilåbning. Dennes størrelse kan
reguleres svarende til den ønskede
trykformindskelse,
reduplikation (re- + lat. duplicare
fordoble), gramm., fordobling af ord (»så,
så!«, »tak, tak«) ei. stavelse (som i en
del indoeur. verbalformer, f. eks. lat.
dedi gav, men do giver),
redwood [’rædwud] (arner: rødtræ), amer.
handelsbetegn. for veddet af det værdi-

3738

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1386.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free