- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
3748,3749,3750

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - regnspover ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

regnspover

Reims

regnspover (Nu’menius), ret store
vadefugle m. langt nedadbøjet næb, høje ben.

I Danm. storspove (se ill.)og småspove,
r er fredet 1. l.-l. 8.; fredningen i juli
gælder foreløbig for 1949.
regntid. I de varme jordbælter er
årstidernes skiften mange steder sådan, at lang
tids fuldkommen tørvejr veksler med
lang tids vedholdende regn. r indtræffer
da gerne omkring den årstid, hvor Solen er
højest på himlen,
regnvand er i dannelsesøjeblikket
destilleret vand; ved faldet gnm. luften
udvasker det denne; de udvaskede dele
findes i r som urenheder (støv o. lign.).
Undertiden kan dette give anledning til
farvet r (blodregn),
regnvinde, vinde fra et bestemt
verdenshjørne, der altid bringer regn med sig.
re’gres (lat. regredi vende tilbage), adgang
til at tilbagesøge et beløb, man har
udlagt for en anden person, fra denne,
regression (lat.), tilbagegang,
tilbageskriden; en variabel størrelses vækst ei.
formindskelse, når en anden størrelse
øges ei. mindskes; geol., den relative
bevægelse ml. hav og land, der viser sig ved,
at vandstanden bliver lavere
(landhævning, vandstandssænkning ell. begge dele
i forening); i psykoanalysen en
konflikt-betinget tilbagegang til et tidl. (især
infantilt) udviklingstrin med dettes
drifter, ønsker og reaktioner,
regressionslov, Galtons [’gå:ltan]
(opstillet af Francis Galton), en
lovmæssighed, der udtrykker, at forældre, der i
positiv ei. negativ retning afviger fra
populationens gennemsnit, får afkom,
der afviger i samme retning. Denne
regression kan have noget varierende værdi
omkring a/3, idet der gnstl. kan noteres et
»tilbageslag til racen« på ’/s- Dette
forklaredes af W. Johannsen derhen, at
materialet er »uensartet«, d. v. s. at kun
en del af variationen i populationen er
genotypisk, medens en del af den er
fænotypisk, tilfældig ei. kårbestemt og
derfor ikke går i arv.
regula’detri (lat. regula detribus regel om
tre (forhold)), en tidligere meget benyttet,
nu delvis afskaffet metode til løsning af
regneopgaver ved proportioner,
’regula ’falsi (lat: fejlregel), metode til
tilnærmet løsning af ligninger af højere
grad.

’regula ’fidei [-de-i] (lat: trosregel) anv.
hos kirkefædrene om kristendommens
hovedindhold. Grundtvigianismen
hævder, at r er identisk med den apostolske
trosbekendelse, kirkens dåbsbekendelse.
regulari’te’t (lat. regula regel),
regelmæssighed, orden,
regula’ti’v (lat.), reglement,
’regulati’vt prin’cip, if. Kant en
ubevislig regel anv. som rettesnor,
regu’lator. Anordning, der holder en
maskines hastighed ei. et emnes temp.,
fugtighed m. m. indenfor bestemte grænser.
Hastigheds-r ved kraftmaskiner
regulerer automatisk maskinens hastighed v.
hj. af centrifugalkraftens virkning på
roterende svingvægte, som påvirker
tilførslen af drivmiddel. På
damplokomotiver err det i førerhuset anbragte
håndtag, hvormed lokomotivføreren styrer
den egl. r i domen, som regulerer
damp-tilførslen fra domen til dampcylindrene.

regu’le’re ordne, rette,
reguleringskonto, konto til udligning
f. eks. af gæld ei. forpligtelse, for tiden
særlig otn den da. stats r i Danmarks
Nationalbank, over hvilken staten
afskriver sin overtagelse af nationalbankens
ty. tilgodehavender. Maj 1945 androg
denne ca. 7,5 milliarder kr., ult. marts
1948 ca. 5,5 milliarder kr.
reguleringsmodstand, en elektr.
modstand, der er indrettet således, at man
kan ind-ei. udskyde størreel. mindre dele.
reguleringstillæg, tillæg til
tjenestemandslønninger siden 1931, beregnet efte:
pristal.

Regu’lini-Ga’lassi graven, etruskisk
stormandsgrav i Cære fra 7. årh. f. Kr.,
fundet 1836 og opkaldt efter udgraverne.
’Regulus (lat: lille konge), stjernen a i

stjernebilledet Løven,
regu’læ’r (lat. regula regel), regelmæssig,

ordentlig, rigtig,
regulære poly’edre, mat., d. s. s.
platoniske legemer,
regulære system, mineral.,
krystalsystem med 3 på hinanden vinkelrette,
lige lange akser. 7 holoedriske
enkeltformer: terning, oktaeder,
rombedode-kaeder, pyramideterning,
pyramideokta-eder, ikositetraeder og heksakisoktaeder.
Vigtigste hemiedriske klasser:
tetraedri-skeog pentagondodekaedriske klasse. (111.
se. de enkelte former),
regulære tropper, tropper, der hører til
en hær og er ordnet og rustet efter en fast
plan.

Re’ha’beam, søn af Salomo, blev kun
konge i Sydriget, mens Jeroboam 1.
kåredes i Nordriget,
rehabili’te’re (fr.), skaffe anseelse tilbage,

skaffe æresoprejsning.
Rehber’g [’re’-], Poul Brandt (f. 1895),
da. fysiolog; prof. i zoofysiol. v. Kbh.s
Univ. 1944. Kroghs medarbejder ved
talr. kapillærundersøgelser, men mest
kendt for sine nyrefysiol. arb. Under
besættelsen bl. de ledende i
modstandsbevægelsen, fængslet 1945, undslap ved
Shellhusets ødelæggelse 71. 3. Tilh.
Radikale Venstre.
Rehnsköld [’re:n!öld], Carl Gustaf
(1651-1722), sv. officer. En af Karl 12.s
dygtigste generaler, kommanderede ved
Polta-va, hvor hans ledelse er omstridt. Russ.
fange til 1718.
Reich [rai’k], Christian Emilius (1822-65),
da. officer. Departementsdirektør i
krigs-min. 1856-63; maj-juli 1864 krigsmin.
Reichelt [’ræixælt], Karl Ludvig (f. 1877),
no. missionær i Kina; har grl.
buddhistmissionen (især i klostrene) som et
fælles-nord. foretagende.
Reichenau [’raixsnau, -’nau], ty. ø (4
km2) i Bodensee, forbundet med
fastlandet ved en 1 km 1. dæmning. 3000 indb.
Stor vinavl.
Reichenbach [’raixenbaf], ty. by i
Sachsen; 32 000 indb. (1939). Stor
tekstilindustri.

Reichenbach [’raixsnbaf], Hans (f. 1891),
ty.-amer. filosof. Står den logiske
empirisme nær. Hovedværker: Die
Philosophie aer Raum-Zeit-Lehre (1928),
Wahr-scheinlichkeitslehre (1935), Philosophie
Foundations of Quantum Mechanics (1944).
Reichenberg [’raixsnbærk], ty. navn på

Liberec, Cechoslov.
Reichert-Meissl’s tal er et mål for indh.
af letflygtige, vandopl. fedtsyrer i
fedtstoffer (for smør 26-36; for alle andre
fedtstoffer ml. 0 og 8). R er et udtryk for
renhedsgraden.
Reichhardt [’raikart], Poul (f. 1913), da.
skuespiller. Deb. 1933 på Det Ny Teater.
Har gnm. et folkeligt repertoire nu
oparbejdet en sikker position som
operettehelt. Deb. 1936 på film, hvor han i en
række karakterroller har ydet det
fremragende, i f. eks. »De Røde Enge« (1946),
»Soldaten og Jenny« (1947) og »Støt
Står den Danske Sømand« (1948).
Reichsbank, Deutsche [’doytja [-’raixs-barjk]-] {+’raixs-
barjk]+} (ty: den ty. rigsbank), den ty.
centralbank, grl. 1875 som privat bank,
reorganiseret i forb. m. Dawes- og
Youngplanerne 1924 og -30. 1937 ophævede
Hitlerstyret bankens internat,
forpligtelser, hvorpå den som statsbank sattes

ind på at finansiere den ty. oprustn. og
krigsførelse. Efter sammenbruddet
virker R under allieret kontrol i de 3
vestzoner. I Sovjetzonen og Berlin fungerer
i stedet Potsdamer Verrechnungsstelle.

Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, ty.
politisk forening, stiftet 1924; gik ind
for Weimar-forfatningen; havde 1932
3,5 mill. medl. Opløstes 1933.

Reichsgericht [’raixsgarixt] (ty.:
rigsretten), til 1945 Tyskl.s højesteret med
sæde i Leipzig.

Reichskul’turkammer [raixs-] (ty.
Reich rige), organisation under
national-soc. propagandaministerium, grl. 1933
af Goebbels. Skulle ensrette
kulturarbejdet i Tyskl. Delt i særkamre for presse,
bogfremstilling, teatre, musik, bildende
kunst samt (til 1939) radio. Tvungent
medlemsskab for åndsarbejdere og
tekniske medarbejdere i kulturelt arbejde.

Reichsmark [’raixs-] (ty: rigsmark) (fork.
RM), ty. møntenhed 1871-1945 = 100
Pfennig.

Reichsmusikkammer [raixsmu’zi:k-],
underafd. af Reichskulturkammer.

Reichsschrifttumskammer [-[raixs-’frift:u:ms-]-] {+[raixs-
’frift:u:ms-]+} (ty. Reich rige, Schrifttum
litteratur), underafd. af
Reichskulturkammer.

Reichstadt, hertug af [’raixJtat], titel,
som den østrigske regering 1818 gav
Napoleon (2.), søn af Napoleon 1. og
Marie Louise.

Reichswehr [’rai;tsve:r] (ty: rigsværn),
den hvervede hær på 100 000 mand, som
Versailles-traktaten tillod Tyskl. at holde;
oprettet 1919, navneændring til Deutsche
Wehrmacht 1935.

Reid [ri:d], Thomas (1710-96), skotsk
filosof. Grl. i Inquiry into the Human
Mind on the Principle of Common Sense
(1764) den »skotske skole«, if. hvilken
der kan bygges en filos. på den sunde
fornufts selvindlysende grundsætninger.
Kritiserede Berkeley og Hume.

’Rei’ersen, Christian (1792-1876),
politiretsassessor, censor i Kbh. for tryksager
1834-51. Søgte at udøve sit ubehagelige
arbejde efter reg.s ønske, skarpt angrebet
af de liberale.

’Rei’ersenske Fond, stiftet 1793 af
etatsråd N. L. R. (1742-95), til
industriens fremme; kapital 1,1 mill. kr.

reifikation [re-i-] (lat. res ting + -ficere
gøre), filos., tingliggørelse af abstrakte
begreber (som om de var objektive
genstande).

Reigate [’raigit], forstad til London,
30 km S f. City. 42 000 indb. (1948).

Rei’marus, Hermann Samuel
(1694-1768), ty. teolog; skrev radikalt
rationalistiske fortolkninger til N. T., deraf
udgaves posthumt (af Lessing)
Wolfenbüt-teler Fragmente (1774-77).

Reims [ræ:s], fr. by i Champagne; 111 000
indb. (1946). Vigtigt trafikknudepunkt;
tekstilindustri (særlig uldvarer); handel
med uld og vin. Berømt domkirke (på-

Domkirken i Reims.

374«

3749

3750

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1390.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free