- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Den nye Salmonsen (4. udgave, 1949) /
4075,4076,4077

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - sildebensjern ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

simpel

singlesculler

slavien som førstemin. for Peter 2., i
protest mod Cvetkovics tyskvenlige
politik. Flygtede ved nederlaget apr. s. å.;
i spidsen for eksilregering til jan. 1942.
simpel (fr. simple, af lat. ’simplex enkel),
usammensat, primitiv; ukunstlet,
normal; slet og ret; jævn; ufin, tarvelig,
simpelt fængsel, strafart efter ældre da.
straffelovgivning. Hertil svarer efter
straffeloven af 1930 hæfte,
■simplex (lat: enkel),gramm., usammensat
ord.

simpli- (lat. simplex enkel), enkel, simpel.
Simpli’cissimus (lat: den meget
enfoldige), 1) roman af Grimmelshausen, 2)
ty. satirisk ugeblad, 1896-1942, grl. af Alb.
Langen (1869-1909); fl. skand. medarb.
sim’pliciter [-s-] (lat.), simpelthen, uden
videre.

simplici’te’t [-si-] (lat.), simpelhed,

usammensathed, jævnhed,
simplificere [-’se’ra] (lat.), forenkle.
Simplon [’zimplon], ital. Sempione,
alpepas (2009 m o. h.) ml. Penninske Alper
og Ticino-Alperne. Vej over S byggedes
af Napoleon 1. 1800-06. Under S fører en
19,8 km 1. jernbane-dobbelttunnel,
bygget 1898-1906 og 1912-22 (forbindelsen
ml. Schw. og Italien).
Simpson [’sim(p)sn], Mrs. Elisabeth
Wal-lis, f. Warfield, 1937 hertuginde af
Windsor (f. 1896), af amer. slægt, 1916
g. m. amer. marineflyver, 1924-37 m.
canadisk skibsreder E. A. S. Kom til
Engl. og ind i kredsen om prinsen af
Wales, der efter sin tronbestigelse 1936
(som Edward 8.) ønskede at ægte hende,
men hindredes af den offentl. mening
(især ærkebispen af Canterbury),
hvorefter han abdicerede. Efter opnået
skilsmisse g. m. Edv. juni 1937 i Østrig,
hertuginde af Windsor (men ikke kgl.
højhed). (Portræt sp. 4073).
Simris’hamn, sv. købstad (fra 14. årh.),

Skånes sydøstkyst; 3400 indb. (1949).
Sims [simz], James Marion (1813-1883),
amer. gynækolog med store operative
evner.

simshøvl (ty. sims gesims) bruges til
høv-ling tæt op til fremspringende kanter,
idet høvlejernet er bredere end høvlens
sål.

simulation (lat.), foregivelse af sygdom,
som ikke findes; dertil simu’lan’t og
simu’le’re.
simul’ta’n (lat. simul på samme tid),
samtidig, på een gang. - I skåk betegn,
for, at een spiller samtidig spiller mod fl.
modspillere ved hver sit bræt.
si’müm, d. s. s. samüm.
Sin (sumerisk zuen den vidende herre),
babyl.-assyr. måneguddom. Berømte
templer for S i Ur og Harran.
sin, fork. f. sinus.

Si’naia, rum. vintersportssted i De
Trans-sil vanske Alper NV f. Bucuresti; tidl.
kgl. sommerresidens.
’Sinai-halvøen, ørkenagtig, ægyptisk
halvø, der tvedeler Det Røde Havs nordl.
del; opfyldt af bjerge (2641 m). Flere
klostre.

’Sinai-indskrifterne, stærkt debatterede
indskrifter fra ca. 1500 f. Kr. fra gl.
kobberminer på Sinai-halvøen, muligvis
skrevet med en bogstavskrift med 30
forsk. tegn.
’Sinai, navnet på lovgivningsbjerget efter
een tradition i G. T., efter en anden
kaldtes dette Horeb, muligvis er der tænkt på
to forsk, bjerge. Nogle har villet
identificere S med Djebel Müsa på
Sinai-halvøen, andre henlægger S til Arabiens
vestkyst.

Si’nan Paça (1489-1578), tyrk. arkitekt,
hovedværk den store kuppel-moske
Süleimaniye (1550-66) i Konstantinopel,
inspireret af Hagia Sofia. Desuden talløse
moskeer, khan’er (karavanserajer) osv.
i alle Osmannerrigets provinser.
Si’nan’thropus peki’nensis (lat. af gr.
Sina Kina -f gr. änthröpos menneske +
Peking), en uddød menneskeform, hvis
rester er fremdraget ved Chou-k’ou-tien,
S f. Peking. S repræsenterer et meget
tidligt udviklingstrin, hjernekassen er meget
lav med kolossale øjenbrynsbuer,
underkæben kraftig uden hagefremspring,
çinasi [fina’si], Ibrahim (1824-71), tyrk.

4075

forfatter. Grundlægger af den moderne
eur. orienterede tyrk. litt.

Sinclair [’sinklæa], Sir Archibald (f. 1890),
brit. politiker. I Underhuset 1922-45
(liberal), min. f. Skotl. 1931-32.
Luft-fartsmin. maj 1940-maj 1945. Leder af
den liberale parlamentsgruppe 1935-45
(efter Samuel).

Sinclair, George (d. 1612), skotsk soldat,
tjenstgjorde i de skotske lejetropper som
blev landsat i No. under Kalmarkrigen
for at drage til Sv. S, som faldt v.
Krin-gen, blev af de no. bønder fejlagtigt anset
for skotternes anfører.

Sinclair [’sinklæa], May (1863-1946), eng.
forfatterinde. Skrev først gammeldags
realistiske romaner, f. eks. The Divine
Fire (1904), derefter psykoanalytiske og
impressionistiske: The Three S isters
(1914), Mary Olivier (1919) o. a.

Sinclair [sin’klær], Upton (f. 1878), amer.
romanforfatter; socialistisk angriber af
amer. kapitalisme og korruption i alle
dens former. Af hans værker: The Jungle
(1906, da. s. å.), King Coal (1917, da.
1918), Oil! (1927, da. 1928).

’Sinda’l, da. stationsby
(Hjørring-Frederikshavn); 1366 indb. (1945).

’Sindbad, person om hvis æventyrlige
sørejser der fortælles i 1001 Nat.

’Sindballe, Kristian (f. 1884), da. retslærd.

1920-49 prof. v. Kbh.s Univ.
Hovedværker: Dansk Selskabsret 1-4 (1928-36),
Dansk Søret( 1936-38). Dansk
Forsikrings-ret (1941—48). Formand for
Priskontrol-rådet fra 1941.

Sind(h) [sind], prov. i Pakistan ved Indus’
nedre løb; 124 672 km2; 4 535 000 indb.
(1941). Hovedstad: Karachi. Vanding
nødv. for agerbruget. (Ris, hvede,
bomuld). Ved Sukkur stor dæmning.

’sindh! [-di:], nyindisk, arisk sprog talt i
Sindh og omegn, væsentlig af
muhamedanere.

’Sinding [-der;], Christian (1856-1941),
no. komponist. Levede adsk. år i Berlin.

1921-22 prof. ved konservatoriet i
Rochester (USA). Boede siden 1922 i No.
Komp. bl. a. 3 symfonier, klaverkoncert,
2 violinkoncerter, orkesterværker,
kammermusik, korværker, klaverstykker, f.
eks. Frühlingsrauschen, og mere end 200
sange.

’Sinding [-din], Knud (i. 1875), da. maler;
elev af Zahrtmann; landskaber,
portrætter og folkelivsbilleder.

’Sinding [-din], Otto (1842-1909), no.
maler; elev af Gude; bl. a. motiver fra
Lofo-ten.

’Sinding [-dirj], Stephan (1846-1922), no.
billedhugger; 1890 da. indfødsret; broder
til Chr. S. Hovedværker: Barbargruppe
(1883), Fangen Moder (1887), To
Mennesker (1891) m. fl. Rigt repr. i glypt., Kbh.
Valkyrie (1910) på Langelinie).

Sindjir’li ei. Zencirli, ruinby i SØ-Tyrkiet
30 km N f. den syriske grænse, oldtidens
Sam’al, i det 10.-8. årh. f. Kr.
Hovedstad i et syrisk-aramæisk rige. (111. se tavle
Assyrisk Kunst).

sindssygdomme, med., hjernesygdomme
med overvejende sjælelige symptomer,
der fører til en personlighedsforandring.
Man skelner ml. arvelige s, som de
maniodepressive og ungdomssløvsind og de
erhvervede, f. eks. ved syfilis ei.
alkoholmisbrug. Sygdommenes forløb er yderst
forsk.; nye helbredelsesmetoder
somchok-beh., feberterapi o. a. har øget
helbredelsesmuligheden. s er væsensforsk. fra
åndssvaghed og psykopati. - Jur:
sindssyge kan om fornødent tvangsindlægges
på sindssygehospital i h. t. lov af 13. 4.
1938. Hvis en sindssyg mangler evnen til
at handle fornuftsmæssigt, er de aftaler,
han måtte indgå, i det væsentl.
underkastet reglerne om umyndiges aftaler,
selv om han ikke er umyndiggjort. På
den anden side er s, som gør den påg.
uskikket til at varetage sine anliggender,
en selvstændig umyndiggørelsesgrund.
Sindssyge er erstatningspligtige for
skadegørende handlinger efter samme regler
som sjælssunde personer; men deres
erstatningspligt kan lempes. Handlinger,
begået af personer, der er utilregnelige
p. gr. af s, straffes ikke. Til oprettelse
af testamente kræves, at testator er sin

4076

fornuft fuldkommen mægtig. En
sindssyg kan ikke indgå ægteskab uden
ju-stitsmin.s tilladelse,
sindssygehospitaler, hospitaler til
behandling af sindssyge. I ældre tid
dårekister ei. dåreanstalter, hvor sindssyge
holdtes indespærret. I nutiden gives der
patienterne på s en human og
hensigtsmæssig behandl, med adgang til
beskæftigelse i værksteder og haver. En del
patienter bliver efter nogen tids ophold
i s anbragt i private hjem under tilsyn af
læger fra det pågældende s (kontrolleret
familiepleje). Bestemmelser om
optagelse og tvangsindlæggelse på s findes i
sindssygeloven af 13. 4. 1938. s i Danm.
er fortrinsvis statshosp. Kbh.s komm.
har dog eget sindssygevæsen (St. Hans
Hosp.). Statens s: Augustenborg (480
senge), Nykøbing S. (900 s.), Oringe ved
Vordingborg (845 s.), Middelfart (945 s.),
Risskov ved Århus (710 s.), Viborg
(1025 s.), Vedsted S. f. Ribe (262 s.). På
fl. større hosp., f. eks. Rigshosp. og
Bispebjerg Hosp., findes psykiatrisk
modtage-afd., hvorfra patienter kan overføres til s.
’sine ’anno (lat. fork. s. a.), uden år, d. v. s.

uden angivelse af trykkeår for bøger,
sinecure [-’ky:ra] (fr., af lat. sine cura
uden besvær), stilling uden (ei. med ringe)
arbejde.

’sine ’ira et ’studio (lat: uden vrede ei.
begejstring), d. v. s. upartisk; citat fra
Tacitus; anv. ofte som ideal for hist.
fremstilling,
’sine ’loco (lat.), uden sted, d. v. s. uden

angivelse af trykkested for bøger,
sine qua non (da. [’sina ’kva’ ’non’],
(lat: uden hvilken ikke), ufravigelig, f.
eks. conditio s.
sinfo’nia (ital: symfoni), ital. betegn, for
operaouverture indtil ca. 1750. Den
typiske s var tredelt: en hurtig indledning,
en langsom mellemdel og en hurtig
afsluttende del, som regel i gigue- ei.
menuetrytme. Forform for symfoni.
Singan, anden stavemåde for Si-an.
Singapore (eng. [si^ga’på:, ’sinapå:])
(sanskrit Simhapura løvebyen), 1) 0
(brit. koloni) ved S-enden af Malacca-

Fra Singapores havn.

halvøen; 562 km2; 938 000 indb. (1947),
heraf 728 000 kinesere. 2) Hovedstad på
1), dækker det meste af øen, SØ-Asiens
naturlige handelscentrum og samlehavn
for tin, gummi, kopra og industrivarer
Grl. 1819 af Stamford Raffles; udbygget
som flådebasis især 1923-38; besat af
japanerne fra 15. 2. 1942 til kapitulationen
sept. 1945.
sing’el Gat. cingula bælte), afrundede sten

med størrelse 30-60 mm.
Singer [’sinar], Isaac M. (1811-75), amer.
opfinder; konstruerede 1851 den første
praktiske symaskine,
singh [sing] (sanskrit simha løve), titel til

bl. a. sikhernes fyrster i Indien,
singha’le’sere [singa-] sanskrit simhala
»løveøen«, d. v. s. Ceylon), Ceylons
indfødte europide befolkning med indoeur.
sprog; agerbrugere,
singhalesisk, det alm. tale- og
skriftsprog på øen Ceylon, hvor der findes
et ældre litt.sprog, elu. s er et nyindisk
arisk sprog, der til forudsætning har et
präkrit-sprog fra NV-Indien, hvorfra
Ceylons kolonisation er udgået i 3. årh.
f. Kr.

single [’singal] (eng: enkel), idrætsmatch
hvor der kun er een deltager på hverside,
mods. double.
singlesculler (da. [singalskolar]) (eng:

4077

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Jan 20 00:09:48 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/4/1507.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free